intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
17
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của sáng kiến này là đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhà trường tiến hành triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ giáo viên về việc tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi giáo viên trong nhà trường, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, mà còn thường xuyên quan tâm đến giáo dục KNS cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4

  1. UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG LIỆT          SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM     ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG  CHO HỌC SINH LỚP 4                            Lĩnh vực / Môn: Chủ nhiệm                           Cấp học: Tiểu học                           Tên tác giả: Phạm Thị Khuyên                           Chức vụ: Giáo viên lớp 4A4
  2. NĂM HỌC 2018 ­ 2019 MỤC LỤC                                                                                                                                 Trang                                    1. Lí do chọn đề tài                                                                                                                       ...................................................................................................................     1   5. Phạm vi nghiên cứu                                                                                                           .......................................................................................................      4   PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ                                                         .....................................................      5
  3. DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Ý nghĩa GD Giáo dục GV Giáo viên HS Học sinh GVCN Giáo viên chủ nhiệm KNS Kỹ năng sống KN Kỹ năng GDKNS Giáo dục kỹ năng sống HĐNGLL Hoạt động ngoài giờ lên lớp
  4. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90, các tổ chức Liên Hiệp Quốc như Tổ  chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ cứu trợ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF),  Tổ  chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã  chung sức xây dựng chương trình giao duc Ki năng sông ( KNS) cho thanh ́ ̣ ̃ ́   thiếu niên bởi lẽ  “những thử  thách mà trẻ  em và thanh niên phải đối mặt là  rất nhiều và đòi hỏi cao hơn là những ki năng đ ̃ ọc, viết, tính toán tốt nhất”   (UNICEF). Vì thế, ở hầu hết các nước trên thế giới, KNS đã được dạy trong  chương trình chính quy. Và bốn trụ  cột về  giao duc mà UNESCO đã đ ́ ̣ ưa ra   trong thời gian gần đây:  “Học để  biết, Học để  làm, Học để  tự  khẳng định   mình và Học để  cùng chung sống” thực chất đo cũng chinh là cách ti ́ ́ ếp cận   Ki năng sông (KNS).  ̃ ́ Theo Luật giao duc, m ́ ̣ ục tiêu của giao duc là “ Đào t ́ ̣ ạo con  người Việt  Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề  nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ  nghĩa xã hội; hình  thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng  yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”            Từ nhiều năm nay Bộ Giáo dục ­ Đào tạo triển khai dạy KNS là một   trong những tiêu chí đánh giá "Trường học thân thiện ­ học sinh tích cực".  Trên tinh thần đó tôi nhận thấy rằng  chính  ở  dưới mái trường các em học  được nhiều điều hay, lẽ phải. Và nhà trường là ngôi nhà thân thiện, học sinh   tích cực học tập để thành người tài xây dựng đất nước, có khả năng hội nhập   cao, từng bước trở  thành công dân toàn cầu. Chinh vi thê, KNS là m ́ ̀ ́ ột trong  những khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời đại ngày nay. Cho nên, giáo  dục KNS cho học sinh là rất quan trọng và càng quan trọng hơn đối với các  em học sinh bắt đầu bước vào lứa tuổi thiếu niên ( lớp 4) Các em không chỉ  biết học giỏi về  kiến thức mà còn phải được tôi  luyện những kĩ năng sống qua đó trang bị cho các em vốn kiến thức, kĩ năng,   giá trị sống để bước vào đời tự tin hơn. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng   đối với các thầy cô giáo, đăc biêt la v ̣ ̣ ̀ ơi giao viên chu nhiêm l ́ ́ ̉ ̣ ớp ­ ngươi co ̀ ́  thơi gian tiêp xuc, gân gui v ̀ ́ ́ ̀ ̃ ới hoc sinh l ̣ ơp mình nhiêu nhât. ́ ̀ ̣ ́ ở  lứa  ́  Măt khac,  lớp 4 học sinh đang phát triển về hệ xương, hệ thần kinh, học sinh có những   nhận biết nhất định về  xung quanh, biết đánh giá nhận xét sự  việc xảy ra   quanh mình. Các em đã có sự phát triển về trí tuệ, tâm hồn, các em thích quan  
  5. sát mọi vật xung quanh. Khả  năng tư  duy cụ  thể  nhiều hơn khả  năng khái  quát hóa. Về tình cảm, các em rất nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên đất   nước, các em dễ xúc động và bắt đầu biết mơ ước, thích nghĩ lại các vấn đề  mà mình đã quan sát được và khả năng ứng xử phù hợp với những người khác  và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.   Xác định tầm quan trọng đó tôi đã cố gắng nghiên cứu thực hiện đề tài:  BIỆN  PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 . Đối tượng nghiên  cứu là học sinh lớp 4A4 tôi đang phụ trách, nhằm mong muốn trang bị cho các  em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời.  2. Mục đích nghiên cứu        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng  cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đó là nhiệm vụ lâu dài của toàn Đảng  toàn dân tộc và của toàn ngành giáo dục để  đào tạo nguồn lực nhân tài, góp   phần vào sự phát triển của đất nước, đáp ứng vào sự nghiệp công nghiệp hóa,  hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vai trò của ngành Giáo dục và Đào tạo là  rất quan trọng. Để  thực hiện nhiệm vụ  “Trồng người” đó chính là những  thầy giáo, cô giáo­ Những “Chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” ngày đêm miệt  mài với nghề  dạy học để   ươm mầm tương lai cho tổ  quốc. Trong đó, đặc   biệt quan trọng là những   (GVCN) lớp. Trong giai đoạn hiện nay, công tác  chủ  nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự  dày công của người giáo viên bởi yêu  cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn   đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của nhiều gia   đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.        Thực hiện Nghị quyết 40/2008/CT­BGD&ĐT  ngày 22 tháng 7 năm 2008  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua: "Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các Trường phổ  thông Giai  đoạn 2008­2013, trong đó nội dung : Rèn luyện KNS cho học sinh phù hợp   với lứa tuổi của học sinh.        Học sinh thu đông chu yêu nghe va lam theo thây cô, it sang tao, tinh t ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ự giac ch ́ ưa  cao, lươi hoat đông, thu đông. Hoc sinh chi co hoc kiên th ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ưc, kha năng  ́ ̉ ưng pho, giai ́ ́ ̉  quyêt v́ ơi cac tinh huông trong cuôc sông kem, tinh t ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ự tin it, t ́ ự ti nhiêu, th ̀ ương nong ̀ ́   ̉ ̣ ̃ nay dân đên xung đôt lân nhau. Hay khi có đoàn khách c ̃ ́ ủa Phòng, Sở  về  thăm  trường, thăm lớp các em luôn rụt rè, thiếu tự tin khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn   của khách hoặc học sinh không dám gần khách để trò chuyện, giao lưu.
  6. Phụ huynh vì bận nhiều công việc nên ít quan tâm giúp đỡ con em trong   các hoạt động cần thiết, làm cho các em rất rụt rè thiếu tự  tin khi giao tiếp   họăc tham gia các hoạt động bởi các em bị cuốn hút theo các trò chơi điện tử  và hệ thống ảo trên Internet. Đây là những trò chơi làm cho các em xa lánh với   môi trường sống thực tế và thiếu sự tương tác giữa con người với con người,   kĩ năng xã hội của học sinh ngày càng kém. Điều này dẫn đến tình trạng học   sinh trở  nên ích kỉ, không quan tâm đến cộng đồng. Câu hỏi mà chúng ta  thường đặt ra cho học sinh tiểu học là ngoài những kiến thức phổ  thông về  toán, khoa học và Tiếng Việt, học sinh cần học điều gì để  giúp các em hội  nhập với xã hội, trở thành công dân có ích cho cộng đồng.         Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 ­ 2019 của ngành về việc chú trọng: Rèn  luyện KNS cho học sinh. Và đặc biệt trong những năm hoc g ̣ ần đây, Bô Giao ̣ ́  ̣ duc đa ban hanh Thông t ̃ ̀ ư 22 – Đánh giá học sinh Tiểu học nhăm đê cao vai tro ̀ ̀ ̀  ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ giao duc toan diên, đăc biêt la giao duc hoc sinh vê cac ki năng, ph ̀ ̀ ́ ̃ ẩm chất giuṕ   ̣ ́ ước vao cuôc sông thì vi hoc sinh co hanh trang tôt b ́ ̀ ̀ ̣ ́ ệc giáo dục kĩ năng sống   càng trở lên cần thiết hơn bao giờ hết.  3. Đối tượng nghiên cứu       “ Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4” được viết trong phạm vi   nhà trường, đối tượng chính là học sinh lớp 4A4 do tôi phụ  trách. Nội dung  đề  tài là đề  ra những biện pháp có tính khả  thi để  giáo dục các em, “ dạy  chữ”, kết hợp “dạy người”, đạt mục tiêu giáo dục Tiểu học.  4. Nhiệm vụ nghiên cứu Năm học 2018­2019, Trường Tiểu học Phương Liệt có 31 lớp với tổng  số 1640 học sinh. Trường được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia   mức độ  I năm 2001, nhiều năm liền trường luôn được công nhận Trường  Tiên tiến xuất sắc của thành phố. Trong hoạt động chuyên môn dạy và học,   Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng giảng  dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, không ngừng đổi mới   phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình. Và đặc biệt chú  trọng đến việc "Giáo dục kỹ năng sống" cho học sinh. Nhà trường coi đây là  một trong những yếu tố  quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu  giáo dục. Chính vì thế  ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo đưa nội dung giáo  dục kỹ  năng sống lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục ngoài  giờ lên lớp, nhà trường tiến hành triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ giáo   viên về  việc tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh. Đẩy mạnh thực hiện 
  7. phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, hoc sinh tích c ̣ ực”. Mỗi  giáo viên trong nhà trường, đăc biêt giao viên chu nhiêm l ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ơp không ch ́ ỉ  nâng  cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, mà còn thường xuyên quan tâm đến  ́ ̣ ̣ giao duc KNS cho hoc sinh.  5. Phạm vi nghiên cứu             Đề tài hướng vào thực trạng lớp 4A4 Trường Tiểu học Phương Liệt.  Học sinh lớp 4 là lứa tuổi đang bước giai đoạn biến đổi về mặt thể chất và  tinh thần. Đặc biệt là sự thay đổi về tâm lí tình cảm, các em dễ bị tác động  xấu bởi những tệ nạn của xã hội nếu các em không được giáo dục tốt.       Khi được hỏi những hiểu biết về KNS qua phiếu thăm dò ( Phụ lục 1),thì  có 58% HS trả lời là các em đã có những hiểu biết về  KNS tuy nhiên mới  ở  mức độ hạn chế, con 42% cac em tra l ̀ ́ ̀ ưa có hiểu biết về KNS.  Về phía  ̉ ơi ch phụ huynh cũng qua phiếu thăm dò (Phụ lục 2) thì có 69% đã có hiểu biết về  KNS và 31% phụ huynh chưa hiểu biết về KNS.    Theo điều tra qua phiếu thăm dò ( Phụ lục 3) thì: Đối với giáo viên: 83%  các thầy cô   đều xác định đúng khái niệm KNS,  vai tro cua KNS va s ̀ ̉ ̀ ự  câǹ  ́ ̉ thiêt cua KNS. Nh ư  vậy, vẫn còn một số  giao viên ch ́ ưa nhận thức rõ ràng,   chính xác về khái niệm, vai tro, s ̀ ự cân thiêt cua KNS, ch ̀ ́ ̉ ưa năm v ́ ưng vê kiên ̃ ̀ ́  thưc va ki năng sông: ki năng đo la gi? Tac dung cua ki năng đo? Viêc triên ́ ̀ ̃ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉   ̣ ̣ khai, vân dung ki năng đo nh ̃ ́ ư  thê nao cho h ́ ̀ ợp li? Bô phân giao viên đo ch ́ ̣ ̣ ́ ́ ưa   thực sự quan tâm đên viêc giao duc ki năng sông cho hoc sinh ma chi chu trong ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣   ̀ ̣ ́ ức ở sach giao khoa.   truyên thu kiên th ́ ́ 6. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp nghiên cứu lý luận. ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp. ­ Phương pháp điều tra, khảo sát. ­ Phương pháp đàm thoại. ­ Phương pháp thực hành. ­ Phương pháp thực nghiệm.
  8.          PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận           Giáo viên Tiểu học là “Nhà sư  phạm tổng thể”  không chỉ trực tiếp  dạy đủ  các môn học theo quy  định của Bộ  GD&ĐT mà còn phải đặt lên  vai trọng trách làm tốt công tác chủ  nhiệm lớp. Vì vậy, người giáo viên  Tiểu học không chỉ có trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  tốt mà còn đòi hỏi   năng lực tổ  chức quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục, đó là  nhiệm vụ  hết sức nặng nề, khó khăn đối với người thầy giáo bởi “sản  phẩm” lao động là những con người.       Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em được thể  hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như các hoạt  động ngoại khóa. Hoạt động Đội thiếu niên Tiền Phong là con đường giáo  dục không thể  thiếu trong quá trình giáo dục trẻ  em. Bởi vì mỗi trẻ  em  trong quá trình giáo dục để  phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều  phải bằng nhiều con đường khác nhau. Đối với Đội thiếu niên Tiền Phong   Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt động thực tiễn của   Đội và tự  rèn luyện đội viên. Chính vì vậy công tác Đội được Đảng ta và  Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội. 2. Cơ sở thực tiễn           Thanh Xuân là một quận đang trên đà phát triển mạnh mẽ về cả Kinh   tế ­ Văn hóa – Xã hội, trong đó có cả những yếu tố tích cực và có cả những  yếu tố  tiêu cực  ảnh hưởng đến KNS của các em. Sự  phát triển của công   nghệ  thông tin, sự   ảnh hưởng của nền kinh tế  thị  trường,…cũng là những  yếu tố tác động nhiều đến cách sống, cách nghĩ, cách làm của các em.
  9.           Phương Liệt là phường tiếp giáp với nhiều quận khác trên địa bàn Hà  Nội, dân cư  đông, kinh tế  phát triển mạnh. Đia ph ̣ ương rất chú trọng trong   việc đâu t ̀ ư  cơ  sở  vât chât cho cac nha tr ̣ ́ ́ ̀ ương, cac khu vui ch ̀ ́ ơi danh cho tre ̀ ̉  ́ ̣ em, di tich lich s ử, cac câu lac bô danh cho thiêu nhi hoat đông he... ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀            Hiện nay, nhiều phụ huynh học sinh có công việc bận rộn, để con cái  ở nhà với ông bà, hoặc mải buôn bán kiếm tiền ít quan tâm đến con em mình.   ̣ ̣ ́ ̣ Đăc biêt rât nhiêu phu huynh hâu nh ̀ ̀ ư  không quan tâm đên viêc ren KNS cho ́ ̣ ̀   ̣ ̣ ̉ ̣ con minh nên không tao điêu kiên đê con tham gia cac hoat đông. Ho cho răng ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀   ̉ ̉ ̀ ̣ con minh con nho chi cân hoc gioi vê kiên th ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ức la đu.̀ ̉  Phụ huynh học sinh chỉ  khuyến khích các con tìm kiến thức mà quên hướng cho con em mình làm tốt  hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội và cách ứng xử trong cuộc sống. Phần  lớn ở gia đình: việc xưng hô chưa chuẩn mực nên các em bắt chước và xưng   hô thiếu thiện cảm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2