intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
18
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng hoạt động tạo hình tại trường đề xuất một số giải pháp chỉ đạo giáo viên phát triển khả năng tư duy, sáng tạo trí tưởng tượng, kỹ năng vẽ, nặn, xé, dán một cách khéo léo, hợp lý, hiệu quả cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, thực hiện tốt chuyên đề phát triển thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                                                                                                                 Sùng Phài, ngày 20 tháng 03 năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi: Thường trực Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp huyện Tôi ghi tên dưới đây: Tỷ lệ  (%)  Nơi công tác Trình độ  đóng  Số  Ngày tháng  Chức  Ghi  Họ và tên (hoặc nơi thường  chuyên  góp vào  TT năm sinh danh chú trú) môn việc tạo  ra sáng  kiến Trường Mầm  Phó hiệu  Cao đẳng  1 Triệu Thị Kết 12/03/1966 non Sùng Phài  trưởng sư phạm  100 Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số giải pháp chỉ đạo giáo  viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình  cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài. ­ Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến: UBND huyện ­ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý GDMN ­ Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Tháng 9 năm 2016 ­ Mô tả bản chất của sáng kiến:  + Tính mới:  Giáo viên nhận thức tốt về môn học, quan tâm dạy trẻ ở tất cả các kỹ năng  tạo hình, có biện pháp rèn kỹ năng tạo hình phù hợp cho từng đối tượng trẻ, quan  tâm giúp đỡ trẻ yếu, bồi dưỡng trẻ khá, phát huy năng khiếu thẩm mỹ, tính sáng tạo  của trẻ. 1
 2. Giáo dục tạo hình cho trẻ được lồng ghép các hoạt động trong ngày của trẻ,  trẻ hứng thú tạo ra nhiều sản phẩm cùng cô để trang trí lớp, phát huy tính sáng tạo,  kỹ năng tạo hình phù hợp với khă năng của từng đối tượng trẻ. Giúp phụ huynh hiểu rõ nội dung, phương pháp của môn học tạo hình, quan  tâm tới việc rèn kỹ năng hoạt động tạo hình của con em mình, sưu tầm các nguyên  vật liệu phế  thải, mua thêm sáp màu, vở, đất nặn hỗ  trợ  cùng nhà trường trong   việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.     + Hiệu quả sáng kiến mang lại Giáo viên đã nâng cao nhận thức, phương pháp giáo dục trẻ  linh hoạt hơn.  Việc xây dựng kế hoạch đã chú trọng ở tất cả các thể loại vẽ, nặn, cắt, xé dán cho  trẻ. Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động đa dạng, phong phú hơn, giúp trẻ được  phát triển toàn diện hơn, trẻ có kỹ  năng tham gia hoạt động tạo hình tốt hơn, thể  hiện sản phẩm sáng tạo hơn. Phụ huynh nhận thức tốt hơn trong việc phối hợp với  nhà trường về cách rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu phế  thải, ít tốn kém về kinh tế. + Đánh giá về  phạm vi  ảnh hưởng của sáng kiến:  Sáng kiến có khả  thi,  được áp dụng tại trường mầm non Sùng Phài, huyện Tam Đường và đã đạt hiệu   quả cao, có thể áp dụng cho tất cả các trường mầm non trong toàn huyện. ­ Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:  + Về giáo viên: Giáo viên có tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình trong   công tác. + Về trẻ: Trẻ ngoan + Về cơ sở vật chất: Trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục  vụ cho các hoạt động giáo dục trẻ. ­ Những thông tin cần được bảo mật: Không có 2
 3. ­ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng  kiến theo ý kiến của tác giả: Qua việc áp dụng các giải pháp giáo viên hiểu biết  sâu sắc về hoạt động tạo hình, cách thức tổ  chức các hoạt động linh hoạt, sáng  tạo hơn, nắm chắc kỹ  năng rèn tạo hình cho trẻ. T ỷ  lệ  trẻ  5 tuổi kỹ  năng vẽ,  nặn, cất dán sản phẩm chuyển biến tích cực, nhiều trẻ  đã thể  hiện sản phẩm  của mình sáng tạo hơn. ­ Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng   kiến theo ý kiến của tổ  chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến và theo ý kiến của  tác giả sáng kiến: Sáng kiến mang tính khả  thi, phù hợp với đối tượng học sinh  của địa phương, nâng cao nhận thức cho phụ  huynh. Giáo viên linh hoạt, sáng  tạo hơn. ­ Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không có Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật  và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.   Người đăng ký                 Triệu Thị Kết 3
 4. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                                                    Sùng Phài, ngày 20 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 1. Tác giả:  Họ và tên: Triệu Thị Kết Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Phài Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn 2. Tên sáng kiến: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng   lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại  trường Mầm non Sùng Phài. 3. Tính mới: Giáo dục tạo hình cho trẻ được lồng ghép trong tất cả các hoạt  động trong ngày của trẻ, giáo viên quan tâm đến dạy kỹ năng cắt, xé, dán, tích cực   rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ yếu, bồi dưỡng trẻ khá, quan tâm tính sáng tạo của trẻ.   Trẻ hứng thú tạo ra nhiều sản phẩm cùng cô trang trí lớp, phụ huynh quan tâm tới   hoạt động tạo hình của con em mình, hỗ trợ nhà trường nhiều nguyên vật liệu cho   trẻ thực hiện.  4
 5. 4. Hiệu quả sáng kiến mang lại Giáo viên đã nâng cao nhận thức, phương pháp giáo dục trẻ,  cách thức tổ  chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo hơn, nắm chắc kỹ năng rèn tạo hình cho  trẻ, xây dựng kế hoạch đã chú trọng ở tất cả các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé dán cho  trẻ. Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động đa dạng, phong phú hơn. Trẻ  hứng thú, sáng tạo, có kỹ  năng về  hoạt động tạo hình, chất lượng lĩnh  vực phát triển thẩm mỹ được nâng lên, nhiều trẻ đã thể hiện sản phẩm của mình tốt  hơn. Phụ huynh nhận thức tốt hơn trong việc phối hợp với nhà trường về cách rèn   kỹ năng tạo hình cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải, ít tốn kém về kinh   tế. 5. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến Với các giải pháp trong sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp chỉ  đạo  giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình  cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”. Tôi nhận thấy trẻ tham  gia hoạt động tạo hình có những chuyển biến rõ rệt trẻ tích cực tham gia các hoạt  động, có kỹ năng vẽ, xé, dán. Giáo viên đã có nhận thức sâu sắc hơn về hoạt động  tạo hình. Sáng kiến có khả thi, được áp dụng tại trường mầm non Sùng Phài, huyện  Tam Đường và đã đạt hiệu quả  cao, có thể áp dụng cho tất cả các trường mầm  non trong toàn huyện. 5
 6. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TAM ĐƯỜNG  TRƯỜNG MẦM NON SÙNG PHÀI   THUYẾT MINH SÁNG KIẾN Một số  biện pháp chỉ  đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh  vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ  mẫu giáo 5  tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài. Tác giả: Triệu Thị Kết Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Chức vụ: Phó hiệu trưởng Nơi công tác: Trường Mầm non Sùng Phài 6
 7. I. THÔNG TIN CHUNG  1. Tên sáng kiến: “Một số  biện pháp chỉ  đạo giáo viên nâng cao chất  lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ  mẫu giáo 5   tuổi tại trường Mẩm non Sùng Phài” 2. Tác giả Họ và tên: Triệu Thị Kết Năm sinh: 1966  Nơi thường trú: Tổ 7 ­  Phường Tân Phong ­ Thành Phố Lai Châu ­  Tỉnh Lai  Châu 7
 8. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Chức vụ công tác: Phó hiệu trưởng Nơi làm việc: Trường Mầm non Sùng Phài Điện thoại: 01236231966 Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%  3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục mầm non 4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ  tháng 9 năm 2016 đến tháng 03 năm  2017 5. Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường Mầm non Sùng Phài ­ Tam Đường Địa chỉ: Xã Sùng Phài ­ Huyện Tam Đường ­ Lai Châu Điện thoại: 0213751768 II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN 1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: 1.1. Sự cần thiết Như  chúng ta đã biết: Hoạt động tạo hình là một hoạt động mang tính   nghệ thuật, là phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng, khả năng  sáng tạo, khả năng cảm thụ, cảm xúc thẩm mỹ,  khả năng tri giác về hình dạng,  cấu trúc, kích thước, màu sắc của đồ  vật bằng mắt một cách có mục đích rõ  ràng. Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ có những kiến thức, kỹ năng cơ bản   tạo ra cái đẹp từ  những vật liệu thô, giúp trẻ  bước đầu làm quen với phương  tiện và ngôn ngữ tạo hình như: Đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục để tạo ra  một sản phẩm hoàn chỉnh. Ngoài ra còn khơi gợi và phát huy khiếu thẩm mĩ vốn   có ở trẻ, giáo dục đạo đức cho trẻ biết yêu quý cái đẹp, cái tốt, phận biệt được   cái thiện, cái ác. Trong quá trình tạo sản phẩm trẻ được rèn luyện tính kiên trì,   bền bỉ làm việc có mục đích được hòa đồng trong tập thể. Từ đó hình thành tính  đoàn kết tương trợ giúp đỡ, cởi mở thân ái với bạn bè. khi trẻ đã biết yêu quý cái  8
 9. đẹp thì trẻ  rất mong muốn làm theo cái đẹp, sáng tạo ra cái đẹp. Đối với trẻ  5  tuổi hoạt động tạo hình góp phần tích cực vào việc chuẩn bị  các điều kiện và  tâm thế để trẻ vào tiểu học được thuận tiện và dễ dàng hơn, là tiền đề  để  hình  thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của một con người biết tích cực sáng tạo   cho xã hội sau này.   Thực tế  giáo viên sử  dụng phương pháp hoạt động tạo hình chưa linh   hoạt, sáng tạo, còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, sao chép, chưa phát   huy hết khả  năng sáng tạo và sự  linh hoạt của trẻ. Quá trình tổ  chức còn nặng  về kết quả sản phẩm, cô chưa chú ý dạy kỹ năng tạo hình cho trẻ, khi xây dựng  kế hoạch lĩnh vực phát triển thẩm mỹ thường thiên về  cảm thụ  nghệ thuật âm  nhạc, chưa chú ý phát triển nghệ thuật tạo hình ở trẻ, có chăng chỉ chú ý đến rèn   kỹ  năng vẽ, nặn chưa chú ý đến rèn kỹ  năng cắt, xé, dán, chưa tạo cảm hứng  cho trẻ khi học tạo hình, chưa biết tận dụng môi trường xung quanh để tạo cảm  xúc thẩm mỹ  cho trẻ. Một số  giáo viên kỹ  năng vẽ, nặn, xé dán còn hạn chế,   tinh thần trách nhiệm chưa cao. Trẻ  có kỹ  năng tạo hình không đồng đều, sản   phẩm trẻ làm ra thường giống bạn, chưa sáng tạo. Một số phụ huynh chưa phối   hợp chặt chẽ  với cô giáo, chưa chú ý đến dạy trẻ  những kỹ  năng tạo hình cho   trẻ  tại gia đình, chưa hỗ  trợ  giáo viên sưu tầm những nguyên vật liệu cho trẻ  hoạt động tại lớp. Để hoàn thành tốt chế độ giáo dục cho trẻ một cách toàn diện  ở  trường. Đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung,  chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 tuổi nói riêng,  Tôi chọn SKKN “Một số  giải pháp chỉ  đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm  mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”  1.2. Mục đích  Khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ  năng hoạt động tạo hình tại trường đề  xuất một số giải pháp chỉ đạo giáo viên phát triển khả năng tư duy, sáng tạo trí  9
 10. tưởng tượng, kỹ năng vẽ, nặn, xé, dán một cách khéo léo, hợp lý, hiệu quả cho  trẻ mẫu giáo 5 tuổi, thực hiện tốt chuyên đề phát triển thẩm mỹ, góp phần nâng  cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.           2. Phạm vi triển khai thực hiện: 10 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 ­ 6 tuổi, 48 trẻ 5 tuổi Địa điểm: Trường Mầm non Sùng Phài 3. Mô tả sáng kiến: 3.1 Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến Năm học 2016 ­ 2017 nha tr ̀ ường có 8 lớp với tông sô 174 tre. Trong đó tre ̉ ́ ̉ ̉  mâu giao 5 tu ̃ ́ ổi 48 chau.  ́ Tổng số giáo viên 12 đ/c. Trong đó: Giáo viên dạy lớp có  trẻ  5 tuổi: 10 giáo viên. Đa số  giáo viên trẻ, khoẻ, nắm được phương pháp giáo  dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tinh thần trách nhiệm  trong công  việc được giao. Một số  giáo viên có khả  năng sáng tạo, linh hoạt  trong quá trình giảng dạy trẻ. Cơ sở  vật chất tương đối đảm bảo cho việc dạy   và học, có đủ phòng học, bàn ghế đồng bộ phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Có đủ  đồ dùng phục vụ cho việc hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động tạo hình.  Bên   cạnh  những   ưu   điểm  nhà   trường  còn   gặp  một  số   khó   khăn  như:   Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, sự phối hợp giữa gia đình và nhà  trường chưa chặt chẽ, đa số  các bậc cha mẹ  chưa quan tâm đến việc học tạo   hình của trẻ, chưa tạo điều kiện cho trẻ  được phát huy khả  năng sáng tạo cá   nhân. Cơ  sở vật chất chưa đảm bảo ở một số lớp: Căn Câu nhà tạm chưa đảm  bảo về  diện tích, ánh sáng, Sùng Phài chật hẹp chưa đủ  diện tích. Một số  giáo  viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực tổ chức các hoạt động tạo hình còn  hạn chế. 100% các lớp ghép các độ tuổi nên nhận thức của trẻ không đồng đều,  trẻ tham gia hoạt động tạo hình còn lúng túng, chưa tích cực tự giác khả năng chú  ý và tập trung không bền, sản phẩm tạo hình chưa sáng tạo.  10
 11. Từ những thực trạng trên tôi đã thực hiện một số biện pháp để  chỉ  đạo giáo  viên làm tốt công tác nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ 5 tuổi như sau: Giải pháp 1: Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động Môi trường bao gồm các yếu tố  tự  nhiên, xã hội và yếu tố  vật chất bao  quanh con người, có mối quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng tới đời sống và  sự  tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường trong trường   mầm non  ảnh  hưởng trực tiếp, có tính quyết định tới sự  tăng trưởng và phát  triển của trẻ.  Vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ, đặc biệt  việc rèn kỹ năng  tạo hình cho trẻ  5 tuổi,  tôi đã chỉ  đạo giáo viên các lớp tận dụng những mảng  tường với vị trí phù hợp để tạo môi trường tạo hình cho trẻ đảm bảo thẩm mỹ,  đa dạng phong phú về chủng loại, hấp dẫn trẻ vào các hoạt động, sưu tầm tranh  ảnh, các đồ  vật sẵn có, gần gũi với trẻ  trưng bày các góc theo hướng mở  đảm  bảo cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên thay đổi môi trường theo từng chủ đề  để trẻ có nhiều cơ hội được quan sát, trải nghiệm.   Giải pháp 2: Chỉ đạo giáo viên rèn kỹ năng tạo hình  Trẻ  em mẫu giáo học dưới hình thức   “Học mà chơi, chơi mà học”. Vì  vậy tôi chỉ đạo giáo viên các lớp trong quá trình dạy trẻ cần phải linh hoạt, sáng   tạo để  gây được sự  hứng thú của trẻ  vào hoạt động, khi hướng dẫn trẻ  tranh   mẫu đảm bảo về bố cục, màu sắc rõ nét, lời nói chuẩn xác, ngắn gọn, dễ hiểu,   khi trẻ thực hiện cô gần gũi giúp đỡ trẻ thể hiện ý tưởng của mình, khi nhận xét  sản phẩm của trẻ chi tiết, cụ thể giúp trẻ có kỹ năng tạo hình tốt hơn. Chỉ đạo   giáo viên không những thực hiện tốt việc rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ trong giờ  hoạt động chung mà còn lồng ghép trong hoạt động trong ngày của trẻ  như:  Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều.... Giải pháp 3: Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ trẻ Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, vai trò của phụ  huynh góp phần   11
 12. không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Vì vậy tôi đã chỉ đạo giáo viên thường xuyên   trao đổi với phụ huynh về khả năng tạo hình của trẻ, những nội dung trẻ được   học  ở  trường. Từ  đó thống nhất trong nội dung giáo dục giữa gia đình và nhà  trường cho trẻ. Vận động phụ  huynh sưu tầm những nguyên vật liệu phế  thải  để  làm đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  cho công tác dạy và học, góp phần nâng cao  chất lượng giáo dục của lớp, của trường. Qua việc thực hiên các giải pháp trên, tôi thấy có những ưu điểm: Giáo viên  đã tạo được môi trường tạo hình cho trẻ hoạt động, thực hiện tương đối tốt việc   rèn kỹ  năng vẽ, nặn trong các giờ  hoạt động tạo hình, hoạt động góc. Đã có sự  phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc giáo dục trẻ của nhà trường. Bên cạnh những ưu điểm, nhà trường còn một số hạn chế cần được khắc  phục: Giáo viên chưa thường xuyên có sự  phối kết hợp với phụ  huynh trong   việc sưu tầm những nguyên vật liệu tạo hình, chưa trao đổi về  khả  năng tạo  hình của trẻ,  môi trường chưa phong phú, chưa sử  dụng sản phẩm của trẻ để  tạo môi trường cho trẻ hoạt động nên chưa phát huy tính sáng tạo, hứng thú của  trẻ trong hoạt động tạo hình. Giáo viên chưa quan tâm đến dạy kỹ năng cắt, xé,   dán cho trẻ. Một số  giáo viên thực hiện một số  kỹ  năng tạo hình như  nặn, vẽ,   xé, dán…còn hạn chế. Nhận thức của trẻ không đồng đều, thể  hiện sản phẩm   còn lúng túng, chưa sáng tạo. Để nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình  cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tôi đã áp dụng các giải pháp cũng như cách thực hiện như  sau: 3.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến  Tôi thực hiện sáng kiến  “Một số  giải pháp chỉ  đạo giáo viên nâng cao   chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ  mẫu   giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”. Nhằm đưa ra các tính mới như:   Giúp giáo viên nhận thức tốt về môn học, quan tâm dạy trẻ ở tất cả các kỹ  12
 13. năng tạo hình, có biện pháp rèn kỹ năng tạo hình phù hợp cho từng đối tượng trẻ,  quan tâm giúp đỡ  trẻ  yếu, bồi dưỡng trẻ khá, phát huy năng khiếu thẩm mỹ, tính  sáng tạo của trẻ.  Giáo dục tạo hình cho trẻ  được lồng ghép các hoạt động trong  ngày của trẻ, trẻ hứng thú tạo ra nhiều sản phẩm cùng cô để  trang trí lớp, được  phát huy tính sáng tạo, kỹ năng tạo hình phù hợp với khă năng của từng đối tượng   trẻ.  Giúp phụ huynh hiểu rõ nội dung, phương pháp của môn học tạo hình, quan  tâm tới việc rèn kỹ năng hoạt động tạo hình của con em mình, sưu tầm các nguyên  vật liệu phế  thải, mua thêm sáp màu, vở, đất nặn hỗ  trợ  cùng nhà trường trong   việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Để nâng cao chất lượng môn hoạt động tạo hình, tôi cần đề xuất một số  giải pháp sau:  Giải pháp 1: Chỉ đạo giáo viên các lớp tạo môi trường hoạt động tạo  hình phong phú, hấp dẫn và lựa chọn bài khi xây dựng kế hoạch. Việc sắp xếp, trang trí tạo môi trường lớp học đẹp, ngăn nắp gây cho trẻ  sự chú ý, tò mò, ấn tượng khi trẻ đến lớp. Đây là sự tác động không nhỏ đến sự  hình thành cảm súc nghệ  thuật, sự  say mê tạo ra cái đẹp của trẻ. Vì vậy tôi đã  chỉ  đạo giáo viên các lớp thường xuyên sắp xếp đồ  dùng, đồ  chơi gọn gàng,  ngăn nắp, phù hợp với không gian trong, ngoài của lớp học, trang trí lớp phù hợp   với chủ  đề  đang thực hiện, sưu tầm những hình  ảnh ngộ  nghĩnh, gần gũi với  trẻ, luôn thay đổi hình thức để  tạo cho trẻ  sự  mới mẻ  trong quá trình quan sát,   tạo nhiều góc mở  cho trẻ  hoạt động. Ngoài những tranh cô sưu tầm, giáo viên  gợi ý, khuyến khích trẻ tạo ra những sản phẩm để cùng cô trang trí các góc của   lớp.  Để phát huy tính tích cực sáng tạo và niềm say mê hoạt động tạo hình của  trẻ tôi đã chỉ đạo giáo viên khi xây dựng kế hoạch lựa chọn bài đảm bảo đầy đủ  các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé, dán, phù hợp với từng chủ đề  và khả  năng của  13
 14. trẻ. Đồng thời tận dụng mọi thời điểm hợp lý trong ngày từ  trò chuyện buổi   sáng hay hoạt động vui chơi ngoài trời, dạo chơi, thăm quan  ở  mọi lúc mọi nơi  tạo điều kiện cho trẻ  tiếp xúc thường xuyên với môi trường xung quanh, môi  trường thiên nhiên để trẻ được quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp từ thiên nhiên. Từ đó  giúp trẻ có những tư duy, kỹ năng trong quá trình tham gia hoạt động tạo hình. Giải pháp 2:  Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ  năng  thực hành cho giáo viên. Chỉ đạo, tư vấn giáo viên rèn kỹ năng tạo hình cho  trẻ, đi sâu bồi dưỡng các đối tượng yếu kém và đối tượng có năng khiếu  tạo hình. Để  nâng cao hiệu quả  hoạt động giáo dục nói chung, nâng cao chất lượng  hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo nói riêng. Trước hết cần phải bồi dưỡng, giáo  dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi CBGV trong nhà trường, nâng cao nhận  thức, thấy rõ tầm quan trọng của việc tổ  chức các hoạt động tạo hình đối với  trẻ  mầm non.  Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nêu cao tinh thần trách  nhiệm với nhiệm vụ  được giao, vì mục tiêu phát triển giáo dục chung của nhà  trường. Việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ  năng thực hành cho giáo viên cũng hết  sức quan trọng bởi giáo viên là lực lượ ng quyết định chất lượ ng chăm sóc  giáo dục trẻ  trong tr ường m ầm non, vi ệc b ồi d ưỡng v ề nh ận th ức , các kiến  thức và kỹ  năng thực hành như: Tạo môi trườ ng lớp học, cách tổ  chức các  hoạt động giáo dục là hết sức cần thiết và quan trọng , nhằm giúp trẻ  có kỹ  năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán… một cách tốt nhất.  Để giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao chuyên môn, kỹ năng rèn trẻ cho đội  ngũ giáo viên của nhà trường. Tôi đưa ra một số nội dung và hình thức cơ bản sau:  Tổ  chức bồi dưỡng phương pháp dạy lớp ghép, phương pháp dạy học  theo đối tượng trẻ. Đưa nội dung hoạt động tạo hình lồng ghép vào các buổi  14
 15. sinh hoạt chuyên môn,  các buổi thảo luận tổ, nhóm.  Tổ  chức  chuyên đề  hoạt  động tạo hình: Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, xây dựng tiết mẫu, tổ chức  cho  CBGV dự  giờ,   thảo luận sau tiết dạy ,  giúp  giáo viên  có khả  năng chủ  động  điều chỉnh nội dung, phương pháp rèn trẻ sao cho phù hợp với từng đối tượ ng  trẻ  của lớp mình, áp dụng những ý tưở ng mới vào các hoạt động trong ngày  của trẻ.  Thông qua các đợt thao giảng, hội giảng, dự  giờ thăm lớp, các hội thi   của cô, của trẻ  kịp thời tư  vấn cho giáo viên phương pháp, hình thức tổ  chức  hoạt động tạo hình cho trẻ  tại lớp.  Chỉ  đạo tổ  chuyên môn đưa nội dung bồi  dưỡng các kỹ năng tạo hình như: vẽ, nặn, xé dán cho giáo viên trong các buổi sinh  hoạt chuyên môn. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên tự nghiên cứu, học tập qua các   phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên tham gia  đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, tham gia chuyên đề do các  cấp tổ  chức, thực hiện tốt chương trình, kế  hoạch bồi dưỡng thường xuyên.   Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia học các lớp trên chuẩn.  Để  trẻ  có kỹ  năng tạo hình tốt nhất tôi đã chỉ  đạo và tư  vấn cho giáo viên  không những rèn kỹ năng cho trẻ trong tiết hoạt động tạo hình mà còn được lồng   ghép trong tất cả  các hoạt động trong ngày của trẻ  như: Trong giờ  đón trả  trẻ,  hoạt  động ngoài  trời,  hoạt động tham quan,  giờ  hoạt động chiều, hoạt động  góc…phân chia trẻ theo các nhóm đối tượng khá giỏi, trung bính, yếu  để kèm cặp,  định hướng cho trẻ về ý tưởng cũng như kỹ năng tạo ra sản phảm,  trong quá trình  trẻ  thực hiện giáo viên giúp đỡ  trẻ  nhẹ nhàng, quan tâm những trẻ  khả  năng tạo   hình còn yếu, đồng thời  kích thích trẻ  khả  năng tư  duy,  khơi gợi tính sáng tạo,  năng khiếu đối với những trẻ khá giỏi, khuyến khích trẻ  tự  tìm tòi khám phá để  làm các sản phẩm mà trẻ yêu thích. qua đó giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, con   người, vạn vật xung quanh. Giải pháp 3: Công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh 15
 16. Đây là yếu tố  không kém phần quan trọng tạo sự thành công lớn trong việc  nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động tạo hình. Để làm tốt việc này ngay từ đầu năm   học nhà trường đã tổ chức hội nghị phụ huynh tuyên truyền nâng cao nhận thức của  phụ huynh về chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là môn học hoạt động tạo   hình của trẻ, huy động sự hỗ trợ của phụ huynh với nhà trường, thống nhất cách dạy   trẻ sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên   tuyên truyền nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong góc tuyên truyền, chủ động  trước khi đến chủ đề mới giáo viên cần trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh về nội  dung của chủ đề, những nguyên vật liệu cần có để phụ huynh tìm kiếm hỗ trợ cho  giáo viên trong việc tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động tạo hình. Ngoài ra phối kết   hợp với phụ huynh mua sắm thêm đồ dùng thực hiện hoạt động tạo hình cho con như  sáp màu, đất nặn…Khuyến khích phụ huynh, các thành viên trong gia đình tham gia  vào việc rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên gặp gỡ, trao  đổi với phụ huynh về khả năng tạo hình của từng trẻ để có biện pháp hướng dẫn phù  hợp với sở thích riêng của trẻ.  Giải pháp 4: Duy trì, đổi mới nội dung hình thức kiểm tra  Như chúng ta đã biết, nếu các mặt khác làm tốt nhưng buông lỏng công tác  kiểm tra giáo viên thì sẽ  không quản lý, đánh giá được chất lượng dạy của giáo  viên và chất lượng học tập của các cháu. Những việc làm tốt của giáo viên không  được nhìn thấy, những điểm yếu của giáo viên không được chỉ  ra để  rút kinh  nghiệm thì chất lượng dạy và học sẽ không thể nâng cao lên được. Hơn nữa nếu  không kiểm tra đánh giá nghiêm túc thì giáo viên sẽ  dễ  dàng buông xuôi, bỏ  qua   hoặc thực hiện chỉ là lấy lệ, không có hiệu quả. Nội dung kiểm tra là các môn học  và các hoạt động.  Tuy nhiên trong mỗi lần ki ểm tra, không thể kiểm tra đượ c 100% số trẻ  và  16
 17. cũng không thể kiểm tra được tất cả  các môn học và các hoạt động. Vì vậy để  giáo viên không chủ  quan, không dạy lỏi và đánh giá được chất lượng dạy và  học một cách khách quan thì đòi hỏi phải liên tục thay đổi nội dung và hình thức   kiểm tra theo từng kỳ. Chất lượng kiểm tra là một trong những tiêu chí để  bình  xét thi đua, có vậy mới thúc đẩy giáo viên hoạt động tích cực, nâng cao chất  lượng của lớp một cách tự nguyện, tự giác mà không cần phải liên tục theo dõi,  thúc dục từ phía cán bộ quản lý của nhà trường. Sau mỗi lần kiểm tra, giám sát, cần rút kinh nghiệm cụ  thể những mặt làm  được,  những mặt chưa làm được cho giáo viên. Từ đó có những biện pháp kịp thời  tháo  gỡ  những khó khăn, vướng mắc để  nâng cao hiệu quả  việc tổ  chức các hoạt  động cho trẻ của lớp, của trường, đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực nhân  rộng trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà   trường nói chung, chất lượng hoạt động tạo hình nói riêng. 4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại a. Hiệu quả kinh tế Qua thời gian thực hiện áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên  nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu  giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”. Tôi thấy sáng kiến đã mang lợi ích thiết  thực và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trường.   Giáo viên đã nâng cao nhận thức, phương pháp giáo dục trẻ. xây dựng kế  hoạch đã chú trọng ở tất cả các hoạt động vẽ, nặn, cắt, xé dán cho trẻ. Việc tạo môi  trường cho trẻ hoạt động đa dạng, phong phú hơn, giúp trẻ được phát triển toàn diện  hơn, trẻ có kỹ năng tham gia hoạt động tạo hình tốt hơn. Phụ huynh nhận thức tốt hơn trong việc phối hợp với nhà trường về cách rèn   kỹ năng tạo hình cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải, ít tốn kém về kinh   tế. 17
 18. b. Hiệu quả kỹ thuật Giáo viên đã nắm chắc phương pháp dạy trẻ trong hoạt động tạo hình, chú  trọng dạy trẻ tất cả các kỹ năng tạo hình, trẻ đã nắm được các kỹ năng vẽ, nặn,   xé , dán thể hiện tốt trong các sản phẩm tạo hình. c. Hiệu quả về mặt xã hội Qua việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm giáo viên đã nâng cao được nhận  thức, nắm chắc hơn về kiến thức, kỹ năng, tổ chức hoạt động tạo hình sáng tạo,   linh hoạt hơn. Trẻ hứng thú, sáng tạo, có kỹ năng cơ bản về hoạt động tạo hình,  chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mỹ  được  nâng lên, góp phần nâng cao chất  lượng giáo dục của nhà trường. * Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.  Đối với giáo viên                          Tổng số GV được đánh giá: 10/10 Kết quả trước khi thực  Kết quả sau khi thực hiện sáng  hiện sáng kiến  kiến  Nội dung  Yế đánh giá Tốt Khá TB u Tốt Khá TB Yếu 2/10 =  3/10 =  5/10 =  0 6/10 =  2/10 =  2/10 =  0 Có kiến thức  20% 30% 50% 60% 20% 20% về hoạt động  tạo hình Tăng  Tăng  Giảm  40% 10% 30% Tổ   chức   các  2/10 =  1/10 =  7/10 =  0 6/10 =  1/10 =  3/10 =  0 hoạt   động   tạo  20% 10% 70% 60% 10% 30% hình   sáng   tạo,  Tăng  Giảm  linh hoạt 40% 40% Có   kỹ   năng  2/10 =  1/10 =  7/10 =  0 5/10 =  2/10 =  3/10 =  0 dạy   trẻ   trong  20% 30% 50% 50% 40% 10% hoạt động tạo  hình Tăng  Tăng  Giảm  30%  10% 40% 18
 19. Đối với học sinh   Tổng số trẻ được đánh giá: 48/48 Nội  Kết quả trước khi thực  Kết quả sau khi thực hiện  dung  hiện sáng kiến  sáng kiến  đánh giá Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu Trẻ  6/48 =  8/48 =  16/48 18/48  16/48  18/48  12/48  2/48 =  hứng thú  12,5% 16,7% tham   gia  =33,3 % =37,5 =33,3%  =37,5%  = 25 % 4,2%  hoạt  % Tăng  Tăng  Giảm  Giảm  20,8 % 20,8% 8,3 % 33,3% động 5/48 =  10/48 =  13/48 =   20/48 12/48  20/48  14/48  2/48   10,4% 20,8% 27,1% =41,7 =  25% =41,7% =29,2% = 4,2% Sáng tạo % Tăng  Tăng  Giảm  14,6% 20,9 % 37,5 % 5/48 =  6/48 =  19/48 =  18/48  10/48  18/48  14/48  6/48 =  Kỹ   năng  10,4% 12,5% 39,6% =37,5 = 21% =37,5% = 29% 12,5% tạo hình % Tăng  Tăng  Giảm    Giảm  10,6% 25% 10,6% 35% Qua 2 bảng trên cho thấy giáo viên hiểu biết sâu sắc về hoạt động tạo hình,  cách thức tổ  chức các hoạt động tại lớp mẫu giáo linh hoạt, sáng tạo hơn, nắm  chắc hơn về kỹ năng rèn tạo hình cho trẻ. Trẻ tích cực tham gia các hoạt động tạo  hình, tỷ  lệ trẻ 5 tuổi có kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán sản phẩm chuyển biến tích cực,  nhiều trẻ đã thể hiện sản phẩm của mình sáng tạo hơn.  5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến  Với các giải pháp khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Một số  biện pháp  chỉ  đạo giáo viên nâng cao chất lượng lĩnh vực phát triển thẩm mĩ môn hoạt  động tạo hình cho trẻ  mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Sùng Phài”   Sáng  kiến có  khả  thi,  được  áp dụng tại trường mầm non Sùng Phài, huyện Tam   Đường và đã đạt hiệu quả  cao, có thể  áp dụng cho tất cả các trường mầm non  trong toàn huyện. 19
 20. 6. Các thông tin cần được bảo mật: Không có  7. Kiến nghị, đề xuất: * Đối với Phòng Giáo dục Có kế hoạch xây dựng phòng học kiên cố thay thế cho các phòng học tạm.  8. Tài liệu kèm:  Hình ảnh minh họa: (Có hình ảnh kèm theo)  Trên đây là nội dung, hiệu quả  của tác giả  do chính tôi thực hiện không  sao chép hoặc vi phạm bàn quyền./. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ  TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN           Triệu Thị Kết HIỆU TRƯỞNG                       Vũ Thị Thanh 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2