Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
260
lượt xem
81
download

Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có hiệu lực từ ngày 6/5/2007, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày của Bộ Thương Mại (“Thông tư 04”) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“FIEs”) được ban hành nhằm tạo sự linh hoạt, thông thoáng rõ ràng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của FIEs trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt nam đã là gia nhập WTO. Sau đây là một số nội dung chính:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs

  1. Quy định mới về hoạt động xuât nhập khẩu của FIEs Có hiệu lực từ ngày 6/5/2007, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày của Bộ Thương Mại (“Thông tư 04”) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“FIEs”) được ban hành nhằm tạo sự linh hoạt, thông thoáng rõ ràng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của FIEs trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt nam đã là gia nhập WTO. Sau đây là một số nội dung chính: Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm, nhập khẩu, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hóa khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hóa; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hoạt động xuất nhập khẩu, gia công www.tracuuluat.net Thư viện pháp luật - Mẫu văn bản Thông tư 04 quy định rằng FIEs có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất Mẫu hợp đồng www.tuvanluat.net khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất khẩu. Về nhập khẩu, FIEs được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, Dịch vụ: Mạng tư vấn luật miễn phí cho mọi đối tượng phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai www.vnnetweb.com hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép Dịch vụ: Thiết kế website - đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Domain - Hosting - Bán Laptop - Server Đối với hàng hoá thuộc diện xuất, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006. Bên cạnh các quy định chung về xuất nhập khẩu, Thông tư 04 còn quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ của một số hoạt động xuất nhập khẩu khác như tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và điều kiện đối với máy móc, thiết bị thực hiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; điều kiện đối với FIEs tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Việc nhập khẩu hàng hoá để tiếp thị, khuyến mại, Thông tư 04 quy định rằng FIEs có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cùng chủng loại với sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm phục vụ cho hoạt động đầu tư và để khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm thì đăng ký kế hoạch nhập khẩu tại Bộ Thương mại. Về gia công, FIEs được nhận gia công, gia công lại sản phẩm phù hợp với mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, FIEs (i) được nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, nhận gia công và gia công lại cho thương nhân trong nước và (ii) được thuê gia công trong nước, đặt gia công ở nước ngoài một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng. Tiêu thụ sản phẩm tại Việt nam Theo Thông tư 04 thì FIEs được trực tiếp bán buôn, bán lẻ hoặc thông qua đại lý tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Việc tiêu thụ sản phẩm không giới hạn địa bàn và sự kiểm soát của Nhà nước về giá bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, đôi với những hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý về giá thì những FIEs này phải thực hiện theo đúng những quy định do nhà nước đưa ra. Riêng đối với những FIEs đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mà trong những giấy phép này có quy định được làm đại lý bán sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho doanh nghiệp khác thì tiếp
  2. tục làm đại lý tiêu thụ sản phẩm. Đối với những trường hợp khác, Bộ Thương mại sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. Hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu Thông tư 04 quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu, gia công với nước ngoài, việc miễn thuế hàng nhập khẩu và những cơ quan có thẩm quyền phụ trách cho việc cấp giấy phép. Theo đó, đối với xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, thanh lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu, FIEs được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, thanh lý hàng nhập khẩu đã đươc miễn thuế nhập khẩu tại các cơ quan hải quan. Để xin nhập khẩu hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại, FIEs nộp cho Bộ Thương mại công văn đề nghị nhập khẩu kèm danh mục hàng hóa, báo cáo giải trình, văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (nếu nhập khẩu để khuyến mại) cùng với bản sao Giấy phép đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Thương mại sẽ có văn bản trả lời cho các doanh nghiệp việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Thông tư này thay thế các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản