intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
7
lượt xem
3
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm tìm ra những phương pháp, những biện pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục và chăm sóc trẻ trong trường Mầm non; giúp trẻ có kỹ năng sử dụng máy tính một cách sơ đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca

 1. MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                               ...........................................................................................................      1                                                                                                                                     ...........................................................................................................................      1 I. Đặt vấn đề....................................................................................................................... 1 II. Mục đích nghiên cứu...................................................................................................... 2 I. Cơ sở lý luận của vấn đề.................................................................................................. 3 II. Thực trạng vấn đề:.......................................................................................................... 4 V. Hiệu quả của SKKN.................................................................................................... 21  Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ                                                            ........................................................       22 I. Kết luận.......................................................................................................................... 22 II. Kiến nghị:....................................................................................................................... 23  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                    ................................................................................       26
 2. ĐỀ TÀI:  “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG  TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 5­6 TUỔI TRƯỜNG  MẦM NON SƠN CA” Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề Là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục Mầm   non được coi là một mắt xích quan trọng đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm   vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Như chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví:   “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên  tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt…”. Đó chính là câu  nói ý nghĩa trong công tác giáo dục trẻ nhỏ. Mục tiêu của giáo dục mầm non   là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những  yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành và   phát triển  ở  trẻ  những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang   tính nền tảng, những kỹ năng sống phù hợp cần thiết với lứa tuổi, khơi dậy   và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn đặt nền móng cho việc học tập   ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Các lĩnh vực phát triển  của trẻ có mối quan hệ và liên quan chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của trẻ  ở lĩnh vực này có ảnh hưởng đến lĩnh vực phát triển khác và ngược lại.  Chính  vì vậy, những kiến thức mà nhà sư  phạm mang đến cho trẻ  là vô cùng quan  trọng trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ sau này. Hơn thế nữa trong nền kinh tế  hội nhập nền kinh tế tri thức giáo dục giữ  vai trò vô cùng to lớn và có vị  trí   quan trọng đối với sự  phát triển của mỗi quốc gia trên thế  giới nói chung và   Việt Nam nói riêng. Khi con người bước vào kỉ  nguyên của công nghệ thông   tin thì cuộc cách mạng về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất   lượng dạy học đã phát triển mạnh mẽ. Từ chỉ thị 58­CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 về việc đẩy mạnh ứng   dụng và phát triển công nghệ  thông tin phục vụ  sự  nghiệp công nghiệp hóa,   hiện đại hóa đã chỉ  rõ trọng tâm của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân  lực về  công nghệ  thông tin và đẩy mạnh công nghệ  thông tin trong công tác   giáo dục và đào tạo, cũng như  trong công tác quản lý và tổ  chức các hoạt  động chăm sóc giáo dục trẻ. Công nghệ  thông tin có tác động mạnh mẽ  đến  sự  phát triển xã hội nói chung và giáo dục nói riêng.  Ứng dụng công nghệ  thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là nâng cao một bước cơ  bản chất lượng học tập của trẻ  tạo ra một môi trường giáo dục mang tính   tương tác cao chứ không đơn thuần như  kiểu dạy học truyền thống. Qua đó,  1
 3. giáo viên không chỉ  mang đến cho trẻ  những kiến thức phong phú, hình  ảnh  sống động, hoặc có cả những video, clip minh họa giúp trẻ phát huy tính tích   cực, say xưa và hứng thú trong học tập tránh lối học theo kiểu truyền thống   một cách thụ động mà còn làm cho bài giảng của giáo viên luôn uyển chuyển,  linh hoạt, thúc đẩy sự tương tác giữa người dạy và người học. Trẻ   ở  độ  tuổi mầm non với đặc điểm tư  duy trực quan là chủ  yếu, khả  năng tập trung chủ yếu của trẻ còn ngắn và chưa bền vững nhưng trẻ lại rất   dễ hứng thú với các hình ảnh trực quan minh họa gây ấn tượng, tác động đến  mọi giác quan như: hình  ảnh, âm thanh, hình  ảnh sinh động… Vì thế, việc   ứng dụng công nghệ  thông tin sẽ  kích thích sự  tập trung, chú ý, ghi nhớ  có   chủ định… của trẻ vào bài giảng tạo cho trẻ cơ hội được giao lưu được chủ  động hoạt động và sáng tạo, từ  đó những kiến thức tiếp cận sẽ  được khắc  sâu hơn trong trí nhớ của trẻ.  Với mục đích nhằm nâng cao chất l ượ ng giáo dục trong trườ ng mầm  non. Tôi đã tiến hành khai thác các phần mềm giáo dục vào chươ ng trình   chăm  sóc  và giáo dục trẻ  mầm non.   Sau một thời gian tri ển khai ph ần  mềm Kidsmart và  ứng dụng các phần mềm tin học khác để  khai thác thiết  kế  các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.  Tôi mạnh dạn đưa ra một số  kinh nghiệm và những hiểu biết ít ỏi của mình về: “Một số  biện pháp khai   thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ   5 ­ 6 tu ổi tr ườ ng M ầm non S ơn Ca”. Đối   tượng   nghiên   cứu:   Trẻ   5­6   tuổi   trường   Mầm   non   Sơn   Ca,   xã   DraySap, huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk.           Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng một số biện pháp tác động nhằm hình  thành và hoàn thiện việc  áp dụng công nghệ  thông tin vào giảng dạy tại   trường Mầm non Sơn ca, huyện Krông Ana, tỉnh ĐakLak. Nghiên cứu thực  trạng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo   dục trẻ trong trường Mầm non Sơn Ca từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm  2018. II. Mục đích nghiên cứu “Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt   động chăm sóc giáo dục trẻ  5 ­ 6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca” sẽ tạo tiền   đề cho trẻ lĩnh hội những kiến thức, những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của  mình về thế giới xung quanh mình.  ­ Nhằm tìm ra những phương pháp, những biện pháp mới nhằm nâng  cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục và  chăm sóc trẻ  trong trường Mầm non. 2
 4. ­ Giúp trẻ có kỹ năng sử dụng máy tính một cách sơ đẳng. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận của vấn đề Trong thời kì mở cửa đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện   đại hóa với sự  thay đổi cơ  cấu xã hội, để  tiếp thu một nền văn minh phát  triển cao đòi hỏi con người phải tìm hiểu trong phạm vi mở  rộng. Mở  rộng  về  khả  năng tìm hiểu, khám phá về  thế  giới xung quanh, đáp  ứng yêu cầu  phát triển của xã hội về mọi mặt.  Tìm hiểu thế  giới xung quanh là nhiệm vụ  cơ  bản của trẻ  lứa tuổi   mầm non. Khái niệm học tập, vui chơi, và tiếp thu tri thức mới chưa được   định hình thành những khoảng rõ ràng như trẻ ở độ tuổi phổ thông. Việc cung  cấp thông tin cho các bé để  hài hòa giữa chơi và học và tiếp nhận tri thức là  nhiệm vụ của giáo viên mầm non. Như vậy với mục tiêu nâng cao chất lượng  đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy thì một trong các biện pháp khả thi   là biết kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống   trong đó có sử dụng công nghệ thông tin như một yếu tố không thể tách rời. Với sự  ra đời của Internet đã thực sự  mở  ra một kỷ  nguyên mới,  ứng  dụng công nghệ  thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội và kinh  tế…Trong khung cảnh đó đào tạo và giáo dục được coi là “Mảnh đất màu  mỡ” để cho các ứng dụng của công nghệ thông tin phát triển, điều đó sẽ tạo   ra những thay đổi sâu sắc trong đào tạo và giáo dục. Công nghệ thông tin đã  ảnh hưởng sâu sắc tới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong đổi mới phương  pháp dạy học, đang tạo ra những thay đổi của một cuộc cách mạng giáo dục,   vì nhờ vậy mà giáo dục đã có thể thực hiện được các tiêu chí mới: Học mọi   nơi. Học mọi lúc, học suốt đời. Dạy cho mọi người và mọi trình độ  tiếp thu   khác nhau. Ngày nay, để nâng cao chất lượng bậc học mầm non, phục vụ cho  mục tiêu của ngành học nhất là trong việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt  động giáo dục trẻ, tiến tới đổi mới nội dung phương pháp trong bậc học  mầm non thì việc  ứng dụng công nghệ  thông tin nhằm giúp giáo viên mầm   non tự  tin hơn trong việc sử  dụng thiết bị hiện đại trong giảng dạy, tạo cơ  hội giúp giáo viên phát huy những ý tưởng sáng tạo trong công tác chăm sóc,  giáo dục các cháu. Cụm từ  “  Ứng dụng công nghệ  thông tin vào dạy học”  ngày càng được áp dụng rộng rãi trong xã hội, thường xuyên cập nhật kiến   thức về chuyên môn trong tin học để nâng cao tay nghề sẽ làm cho giáo viên  bị cuốn hút, thích thú nảy sinh thêm nhiều ý tưởng sáng tạo. 3
 5.  Chủ trương của Đảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục  đào tạo: Chỉ thị 19/2001/CT­BGD­ĐT của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã  nêu rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ  thông tin có tác động mạnh   mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy học. Công nghệ thông tin là   phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”. Công nghệ thông tin mở ra triển   vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Việc   ứng dụng công nghệ  thông tin vào công tác giáo dục và đào tạo đã trở  nên   quen thuộc trong hầu hết các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Trường mầm non là trường học đầu tiên của mỗi con người. Nó chính  là phôi thai chính là cái nôi đầu tiên giúp trẻ  hình thành và phát triển nhân   cách, là nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp trồng người. Chính vì vậy,  mà ta nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy trong   ngành mầm non hoàn toàn có ích và mang lại không ít những hiệu quả  thiết   thực trong việc phát triển tư duy, kỹ năng sống và nhiều mặt khác ở trẻ mầm   non. Một giáo án tích hợp công nghệ  thông tin có thể  cho trẻ  cái nhìn trực  quan, sinh động hơn về bài học. + Ví dụ: Trẻ có thể xem các đoạn video, clip mô tả về những sự việc  hiện tượng về chủ đề mà trẻ đang học. Bên cạnh đó soạn một giáo án điện tử cũng đòi hỏi những quy tắc nhất   định nhằm tạo nên hiệu quả  khi soạn giáo án điện tử.  Không nên lạm dụng  kỷ  xảo và trình chiếu Power Point liên tục, dùng quá nhiều hiệu  ứng có thể  làm cho trẻ bối rối, khó tiếp thu.  Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông  tin trong giảng dạy  ở  trường mầm non được diễn ra rất linh hoạt theo hai   hình thức chính: Hình thức trong giờ hoạt động chung và các hoạt động khác.   Việc lựa chọn hình thức cho trẻ tiếp cận và làm quen dựa trên đặc điểm tình  hình của trẻ do đó buộc giáo viên phải chọn hình thức cho phù hợp với trẻ. Từ những lý luận trên tôi đưa ra một số biện pháp ứng dụng ứng dụng   công nghệ  thông tin chăm sóc và giáo dục trẻ  5­6 tuổi trường Mầm non Sơn   Ca II. Thực trạng vấn đề: Được sự  quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự  phấn đấu rèn luyện của   mỗi cá nhân trong tập thể  sư  phạm nhà trường, được sự   ủng hộ  nhiệt tình   của các bậc phụ  huynh chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ  trong những năm  gần đây đã từng bước đi lên đáp ứng được mục tiêu giáo dục của nhà trường. 4
 6. Thực hiện sự  chỉ  đạo của Bộ  giáo dục, Sở  giáo dục – Đào tạo Đăklak,   Phòng giáo dục đào tạo  Krông Ana, trường Mầm non Sơn Ca  đã thực hiện  100% chương trình giáo dục mầm non mới và đưa công nghệ  thông tin vào   giảng dạy. Việc khai thác và  ứng dụng  công nghệ  thông tin  vào hoạt động  chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non không những thuận lợi gặt hái  được những thành công đáng kể mà bên cạnh đó cũng gặp không ít những khó  khăn nhất định. 1. Thuận lợi: ­   Trường  Mầm   non   Sơn   ca  là   trường   được   thành   lập   từ   năm   2009.  Trường  mới được xây rộng rãi, khang trang. Có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ  nên việc nắm bắt thực hiên  ứng dụng công nghệ  thông tin vào dạy học khá  dễ dàng. ­ Nhà trường đã được trang bị khá đầy đủ  về  cơ  sở  vật chất, trang thiết  bị. máy móc phục vụ cho đổi mới phương pháp, các phòng học khang trang. ­ Thường xuyên tập huấn một số phần mềm thông dụng cho giáo viên ­ Tổ chức các tiết dạy, dự  giờ, thao giảng sử dụng  công nghệ  thông tin  được hầu hết các giáo viên nhiệt tình tham gia. ­  Có một số  giáo viên đã sử  dụng thành thạo các phần mềm vi tính,  thuận lợi cho việc h ọc hỏi trao đổi kinh nghiệm ứng dụng  công nghệ thông  tin vào dạy học. ­ Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ,  khuyến khích giáo viên tự học, tự  nghiên cứu để   ứng dụng công nghệ  thông  tin trong giảng dạy sao cho phù hợp và có hiệu quả khi sử dụng. ­ Việc khai thác, ứng dụng phần mềm vui học kidmarts được giáo viên tổ  chức và hướng dẫn cho trẻ thực hành tương đối có hiệu quả. 2. Khó khăn: ­ Kinh phí đầu tư  các thiết bị  công nghệ  thông tin  nhằm phục vụ  cho  công tác giảng dạy  ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường mầm non  là rất lớn. Vì thế không phải trường Mầm non nào cũng đủ  kinh phí để  đầu  tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên Mầm non. ­ Trường Mầm non Sơn Ca với đặc thù nhiều phân hiệu trong đó có 2  buôn khó khăn 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất trang thiết  bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc giảng dạy còn rất hạn chế. 5
 7. ­ Đa số phụ huynh làm nông và buôn bán nhỏ  nên ít có thời gian và điều  kiện cho trẻ tiệp cận với công nghệ thông tin. ­ Do tính chất của công việc, chuyên môn hằng ngày nên hầu hết thời   gian học tập thêm chỉ rơi vào những lúc nghỉ trưa hay vào buổi chiều sau giờ  làm việc nên kết quả học tập thêm cũng chưa đạt hiệu quả cao. ­ Nói đến bộ môn công nghệ thông tin thì luôn đi kèm với trình độ ngoại  ngữ  cụ  thể  là kiến thức môn anh văn, đòi hỏi người sử  dụng phải hiểu ý   nghĩa của các lệnh đó cũng là khó khăn khi tiếp cận với công nghệ  thông tin  do vốn kiến thức ngoại ngữ còn hạn chế. ­ Việc kết nối và sử  dụng khai thác tiện ích của công nghệ  mạng máy  tính và mạng Internet chưa được thực hiện một cách triệt để và có chiều sâu. ­ Giáo viên chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc khai thác  và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở  trường mầm non ­ Đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi của trẻ khác nhau nên sự tiếp thu của  trẻ cũng khác nhau Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài 9/2015. Tổng số trẻ tham gia  khảo sát 35 cháu:  Nội dung Trẻ đạt Tỷ lệ ­   Trẻ   thường   xuyên   tỏ   ra  hứng  thú,  tích cực,  sôi   nổi  24/35 70% trong các hoạt động học. ­ Trẻ đạt các chỉ số về phát  73% triển nhận thức. 25/35 70% ­ Trẻ đạt các chỉ số về phát  24/35 triển ngôn ngữ. 26/35 6
 8. ­ Trẻ đạt các chỉ số về phát  76% triển thẩm mĩ. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Thông qua những giờ  học có áp dụng công nghệ  thông tin và sử  dụng  các bài giảng điện tử, những hình ảnh đẹp, hành vi đẹp, những kỹ năng sống  được chuyển tới các bé một cách nhẹ  nhàng và sống động; góp phần hình  thành ở các bé nhận thức về cái đẹp, biết yêu cái đẹp, mong muốn tạo ra cái   đẹp trong cuộc sống và những kỹ  năng sống cần thiết đối với lứa tuổi mầm   non.  ­ Biện pháp 1: Công tác bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. + Yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng công  nghệ  thông tin  vào trong quản lý  và giảng dạy là con người. Do  đó, nhà  trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ  tin học, đặc  biệt các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên.  + Nâng cao nhận thức cho cán bộ  giáo viên: Đẩy mạnh tuyên truyền  cho giáo viên thấy rõ hiệu quả  và yêu cầu mang tính tất yếu của  ứng dụng   công nghệ thông tin trong giảng dạy. +Bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập  huấn, bồi dưỡng công nghệ thông tin do ngành tổ chức để nâng cao trình độ  tin học cho đội ngũ giáo viên + Bồi dưỡng kỹ  năng  ứng dụng công nghệ  thông tin: Tổ chức các lớp  bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học với giảng viên  là giáo viên công nghệ thông tin và những giáo viên có kỹ năng tốt về tin học  của trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ  lẩn nhau, tập trung chủ  yếu vào  những kĩ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hằng ngày  như  lấy thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông  dụng, cách chuyển đổi các loại phông chữ…tổ  chức sinh hoạt chuyên môn,  chuyên đề  để  trao đổi về  kinh nghiệm  ứng dụng  công nghệ  thông tin  trong  giảng dạy. Định hướng cho giáo viên luôn có ý thức sưu tầm tài liệu liên quan  đến công nghệ  thông tin. Động viên giáo viên tích cực tự  học, sẵn sàng chia  sẻ những kinh nghiệm cho nhau. Luôn ứng hưởng các cuộc thi ứng dụng  công  nghệ thông tin do ngành tổ chức. (Như cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e –   learning do ngành tổ chức). ­ Biện pháp 2: Tạo không gian hoạt động.  7
 9. +Nhà trường cố  gắng tạo mọi điều kiện để  trang bị  cho đội ngũ giáo  viên những phương tiện cơ  bản để   ứng dụng  công nghệ  thông tin vào hoạt  động chăm sóc và giáo dục trẻ. Luôn khuyến khích vận động đội ngũ cán bộ  giáo viên tham gia các lớp tin học để  nâng cao hơn nữa trình độ   ứng dụng   công nghệ thông tin của bản thân. + Nhà trường luôn cố  gắng bố  trí sắp xếp khoa học để  khai thác hiệu  quả và sử dụng tối đa số trang thiết bị hiện có trong trường. + Bố  trí các phòng làm việc của Ban Giám Hiệu, các dãy lớp học đều  có kết nối Internet để cán bộ, giáo viên được truy cập Internet thường xuyên. +Trong mỗi lớp học, nhà trường đã trang bị cho mỗi lớp một tivi và cpu  có kết nối wifi để vào mạng nên rất thuận lợi cho mỗi giáo viên trong mỗi  lớp. +Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ  giáo viên trong nhà trường kết  nối Internet theo chương trình khuyến mại giành riêng cho giáo dục. + Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả của việc ứng   dụng công nghệ  thông tin trong giảng dạy thông qua việc triển khai các văn   bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin. +  Bên cạnh đó, nhà trường nên tạo một trang web riêng để  khuyến  khích giáo viên truy cập, đăng tin, gửi bài hoặc là thành viên và xem đây như  là một câu lạc bộ  để  trao đổi kinh nghiệm  ứng dụng  công nghệ  thông tin  trong giảng dạy để giáo viên có thể chia sẽ, học hỏi lẫn nhau. Hình ảnh: Tivi, máy tính có kết nối mạng của từng lớp học 8
 10. ­ Biện pháp 3:  Ứng dụng   công nghệ  thông tin  trong vi ệc sưu t ầm   tranh ảnh d ạy cho tr ẻ.  + Việc  ứng dụng   công nghệ  thông tin  trong gi ảng d ạy, b ản thân tôi  thấy rất có hiệu quả. Tôi tích cực truy cập internet, s ưu t ầm t ất c ả nh ững   hình  ảnh về  thế  giới xung quanh bé và soạn giáo án điện tử  để  dạy trẻ.   Khi xem nh ững hình  ảnh chiếu trên màn hình, trẻ  rất hứng thú bởi những   hình  ảnh tôi sưu tầm cho tr ẻ  xem đều rất gần gũi, sinh độ ng. Ngoài ra,  việc  ứng dụng  công nghệ thông tin còn có rất nhiều điểm  ưu việt như  khi  dạy về  các con vật nuôi trong gia đình, ngoài việc xem tranh, tôi còn có  thể đưa tiếng kêu các con vật vào để dạy cho tr ẻ. + Ngoài việc chèn các hình  ảnh, tôi đã học cách chèn nhạc và chèn  đoạn video clip vào slide cho tr ẻ  xem ho ặc chèn các âm thanh trong cu ộc  sống như:   tiếng  m ưa r ơi, ti ếng  gió, tiếng  sóng  biển…  cho  tr ẻ   nghe  và  đoán. +Khi cho tr ẻ  tham gia khám phá các chủ  đề, tôi đều tích cực  ứng   dụng công nghệ thông tin cố gắng đưa những hình ảnh thật vào để dạy trẻ  bằng cách sử  dụng điện thoại hoặc máy chụp  ảnh chụp lại những hình  ảnh vui chơi, sinh ho ạt c ủa tr ẻ  trong l ớp, nh ững  đồ  dùng, đồ  chơ i quen  thuộc cho tr ẻ  xem. Điều này khiến trẻ  rất hứng thú vì trẻ  đượ c xem các  hình ảnh thật c ủa mình và các bạn trong l ớp. 9
 11. Hình ảnh: Lưu giữ hình ảnh giờ vui chơi Hình ảnh: Lưu giữ hình ảnh âm nhạc của tr ẻ ­  Biện pháp 4: Sử dụng các phần mềm.  +Sử  dụng phần mềm powerpoint: Hiện nay, dạy học với giáo án điện   tử  đang trở thành một phong trào sôi nổi ở các trường học các cấp nói chung   và mẫu giáo nói riêng, đây là loại giáo án được biên soạn trực tiếp trên máy  tính bằng các phần mềm chuyên dụng, giúp giáo viên đơn giản hóa việc lập   giáo án. Với phần mềm này cho phép chúng ta tạo dựng những slide thể hiện   những chủ điểm, thông điệp đi kèm với những hiệu ứng giúp cho bài dạy của  mình trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Ví dụ:  Giờ học cho trẻ tìm hiểu về quá trình phát triển của cây.  +Với lối học truyền thống đây là một giờ hoạt động làm quen với môi   trường xung quanh, như  thường lệ giáo viên chỉ  cho học thông qua các tranh  ảnh để trẻ quan sát chứa không thể chuẩn bị những loại con vật thật để  cho   trẻ  được cầm nắm hay quan sát trực tiếp. Chính vì vậy, mà tiết học sẽ  trở  nên nhàm chán đơn điệu sẽ không lôi cuốn thu hút trẻ được nên hiệu quả của   giờ  học sẽ  có phần hạn chế. Nhưng Tôi đã sử  dụng phần mềm powerpoint   cho trẻ  quan sát một đoạn phim ngắn về  quá trình phát triển của gà đang   10
 12. chuyển động, với những hình ảnh “thật” thì trẻ sẽ rất thích thú, tập trung chú  ý, giờ học sẽ đạt kết quả như mong muốn. + Mục đích của giờ học: Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây đậu từ  hạt nảy mầm, cây non, cây trưởng thành. ­ Chuẩn bị: + Xây dựng bài giảng điện tử, các phương tiện đồ  dùng cho trẻ  khám   phá. + Đầu tiên ta vào google lựa chọn hình ảnh, gõ vào quá trình phát triển   của cây, lựa chọn hình ảnh và copy về. Tiếp tục tìm một đoạn phim ngắn về  quá trình phát triển của cây sau đó đưa về thư mục để lưu. Sau khi đã đủ  các  tư  liệu thì ta sẽ  vào phần mềm powerpoint chọn new slide để  tạo một slide   mới, insert( chèn) hình  ảnh (âm thanh) tùy chỉnh để  tạo ra các hiệu  ứng cho   từng slide, từng hình ảnh, đối tượng . Ví dụ: Cô cho trẻ xem đoạn phim về vòng đời phát triển của cây. ­ Hỏi trẻ:  + Từ hạt giống phải trải qua quá trình như thế nào mới thành cây ? + Cây cần gì để lớn lên và phát triển + Qua quá trình chăm sóc của con người cây con phát triển như thế nào? + Sự phát triển của cây như một vòng tuần hoàn. 11
 13. Hình ảnh: Qúa trình phát triển của cây ­ Sử dụng giáo án điện tử hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình:  + Hoạt động tạo hình không chỉ  nâng cao khả năng nhận thức của trẻ,   phát triển khả  năng ghi nhớ, khả  năng định hướng trong không gian mà còn   góp phần làm giàu trí tượng tượng, sáng tạo của trẻ. Hoạt động tạo hình còn   là phương tiện để  phát triển tư  duy, trí nhớ, tưởng tượng, khả  năng sáng  tạo… góp phần giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ.  Qua đó phát triển  khả  năng cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống, trong nghệ  thuật, khơi gợi  ở  trẻ  những cảm xúc thẩm mĩ cũng như  giúp trẻ  có những   kiến thức, kĩ năng tạo ra cái đẹp, là tiền đề  để  hình thành các phẩm chất, kĩ   năng ban đầu của một con người. + Việc tạo hứng thú cho trẻ  bước vào bài là một vấn đề  quan trọng,  dẫn đến sự  thành công và sáng tạo của trẻ  trong suốt thời gian ho ạt động.  Hoạt động này chiếm rất ít thời gian nhưng nó có vị  trí không kém phần  quan trọng, vừa lôi cuốn đượ c trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ  hình thành những  vấn đề mà trẻ cần giải quyết. Ví dụ: Khi cho trẻ  vẽ  con gà, để  sản phẩm của trẻ  sáng tạo đòi hỏi  giáo viên phải cung cấp đầy đủ  các biểu tượng, hình  ảnh về  sự  vật, không  chỉ là tranh ảnh mà trẻ phải được trực tiếp quan sát con gà thật. Cô có thể cho  trẻ quan sát qua phim ảnh, cho trẻ được trực tiếp xem video về con gà. Từ đó   12
 14. làm giàu hình ảnh, biểu tượng trong sản phẩm của trẻ, vì vậy hiệu quả  của   tiết học sẽ tốt hơn. ­ Ứng dụng  phần mềm powerpoint thiết kế các trò chơi âm nhạc:     Âm nhạc là nhu cầu của cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể  thiếu đối với con người. Đặc biệt đối với trẻ  mầm non thì âm nhạc là một  loại hình nghệ thuật hết sức gần gũi và nó phát triển năng lực cảm xúc, sáng  tạo, sự tập trung chú ý, khả năng diễn tả cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, sự  tập trung chú ý, khả năng diễn tả hứng thú của trẻ. Âm nhạc là phương tiện  giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ tình cảm. Với trẻ  âm nhạc là thể  giới kì diệu đầy cảm xúc. Âm nhạc giúp trẻ  trải nghiệm  những xúc cảm, phát triển khả  năng thể  hiện âm nhạc, góp phần hình thành  tính độc lập, sáng tạo và nhu cầu hát múa trong đời sống hằng ngày của trẻ.  Hoạt động âm nhạc ở các trường mầm non luôn giữ  vai trò quan trọng trong  việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Vì vậy, âm nhạc là   người bạn thân thiết của trẻ thơ. Từ lúc trẻ tới trường đến khi được đón về,  âm nhạc cần xuất hiện thường xuyên để vừa tạo không khí vui vẻ, thoải mái  vừa tạo hứng thú học tập cho trẻ  như  nhà văn M.Gooc­ ki đã nhận xét: Âm  nhạc tác động một cách kì diệu đến tận đáy lòng, nó khám phá ra cái phẩm   chất cao nhất của con người, chính vì vậy, người lớn cần quan tâm đặc biệt   đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ càng sớm càng tốt.  Công nghệ  thông tin  giúp âm nhạc đến gần với trẻ  không những trẻ  thuộc bài hát mà qua các hình  ảnh có liên quan trẻ  còn phát triển nhận thức,   những hình ảnh trẻ khó có thể xem trực tiếp. + Ví dụ:  Ở  chủ  đề  nghề  nghiệp: Dạy bài hát: “Cháu yêu cô chú công  nhân”, có thể kết hợp cho trẻ xem hình ảnh “Chú công nhân đang xây nhà, cô   công nhân đang may quần áo” tương  ứng với mỗi câu hát, đến câu nói về  ai  thì trẻ  xem hình  ảnh tương  ứng với nghề nghiệp đó, trẻ  có thể  vừa hát vừa  hưởng ứng theo bài hát bằng cách vỗ tay theo tiết tấu bài hát. Tiết học sẽ trở  nên vui nhộn và hấp dẫn hơn. + Với những bài nghe hát thuộc làn điệu dân ca cô có thể  cho trẻ  xem   hình ảnh, clip về những cuộc thi hát dân ca, hát đối, hát quan hộ ở hội lim, khi  trẻ  được xem trực tiếp những đoạn video clip có biểu diễn bằng trang phục  áo tứ thân trẻ sẽ hứng thú và có cảm xúc hơn với các làn điệu dân ca. + Các trò chơi âm nhạc có vai trò quan trọng giúp trẻ  luyện tai nghe  nhạc, củng cố kĩ năng ca hát, cảm nhạc nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm  nhạc, mỗi loại trò chơi đều có ý nghĩa giúp trẻ  phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ  có những phản xạ nhanh, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp nhận những   nội dung giáo dục. Đặc biệt trò chơi âm nhạc còn rèn luyện cho trẻ có kĩ năng  13
 15. nghe nhạc. Chính vì vậy tôi đã tìm tòi để ứng dụng các phần mềm tin học vào   âm nhạc để  thiết kế  các trò chơi âm nhạc làm tăng thêm sự  hấp dẫn cho bộ  môn âm nhạc. Và tôi đã sử  dụng phần mềm powerponit để  thiết kế  các trò  chơi âm nhạc. Ví dụ: Trò chơi âm nhạc “Ô cửa bí mật”. Hình ảnh: Trò chơi “Ô cửa bí mật” + Mục đích của trò chơi là nhìn hình đoán tên bài hát. + Đầu tiên ta sẽ chọn các slide tương ứng. + Chúng ta sẽ  phải download những hình  ảnh phù hợp với chủ đề  với   yêu cầu của trò chơi, tiếp theo tôi tạo các slide liên kết. + Với slide ô sổ  bí  ẩn như  trên để  tạo được các bạn vào mục Shapes   chọn một biểu tượng vẽ một ô cửa mà mình thích. Sau đó đến phần đổ  màu  các bạn  nhấp vào chuột phải chọn Fromat ch ọn nh ững hi ệu  ứng màu mà  mình thích đổ  màu và bấm Close. Để  tạo hiệu  ứng số  các bạn kích chuột   phải   vào   đối   tượ ng   và   chọn   Add   text   và   chúng   ta   chỉ   việc   đặt   số   (nút   home).sau đó, tạo màu cho số, tạo kích cỡ số tùy theo mình thích. nhiệm vụ  của trò chơi này là khi trẻ kích vào một ổ số thì sẽ xuất hiện một hình ảnh.  Sau khi trẻ  đoán xong tên bài hát thì giai điệu của một bài hát sẽ  cất lên.  Vậy làm sao để đặt hiệu ứng liên kết cho một đối tượ ng? + Chúng ta sẽ  chọn đối tượng kích chuột phải vào Hyperlink  →  Pig in   this Document  →  chọn slide cần dẫn đến. Chẳng hạn, ô số  1 cần dẫn đến   slide 5, ô số  2 cần dẫn đến slide 4 … cho đến hết ô số  với những hình ảnh   của từng slide và với chiều ngược lại  ở các slide tiếp theo các bạn phải đặt  hiệu  ứng Hyperlink để  khi trẻ  chọn xong bài hát sẽ  quay lại phần ô số  trẻ  chọn lại, chúng ta sẽ vẽ một biểu tượng mũi tên và vẫn sẽ đặt Hyperlink về  slide của ô số bí ẩn → ok và mỗi slide khi trẻ nhìn hình xong sẽ có một cái loa  14
 16. nó chính là phần nhạc của hình ảnh đó. Vậy làm thế nào để tạo được cái loa  âm nhạc như vậy thì các bạn trước tiên phải có bài hát → lên mạng tìm kiếm  → ( tìm bài hát bạn cần) → download bài hát về. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào  nút Insert  →  Audio chúng ta sẽ  chèn bài hát vừa dowload vào biểu tượng cái  loa và kéo cái loa về phía trên bài phù hợp, và thế là xong bây giờ chúng ta chỉ  cần áp dụng vào chơi nữa thôi. ­ Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với Toán: Đặc biệt là trong bộ  môn dạy trẻ  làm quen với toán, thì các hiệu  ứng  hình  ảnh đã thu hút được trẻ  tích cực hoạt động và tiếp thu kiến thức đạt  hiệu quả cao. Qua các hình ảnh giúp trẻ phát triển tư duy hình tượng và bước  đầu hình thành ở trẻ tư duy logic và tư duy trừu tượng được tốt hơn. Khi tổ  chức hoạt động học cho trẻ  làm quen với toán, bên cạnh sử  dụng các đồ dùng trực quan gần gũi để hoạt động, giáo viên có thể ứng dụng   CNTT vào tiết dạy. Ví dụ: Hoạt động dạy trẻ  đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 6,  nhận biết số 6. Cô cho trẻ cùng đếm số em bé và ngôi nhà. Hình ảnh: Đếm các nhóm đối tượng trọng phạm vi 6 ­ Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với thơ, truyện: Trước đây để  dạy 1 hoạt động kể  truyện, thơ  cho trẻ, cần sử  dụng  tranh  ảnh minh hoạ  cho câu truyện, bài thơ  đó, nhưng không phải giáo viên  nào cũng có năng khiếu vẽ, tô màu, vì vậy để chuẩn bị được một tiết dạy kể  truyện, thơ là rất vất vả. Mặc dù vẽ  đẹp, hình ảnh đẹp nhưng cho trẻ  quan  sát tranh thì sự thu hút và hấp dẫn cháu chưa được cao. Nhưng giờ đây nhờ có  công nghệ  thông tin, chỉ cần lên mạng doawload những hình  ảnh sống động,  15
 17. âm thanh thực hiện ra trước mắt trẻ, làm trẻ  hứng thú hơn, hiệu quả  giảng   dạy sẽ đạt cao hơn. + Mục đích: Trẻ được làm quen, tìm hiểu và khám phá các bài thơ, câu   chuyện thông qua máy tính. Kết hợp với những âm thanh hình ảnh sống động   kích thích trẻ tham gia vào hoạt động học một cách tốt nhất. + Chuẩn bị: Xây dựng 1 tiết thơ. + Tiến hành: Ví dụ  hoạt động làm quen với văn học. Thơ: “Cái bát  xinh xinh”. + Giáo viên lựa chọn nội dung và phương pháp, hình thức tổ  chức sau   đó kết hợp với phần mềm tin học đã được cài đặt sẵn trong máy cùng với   khai thác tài liệu trên mạng Internet để  lựa chọn hình  ảnh về  bài thơ  cái bát   xinh xinh, lựa chọn phông nền thích hợp, kiểu chữ cho phù hợp với chủ đề và  nội dung bài dạy “Bác bầu bác bí”. + Đầu tiên phải lựa chọn hình  ảnh, ta vào google gõ hình  ảnh cần tìm   để  làm sao những hình  ảnh đó liên kết lại thành nội dung bài thơ: “ Bác bầu  bác bí”. Sau khi, đã tìm được những hình ảnh thích hợp ta chỉ cần lưu về. Chỉ  vậy ta đã có những hình ảnh vô cùng đẹp mắt để trình chiếu bài thơ rồi. + Công việc tiếp theo chúng ta sẽ vào phần mềm powerponit để tạo các  slide. Mỗi slide thì sẽ tương ứng với một hình ảnh. Ta chỉ việc copy các hình   ảnh mà ta đã lưu vào từng slide theo thứ tự. Sau đó thiết kế các slide cho bài  thơ  bằng cách đặt các hình  ảnh đã được lưu về vào các slide theo tiết tự bài  thơ, đặt các hiệu ứng xuất hiện hay mất đi tùy vào từng hình ảnh của bài thơ.            Hình ảnh: Tiết học thơ qua powerponit ­ Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với chữ viết: Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ  lứa tuổi mầm non, việc hình  thành và phát triển ngôn ngữ  cho trẻ  là nhiệm vụ  hết sức quan trọng. Làm   16
 18. quen với chữ  viết giúp trẻ  hình thành và phát triển một số  năng lực, thái độ  cần thiết cho việc học tiếng việt ở phổ thông sau này. Ở  trường mầm non trẻ  được làm quen với 29 chữ  cái của tiếng việt.   Từ  đó trẻ  nhận biết mặt chữ, phát âm đúng chữ  cái, nghe phát âm tìm được   chữ cái, nhìn vào chữ cái đọc được âm tương ứng. Ví dụ: + Cho trẻ tập tô chữ cái qua hình ảnh trên máy tính + Khi tổ chức cho trẻ tập tô chữ cái, tôi đã dùng máy ảnh chụp lại các  trang vở mà trẻ chuẩn bị tô, sau đó đưa lên màn hình để  trẻ  nhìn rõ hơn. Khi  tô mẫu cho trẻ  xem, tôi đã làm hiệu  ứng với cây bút chì thông minh, điều  khiển chuột của máy tính để cây bút tự tô chữ cái trên màn hình theo đúng quy  định trình tự tô chữ. Như vậy, trẻ vừa dễ hiểu lại vừa thích thú do được tiếp  cận một hoạt động quen thuộc nhưng bằng hình thức mới lạ  và sống động   hơn.  Ví dụ: Tiết dạy làm quen chữ cái: h, k ­ Đầu tiên giáo viên lựa chọn nội dung và phương pháp, hình thức tổ  chức theo ý tưởng của mình. ­ Tôi cho trẻ  xem bức tranh về chú bộ  đội trên màn hình. Hoa loa kèn.   sau đó cho trẻ  tìm chữ cái đã học trong từ: “Hoa Loa kèn”. Tiếp theo sẽ  dạy  vào chữ cái mới là chữ “h”  ­ Bật màn hình cho trẻ xem chữ cái h. ­ Cô phát âm mẫu chữ cái “h”. Trẻ phát âm theo lớp, tổ, cá nhân. ­ Cô nêu cấu tạo chữ “h” ­ Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ. ­ Khi miêu tả cấu tạo chữ xong, tôi click chuột tạo hiệu ứng để các nét  của chữ cái “h” lần lượt hiện ra cho trẻ dễ hiểu. ­ Củng cố lại cấu tạo chữ cái “h” và phân tích nét chữ. Tôi đã cho lần  lượt từng nét chữ xuất hiện theo quy trình viết chữ . ­ Giới thiệu thêm chữ cái “h” in hoa và chữ cái “h” viết thường. Tôi cho   lần lượt từng chữ xuất hiện trên màng hình để trẻ quan sát và phát âm. 17
 19. Mở rộng hH Hình ảnh: Các kiểu chữ in thường, in hoa, viết thường ­ Trẻ nêu nhận xét về điểm giống nhau và khác nhau của ba chữ cái “h”   theo kiểu chữ in thường, viết thường, và in hoa (giống nhau ở  cách phát âm,  khác nhau ở nét chữ). ­ Giới thiệu cách ghép chữ cái “h” bằng các nét móc lên và nét sổ thẳng  bên phải trên màn hình. Tôi tạo hiệu  ứng để  các nét tách rời nhau. Sau đó tôi   giới thiệu cách ghép hai nét lại để thành chữ “h”. (chữ cái “k” thực hiện tương tự chữ cái “ h”). ­ So sánh chữ cái “h”, “k”. ­ Câu hỏi: chữ cái “h”, “k” giống nhau ở điểm nào?  ­ Khi củng cố  lại, tôi đã tạo hiệu  ứng để  hai nét móc lên của hai chữ  xuất hiện cùng lúc, sau đó hai nét sổ  thẳng bên trái lại xuất hiện và gắn vào  hai nét móc lên tạo thành chữ cái “h”. Tôi làm hiệu ứng cho các nét chữ  xuất   hiện từ các hướng khác nhau. ­ Hỏi trẻ: chữ cái “h”, “k” khác nhau ở điểm nào?  ­ Khi trẻ trả lời xong, tôi củng cố lại trên màn hình bằng cách làm hiệu   ứng cho một móc nhỏ bên phải của chữ cái “k” xoay một vòng tròn để trẻ  dễ hiểu. như vậy trẻ rất dễ nhận biết và cũng rất thích thú ­ Phần luyện tập: Trẻ được cô giáo hướng dẫn theo nhóm sử dụng máy  tính qua trò chơi, ghép nét chữ, tạo ra chữ cái và tìm chữ còn thiếu trong từ  dưới tranh.  18
 20. ­ Biện pháp 5: Phát triển kĩ năng  ứng dụng  công nghệ  thông tin cho   Bé vui học Kidsmart .  + Các phần mềm trò chơi Kismart đã góp phần tạo ra các trò chơi  sáng tạo, sinh động và hấp dẫn, phù hợp với trẻ. Qua đó, không chỉ  giúp  trẻ có cơ  hội tiếp cận với  công nghệ thông tin mà còn là hình thức vui ch ơi  bổ ích giúp trẻ phát triển các kĩ năng cơ bản. Vi ệc t ổ ch ức cho tr ẻ vui h ọc   Kismart là hoạt động giáo dục giúp trẻ có cơ hội đượ c làm quen kiến thức   mới và củng cố ki ến th ức đã học một cách có hiệu quả. Ví dụ  :  Tôi đã  ứng dụng “Ngôi nhà toán học của Mille” trong vi ệc  hình thành các biểu tượ ng ban đầu về  toán và tôi đã thấy đượ c mộ t số   ưu   điểm của trò chơi như sau: + Trò chơi nào cũng có hai chế  độ  là khảo sát và yêu cầu, do đó trẻ  có thể thử nghi ệm, tích lũy kiến thức sau đó tham gia ch ơi. + Trẻ  có thể  lựa chọn trò chơi có mức độ  dễ  hay khó theo khả  năng   và kinh nghi ệm c ủa mình. + Âm thanh và trò chơi được thiết kế cho các trò chơi Kismart rất hấp  dẫn, thu hút trẻ  cùng những câu nói, tên nhân vật ngộ  nghĩnh kích thích trẻ  hào hứng tham gia trò chơi. Không chỉ ứng dụng hiệu quả trong việc cho trẻ  hình thành các biểu tượng ban đầu về toán, trò chơi Kismart còn cung cấp và  ôn luyện cho trẻ kiến thức, kĩ năng về môi trường xung quanh, tạo hình, văn  học. Trò   chơi :   Bạn   biết   gì   về   tôi?   (sáng   tạo   từ   “   Ngôi   nhà   sách   của  Bailey” trong ch ương trình vui học Kismart k ết h ợp v ới giáo án điện tử) Mục đích : ­ Tăng thêm vốn từ  cho tr ẻ, c ụ  th ể  là cho trẻ  sử  dụng từ  để  mô tả  đặc điểm, hình dáng, kích thướ c con voi và nói lên cảm xúc của mình. ­ Khi chơi với các từ, chữ cái, trẻ đượ c khám phá, tìm hiểu các biểu   hiện của từ  ngữ, tên gọi, đặ  điểm của con vật bằng ngôn ngữ  viết và  thông qua bài thơ, tr ẻ  hi ểu đượ c mối liên hệ  giữa ngôn ngữ  nói và ngôn   ngữ viết.  ­ Giúp trẻ nhận bi ết các chữ cái đã học trong từ, trong câu. Cách chơi: ­ Khi  hình  ảnh con v ật xu ất hi ện, tr ẻ  s ẽ   đọ c tên con vật, tìm và  nhận biết các chữ  cái đã học, làm quen các chữ  cái chưa học, trẻ  tập đặ t   19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2