intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
13
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cũng nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ cho trường mầm non Hoa Sen; tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải pháp cơ bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường; có những biện pháp phù hợp để giúp giáo trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non

 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU  I. Đặt vấn đề:  ­ Lý do chọn đề tài. + Lý do lý luận: Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của nước ta, chăm sóc ­ giáo  dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình – nhà trường và xã hội, trong đó ngành  giáo dục mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong sự  nghiệp chăm lo, đào  tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành người chủ tương lai của đất nước Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay ngành giáo dục nói chung, bậc   học Mầm non nói riêng đều không ngừng cải tiến về  nội dung và chương   trình, phương pháp thủ  thuật sáng tạo trong giờ  dạy để  đáp  ứng yêu cầu đi  lên của đất nước. Bậc học Mầm non có nhiệm vụ  chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục, hình thành cho trẻ  cơ  sở  ban đầu của nhân cách con người mới xã   hội chủ nghĩa. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ,  là nền tảng để  trẻ  phát triển toàn diện về  thể  chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm  mỹ.  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc  học mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự  có trách  nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên đặt  nền móng cho việc xây dựng con người mới cho đất nước mai sau,  là sự phát  triển nhân cách con người mới XHCN. Vai trò của người giáo viên mầm non  rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và   là người mẹ  thứ  2. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính  khoa học và nghệ thuật đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ noi   theo.  Do vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ  trước tuổi đến trường là điều rất   quan trọng và cần thiết. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi   phải có đội ngũ giáo viên phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và  năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non  mới. Nói đến chất lượng chuyên môn trong trường mầm non tức là nói đến  chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đó là lực lượng quyết định  chất lượng giáo dục mầm non, vì họ là người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ,   là lực lượng chủ yếu thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy để  đáp  ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn   luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao  khả  năng sư  phạm. Điều đó chứng tỏ  rằng công tác bồi dưỡng chuyên môn  1      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết mà người cán bộ  quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho  giáo viên  mầm non. Để đạt được mục tiêu trên bậc học mầm non, cũng như nhu cầu và   sự phát triển của trẻ trong những năm gần đây có những thay đổi, đòi hỏi bậc   học mầm non cần đổi mới đồng bộ  các thành tố  của chương trình. Vì vậy  cần thực hiện đại trà chương trình giáo dục Mầm non mới, xây dựng môi  trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và làm tốt công tác phối hợp giữa nhà  trường ­ gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ. + Lý do thực tiễn:  Với chương trình giáo dục mầm non mới như  hiện nay đòi hỏi giáo  viên phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo tùy theo trình độ của trẻ và  thực tiễn của địa phương để xây dựng nội dung và kế hoạch giáo dục trẻ cụ  thể phù hợp với kinh nghiệm sống, khả năng của trẻ và thực tế của từng địa  phương vùng miền sao cho phù hợp với chủ đề, lứa tuổi. Vì vậy, nhiều giáo  viên mầm non lúng túng khi thực hiện chương trình cũng như  cách thức lên  lớp đặc biệt đối với những giáo viên có trình độ  trung bình, lớn tuổi. Giáo  viên gặp nhiều khó khăn bởi lẽ  rất ít người biết cách lồng ghép các kiến  thức, kỹ năng và tích hợp các mặt phát triển cho phù hợp với độ tuổi của trẻ.  Chưa kể giáo viên đưa vào quá nhiều hoạt động trong giờ  hoạt động có chủ  đích. Bên cạnh đó giáo viên lên lớp còn thụ động, tổ chức nội dung của hoạt   động học tập còn nặng cung cấp kiến thức, chưa chú trọng đến việc hình  thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ  cũng như  cho trẻ  trải   nghiệm cuộc sống, các hoạt động giáo dục trẻ chưa mang tính tích hợp, chưa   tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của   trẻ. Với việc thực hiện chương trình giáo dục hiện nay cần tổ  chức hoạt  động giáo dục theo hướng tích hợp, chú trọng hình thành cho trẻ những chức  năng tâm lý, năng lực chung của con người, phát triển tối đa tiềm năng vốn  có, hình thành những kĩ năng sống cần thiết cho trẻ và phù hợp với nhu cầu   gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong thực tế   ở  trường Mầm non nguồn lực   quan trọng là đội ngũ giáo viên. Với vai trò quan trọng đó đòi hỏi đội ngũ giáo   viên phải thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ  năng lực   chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp,  ổn định đồng bộ  về  cơ  cấu, tạo điều  kiện để phát huy tối đa năng lực của mỗi người trên từng vị trí công việc.  Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên  mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ  năng lực, có lương tâm nghề  nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ  hết   mình, những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để  cải  tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Làm sao  2      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non để  thúc đẩy bản thân mỗi giáo viên đều phải suy nghĩ làm thế  nào để  đưa  trường mình trở thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội  ngũ cán bộ, giáo viên. Từ  nhận thức sâu sắc về  vai trò của đội ngũ, giáo viên là lực lượng   nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường chính vì vậy mà  tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để  trường có một đội ngũ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức   tốt, chất lượng chuyên môn cao, có lòng yêu nghề  mến trẻ, tận tụy say sưa   với công việc, coi trường như nhà, quy tr ́ ẻ như  con, có như  vậy thì ở  nơi đó   chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao. Bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ  trách chỉ  đạo chuyên môn toàn  trường trên cơ sở thực trạng của trường Mầm non Hoa Sen tôi cảm thấy  trình  độ chuyên môn của giáo viên còn nhiều hạn chế, trong quá trình lên lớp  chưa  đổi mới phương pháp, dạy học còn mang nặng tính rập khuôn, cứng nhắc,   đội ngũ giáo viên còn non trẻ  nhiều,  kinh nghiệm trong giao tiếp cũng như  tinh thần học hỏi chuyên môn chưa cao, chưa mạnh dạn, tự tin, việc tiếp cận   chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng công nghệ  thông tin vào giảng dạy còn chậm. Trước tình hình đó việc bồi dưỡng, nâng  cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong những yêu cầu  cấp bách, là điều kiện quan trọng mà người cán bộ  quản lý phải coi đây là  việc làm thường xuyên và có sự đầu tư về nhiều mặt; có chương trình và kế  hoạch cụ  thể; tạo được phong cách sâu sát và có những biện pháp tác động  tích cực trong suốt năm học. . Xuất phát từ những lý do trên mà bản thân tôi  luôn suy nghĩ, tìm ra một số biện pháp để bồi dưỡng chuyên cho đội ngũ giáo  viên của đơn vị đặt kết quả cao trong công tác giảng dạy và tôi đã mạnh dạn  lựa chọn đề  tài “Một số  biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên   môn cho giáo viên trường Mầm Non Hoa Sen” + Đối tượng nghiên cứu:  Đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường Mầm Non Hoa   Sen về  bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường Mầm Non  Hoa Sen  + Phạm vi nghiên cứu: Tôi đang tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên  môn cho giáo viên trường mầm non Hoa Sen hiện tôi đang công tác.  Thời gian: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 03 năm 2019. II. Mục đích nghiên cứu:  3      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Nghiên cưu đê tai v ́ ̀ ̀ ới mục đích khao sat kh ̉ ́ ả  năng tổ  chức các hoạt   động của giáo viên trên cơ  sở  đê ra môt sô giai phap, biên phap thich h ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ợp  nhằmgiúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ  hoạt động có hiệu quả  như: cho trẻ  trải nghiệm thực tế  cuộc sống, kích thích tính sáng tạo, phát  triển về  trí tuệ  qua một số  hoạt động trong các môn học.... Thông qua đó  nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo ở trẻ. ̉ ̉ ̣ ́ ự sáng tạo cua tre. Sau Giáo viên giúp tre trai nghiêm, tim toi, kich thich s ̀ ̀ ́ ̉ ̉   khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình hình  ̉ ư duy, đồng thời phát triển tốt khả năng nhận thức  thành nhân cách phat triên t ́ của trẻ. ̉ ̉ Khao sat kha năng t ́ ổ  chức, khả năng sư  phạm của giáo viên, giup giáo ́   viên trong quá trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu quả cao.  Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cũng nâng  cao được chất lượng giáo dục trẻ cho trường mầm non Hoa Sen Tạo tiền đề  giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải  pháp cơ bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường. Có những biện pháp phù hợp để  giúp giáo trong việc tổ chức các hoạt  động  nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với những yêu cầu đổi mới   của Giáo dục mầm non hiện nay. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề:  Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa VII), Nghị Quyết Trung ương 2 (Khóa   VIII), Nghị Quyết Trung ương 6 (Khóa IX) đều khẳng định mục tiêu giáo dục   cho đất nước: Phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục,  cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng công  cuộc “Công nghiệp hóa ­ Hiện đại hóa của đất nước” Quyết định số  02/2008/QĐ­BGD&ĐT qui định các tiêu chí cụ  thể  giáo  viên cần phấn đấu để hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh  vực kiến thức; kỹ năng thực hành. Đây là cơ  sở  để  nhà trường thực hiện tốt  công tác qui hoạch, dự nguồn. Quyết định số 14/2008/QĐ­BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 ban hành  Điều lệ  trường mầm non kèm theo thông tư  44/2010/TT­BGDĐT, Thông tư  05/2011/TT­BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ  sung một số điều của Điều lệ trường mầm non. 4      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 5. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Chỉ thị 40­CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 có nêu mục tiêu thực hiện   chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa,   đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng   nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà  giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất  lượng đội ngũ nhà giáo…”. Đó là những căn cứ  để  nghiên cứu đề  tài vì như  chúng ta đã biết giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ  thống giáo   dục quốc dân, đặt nền móng cho sự  phát triển về  thể  chất, nhận thức, tình  cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. Những năm đầu đời của trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc   hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, những kỹ  năng mà trẻ  được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ  là nền tảng cho việc  học tập và thành công sau này, bởi trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học   tập, não bộ đã  được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành  hiểu biết và giao tiếp với thế giới. Việc chăm sóc tốt cho trẻ  từ  lứa tuổi mầm non sẽ  góp phần tạo nền   móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ.  Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ rất  quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề  cho trẻ  5 tuổi bước vào lớp 1. Để  thực hiện được điều này  giáo dục mầm  non cần tập trung   ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ  sở  vật chất, nhân lực,  chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ có thể phát triển toàn diện. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ  thuộc  rất lớn vào sự giáo dục trẻ ở lứa tuổi Mầm non. cho nên chất lượng giáo dục  quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người.  Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất  lượng giáo dục trẻ toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã   hội và thẩm mỹ. Là cán bộ  quản lý phụ  trách chuyên môn của nhà trường,   bản thân tôi xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đến từng giáo  viên . Chỉ  đạo thực hiện kiểm tra các hoạt động giáo dục của cô, đánh giá,  khảo sát chất lượng giáo dục, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. Nâng  cao trình độ, chuyên môn, năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương trình  giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  giáo dục trẻ  đáp   ứng với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Giáo viên được đào tạo sư  phạm mầm non bài bản tốt sẽ  có nhiều  tương tác với trẻ  tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, cung cấp những trải nhiệm   5      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non về phát triển nhận thức ngôn ngữ phong phú hơn. Bên cạnh đó cán bộ quản lý  là người định hướng bồi dưỡng để giáo viên có tay nghề vững vàng giáo dục   trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt. Chính vì thế việc bồi dưỡng chuyên môn  cho giáo viên trong trường mầm non không phải là một sớm, một chiều mà   đòi hỏi người quản lý phải có sự  kiên trì, thường xuyên dự  giờ, theo dõi  chuyên môn để phân loại từng đối tượng ở mức độ: Giỏi, khá, trunh bình. Từ  đó có những biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được  nâng cao năng lực sư phạm ngày một tốt hơn. II. Thực trạng vấn đề. Trường Mầm non Hoa Sen được thành lập năm 1986 thuộc xã EaBông,  đóng trên địa bàn thuộc vùng kinh tế khó khăn, đa số  là học sinh người đồng   bào dân tộc thiểu số, trường có 5 phân hiệu, các phân hiệu cách xa nhau từ 3   đến 5 cây số Nhà trường được sự  quan tâm của các cấp  ủy Đảng, chính quyền địa   phương; sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo... thường xuyên tổ  chức các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trang bị đầy  đủ các loại sách, tài liệu tham khảo hướng dẫn dạy học cũng như thiết kế bài  giảng, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều lựa chọn để nghiên cứu, học hỏi. ̀ ương phân công 02 giao viên/1 l Nha tr ̀ ́ ơp nên co nhiêu th ́ ́ ̀ ời gian trao đôỉ   ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ự giờ. hoc hoi kinh nghiêm đông nghiêp qua cac tiêt d ̀ Sự đồng tình của lãnh đạo nhà trường, cha mẹ học sinh và nhân dân nên  cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang. Phần lớn các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, có tinh thần  trách nhiệm; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Nhiều giáo viên có năng lực  chuyên môn vững vàng, dày dặn kinh nghiệm trong công tác và năng động,  sáng tạo trong dạy học.  Ý thức  được việc bồi dưỡng nâng cao năng lực  chuyên môn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân nên đa số giáo viên có ý thức tự học  tự rèn tốt, chủ động đổi mới các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học,   tham gia tích cực các phong trào mũi nhọn trong nhà trường.  Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đạt trình độ trên chuẩn và  đang theo học lớp trên chuẩn Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong   công tác cũng như  trong đời sống. Trên cơ  sở  nắm vững sở  trường và đạo  đức , mong muốn của từng giáo viên trong trường. Hiệu trưởng phân công,  6      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non giao việc cho từng giáo viên, nhân viên một cách hợp lí nên càng tạo cho giáo   viên tâm lí tốt, phát huy hết năng lực chuyên môn của mình. 100%   giáo   viên   hưởng   ứng   và   thực   hiện   nghiêm   túc   việc   đổi   mới  phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”. Đa sô giao viên trong tr ́ ́ ương đêu tre tuôi, co tinh thân hoc hoi, nhiêt ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣  ́ ơi công viêc. Co nhân th huyêt v ́ ̣ ́ ̣ ức đung đăn vê ban chât nghê nghiêp mên tre ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̉  ̉ ư  con minh. Giáo viên nhi coi tre nh ̀ ệt tình công tác, có trình độ  kiến thức cơ  bản cao, biết vi tính, rất nhạy bén với việc đổi mới phương pháp dạy học,  hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Cơ  sở  vật chất, trường lớp tương đối đảm bảo để  phục vụ  tốt cho  công tác dạy và học của cô và trò. Sân chơi có bóng mát tạo điều kiện cho các   cháu sinh hoạt ở mọi lúc mọi nơi. Nhận thức của phụ huynh ngày một nâng lên. Song bên cạnh những thuận lợi trên còn có những khó khăn như: Các điểm trường không tập trung. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều. Nhiều  giáo viên mới ra trường trình độ  tay nghề  còn non nên cũng  ảnh hưởng đến  việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trong nhà trường.  Cơ sở trang thiêt bi day hoc con thiêu thôn, viêc tiêp nhân cac thông tin  ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ở  các điểm lẻ chưa kịp thời. ̣ Môt sô giao viên ch ́ ́ ưa phat huy hêt kha năng trong công tac giang day, ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣   giao viên l ́ ớn tuôi s ̉ ự sáng tạo hạn chế... Công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên chưa thật sát sao, chưa cụ  thể, chưa khách quan, dự giờ giáo viên chưa được nhiều. Tham   gia   các   hội   thi   như   hội   thi   “Gáo   viên   dạy   giỏi”   các   cấp  trong những năm qua kết quả  chưa cao. Chưa có giáo viên đạt “Giáo viên  dạy giỏi” cấp tỉnh. Lực lượng nồng cốt về  chuyên môn trong đội ngũ còn  mỏng.  Giáo viên chưa chủ  động linh hoạt trong việc tổ  chức các hoạt động  cho trẻ, nếu có thì chủ yếu là trong tiết học, còn trong các giờ chơi, các buổi  sinh hoạt thì hầu như chưa được tổ chức thường xuyên. Môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm chưa đạt yêu cầu, chưa  phong phú, đa dạng để cho trẻ có thể thoải mái trải nghiệm, vui chơi... 7      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Giáo viên trong quá trình lên lớp nói nhiều, ôm đồm chưa phát huy được  tính tích cực chủ động của trẻ. Giáo viên còn sử dụng giáo cụ trực quan chưa  phù hợp, dẫn đến tiết dạy chưa đạt hiệu quả cao. Một số  giáo viên sử  dụng đồ  dùng chưa có khoa học, chưa phát huy  được tính tích cực ở trẻ. Khai thác môi trường xung quanh ngay trong lớp để  vận dụng hoặc giáo dục trẻ còn hạn chế. Trước tình hình thực trạng về  chất lượng chuyên môn của nhà trường  bản thân tôi nhận thấy cần phải quán triệt quan điểm tiếp tục giáo dục “ Lấy  trẻ làm trung tâm” nghiên cứu, tìm tòi những biện pháp, phương tiện dạy học  phù hợp nhằm giúp giáo viên có cách dạy linh hoạt, lôi cuốn trẻ và hình thành  cho trẻ  kĩ năng giao tiếp, trải nghiệm thực tiễn cuộc sống.  Định hướng cho  giáo viên thay đổi các biện pháp giảng dạy, đầu tư hơn nữa vào việc nâng cao  các phương pháp, hình thức cho trẻ  hoạt động, chú trọng nhiều đến việc tổ  chức các tiết dạy dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, góp phần cho  sự thành công trong công tác dạy trẻ tiếp thu kiến thức. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:  Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ  giáo viên, xuất phát từ  cơ  sở  lý luận, căn cứ  vào tình hình thực tiễn. Hoạt  động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên chỉ có hiệu quả khi nào   khơi dậy được động lực bên trong của mỗi con người. Trong công tác bồi   dưỡng giáo viên phải coi trọng động lực cơ bản là sự tự giác phấn đấu trong  nghề nghiệp của mỗi giáo viên. Mỗi giáo viên cần thấy rõ mục tiêu phấn đấu  trong nghề  nghiệp của mình. Nhưng phần định hướng lại là người quản lý  chuyên môn, tôi đã quyết định khảo nghiệm, tham khảo ý kiến của đội ngũ  cán bộ  giáo viên nhà trường cũng như  đội ngũ cán bộ  quản lý...để  đưa ra  những giải pháp bồi dưỡng hữu hiệu nhất cho đội ngũ giáo viên trường Mầm   non Hoa Sen giúp giáo viên nắm vững phương pháp, chủ động linh hoạt, sáng  tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động. Sử  dụng đồ  dùng một cách khoa học hơn. Khai thác môi trường xung   quanh ngay trong lớp để vận dụng hoặc giáo dục trẻ đạt hiệu quả hơn… Có khả năng xử lý tình huống sư phạm tốt, thu hút, lôi cuốn trẻ vào các  hoạt động. Vận dụng những giải pháp, biện pháp, cách thức tổ  chức cho trẻ  các  hoạt động sao cho đạt hiệu quả nhất, vừa duy trì được hứng thú của trẻ vừa  giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và thoải mái. 8      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 9. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non ́ ẻ  tham gia vào các hoạt động tích cực hơn. Trẻ  hiểu được nội  Giup tr dung kiến thức, khám phá được thế  giới xung quanh, định hướng cơ  bản  trong môi trường xung quanh, giúp trẻ chính xác hóa những biểu tượng đã có  về xã hội, từng bước cung cấp cho trẻ những khái niệm mới và kinh nghiệm  sống. Vận dụng những phương pháp, biện pháp, cách thức tổ  chức cho trẻ  các hoạt động sao cho đạt hiệu quả  nhất, vừa duy trì được hứng thú của trẻ  vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Sau đây tôi  đưa ra một số giải pháp như sau; Biện pháp 1. Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị. Để  thực hiện được công việc trên là một người quản lý chuyên môn,  bản thân tôi luôn cố  gắng gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, công  bằng trong cách xử  sự, giải quyết các tình huống xảy ra trong nhà trường  rộng lượng, không thành kiến, tạo mọi điều kiện để chị em sống gần gũi, hoà  thuận, lành mạnh, vui vẻ với nhau, cùng nhau thi đua phấn đấu trong công tác.  Động viên chị em tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt bồi dưỡng chính  trị do nghành tổ chức như bồi dưỡng chính trị hè, các lớp học tập nghị quyết   của Đảng, nhà nước vvv....  Nhờ  các biện pháp trên, dần dần chị  em giáo viên đã nâng cao được  phẩm chất chính trị, hiểu được các đường lối, chủ  trương của Đảng, nhà  nước, của ngành và đã giải quyết được những tư  tưởng tiêu cực trong đội  ngũ. Động viên chị em đồng nghiệp thường xuyên theo dõi thời sự, đọc sách,  báo để nắm bắt tình hình thời sự hằng ngày... Tinh thần tập thể, ý thức tự  giác của tập thể  giáo viên được phát huy  mạnh mẽ, chị em có tinh thần thi đua giúp đỡ  nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.  Biện pháp 2:  Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. * Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bản thân tôi còn thực hiện phân  loại giáo viên để  có kế  hoạch bồi dưỡng thích hợp, đối với giáo viên có tay  nghề  còn non, giáo viên mới tuyển trong năm. Chú trọng bồi dưỡng thêm   phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục như: Tổ chức thao giảng,   dự giờ dạy tốt. Bồi dưỡng công tác tự học tập của giáo viên, bồi dưỡng năng   lực sư  phạm, kỹ  năng, tác phong, sự  sáng tạo linh hoạt, sáng tạo trong hình   thức tổ chức dạy học cho giáo viên. 9      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Lập kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn cụ  thể  theo từng tháng, học kỳ,  từng chủ  đề, từng thời điểm một cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên  tham gia. Xây dựng kế  hoạch tổ  chức các buổi chuyên đề  hội giảng nhằm giúp  giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn. Hướng dẫn tổ khối lập kế hoạch họp chuyên môn định kỳ  trong tổ để  rút kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp của   môn học. Lựa chọn những giáo viên cốt cán, ham học hỏi tiếp cận về cái mới, có  kinh nghiệm, có khả  năng truyền đạt và xử  lý tình huống sư  phạm một cách   linh hoạt, sáng tạo… đi tập huấn các buổi chuyên đề do phòng giáo dục hoặc   cụm tổ chức, dự giờ học tập kinh nghiệm ở các trường bạn trong tỉnh, huyện   để  học tập rút kinh nghiệm và tiếp thu  những vấn đề  mới và về  triển khai   lại trong tổ để cùng nhau học hỏi. * Bồi dưỡng qua thăm lớp dự giờ, thao giảng, kiểm tra. Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức,  kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Tôi kiểm tra  công tác chủ  nhiệm việc thực hiện quy chế  chuyên môn và kiểm tra chất  lượng trên trẻ về: Nề nếp, các thói quen vệ sinh văn minh, kiến thức, trang trí  chủ  đề,... đặt câu hỏi để  trẻ  trả  lời qua đó tôi đánh giá việc giảng dạy của  giáo viên. Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch, đồng thời khuyến khích  những mặt mạnh của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ  đó có biện pháp  chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối   dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn. Đầu năm và cuối học kì   một tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ kết hợp kiểm tra bảng đánh giá trẻ cuối   học kỳ  I của giáo viên để  xếp loại trẻ, tôi trao đổi với giáo viên từng nhóm  lớp để  giáo viên nắm được trình độ  nhận thức trẻ  đang có để  giáo viên có  những biện pháp dạy trẻ  cho phù hợp nhằm giúp trẻ  phát triển tốt về  năm   lĩnh vực.  Công tác dự giờ, thao giảng, thăm lớp: Bản thân tôi lên kế hoach, kiểm   tra, dự giờ thăm lớp hàng tháng rõ ràng để nắm chắc được tình hình thực hiện  chương trình của giáo viên, kịp thời có biện pháp chỉ  đạo sát thực và hiệu  quả.Tổ  chức thao giảng, sau đó tất cả  các giáo viên góp ý rút kinh nghiệm,   giúp giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức các bước lên lớp  và sự sáng tạo trong quá trình dạy học. Tuy nhiên qua một thời gian thực hiện tôi nhận thấy rằng biện pháp  này còn rất nhiều tồn tại: Tuy đã dự  được rất nhiều tiết dạy, nhiều buổi   10      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 11. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non trong mỗi tháng nhưng các buổi đến thăm lớp dự giờ nhìn chung vẫn chưa có  trọng tâm, trọng điểm, nhiều buổi chưa có lịch chuẩn bị trước. Xem lại sổ dự  giờ, tôi thấy việc bố trí dự giờ của tôi có chỗ chưa khoa học, hầu hết các lớp   tôi ít dự trọn vẹn cả buổi, nhiều khi chỉ dự 1­2 tiết học. Do cách làm như vậy  nên tình hình thực hiện chương trình, chế  độ  sinh hoạt  ở  mỗi lớp, mỗi độ  tuổi và cách thức thực hiện của mỗi giáo viên tôi thực sự  chưa nắm chắc và  chưa sâu sát. Qua những hạn chế trên tôi rút ra kết luận phải xây dựng kế hoạch dự  giờ thăm lớp như thế nào để vừa tốn ít thời gian nhưng lại mang lại hiệu quả  cao. Do đó tôi đã bố trí như sau: Trong kế  hoạch thăm lớp, tôi sắp xếp dự  giờ  lần lượt tất cả  các lớp  trong trường và mỗi lớp đều dự  đầy đủ  các tiết dạy và các hoạt động giáo   dục như dự giờ thăm lớp xen kẻ, lịch dự giờ của tôi không trùng ngày, trùng  tiết  ở  các lớp. Nhờ  thực hiện theo lịch này không những tôi đã thăm được  nhiều lớp mà còn dự  được đầy đủ  các tiết dạy và phương pháp tổ  chức các  hoạt động. Cũng nhờ  đó mà tôi nắm rõ mặt mạnh mặt yếu của từng giáo  viên. * Bồi dường thông qua việc tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh   nghiệm: Nắm bắt được tình hình các trường lân cận tổ  chức các tiết dạy mẫu   tôi  xây dựng kế hoạch và xin ý kiến BGH trường bạn cho tổ khối, giáo viên  cốt cán của trường đi giao lưu, dự giờ học tập. Hơn thê ń ưa, đê m ̃ ̉ ở  rông tâm nhin va tao c ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ơ  hôi hoc tâp cho giao viên, ̣ ̣ ̣ ́   ̀ ̉ ưc cac đ chung tôi con tô ch ́ ́ ́ ợt tham quan, hoc tâp tai cac tr ̣ ̣ ̣ ́ ương trong thành ̀   phố  từ đây giao viên đa hoc hoi đ ́ ̃ ̣ ̉ ược nhiêu điêu m ̀ ̀ ơi me ma minh ch ́ ̉ ̀ ̀ ưa co,́  ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ BGH co điêu kiên so sanh, bô sung va hoc tâp nh ́ ̀ ́ ững vân đê ma tr ́ ̀ ̀ ường chưa tổ   chưc, th ́ ực hiên. Sau m ̣ ỗi đợt tham quan hoc tâp nha tr ̣ ̣ ̀ ương co thêm diên mao ̀ ́ ̣ ̣   mơi vê cach trang tri, vê đô dung đô ch ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ơi, vê ph ̀ ương phap đôi m ́ ̉ ới trong cać   ̣ ̣ hoat đông. Trước khi tổ  chức triển khai các chuyên đề  chúng tôi cần phải lên kế  hoạch cụ  thể. Tổ  chức các chuyên đề  mà nội dung bồi dưỡng  ở  đây nhằm   củng cố  lại các kiến thức cho cán bộ  giáo viên thực hiện tốt hơn tại cơ  sở.   Giúp cán bộ  giáo viên có ý thức trong việc tự  bồi dưỡng. Trong các buổi tổ  chức chuyên đề  cần kiểm tra việc lập kế  hoạch của mỗi cán bộ  giáo viên   theo từng chuyên đề, thảo luận, góp ý, giúp đỡ, hỗ trợ nhau lập kế hoạch phù  hợp, xác định đúng mục tiêu. 11      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Tạo cơ hội cho giáo viên được thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên  môn. Đây là cách tiếp cận mới giúp giáo viên học tập lẫn nhau trong thực tế  và qua thực tế  thông qua trải nghiệm thực sự  vào quá trình dự  giờ­quan sát­ suy ngẫm và chia sẻ thực tế việc học của học sinh để phát triển các năng lực  mới và cần thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.   Hơn thế  nữa, thực tế  đã chứng minh, sinh hoạt chuyên môn không chỉ  giúp   nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi giáo viên mà còn xây dựng được "tính  đồng nghiệp" tốt đẹp trong một "cộng đồng học tập"; giúp họ  tìm thấy ý  nghĩa và những giá trị  mới và sự  thú vị  của nghề nghiệp, qua đó khích lệ  sự  say   mê   chuyên   môn,   tích   cực   và   chủ   động   xây   dựng   lại   và   đổi   mới   nhà  trường.  Xây dựng tiết dạy mẫu cho cán bộ  giáo viên dự  giờ: Giúp cán bộ  giáo   viên có cơ hội trực tiếp quan sát, học tập về xây dựng môi trường, hình thức  tổ  chức, phương pháp giảng dạy theo chương trình mới, lập kế  hoạch, đánh  giá trẻ  theo từng độ  tuổi. Thông qua chuyên đề  mỗi cán bộ  giáo viên tự  xây  dựng kế  hoạch cụ  thể  cho từng chuyên đề  để  thực hiện có hiệu quả  hơn,  tiến hành sơ kết đánh giá và phương hướng tiếp theo để nâng cao chất lượng  của mỗi chuyên đề. Tham gia bồi dưỡng qua chuyên đề, hội thảo, hội giảng là biện pháp  tích cực và có tính hiệu quả cảo trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên.  Muốn tổ chức tốt chuyên đề người quản lý phải lập kế hoạch bồi dưỡng cụ  thể theo tháng, kì, năm học và từng thời điểm tích hợp. * Bồi dưỡng qua phong trào làm đồ dùng dạy học. Trong thời đại hiện nay, đồ  dùng đồ  chơi hiện đại được trang bị  ngày  càng nhiều đã làm giảm đi thời gian đầu tư  cho việc làm đồ  dùng, đồ  chơi  của giáo viên rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế  còn không ít khó khăn, số  kinh phí được cấp về trường để  trang bị  đồ  dùng,  đồ chơi cho các cháu còn hạn chế và trong thực tế có nhiều đồ  dùng đồ chơi   rất thiết  thực nhưng chưa có trên thị  trường hoặc có đồ  dùng có trên thị  trường nhưng nếu ta tận dụng và làm từ  các nguyên vật liệu sẵn có  ở  địa  phương thì sẽ rẻ hơn rất nhiều và cũng không kém phần hấp dẫn đối với các  cháu. Do  đó hàng năm ngay từ  đầu năm học, chúng tôi  đều xây dựng kế  hoạch và phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho việc dạy  một tháng một lần, tổ  chức thi đồ  dùng cấp trường giữa các lớp. Chúng tôi  xây dựng kế  hoạch cụ  thể  cho từng giai đoạn để  giáo viên chủ  động xây  dựng kế hoạch cho lớp mình. 12      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 13. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Bên cạnh đó ban giám hiệu còn có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm mẫu   mã, làm cố vấn trong việc thiết kế mẫu để giúp giáo viên tạo ra được những  đồ chơi đẹp, bền, có giá trị sử dụng cao. * Bồi dưỡng qua các hội thi. Phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học vì  hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Qua các hội thi rút  ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo  viên, các cháu thể  hiện những tài năng của mình và có sự  học hỏi lẫn nhau,  năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt. Việc tổ  chức cho giáo viên tham gia các hội thi là cơ  hội để  giáo viên  tích cực đi sâu nghiên cứu chuyên môn , nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ  hiểu biết, học tập được nhiều kinh nghiệm, nảy sinh được nhiều ý tưởng  hay. Qua hội thi giáo viên có điều kiện để vận dụngvà phát huy năng lực, sáng  tạo của mình trước các đồng nghiệp, giúp cho giáo viên có hướng phấn đấu  tốt hơn. Trong năm qua đã tổ chức và tham gia tốt các hội thi như: .  + Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện + Hội thi “Trang trí lớp”. + Hội thi làm đồ dùng dạy học. + Hội thi bé với tranh vẽ dành cho trẻ 5 tuổi. + Thi viết sáng kiến kinh nghiệm. + Hội thi “Bé với an toàn giao thông” + Hội thi “Aeropic” cấp trường, cấp huyện... Đây là những hội thi lớn trong năm nên được đưa vào kế hoạch ngay từ  đầu năm học và được bàn bạc cụ  thể  trong hội nghị  CCVC, giúp giáo viên  chủ động trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng mang lại kết quả cao trong hội   thi. Cuối mỗi hội thi chúng tôi đều có tổng kết, đánh giá, động viên, khen  thưởng những cá nhân đạt thành tích cao, góp ý phê bình những giáo viên chưa   có sự cố gắng, có tổ chức rút kinh nghiệm để BGH có phương hướng chỉ đạo   tốt hơn, đồng thời giúp cho giáo viên tự rút ra bài học cho bản thân mình * Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục. Với quan điểm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm,  môi trường tiếng việt” bản thân tôi khẳng định rằng đây là quan điểm giáo  13      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 14. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non dục tiến bộ, khẳng định được vai trò vị trí của trẻ và của giáo viên, giúp giáo  viên xây dựng, sử  dụng hiệu quả  môi trường giáo dục, lập kế  hoạch và tổ  chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non đạt hiệu quả cao. Quan điểm  lấy trẻ làm trung tâm với sự gợi mở của giáo viên sẽ giúp trẻ có tính tích cực,   chủ  động tham gia các hoạt động, làm việc nhóm giúp cho trẻ có cơ  hội trải   nghiệm, khám phá, tìm tòi, trao đổi, chia sẻ  cũng như  trình bày ý kiến của  mình. Đặc biệt trẻ  biết suy nghĩ vận dụng những gì trẻ  đã học vào thực tế  cuộc sống và xử lý các tình huống mà trẻ gặp phải. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn,  tự tin hơn trong giao tiếp, phát huy tính sáng tạo của trẻ khi tham gia các hoạt   động, đồng thời phát triển nhân cách cho trẻ  một cách toàn diện về  cả  thể  chất lẫn tinh thần.  Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phải đảm bảo an toàn  về  thể  chất, tâm lý cho trẻ, môi trường được xây dựng trong suốt quá trình  thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Môi trường vật chất trong lớp   và ngoài trời có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là điều kiện để giáo viên tổ chức   các hoạt động đáp  ứng nhu cầu hứng thú của trẻ  dưới hình thức và giúp trẻ  phát triển tâm lý, thể chất... giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo  điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi, có cơ hội trải nghiệm và giao   tiếp một cách tích cực, tự nhiên. ­ Môi trường trong lớp học:  Giáo viên biết tận dụng, khai thác, bổ  sung các thiết bị, đồ  dùng để  tổ  chức tốt các hoạt vui chơi và học tập cho trẻ  căn cứ  vào mục tiêu giáo dục   của từng chủ đề. Ví dụ: chủ đề  “Gia đình” giáo viên biết sử dụng các nguyên  vật liệu như  chai nước, hộp sữa chua, quả  bóng nhỏ, xốp...để  tạo ra được  các đồ chơi như bé trai, bé gái cho trẻ trải nghiệm ở góc phân vai. Bên cạnh đó giáo viên còn tạo được góc địa phương để trẻ có thể biết  được bản sắc dân tộc của người đồng bào Ê đê. Giáo viên tạo ra được các góc chơi phong phú để đáp ứng nhu cầu vật   chất vui chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ  “chơi mà học, học mà chơi”.   Thực  hiện quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm,  xây dựng môi trường tiếng việt cho trẻ.  Giáo viên gợi mở  cho trẻ  nói lên ý  tưởng và tham gia hoạt động một cách tích cực. Thông qua các góc chơi các  bé sẽ  được trải nghiệm những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày như  :  người bán hàng, thợ xây … Tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ  đề, kích thích trẻ  tìm tòi,   khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ trong cuộc sống hàng   ngày. 14      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non ­ Môi trường ngoài lớp học:  Để trẻ có một sân chơi bổ ích và không gian hoạt động tôi đã tham mưu   với nhà trường thiết kế  cho trẻ một khuôn viên để  trẻ  được chơi với nước,  cát, sỏi... nhằm giúp trẻ trải nghiệm. Chỉ  đạo giáo viên thiết kế  khu vận động ngoài trời gồm rất nhiều các  loại dụng cụ, đồ chơi tự tạo được giáo viên tận dụng từ các nguyên vật liệu   mở như lốp xe cũ, các loại chai, lọ, cát, đá , sỏi, tre … Giáo viên đã đưa những  nguyên vật liệu này vào hoạt động cho trẻ  trải nghiệm với các trò chơi vận  động như : leo, trèo thang, ném vòng cổ chai, bật tách chân khép chân qua các  ô được đúc từ xi măng có kèm chữ số và chữ viết giúp trẻ nhận biết được các   mặt chữ viết, chữ số... * Biện pháp 4 : Nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ  vấn đề  đầu tiên đó là nâng cao kết   quả  việc giáo dục trẻ. Bởi vậy tích cực hướng dẫn việc tổ  chức các hoạt  động trong ngày  là việc làm thường xuyên: Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ trong tuần,  trong ngày, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ  chức đầy đủ  các  hoạt động trong ngày như:  đón trẻ, hoạt động có chủ  đích, hoạt động góc,  hoạt động ngoài trời, hoạt động vệ  sinh tự  phục vụ, giờ  ăn, giờ  ngủ, hoạt   động chiều. Giáo án soạn đầy đủ, đúng nội dung, yêu cầu về  kiến thức, kỹ  năng phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ cho  trẻ. Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm,  tích cực tạo tình huống, cơ  hội cho trẻ hoạt động khám phá, nhằm phát huy   nhận thức, kĩ năng, tính sáng tạo của trẻ.  Ví  dụ :  Hoạt  động tạo hình với  đề  tài «   Vẽ  con gà » giáo viên  đã  khuyến khích trẻ  tạo ra sản phẩm theo ý tưởng. Với những nguyên vật liệu   này đã khơi gợi trí tưởng tượng, sáng tạo trong quá trình thực hiện tạo ra sản  phẩm.  Bên cạnh đó giáo viên cần tổ chức các hoạt động để trẻ tích cực, hứng   thú, tự nguyện tham gia váo các hoạt động giáo dục trẻ tạo ra sản phẩm, tìm   tòi khám phá, giáo viên không làm thay, vẽ  thay, viết thay cho trẻ. Giáo viên  luôn tạo tình huống, đặt vấn đề cho trẻ giải quyết để hình thành và rèn luyện  cho trẻ  có thao tác đúng, thuần thục một số  thói quen về  nề  nếp học tập,   những kĩ năng sống phù hợp vời thời đại mới.  Ngoài ra giáo viên luôn theo dõi sự phát triển, nhận thức của trẻ trên các  lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và phát  15      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 16. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non triển thể  chất. Đánh giá kết quả  của trẻ  đúng thực chất, khách quan, công  bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Vì thế  người giáo viên muốn có kết quả  thật thì phải biết thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi  cơ hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày. Bởi   trẻ mầm non dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui chơi là hoạt động chủ  đạo  của trẻ vì vậy cô tổ chức nhiều trò chơi “Học mà chơi, chơi mà học” để củng   cố, ôn luyện kiến thức, kĩ năng đạt kết quả  tốt nhất vì trong quá trình chơi   giúp trẻ  ôn luyện kiến thức mà trẻ  đã được trải nghiệm, được khám phá.   Chuyên môn có kế  hoạch kiểm tra khảo sát đánh giá chất lượng trẻ  sau các   chủ  đề, học kỳ, bằng phương pháp cho trẻ  thực hành các bài tập, đàm thoại   với trẻ, quan sát các hoạt động của trẻ để đánh giá chất lượng trẻ chính xác.   Góp ý với giáo viên những mặt mạnh, yêu cầu giáo viên lên kế hoạch cho chủ  đề kế tiếp phù hợp hơn.  Chỉ đạo nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, tổ  chức tốt các hội thi.  Phát động phong trào tự làm đồ  dùng dạy học, đồ  chơi: Đối với trẻ, đồ  chơi  là công cụ quan trọng không thể thiếu được.  Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ đối với việc “Học mà  chơi, chơi mà học” giúp cho trẻ nắm được những kiến thức cơ bản, ôn luyện  củng cố  kiến thức cho trẻ  qua hoạt động vui chơi. Vì vậy, việc phát động   phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường xuyên, ngoài việc   làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học hàng ngày, chúng tôi còn tiến  hành tổ chức thi đồ dùng cấp trường hàng năm, tạo không khí thi đua giữa các  lớp, từ đó tạo động lực cho giáo viên phát huy tính sáng tạo trong việc làm đồ  dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc học ngày càng hiệu quả hơn * Biện pháp 5 : Tổ chức tham quan học tập các đơn vị điển hình Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lương thực   hiện chương trình giáo dục trong những năm học qua, ngành học mầm non có   những thay đổi nội dung, phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động  giáo dục trẻ cho phù hợp với mục tiêu giáo dục. Nắm bắt được tình hình các  trường tổ  chức các tiết dạy mẫu tôi xây dựng kế  hoạch và xin ý kiến BGH   trường bạn cho tổ khối, giáo viên cốt cán của trường đi giao lưu, dự giờ học   tập. Trường đã tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các   trường mầm non Cưpang, trường mầm non Hoa Hồng, Hoapơlang, Hoa Cúc...   trên địa bàn huyện, qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường thay đổi tư  duy, phát triển thêm nhiều mặt, có những nhận thức tốt và đúng đắn về ngành  16      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non học của mình và có những nổ  lực nghiên cứu sáng tạo hơn trong quá trình  chăm sóc và giáo dục trẻ. *Biện pháp 6: Công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh Nhà trường và các nhóm lớp đã tạo điều kiện để  gia đình có thể  tham  gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Nhà trường đã chủ  động đưa ra một số  nội dung và hình thức phối hợp đã làm và mang lại hiệu quả  thiết thực để  góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn tại đơn vị. . Hình   thức   phối   hợp   của   nhà   trường   với   gia   đình:   qua   góc   “   tuyên  truyền” của nhà trường và của mỗi nhóm lớp. Giáo viên trao  đổi thường  xuyên hàng ngày trong các giờ đón và trả trẻ. Tổ chức họp phụ huynh định kì  và tổ chức cho phụ huynh tham quan và tham dự tất cả các hoạt động của trẻ.  Luôn nhắc nhở  giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền và phối kết hợp với   phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó để có được   một môi trường cho trẻ hoạt động, vui chơi bổ ích và ý nghĩa không những có  sự  cố gắng của toàn thể nhà trường mà còn có sự  góp sức chung tay của các   bậc phụ huynh đã làm nên một môi trường cho trẻ được trải nghiệm vui chơi   với rất nhiều trò chơi vận động, dân gian giúp trẻ phát triển toàn diện về thể  chất. VI. Tính mới của giải pháp Công tác bồi dưỡng giáo viên phải được thực hiện thường xuyên với  nhiều hình thức, đa dạng và phong phú nhằm tạo cơ hội cho giáo viên học tập  trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Phải luôn sâu sát trong quá trình chỉ  đạo theo   dõi việc thực hiện, có sơ kết, tổng kết, phát hiện kịp thời những nhân tố điển  hình để  phát huy nhân rộng, những hạn chế, khó khăn được tháo gỡ  và có  biện pháp hỗ  trợ  kịp thời cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Giáo viên  cần phải dựa vào các nguyên tắc dạy học để tổ chức các hoạt động đảm bảo   tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục và chú ý cá biệt đối với trẻ  nhằm hình thành ở trẻ, khả năng quan sát ghi nhớ  và vận động kích thích trẻ  nỗ lực khám phá. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ  đạo các phương pháp dạy ­  học trong trường nhằm hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, đảm bảo cho trẻ phát   triển theo mục tiêu đề ra.   Giáo viên nắm và hiểu được đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ, đặc điểm  tình hình của lớp để  đề  ra kế  hoạch hoạt động một cách phù hợp, cũng như  vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tổ  chức các hoạt   động giáo dục và thiết kế các hoạt động theo sự hứng thú của trẻ làm cho tiết   17      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 18. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non dạy sinh động, hiệu quả. Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục trên   internet làm phong phú các hoạt động học.  Giúp giáo viên định hướng đúng đắn trong trong việc thực hiện nhiệm   vụ  chuyên môn của mình và trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, cán bộ  quản lý cũng sẽ có bước chuyển mới trong công tác quản lý giáo dục. V. Hiệu quả SKKN: Sau một thời gian thực hiện hiệu quả của việc bồi dưỡng chuyên môn   cho đội ngủ giáo viên có kết quả khảo nghiệm như sau: ́ ơi giao viên: ­ Đôi v ́ ́ Kết quả chuyên môn của giáo viên trong 2 năm gần đây như sau: Năm học Giáo viên dạy giỏi 2017 ­ 2018 2018 ­ 2019 Cấp trường 15/19 17/19 Cấp huyện 4/4 Cấp tỉnh Giáo viên chủ  động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong quá trình lên lớp.   Không còn lúng túng trong việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi. Đặc biệt tạo được  môi trường hoạt động cho trẻ phong phú hấp dẫn hơn. Giúp trẻ hứng thú, tích  cực tham gia vào các hoạt động.   Kêt qua ́ ̉ NÔI DUNG ̣ Đạt Chưa đạt Số GV Tỉ lệ % Số GV Tỉ lệ % Hình thức tổ  chức giờ  học linh hoạt,  15/19 79 4/19 21 sáng tạo. Sử dụng đồ dùng  khoa học. 18/19 95 1/19 5 Thiết kế các trò chơi hấp dẫn hơn  17/19 89,5 2/19 10,5 Tạo   môi   trường   hoạt   động   cho   trẻ  17/19 89,5 2/19 10,5 18      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 19. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non phong phú, hấp dẫn. Chú   ý   phát   huy   tính   tích   cực   ở   trẻ  17/19 89,5 2/19 10,5 hơn.  ́ ơi tre:  ­ Đôi v ́ ̉ Hầu hêt tre đêu tích c ́ ̉ ̀ ực tham gia vào các hoạt động, đa số  trẻ  đa ch ̃ ủ  động, mạnh dạn,  tự  tin,  năng động, sáng tạo trong các hoạt  động phát huy  được tính tích cực ở trẻ. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tham gia học tập rất thoải mái, mạnh dạn giơ tay   phát biểu, có điều kiện để  trải nghiệm, có cơ  hội bộc lộ  khả  năng của bản   thân, hình thành được tính tự độc lập, khả năng sáng tạo của trẻ khi tham gia   vào các hoạt động.  ́ ơi phu huynh:  ­ Đôi v ́ ̣ Tạo được niềm tin trong phu huynh, ngay cang tin t ̣ ̀ ̀ ưởng vào sự  giáo  dục của nhà trường. Giưa phu huynh va giao viên đa co s ̃ ̣ ̀ ́ ̃ ́ ự hợp tac tich c ́ ́ ực và  gắn bó với nhà trường hơn, hiểu được tầm quan trọng của giáo dục mầm   non. Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. Kết luận:  Từ những kết quả nghiên cứu trên bản thân tôi rút ra kết luận như sau: Phải làm cho giáo viên nhận thức được việc bồi dưỡng và học tập là   giải   pháp   có   ý   nghĩa  quyết   định  đến   việc   nâng  cao   trình  độ   chuyên   môn   nghiệp vụ. Phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng phải phù hợp   với tình hình thực tế của trường. Chú ý tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham   gia đầy đủ các lớp, các đợt bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức. Công tác bồi dưỡng giáo viên phải được thực hiện thường xuyên với  nhiều hình thức, đa dạng và phong phú tạo cơ hội cho giáo viên học tập trao   đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ  đạo các  phương pháp dạy ­ học trong trường. Xác định rõ nội dung và hình thức chỉ  đạo bồi dưỡng chuyên môn, có kiểm tra giảng dạy và tổng kết đánh giá kiểm   tra việc học tập của trẻ  từ  đó rút kinh nghiệm để  bồi dưỡng cho giáo viên   dạy tốt hơn.  19      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
 20. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phải luôn sâu sát trong quá trình chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện, có sơ  kết, tổng kết phát hiện kịp thời những nhân tố  điển hình để  phát huy nhân  rộng, những hạn chế, khó khăn để tháo gỡ và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho   giáo viên trong quá trình thực hiện.  Giáo viên phải là tấm gương tốt, chuẩn mực trong hành vi, lời nói, cử  chỉ… cho trẻ  noi theo. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ  xanh ­ sạch ­ đẹp,  vui vẻ thân thiện.  Giáo viên cần phải dựa vào các nguyên tắc dạy học để  tổ  chức các   hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục và chú  ý cá biệt đối với trẻ nhằm hình thành ở trẻ, khả năng quan sát ghi nhớ và vận   động kích thích trẻ nỗ lực khám phá. Giáo viên nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng môn, từng hoạt   động, chủ  động linh hoạt sáng tạo trong phương pháp tổ  chức, kết hợp nội  dung lồng ghép các môn học. Phát huy được tính tích cực của trẻ  trong các  tiết học, học sinh tích cực chủ  động lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ  nhàng,   vui tươi thoải mái, tạo được sân chơi bổ ích cho học sinh. Trẻ được thực hành, trải nghiệm và có cơ hội bộc lộ khả năng của bản  thân. Cách học của trẻ thông qua việc tương tác với đồ  vật, trẻ  học qua trải   nghiệm, trực tiếp bằng các giác quan, trẻ  dần được rèn luyện kĩ năng hoạt  động nhóm. Giáo   viên  khéo   léo   vận   động   phụ   huynh   đóng   góp   nhiều   đồ   chơi,  nguyên vật liệu làm ra các sản phẩm phục vụ cho các chủ đề giáo dục. Phải kịp thời nhắc nhở những thiếu sót tồn tại và khuyến khích những  ưu điểm của giáo viên. Phải tổ  chức nhiều hoạt động chuyên môn cho giáo   viên tham gia như: Thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi..... Động viên và  tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia học trên chuẩn., khích lệ  tinh thần  tự học tự rèn của giáo viên. Tổ  chức cho giáo viên tham quan học tập  ở  các trường bạn, viết sáng  kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học, cho áp dụng đại trà các   biện pháp hữu hiệu mà các bản sáng kiến hằng năm mang lại.  Ứng dụng có hiệu quả  công nghệ  thông tin vào công tác giáo dục trẻ.  Kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng học tập của trẻ và bảng liệt kê theo   dõi  sự  phát triển của trẻ. Có kế  hoạch khen thưởng thoả  đáng để  kịp thời động  viên giáo viên tham gia các phong trào thi đua đạt kết quả cao. 20      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh                                     Tr ường MN Hoa Sen
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2