intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường Tiểu học

Chia sẻ: Lữ Thị Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
29
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường Tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm nhằm tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức các hoạt động Đội trong những năm qua. Từ đó đưa ra các phương pháp áp dụng nâng cao chất lượng các hoạt động Đội nhằm thu hút và tập hợp thiếu nhi có hiệu quả, phù hợp với các em thiếu nhi tại Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường Tiểu học

 1. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU:........................................................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài:....................................................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu:................................................................................................................. 2 3. Đối tượng nghiên cứu:............................................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu:........................................................................................................ 2 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:.................................................................................................... 3 II. NỘI DUNG.................................................................................................................................... 3 1. Cơ sở lí luận của vấn đề:........................................................................................................... 3 2. Thực trạng của vấn đề: ............................................................................................................. 3 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:...................................................................... 4 4. Kết quả đạt được:................................................................................................................... 15 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:....................................................................................................... 17 1. Kết luận:................................................................................................................................... 17 2. Các kiến nghị đề xuất............................................................................................................... 18 I. MỞ ĐẦU: 1. Lý do ch   ọn đề tài :  Ngày nay Giáo dục – đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu. Trong đó  giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ  thống giáo dục quốc dân. Có  1 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 2. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. nhiệm vụ  xây dựng và phát triển đạo đức, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ  và thể  chất của trẻ. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đạo tạo thì các hoạt  động Đội trong trường tiểu học góp phần không nhỏ  trong mục đích giáo dục  trên. Đó là hoạt động bề  nổi không thể  thiếu trong nhà trường phổ  thông nói   chung, ở trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nói riêng.  Với mong muốn hoạt động động Đội trong trường Tiểu học Nguyễn Thị  Minh Khai hoạt động có hiệu quả, đạt được mục tiêu, nội dung giáo dục đội  viên nhi đồng. Tôi đã nghiên cứu, tìm tòi và rút ra một số biện pháp nhằm nâng  cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường tiểu học, năm học 2015 – 2016. 2. Mục đích nghiên cứu:   ­ Vì các hoạt động đội là động lực thúc đẩy chất lượng dạy và học có  hiệu quả  hơn, tạo sân chơi bổ  ích và lành mạnh, tạo điều kiện cho   học sinh  được phát triển về  mọi mặt; nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, thực hiện các  quyền trẻ em đặc biệt là quyền phát triển và quyền tham gia.  ­ Qua tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức các hoạt động Đội trong những  năm qua. Từ đó đưa ra các phương pháp áp dụng nâng cao chất lượng các hoạt  động  Đội nhằm thu hút và  tập hợp thiếu nhi có hiệu quả, phù hợp với các em  thiếu nhi tại Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. 3. Đối tượng nghiên cứu:  ­ Tất cả đội viên, nhi đồng của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.  4. Phương pháp nghiên cứu:  ­ Phương pháp tuyên truyền thu hút các em tham gia.  ­ Phương pháp cụ  thể hóa bằng những việc làm phù hợp với những điều  kiện của Liên đội, của trường và của địa phương.  ­ Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả. 2 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 3. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học.  ­ Phương pháp khảo sát thăm dò ý kiến của BGH nhà trường, các đoàn thể,   các em thiếu nhi để đúc rút kinh nghiệm. 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:  ­ Với đề tài này cần phải nghiên cứu trên diện rộng và đồng bộ  nhưng vì  thời gian có hạn nên tôi chỉ  nghiên cứu trên phạm vi của Liên đội trường Tiểu   học Nguyễn Thị Minh Khai trong năm học 2014 – 2015 và thực hiện trong năm   học 2015 – 2016. II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận của vấn đề:  ­ Đội TNTP Hồ Chí Minh và nhà trường cùng có mục tiêu giáo dục thiếu nhi  thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đội lấy 5   điều Bác Hồ dạy Thiếu niên ­ Nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện. Đội  hoạt động dưới sự điều hành của Ban chỉ huy Liên đội, Ban chỉ huy chi đội; bên   cạnh đó là sự phụ trách của anh (chị) Tổng phụ trách đội, phụ trách các chi đội,  GV bộ  môn, các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường để  cùng  phối hợp tổ chức các hoạt động Đội.  ­ Tổ chức tốt các hoạt động Đội ở trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai   thực chất là nhằm tạo ra sân chơi bổ  ích lành mạnh để  thu hút tất cả  các em  thiếu nhi tham gia. Đó là nền tảng để Liên đội đạt những kết quả cao hơn trong  các hội thi, các hoạt động phong trào mà các cấp đề ra.  2. Thực trạng của vấn đề:  ­ Liên đội còn thiếu thốn về  nhiều mặt như: Thiếu phòng sinh hoạt đội,  sân chơi còn hẹp…Toàn Liên đội có  531  đội viên, nhi đồng; trong đó số  đội  viên, nhi đồng người đồng bào chiếm khá cao các em còn rụt rè, nhút nhác; ít   tham gia vào các hoạt động Đội. Đời sống kinh tế của phụ huynh chưa cao cho  3 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 4. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. nên một số  phụ  huynh ít quan tâm đến con em. Mặc khác trường có phân hiệu  và địa bàn dân cư  rộng,  ở  cách xa trường nên  ảnh hưởng không nhỏ  đến các   hoạt động của Liên đội.  ­ Trong những năm trước, khi chưa áp dụng đề  tài này thì các hoạt động  Đội còn mang tính chất chung chung. Liên đội ít tổ chức các hoạt động vui chơi  bổ  ích, các hội thi, cuộc thi để  thu hút học sinh tham gia. Có tổ  chức giúp đỡ  tặng quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người đồng bào  nhưng những phần quà đó chủ yếu là vở (03 đến 04 quyển vở/1 phần quà). Bên  cạnh đó Ban chỉ  huy liên ­ chi đội chưa phát huy hết được khả  năng của mình,  sự  kết hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường chưa được nhịp nhàng,  Đội ngũ  cán bộ Đội mặc dù nhiệt tình trong các hoạt động và các phong trào của liên đội   nhưng các em còn thiếu kinh nghiệm thực tế  và kiến thức tổ  chức các hoạt  động tập thể. Cho nên gây rất nhiều trở  ngại trong quá trình triển khai và tổ  chức các hoạt động dẫn đến thành tích của Liên đội còn nhiều hạn chế. 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 3.1. Lên kế hoạch hoạt động trong năm học:   ­ Muốn tổ  chức tốt các hoạt động Đội cho thiếu nhi   thì điều cần thiết   nhất là Tổng phụ trách đội phải thường xuyên tham mưu với Ban giám hiệu nhà  trường, các tổ  chức khác, tổ  chức thu hút các em tham gia vào việc học tập và   rèn luyện thông qua cac hoạt động đội trong nhà trường.   + Trước hết tôi đã bám sát chương trình hoạt động của Hội đồng đội   huyện đề  ra, đồng thời kết hợp với tình hình thực tế  của Liên đội để  lên kế  hoạch hoạt động Đội chung cho cả  năm học, rồi trình lên Ban giám hiệu xem  xét phê duyệt, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch theo chủ điểm của từng tháng để phổ  biến đến toàn Liên đội (nếu Phòng giáo dục, Hội đồng đội có thêm kế hoạch thì  sẽ  được bổ  sung vào từng tháng hoạt động đó). Tôi lên hoạt động trọng tâm   trong năm như sau: 4 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 5. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học.  Tổ chức Đại hội liên đội (tháng 9/2015).  Tổ chức trung thu “Vui hội trăng rằm” cho học sinh toàn Liên đội.  Sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng (trong năm học).  Tổ chức chương trình phát thanh măng non định kỳ (trong năm học).  Sinh hoạt chi đội mẫu (02 lần/1 tháng).  Thành lập các câu lạc bộ và đi vào hoạt động (tháng 10/2015).  Tổ chức chương trình Rèn luyện đội viên và Dự bị đội viên (trong năm   học).  Tổ chức Hội thi “Phụ trách sao giỏi” (tháng 01/2016)  Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường (tháng 12/2015).  Tổ  chức Kết nạp đội cho nhi đồng lớp 3 (từ  tháng 12/2015 – tháng   3/2016).  Tổ   chức   cuộc   thi   vẽ   tranh   “Em   yêu   biển   đảo   quê   hương”   (tháng  3/2016).  Tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” (tháng 4/2016)   Tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” (tháng  5/2016). ……………………………… + Bài toán đặt ra là: nếu tổ  chức quá nhiều hoạt động, hội thi thì kinh phí  của Đội liệu có đủ để hoạt động trong một năm hay không (vì Liên đội có hơn   500 học sinh nhưng học sinh đồng bào chiếm tới hơn 1/3 tổng số  học sinh và  các em thường ít đóng quỹ  đội). Vậy để  giải quyết vần đề  trên thì: trước hết  người Tổng phụ trách đội phải lên kế hoạch cụ thể của từng phong trào, hội thi   và không nhất thiết là lúc nào cũng phải đầu tư nhiều kinh phí để tặng quà cho   học sinh đạt giải. Ví dụ: đối với các hội thi mà tập trung học sinh toàn trường   như: “Phụ trách sao giỏi”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Hội khỏe phù đổng”… 5 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 6. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. thì chúng ta nên phát phần thưởng phù hợp với từng giải cho học sinh, còn  những cuộc thi viết, vẽ tranh… mà không tập trung học sinh thì cần nêu rỏ trong  kế  hoạch là “những học sinh mà đạt giải trong hội thi này sẽ  được tặng giấy  khen kèm vở trong lễ sơ kết” (nếu tổ chức trong học kỳ 1) và nếu tổ chức trong  học kỳ 2 thì sẽ tặng trong lễ tổng kết (Nhưng trước khi lên kế hoạch phải tham   mưu và được sự  đồng ý của Ban giám hiệu). Đồng thời kết hợp tuyên dương  những học sinh đạt giải trong lễ chào cờ gần nhất thì học sinh sẽ rất thích và sẽ  phấn đấu hơn. 3.2. Tổ chức Đại hội Liên đội:   ­ Khi chưa tổ chức Đại hội liên đội thì tôi tiến hành thành lập Ban chỉ huy   liên ­ chi đội lâm thời và mở lớp tập huấn ngay cho các em những nội dung cần   thiết để hoạt động, đặc biệt là vấn đề nề nếp trong nhà trường.   ­ Có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các chi đội đại hội chi đội.   ­ Sau khi các lớp đại hội chi đội xong, tôi tiến hành họp mặt Ban chỉ huy   Liên đội  lâm thời, Ban chỉ huy chi đội để tiến hành xây dựng kế hoạch Đại hội  liên đội. Trong việc chọn lựa các đội viên đứng vào hàng ngũ Ban chỉ  huy Liên  đội, tôi đặc biệt chú trọng đến khả năng hoạt động Đội của từng em, chọn các   em vừa có đủ  năng lực hoạt động, có đủ  uy tín với bạn bè, cần chú trọng đến  địa bàn sinh hoạt của các em. Số  lượng thành viên trong Ban chỉ  huy Liên đội  phải được phân công cụ  thể ở  cả  hai điểm trường. Sau khi bầu ra Ban chỉ huy   Liên đội tôi đã tiến hành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho các em. 3.3. Tập huấn cho Ban chỉ huy liên ­ chi đội, chi đội mẫu:  ­ Chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng hoạt động Đội nói riêng  muốn được nâng cao thì giáo viên Tổng phụ  trách đội phải thật sự  gần gủi   chăm lo xây dựng đội ngũ phụ  trách liên ­ chi đội có mối đoàn kết thống nhất,   hợp tác chặc chẽ hổ trợ lẫn nhau vì công việc chung. Muốn vậy Tổng phụ trách  đội phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội, sau đó đánh  6 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 7. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. giá và bổ  sung những gì còn thiếu sót để  các em tự  hoàn thiện mình hơn. Mấy   năm gần đây trường tôi đã được học 8 buổi trên một tuần nên cũng rất thuận lợi   cho việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đội. Không chỉ bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp   vụ mà tôi còn thành lập 02 chi đội mẫu (01 ở trung tâm, 01 ở phân hiệu) để giúp  đỡ tôi trong mọi hoạt động (Ban chỉ huy Liên chi đội hầu hết là được nằm trong   chi đội mẫu). Chi đội mẫu sẽ sinh hoạt định kỳ 02 tuần 01 lần và sẽ được triệu   tập nếu cần thiết. Hoạt động gì tôi cũng thông qua chi đội mẫu này trước để  các em về phổ biến lại cho chi đội mình, đồng thời hướng dẫn những nội dung   cơ bạn về sinh hoạt sao để  các em xuống phụ trách sinh hoạt các lớp nhi đồng   vào các tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ  (mỗi lớp nhi đồng được sinh hoạt 2 lần  trên 1 tuần). Đặc biệt hơn là giúp tôi trong việc tập bài thể dục theo nhạc, múa  hát sân trường; trước đây trường tôi thường đánh trống để tập thể dục, học sinh  tập rất là uể oải, nhưng trong năm này tôi đã tìm tòi và thấy bài hát Khăn quàng   thắp sáng bình minh (bài này có rất nhiều ca sĩ hát  với nhiều phong cách khác   nhau nhưng bài hát mà theo CD của Bộ giáo dục thì tôi thấy phù hợp nhất, mỗi   đoạn có 2 lần 8 nhịp, cả bài tôi tập được 7 động tác thể dục mỗi động tác được   lặp lại từ 2 – 3 lần, tùy thuộc vào đoạn nhạc để ráp động tác cho phù hợp) học   sinh rất thích thú và tập đều, đẹp hơn. Bên cạnh đó trước khi tập muốn tập bài  gì tôi triệu tập chi đội này lại tập trước, đội này tập nhuần nhuyễn xong sẽ ra   hướng dẫn cho toàn trường tôi chỉ  việc quan sát, nhắc nhỡ  học sinh. Bên cạnh   đó tôi còn tập huấn thêm vài học sinh tắt, mở nhạc (vì điện đài đã bắt cố  định   các em chỉ  cần bật công tắc điện là có thể  mở  được) cho nên khi tôi không có  mặt  ở  trường thì Ban chỉ  huy liên chi đội vẫn điều khiển mọi hoạt động của  Liên đội, nhất là vấn đề về nề nếp. 3.4. Thành lập và đi vào hoạt động các câu lạc bộ: ­   Trước   tiên   Tổng   phụ   trách   đội   cần   phải   khảo   sát   nắm   bắt   nhu   cầu  nguyện vọng của học sinh trên cơ  sở  kế hoạch chung của trường bằng cách là  7 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 8. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ chủ  huy đội, các anh chị  phụ  trách về  các nội  dung chủ  yếu của câu lạc bộ, sau đó đội ngũ này về  lớp mình và thực hiện  những việc như sau (nên thực hiện việc này trong giờ sinh hoạt lớp): + Nêu tên một số câu lạc bộ mà Liên đội sẽ thành lập. + Giải thích sơ lượt từng nội dung của các câu lạc bộ. + Hướng dẫn học sinh tự  đăng ký vào câu lạc bộ  mà mình thích, mình có   năng khiếu bằng cách chia cột trên bảng ghi tên các câu lạc bộ dự kiến sẽ thành   lập, thêm một cột câu lạc bộ khác để học sinh đăng ký thêm (nếu có). Tiếp theo  lần lượt các em sẽ lên ghi tên vào câu lạc bộ mà mình sẽ tham gia sinh hoạt. Sau   đó, tổng hợp số lượng học sinh tham gia và gửi về cho Tổng phụ trách đội. Đối   với lớp 1, lớp 2 khi các em chưa viết được tên mình, hoặc viết chậm thì các anh   (chị) phụ trách sẽ  tiến hành bằng hình thức giơ  tay, sau đó giáo viên sẽ  ghi tên   học sinh và tổng hợp số lượng.  ­ Vì không có kinh phí để  bồi dưỡng cho các anh chi phụ trách câu lạc bộ  nên Tổng phụ  Trách Đội kết hợp với chuyên môn để  sắp xếp lịch cho các anh  chị phụ trách ở 2 điểm trường cho phù hợp (đối với giáo viên bình thường là 23   tiết/1GV/1 tuần thì những anh chị phụ trách các câu lạc bộ dạy 20 tiết còn 3 tiết  để  phụ  trách các câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ  sẽ  hoạt động 2 lần/1 tháng vào   chiều thứ  tư. (Ở  trung tâm hoạt động vào thứ  tư  tuần thứ  nhất và tuần thứ  ba  trong tháng, ở phân hiệu hoạt động vào thứ tư tuần thứ hai và tuần thứ tư trong  tháng).   ­ Sau khi giáo viên tổng hợp danh sách của lớp mình lên cho Tổng phụ  trách đội, tôi đã lập nên các câu lạc bộ dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà  trường.Tên câu lạc bộ, số  lượng học sinh tham gia và người phụ  trách, cụ  thể  như sau:  STT Tên CLB Số  Số  Người phụ  Chức vụ lượng  lượng  trách 8 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 9. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. (TT) (PH) 1 Âm nhạc 83 22 Lữ Thị Oanh (TT) TPT Đội Cao Thị Thu  GV ÂN Hiền (PH) 2 Thể dục thể thao 113 35 +Điền kinh 45 17 GVTD Vũ Đình Nhật GVTD + Bóng đá nam 10 Đinh Trung Giang 40 + Cờ vua 8 GVTH 28 Doãn Thị Tuyết 3 Tiếng Anh 35 12 Trần Thị Hoa GVAV 4 Phóng   viên   nhỏ,  22 7 Lữ Thị Oanh TPT Đội phát thanh măng 5 Các   trò   chơi   dân  40 10 Hà Thị Ánh YTHĐ gian ­  Kinh phí dự trù gồm:  + Mua sắm cơ sở vật chất  + Cơ bản từ đóng góp tự nguyện của các thành viên thông qua Nghị quyết  Ban đại diện cha mẹ học sinh. + Một phần từ kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm. ­ Dưới đây là hình ảnh của một số câu lạc bộ:         9 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 10. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. 3.5. Vận động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để giúp đỡ những  học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn Liên đội. ­ Những năm trước đây Liên đội tôi cũng có tổ  chức tặng quà, giúp đỡ  những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội những món quà có giá trị  nhỏ  và số  lượng không nhiều. Trong năm học này, tôi đã luôn phát động phong   trào “Giúp bạn đến trường” với nhiều hình thức: Luôn phát động trước các buổi  sinh hoạt dưới cờ: quyên góp những bộ quần áo trắng cũ nhưng không rách mà  học sinh đó không mặc nữa để  trao tặng cho những bạn nghèo, các bạn đồng  bào trong Liên đội. Bên cạnh đó tôi đưa ra kế  hoạch cụ  thể  đến từng lớp để  quyên góp quỹ để thực hiện phong trào “Tấm áo tặng bạn” với nội dung là tặng   những tấm áo trắng giúp đỡ  những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết  vươn lên trong học tập. Mặc khác đây cũng là một trong những tiêu chí xếp loại   thi đua cuối năm. Đồng thời lớp nào tham gia vượt chỉ tiêu, sớm nhất, nhì thì sẽ  được tặng một phần quà nho nhỏ  (như  một gói kẹo chẵn hạn) và như  thế  các  lớp đã tham gia tương đối đầy đủ và nhanh nữa đó. Sau khi thực hiện phong trào  xong tôi sẽ tổng hợp thu chi cụ thể để dán lên bảng thông báo của Liên đội, phô  tô cả hóa đơn kèm theo để học sinh có thể biết rõ số tiền mình nộp và tin tưởng  hơn để các đợt sau sẽ tham gia đầy đủ hơn nữa.  + Và đây là số liệu của năm 2014 – 2015 khi tôi chưa áp dụng đề tài này: 10 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 11. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học.        DANH SÁCH CÁC LỚP THAM GIA PHONG TRÀO “TẤM ÁO TẶNG BẠN” NĂM HỌC: 2014 ­ 2015 STT Lớp Số tiền thu được Ghi chú 1 1A1 45.000  2 1A2 46.000  3 1A3 50.000 4 1A4 0 100% là HSDT 5 1A5 0 100% là HSDT 6 1A6 35.000 7 2A1 40.000 8 2A2 35.000 9 2A3 46.000 10 2A4 0 100% là HSDT 11 2A5 42.000 12 3A1 45.000 13 3A2 52.000 14 3A3 30.000 15 4A1 65.000 16 4A2 45.000 17 4A3 43.000 18 5A1 40.000 19 5A2 46.000 20 5A3 56.000 TỔN 20 760.000 G + Số liệu học sinh tham gia phong trào “Tấm áo tặng bạn” năm học 2015 –  2016 khi thực hiện đề tài này: 11 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 12. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. Ghi PT “TẤM ÁO TẶNG BẠN” Lớ Thời gian  chú STT SS KH thu p TH thu % TH nộp (3000đ/1HS) 1 1A1 26 78.000 80.000 102,6  22/12/2014 2 1A2 26 78.000 75.000 96,2  02/01/2015 3 1A3 25 75.000 55.000 73,3  02/01/2015 4 1A4 23 69.000 50.000 72,5  24/12/2016 5 1A5 23 69.000 33.000 47,8 08/01/2015 100% HSDT 1A6 22 Vượt chỉ tiêu,  78.000 6 66.000 118,2  10/12/2014 nộp sớm nhất. 7 2A1 26 78.000 78.000 100  15/12/2014 8 2A2 27 81.000 81.000 100  15/12/2014 9 2A3 25 75.000 45.000 60 09/01/2015 100% HSDT 10 2A4 28 84.000 84.000 100  18/12/2014 11 2A5 14 42.000 42.000 100  19/12/2014 12 3A1 32 96.000 100.000 104,2  10/12/2014 13 3A2 29 87.000 84.000 96,6  18/12/2014 14 3A3 19 57.000 30.000 52,6 07/01/2015 100% HSDT 15 4A1 28 84.000 80.000 95,2  26/12/2014 16 4A2 28 84.000 70.000 83,3  25/12/2014 4A3 14 Vượt chỉ tiêu,  55.000 17 42.000 131 12/12/2014 nộp sớm nhì. 18 5A1 37 111.000 105.000 94,6  06/01/2015 19 5A2 37 111.000 96.000 86,5  16/12/2014 20 5A3 16 48.000 45.000 93,8  06/01/2015 1.420.00 Tổng 505 1.515.000 0 90,4   (* Chú thích: SS: sĩ số, PT: phong trào, KH: kế hoạch, TH: thực hiện, HS: học sinh.) ­ Bên cạnh đó Liên đội còn được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong các  nhà chùa như: cấp gạo, áo quần, mì tôm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,  học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt hơn Liên đội luôn được sự giúp đỡ  hỗ trợ của Dự án Actionats như tặng xe đạp, vải, gạo… 12 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 13. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học.         3.6. Tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích thu hút  học sinh tham gia: 3.6.1. Tổ chức ngày khai giảng thật long trọng,vui vẻ và đầy ý nghĩa:  ­ Kết hợp với nhà trường, Đoàn thanh niên, các đoàn thể trong nhà trường   tổ chức ngày hội khai trường thật long trọng, vui vẻ và đầy ý nghĩa đặc biệt là  ở phần hội của buổi lễ, đây là một việc làm hết sức cần thiết và bổ  ích nhằm  thu hút học sinh đến trường, học sinh sẽ  rất thích khi tham gia vào ngày hội.   Phần hội của buổi lễ gồm các phần sau:  + Văn nghệ: là một phần không thể thiếu trong các buổi lễ, các ngày hội,  hội thi…Điểm nổi bậc của trường tôi là cả tôi và giáo viên dạy nhạc đều được   đào tạo chuyên ngành sư  phạm âm nhạc, chúng tôi chia ra tập luyện cho học  sinh nên việc tập luyện cũng rất là nhanh (mỗi người 3 tiết mục với các thể  loại aerobic, hát múa….)           + Tổ chức các trò chơi dân gian:  gồm các trò chơi: đẩy gậy, kéo co, nhảy  bao bố, ngậm nước phun chai… ở phần này học sinh được tham gia các trò chơi  13 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 14. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. rất đông nên tôi sẽ kết hợp với đoàn thanh niên, các anh chị phụ trách chia khu  vực theo khối trong đó mỗi lớp sẽ cử một đội tham gia lần lượt các trò chơi.            ­  Ở  phần này học sinh được biểu diễn, được xem văn nghệ, đồng thời   được tham gia, được hòa mình vào với không khí vui tươi, sôi động của các trò  chơi dân gian từ đó sẽ thu hút được học sinh đến trường, thích thú tham gia các   hoạt động tiếp theo từ  đó góp một phần không nhỏ  trong việc nâng cao chất   lượng hoạt động Đội. 3.6.2. Tổ chức tết trung thu “Vui hội trăng rằm cho thiếu nhi”: ­ Những năm trước khi gần đến tết trung thu, tôi chỉ  cho các em sinh hoạt   với các nội dung: tìm hiểu về tết trung thu, sự tích chị Hằng ­ chú Cuội, tập hát  hoặc cho các em tự  hát, đọc thơ  về tết trung thu....Vì trường tôi học sinh đồng  bào chiếm khá đông, nếu tổ  chức các em cũng sẽ  ít tham gia vì bố  mẹ  không   quan tâm, không cho tiền để  các em đóng góp làm mâm cổ, lồng đèn… Nhưng  năm này là năm đầu tiên tôi mạnh dạn lên kế  hoạch tổ  chức tết trung thu cho   các em với các nội dung phong phú như: thi đèn lồng, mâm cổ, văn nghệ. Sau đó  các em sẽ  được phá cổ, rước đèn, vui chơi, ca hát, nhảy múa….Để  làm được  điều đó tôi đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để xin kinh phí bên Hội   cha mẹ  học sinh và kế hoạch của tôi đã được Ban giám hiệu, Hội cha mẹ  học   sinh đồng ý và đã hỗ trợ  cho mỗi lớp là 100.000 đồng, lớp nào có điều kiện thì   đóng thêm, còn không các em cũng có thể  làm mâm cổ, lồng đèn để  tham gia  ngày hội và phá cổ. Bên cạnh đó liên đội còn trao giải nhất, nhì, ba, khuyến  14 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 15. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. khích cho những lớp có sự  đầu tư, có mâm cổ  ngon, có lồng đèn đẹp để  động  viên và tạo không khí thi đua, vui chơi, sôi nổi trong ngày tết trung thu. 3.6.3.  Kết hợp với Đoàn xã tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi: ­ Trong buổi lễ tổng kết năm học tôi đã bàn giao tất cả đội viên, nhi đồng  cho về sinh hoạt tại địa phương có phiếu sinh hoạt kèm theo cho Đoàn xã quản  lý. Tuy nhiên không vì thế  mà tôi quên trách nhiệm của mình. Trong dịp hè  nhưng cần tôi hỗ  trợ  tổ  chức các hoạt động cho thiếu nhi thì tôi đều tham gia   như: tham gia ngày hội “Một ngày trải nghiệm cho học sinh”, do dự án Actionats  tài trợ,  ở đây các em được tìm hiểu kiến thức về lịch sử, đoàn, đội…; được tôi  tập múa dân vũ; được tham gia các trò chơi dân gian, ghép tranh…        4. Kết quả đạt được: 4.1. Đối với Liên đội:    Sau gần một năm thực hiện mô hình, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh   Khai đã đạt được những kết quả như sau: 15 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 16. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học.  ­ So với những năm trước đây thì hoạt động đội đã thu hút  tập hợp số  lượng đội viên nhi đồng tham gia tích cực, có chất lượng hơn. Mọi hoạt động  của Liên đội dần đi vào nề nếp hơn. ­ Đã tập được bài thể dục theo nhạc và 5 bài múa, dân vũ sân trường.  ­ Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp trường, đạt kết quả   như sau:  + Giải tập thể, gồm: 01 giải nhất: lớp 2A1; 01 giải nhì: lớp 1A1; 02 giải   ba: lớp 2A3, lớp 3A2; 03 giải khuyến khích: lớp 1A6, lớp 4A1, lớp 5A2.  + Giải từng phần thi:  Giải phần thi kể  chuyện  ấn tượng nhất thuộc về  em: Đinh Mạnh  Khoa  lớp 2A1.  Giải tiết mục văn nghệ   ấn tượng nhất, thuộc về  tiết mục: Hoa   thơm dâng Bác lớp 4A3.  ­ Đã tham gia Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện đạt 01 giải   khuyến khích.   ­ Đã tổ  chức cuộc thi vẽ  tranh với 2 chủ   điểm “Em yêu biển đảo Việt   Nam”  và vẽ  “Chiếc ôtô mơ   ước”. Kết quả  mỗi chủ  đề  đã lựa chọn được 01   giải A, 02 giải B và 02 giải C. ­ Đã tổ chức tết trung thu “Vui hội trăng rằm” cho học sinh trong toàn Liên  đội. Các em được vui chơi bổ ích, được phá cổ, được thi đua… Kết quả: 01giải  nhất (lớp 3A2), 01 giải nhì (lớp 2A2), 02 giải ba (lớp 1A3, lớp 5A1), 02 giải   khuyến khích (lớp 4A3, lớp 1A6)  ­ Đã thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ, kết quả:  + CLB Âm nhạc đã có nhiều tiết mục đặc sắc tham gia vào các buổi lễ, các  hội thi do Liên đội, cấp trên tổ chức. 16 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 17. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. + CLB Anh văn đã có 01 học sinh tham gia thi IOE cấp tỉnh + CLB TD ­TT: đã lựa chọn học sinh đi thi học sinh giỏi TD ­TT cấp huyện,   kết quả đạt 01 giải nhất môn bậc xa nữ và 01 giải nhì môn cờ vua.  ­ Tổ chức tốt  phong trào “Uống nước nhớ nguồn” như: quét dọn và thắp  hương đài tưởng niệm nhân ngày 22/12; đã thăm và tặng quà 02 gia đình chính  sách tại xã Đăk Drô (gia đình ông Nguyễn Văn Hiền  ở  thôn Đăk Xuân và ông  Ykrang ở Buôn K62) mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng. ­ Phong trào “Tấm áo tặng bạn” thu được 1.420.000đ (Một triệu bốn trăm  hai mươi nghìn đồng), kết hợp với phong trào “Kế hoạch nhỏ” (số tiền còn lại  sau khi trích nộp lên HĐĐ huyện) được 388.000đ (Ba trăm tám mươi tám nghìn  đồng). Với tổng số  tiền là 1.808.000đ (Một triệu tám trăm lẻ  tám nghìn đồng),  đã trao tặng 20 tấm áo trắng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn   lên trong học tập trong lễ sơ kết học kỳ I (mỗi tấm áo trị giá 90.000đ). ­ Đặc biệt hơn trong năm học vừa qua Liên đội đã được HĐĐ Huyện trao   tặng giấy khen: Đạt Liên đội vững mạnh cấp huyện. 4.2. Đối với Tổng phụ trách đội: ­ Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động mà cấp trên đề ra. ­ Đạt 01 giải nhất sáng kiến kinh nghiệm và 01 giải ba của tổng 4 phần   thi: sáng kiến kinh nghiệm, lý thuyết, thực hành, năng khiếu trong Hội thi: “Giáo  viên – Làm Tổng phụ trách đội giỏi” cấp huyện năm học 2014 ­ 2015. ­ Được Phòng giáo dục và Hội đồng đội Huyện trao tặng giấy khen với   thành tích: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.  III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 1. Kết luận:   ­ Tôi thấy tổ chức hoạt động đội ở trường tiểu học chiếm một hoạt động  không thể  thiếu góp phần giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh. Do đó  17 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 18. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. người Tổng phụ trách đội đóng một vai trò rất quan trọng, khi tổ chức các hoạt  động Đội thì TPT Đội phải xác định rõ nhiệm vụ  chính của mình, phải lên kế  hoạch hoạt động cụ  thể. Đồng thời phải biết kết hợp chặc chẽ với các nguồn  lực trong và ngoài nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ của Ban chi huy  Liên chi đội….Như vậy thì mới nâng cao được chất lượng hoạt động đội trong   trường Tiểu học.  ­ Tổ chức tốt các hoạt động Đội góp phần không nhỏ vào phong trào học  tập và phát triển toàn diện cho các em thiếu nhi.  2. Các kiến nghị đề xuất ­ Đối với HĐĐ huyện: Nâng cao vai trò của TPT Đội và TPT Đội trong  nhà trường. ­ Đối với BGH Nhà trường: Cần tạo điều kiện về  thời gian và trang bị  thêm cơ sở vật chất cho Liên đội như: sân chơi; máy catset đĩa, loa máy ở phân  hiệu;  đặc biệt là phòng truyền thống của Đội. * Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Một số biện pháp nhằm   nâng cao chất  lượng các hoạt  động  Đội trong trường tiểu  học”   ở  Liên  đội  trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trong năm học 2014 – 2015, có gì thiếu  sót rất mong Ban giám khảo đóng góp ý kiến để  tôi ngày càng có kinh nghiệm   hơn trong quá trình làm công tác Tổng phụ trách Đội. Tôi xin chân thành cảm ơn. Krông Nô, tháng 11 năm 2015. 18 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 19. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. 19 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh
 20. SKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường  Tiểu học. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… …... ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. ……………………………………………………………………………………… ….. 20 Người thực hiện: Lữ Thị Oanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản