intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy giải toán bằng phương pháp suy luận

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
107
lượt xem
34
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy giải toán bằng phương pháp suy luận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy giải toán bằng phương pháp suy luận" được thực hiện nhằm giúp học sinh có kĩ năng tính toán và giải toán, phát triển tư duy và bồi dƣỡng phƣơng pháp suy luận. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy giải toán bằng phương pháp suy luận

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ UÔNG BÍ<br /> TRƢỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG<br /> ...........................***............................<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> DẠY TOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SUY LUẬN<br /> <br /> HỌ TÊN :TRỊNH THỊ THU BÌNH<br /> ĐƠN VỊ CÔNG TÁC :TRƢỜNG T.H QUANG TRUNG<br /> <br /> NĂM HỌC :2008-2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU<br /> <br /> I-Lí do chọn đề tài<br /> II-Mục đích của đề tài<br /> III-Giới hạn đề tài<br /> IV-Đối tƣợng nghiên cứu<br /> V-Nhiệm vụ đề tài<br /> VI- Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> VII-Kế hoạch thực hiện<br /> PHẦN II:NỘI DUNG<br /> I-Cơ sở lí luận<br /> II-Những vấn đề thực tế<br /> III-Biện pháp cụ thể<br /> VI-Kết quả<br /> PHẦN III:KẾT LUẬN C HUNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> A-PHẦN I:MỞ ĐẦU<br /> I-Lí do chọng đề tài:<br /> Trong nhà trƣờng và trong trƣờng tiểu học môn toán cùng với các<br /> môn học khác góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển tƣ duy<br /> của học sinh.ở mỗi cấp học ,mỗi lớp môn toán có một vị trí ,yêu cầu và<br /> nhiệm vụ khác nhau.giai đoạn cuối bậc tiểu học có nhiệm vụ hoàn thành<br /> yêu cầu phổ cập giáo dục cho học sinh vừa tạo cơ sở cho học sinh tiếp tục<br /> học ở bậc học trên và cuộc sống lao động sau này.Do giai đoạn này vừa<br /> việc dạy và học môn toán vừa phải quan tâm đến việc hệ thống hoá ,khái<br /> quát hoá nội dung kiến thức vừa phải chú ý dạy các em ứng dụng toán vào<br /> thực tế đời sống Vì vậy môn toán lớp 5 có vị trí quan trọng vì :<br /> -Toán 5 củng cố kiến thức kĩ năng giải toán điển hình và các bài toán<br /> hợp .Học thêm cách giải toán theo chuyên đề:tỷ số phần trăm,Toán diện<br /> tích ,thể tích,toán chuyển động đều.<br /> -Ngoài mục tiêu chủ yếu là rèn luyện kĩ năng tính toánvà giải toán thì<br /> môn toán tiểu học còn phải chú trọng phát triển tƣ duy và bồi dƣỡng<br /> phƣơng pháp suy luận cho HS.Dây không phải là việc làm chốc lát,một<br /> sớm một chiều mà phải tiến hành từ từ mỗi ngày một chút,kiên trì từng<br /> bƣớc để phƣơng pháp suy luận có thể thấm dần vào trí tuệ non nớt của các<br /> em .Chúng vừa có tác dụng nâng cao năng lực suy nghĩ của các em ,nó vừa<br /> là công cụ đắc lực để GVcó thể truyền thụ kiến thức mới:để rèn rũa kĩ năng<br /> giải toán cho HS.Vì thế mỗi Gv<br /> <br /> 3<br /> <br /> tiểu học đều phảicó đƣợc những hiểu biết cần thiết về các phƣơng pháp suy<br /> luận để vận dụng trong giảng dạy toán tiểu học nhất là toán 4,5 chính vì<br /> vậy tôi đã chọn đề tài "Dạy giải toán bằng phƣơng pháp suy luận."<br /> II-Mục Đích của đề tài:<br /> -Giúp Hs có kĩ năng tính toán và giải toán.<br /> -Phát triển tƣ duy và bồi dƣỡng phƣơng pháp suy luận<br /> III-Giới hạn đề tài:<br /> -Trong phạm vi lớp 5<br /> IV-Nhiệm vụ đề tài:<br /> -Muốn đạt đƣợc mục tiêu trên Gv phải dạy cho Hs phƣơng pháp học tập<br /> khoa học ,phải rèn kĩ năng tính toán giải toán chính xác ngắn gọn.<br /> <br /> V-Phương pháp nghiên cứu:<br /> 1)Đọc tài liệu tham khảo<br /> 2)Áp dụng vào thực tế giảng dạy cùng với phƣơng pháp khác từ đó rút ra<br /> nhận xét về hiệu quả của việc sử dụng phƣơng pháp trên.<br /> <br /> VII-Kế hoạch thực hiện:<br /> Năm học 2008-2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> B-PHẦN II:NỘI DUNG<br /> I-Cơ sở lí luận<br /> Suy luận là quá trình suy nghĩ trong đó từ một hoạc nhiều mệnh đề đã<br /> có rút ra mệnh đề mới.Trong suy luận những mệnh đề đã cho gọi là tiền<br /> đề,những mệnh đề mới đƣợc rút ra gọi là tiền đề.<br /> Có hai loại suy luận Có loại suy luận mà khi ta đi theo cách thức của nó<br /> thì từ những tiền đề ta luôn suy rađƣợc các kết luận đúng.ta gọi loại này là<br /> phép suy diễn.Có loại suy luận mà ta dùng nó thì từ những tiền đề đúng có<br /> khi ta rút ra đƣợc các kết luận đúng,có khi ta rút đƣợc kết luận sai ta gọi<br /> loại này là phép suy luận nghe có líhay suy luận có lí.chúng chỉ là các dự<br /> đoán.<br /> Cả hai suy luân trên đều rất quan trọng trong toán học.<br /> Không nên nghĩ rằng toán học là môn học chặt chẽ và chính xác mà<br /> quá coi trọng các phép suy diễn,coi nhẹ các phép suy luận có lí.<br /> Thực ra thì hai loại suy luận này có quan hệ chặt chẽ với nhau trong<br /> quá trình học tập và nghiên cứu toán học .ngƣời ta dùng cách suy luận có lí<br /> để tìm tòi,dự đoán các sự kiện toán học ,đáp số và hƣớng giải các bài<br /> toán;sau đó dùng phép suy diễn đểkiểm tra ,trình bày các sự kiện cũng nhƣ<br /> các cách giải của bài toán ấy.<br /> II-Những vấn đề thực tế<br /> -Năm học 2008-2009 tôi đƣợc phân công giảng dạy lớp 5E. Lớp có 1Hs<br /> khuyết tật và 5Hs lƣu ban,Đại đa số các em là con em nông<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản