intTypePromotion=3

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chia sẻ: Nguyen Minh Đức | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

1
1.534
lượt xem
188
download

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyền và nghĩa vụ cơ bản nhất, quan trọng nhất, thiết yếu nhất của công dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ.Đặc điểm của quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyền thiết yếu, cơ bản, quan trọng nhất của con người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 1. Chương VIII QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN  CỦA CÔNG DÂN    
 2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công  dân 1. Khái niệm a) Quốc tịch và công dân b) Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của  công dân 2. Các nguyên tắc 3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản theo  Hiến pháp 1992    
 3. Phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp  Những vấn đề cơ bản về chế độ  kinh tế, chính trị, xã hội của nhà nước  Tổ chức và hoạt động của Bộ máy NN  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (quan hệ cơ bản giữa NN và công dân)     
 4. I. Khái niệm  Công dân là gì?     
 5. NHÀ CÔNG  QUỐC TỊCH NƯỚC DÂN    
 6. “Công dân Việt Nam là người có  quốc tịch Việt Nam”     
 7. HƯỞNG ĐẦY ĐỦ  CÁC QUYỀN VÀ CÓ CÁC  NGHĨA VỤ TRƯỚC NHÀ NƯỚC CHỊU SỰ TÀI PHÁN  CỦA NHÀ NƯỚC  CÓ  TƯ CÁCH  CÔNG DÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO HỘ    
 8. Quyền là gì? Nghĩa vụ là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của  công dân?    
 9. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ  bản của công dân  Quyền         => Khả năng xử sự của chủ thể  Nghĩa vụ          => xử sự bắt buộc của chủ thể    
 10. VÍ DỤ???    
 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công  dân là những quyền và nghĩa vụ cơ  bản nhất, quan trọng nhất, thiết yếu  nhất của công dân được Hiến pháp ghi  nhận và bảo vệ    
 12. Đặc điểm của quyền và nghĩa vụ cơ  bản của công dân Là những quyền thiết yếu, cơ bản, quan trọng nhất của con người Được trang trọng tuyên ngôn và ghi nhận trong Hiến pháp  Là cơ sở của các quyền và nghĩa vụ cụ thể Là tiêu chuẩn đánh giá mức độ dân chủ của Nhà nước Phát sinh trên cơ sở quốc tịch và chỉ dành cho công dân  Được nhà nước đảm bảo thực hiện Là giới hạn cùa QLNN, NN cũng không được xâm phạm    
 13. II. Các nguyên tắc 1. Nguyên tắc tôn trọng quyền con người 2. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng  trước pháp luật   3. Nguyên tắc quyền công dân không tách rời  nghĩa vụ công dân 4. Nguyên tắc nhân đạo  5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiện thực    
 14. Nguyên tắc tôn trọng quyền con người  Quyền con người là gì?  Ý nghĩa của việc ghi nhận nguyên tắc  này trong Hiến pháp   www.mofa.gov.vn    
 15. Điều 50 Hiến pháp 1992 Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.    
 16. Quyền con người là gì?    
 17. Con người có quyền  Sống  Tự do  Mưu cầu hạnh phúc    
 18. Quyền con người là những quyền, tiêu chuẩn cơ bản mà thiếu nó con người không thể sống bình thường được. Xâm phạm quyền con người của một người nào đó có nghĩa rằng đối xử với họ như thể họ không phải là một con người. www.aworldconnected.org/subcategory.php/80.html    
 19. Quyền con người là những quyền con người được hưởng bởi vì (đơn giản vì) họ là con người (human beings) không tính đến quốc tịch, chủng tộc, sắc tộc, giới tính hay tôn giáo…   www.rho.org/html/glossary.html    
 20. Quyền con người là những quyền mà con người có được bởi vì họ là con người chứ không phải bởi bất kỳ đặc điểm/ phẩm chất mà họ có.  • www.scu.edu/pm/resources/theoglossary/print.html    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản