intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học

Chia sẻ: Dung Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

12
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến xây dựng các giải pháp thiết thực và có tính khả thi nhằm quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học, góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường “Xanh - sạch - đẹp”; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Rút ra các bài học kinh nghiệm để trao đổi học hỏi với các cán bộ quản lý trường học trong toàn huyện nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học

 1. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề   Là một người Hiệu trưởng hơn ba mươi năm làm công tác quản lý ở nhiều  trường và nhiều vùng khác nhau trên địa bàn huyện Krông Ana. Ngày 14 tháng 3  năm 2014, tôi được luân chuyển điều động về  làm hiệu trưởng Trường tiểu học  Krông Ana. Trường tiểu học Krông Ana có cơ  sở  vật chất tương đối tốt so với   các trường tiểu học khác. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ  1 năm 2001.  Từ đó đến nay nhà trường nhiều năm được công nhận là Tập thể lao   động Xuất sắc được UBND Tỉnh tặng bằng khen. Đã nhiều năm trường là lá cờ  đầu cấp tiểu học của Huyện về  các hoạt động dạy và học cũng như  các phong  trào thi đua khác.   Khuôn viên trường học đã được trồng nhiều cây có bóng mát lớn, có giá trị  kinh tế và thẩm mỹ. Khu trung tâm đã có một số bồn hoa, cây cảnh tương đối đẹp   mắt.  Trường có mặt chính quay về  hướng Đông –Nam, chịu  ảnh hưởng của  nắng và gió. Nhưng khu vực phía trước khán đài, và một số  lớp học chưa có cây  bóng mát, nên rất nắng nóng khi học sinh học tập và tham gia sinh hoạt tập thể.   Một số  cây gỗ  tạp dễ  đổ  gãy cành gây tai nạn, lá rụng nhiều, hoa có mùi nồng  nặc khó chịu, làm mất vệ sinh, rễ nổi làm hỏng sân trường.  Vì vậy làm thế nào để nhà trường có được nhiều cây bóng mát, cây cảnh và  hệ thống bồn hoa?  Làm thế nào để  xây dựng khuôn viên nhà trường đạt chuẩn”  Xanh­ sạch­ đẹp­ an toàn” ? Một trong những nhiệm vụ  quan trọng của người   Hiệu trưởng là: phải chỉ  đạo tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục thân  thiện nói chung, môi trường xanh nói riêng để  góp phần đẩy mạnh phong trào thi   đua “Hai tốt” xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, đạt chuẩn quốc gia mức  độ 2 trong thời gian sớm nhất.   Với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân trong quá trình hai mươi tư  năm làm công tác quản lý trường học  ở nhiều địa phương khác nhau, và trải qua   hơn 5 năm làm công tác quản lý tạị trường tiểu học Krông Ana, một trường nằm  ở trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà, tôi đã rút ra được : "Một số   kinh nghiệm về công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên   trường học”.  Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp nhằm tác chỉ đạo xây dựng môi trường  xanh trong khuôn viên trường học. Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý, chỉ đạo  xây dựng môi trường xanh tại trường Tiểu học Krông Ana từ tháng 4 năm 2014   đén tháng 4 năm 2019. Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 1
 2. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Với   thời gian và phạm vị  thử  nghiệm chưa nhiều, nên không tránh khỏi   những thiếu sót. Kính mong các đồng nghiệp tham khảo và góp ý bổ sung.      Tôi xin chân thành cảm ơn !                                                                                                                             II. Mục đích  Xây dựng các giải pháp thiết thực và có tính khả thi nhằm quản lý chỉ đạo  và tổ  chức thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên  trường học, góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường “Xanh ­ sạch ­ đẹp”; không  ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Rút ra các bài học kinh nghiệm để trao đổi học hỏi với các cán bộ  quản lý  trường học trong toàn huyện nhằm thực hiện tốt công tác chỉ  đạo xây dựng môi  trường xanh trong khuôn viên trường học. PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo  dục là một trong những quyết sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước.  Chính vì lẽ đó, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên có những chính sách và giải   pháp để  thúc đẩy sự  nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. Xã hội hóa giáo   dục là một tư  tưởng chiến lược, một bộ  phận của đường lối giáo dục, một con  đường phát triển giáo dục nước ta. Một trong những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ  kính yêu đã trở  thành khẩu  hiệu của toàn ngành giáo dục: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích   trăm năm phải trồng người”.  Nghị   quyết   số   04­NQ/HNTW   ngày   14/1/1993   Hội   nghị   lần   thứ   4   BCH   Trung ương Đảng khóa VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD&ĐT đã ghi: “Huy  động các nguồn đầu tư  trong nhân dân, viện trợ  của các tổ  chức quốc tế, kể  cả  vay vốn của nước ngoài để phát triển GD”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần  thứ VIII khẳng định: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp  nhân dân đóng góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lí của Nhà   nước”. Muốn xây dựng cơ sở vật chất trường học noí chung, xây dựng môi trường   xanh nói riêng, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành có liên quan  đến giáo dục vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Sự huy động này không phải  nhất thời mà là thường xuyên theo một cơ  chế  vận hành xác định, xây dựng từ  cấp trung ương đến địa phương trên cơ sở một chiến lược phát triển giáo dục lâu   dài cho cả nước cũng như cho mỗi địa phương, địa bàn dân cư nhất định. Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 2
 3. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Xây dựng môi trường giáo dục nói chung, môi trường xanh trong khuôn viên  trường học nói riêng, cần phải mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về  nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn  lực của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục phát triển.   II. Thực trạng vấn đề Trường TH Krông Ana được thành lập từ tháng 9 năm 1993. Trường đóng ở  trung tâm Thị trấn Buôn Trấp là địa bàn trọng điểm, là trung tâm kinh tế ­ văn hóa  – xã hội của huyện. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ  1   năm 2001. Chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng các mặt giáo dục của các   trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp và tại trường TH Krông Ana trong   những năm qua đều cao hơn so với các địa phương khác trong toàn huyện 1. Thuận lợi Diện tích khuôn viên của nhà trường hiện nay là: 8392m2/ 652 HS; trung  bình: 12.8 m2/ HS. Đảm bảo đủ  tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Ngoài diện  tích xây dựng phòng học và các phòng chức năng, hơn 2/3 diện tích sân trường đã   được đổ bê tông và lát gạch tương đối sạch sẽ. Khuôn viên trường học đã được trồng nhiều cây có bóng mát lớn, có giá trị  kinh tế và thẩm mỹ như bằng lăng, sao đen, cây viết. Hai bên đường vào trường   đã bồn hoa, cây cảnh tương đối đẹp mắt. Khoảng đất trống phía trước dãy phòng  học lớp 1 đã được trồng một số cây bóng mát và 2 hàng cây chuỗi ngọc.  2.Khó khăn Một số khu vực sân đổ bê tông chưa có cây bóng mát, nên rất nắng nóng khi   học sinh tham gia sinh hoạt tập thể. Nhiều cây bóng mát là loài cây gỗ tạp dễ đổ  gãy cành gây tai nạn, lá rụng nhiều làm mất vệ sinh. Nguồn kinh phí ngân sách còn ít, sự  huy động các nguồn kinh phí khác để  hổ trợ cho công tác xây dựng môi trường giáo dục hết sức hạn chế. 3. Phân tích đánh giá các vấn đề thực trạng Trường TH Krông Ana được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2001,  nhưng đến tháng 4 năm 2014 vần còn những hạn chế như sau:   Khuôn viên nhà trường hẹp về  bề  ngang, chiều dọc chạy dài theo mặt  đường, phương tiện giao thông đi lại nhiều nên chưa thật sự yên tĩnh và khó khăn  trong việc giữ  gìn môi trường, an toàn giao thông cho HS. Khu vực sân tập thể  dục cho học sinh, nền đất cát, hoặc bê tông, nắng nóng, bụi về mùa khô, bẩn dính  về mùa mưa. Khu vực phía trước khán đài, sân bê tông chưa có cây bóng mát, nên rất  nắng nóng khi học sinh tham gia sinh hoạt tập thể. Khu vực phía sau và trước cửa  dãy phòng học lớp 1, chưa có cây bóng mát, nắng chiếu vào lớp học, gây nóng  Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 3
 4. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học bức cho học sinh. Nhiều cây gỗ  tạp dễ  đổ  gãy cành gây tai nạn, lá rụng nhiều,  làm mất vệ sinh, rễ nổi làm hỏng sân trường (như cây keo tai tượng, cây hoa sữa)  cần phải được thay thế  dần. Một số  cây bóng mát, tán lá rậm rạp che mất cổng  trường, cửa sổ làm cho phòng học thiếu ánh sáng và không có tính thẩm mỹ. Hệ  thống bồn hoa, cây cảnh chưa được quy hoạch tổng thể, số lượng ít và chưa đẹp.  ( Có hình ảnh khảo sát thực trạng kèm theo phần phụ lục). Nguyên nhân dẫn đến những thực trạng trên gồm những vấn đề sau:   Diện tích khuôn viên của trường hiện nay chính là một điểm trường lẻ,  không được quy hoạch xây dựng một cách tổng thể dẫn đến việc sáp xếp bố  trí  hệ thống bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát chưa khoa học. Công tác tổ chức họp cha mẹ học sinh để bàn bạc thống nhất kế hoạch xây   dựng CSVC nói chung, xây dựng môi trường nói riêng, được tổ chức vào đầu các   năm học là chưa phù hợp, nên khó khăn trong việc tổ  chức thực hiện trong dịp  nghỉ hè. Kể  từ khi đạt chuẩn đến năm 2014, do công tác luân chuyển cán bộ  quản   lý nên nhà trường chưa tham mưu được với lãnh đạo các cấp để tổ chức Hội nghị  liên tịch bàn về công tác củng cố trường chuẩn quốc gia mức độ  1, xây dựng đề  án trường chuẩn quốc gia mức độ 2. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Từ tình hình thực tế của nhà trường, được sự  quan tâm chỉ đạo của Phòng  GD&ĐT và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi đã đề xuất với các   đồng chí trong Ban giám hiệu, các đoàn thể  và tập thể  cán bộ  viên chức, mạnh  dạn áp dụng một số giải pháp về quản lý chỉ đạo công tác “ Xây dựng môi trường  xanh trong khuôn viên trường học”như sau: 1. Biện pháp xây dựng kế hoạch         Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý   của   người Hiệu trưởng. Xây dựng kế  hoạch phải vừa mang tính định hướng   mục tiêu yêu cầu chung vừa phải có tính khả thi và đề ra được các giải pháp thực  hiện cụ thể, thiết thực cho từng nội dung. Phải có kế hoạch chiến lược phát triển   trong từng giai đoạn gắn với kế hoạch cho từng năm, từng hạng mục cụ thể. Để  thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch của Nhà trường nói chung, kế  hoạch thực  hiện huy động các nguồn lực nói riêng, tôi đã tiến hành như sau:        ­ Nghiên cứu kỹ nội dung Luật giáo dục; Điều lệ trường phổ thông;  Chỉ  thị  số  40   ngày 15/6/2004 của Ban chấp hành TW Đảng về  xây dựng đội ngũ giáo  viên và cán bộ quản lý; Nghị định 24 / NĐ­CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ  về  việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp  tự nguyện của nhân dân để xây dựng CSVC hạ tầng; ... Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 4
 5. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học        ­ Khảo sát đánh giá nắm bắt tình hình thực tế của Nhà trường và địa phương,  trên cơ  sở  đó tìm ra những nguyên nhân cụ  thể  về   ưu điểm và tồn tại của Nhà   trường trong thời gian qua; từ đó xác định dự báo những thuận lợi, khó khăn trong   việc tổ  chức thực hiện huy động các nguồn lực để  xây dựng môi trường xanh  trong thời gian tới.         ­ Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của nhà trường và địa phương, Hiệu trưởng   dự thảo  kế hoạch  ngắn hạn và kế  hoạch dài hạn. Kế  hoạch vừa phải xác định   được             tầm nhìn, sứ  mệnh, giá trị và mục tiêu chung vừa phải đề ra được   các chỉ tiêu, các            giải pháp và biện pháp thực hiện cụ thể. Ví dụ: Phải trồng   nhiều loại cây xen kẽ để đáp ứng vừa trước mắt vừa lâu dài, như:  muốn có bóng  mát nhanh thì phải trồng các loại cây gỗ tạp, chóng lớn, cánh lá nhiều ( cây keo tai   tượng; cây bàng; cây đa, cây xà cừ…); muốn có cây gỗ  tốt, bóng to, an toàn thì  trồng các loại cây như: cây sao den; cây viết; cây bàng Đài Loan…          ­ Tham khảo ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, của cha mẹ học sinh để bổ  sung hoàn chỉnh kế hoạch.          ­ Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng bổ sung, Sửa đổi để hoàn chỉnh kế hoạch trình   các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện. 2. Biện pháp tham mưu Muốn huy động tốt các nguồn lực để  xây dựng nhà trường nói chung, xây   dựng môi trường xanh nói riêng, trước hết người hiệu trưởng phải làm tốt công  tác tham mưu. Công tác tham mưu của hiệu trưởng có vai trò hết sức quan trọng,  giúp Cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cấp quản lí triển khai thực hiện tốt  các chủ  trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về  công tác giáo dục đối   với nhà trường. Đây là biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện thành công công tác  “xã hội hoá giáo dục” để  huy động mọi nguồn lực phát triển nhà trường. Là sự  liên kết chặt chẽ  của ba  môi trường giáo dục: Gia đình, nhà trường và xã hội.   Trước khi tham mưu cho Chính quyền hay đoàn thể   ở  địa phương; Hiệu trưởng  cần chuẩn bị kĩ các nội dung, đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi và lựa  chọn giải pháp tối  ưu nhất. Kế hoạch vừa cụ thể thiết thực nhưng phải có tầm  nhìn xa, đón đầu theo quy luật vận động phát triển chung. Cần nắm vững các văn  bản chỉ  đạo của ngành, của nhà nước, nhất là vấn đề  phân cấp quản lí về  công  tác GD&ĐT. Hiệu trưởng phải biết kiên trì, nhẫn nại,  biết đàm phán và thuyết   phục. Để  chuẩn bị  CSVC cho năm học 2014­2015 và xây dựng cảnh quan môi  trường nói riêng, cho những năm học tiếp theo,  bản thân tôi đã chủ  động tham   mưu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và UBND thị trấn Buôn Trấp thực hiện các nội   dung sau: Nhà trường đã tổ chức họp cha mẹ học sinh ngay từ tháng 4 năm 2014,   để  bàn bạc kế  hoạch về tu sửa nâng cấp và xây dựng CSVC trường học. Tham  mưu với UBND và Phòng GD&ĐT tổ  chức Hội nghị  liên tịch trong tháng 6 năm  2014, để lãnh đạo các cấp thống nhất kế hoạch xây dựng CSVC cho trường trong   Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 5
 6. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học 2 năm học tiếp theo. Căn cứ  vào kết quả  họp cha mẹ  học sinh các lớp, kết quả  hội nghị  liên tịch, lãnh đạo nhà trường điều chỉnh bổ  sung và trình các cấp phê  duyệt và tổ chức thực hiện. 3. Biện pháp tuyên truyền  Việc tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu, để  tổ  chức thực hiện kế  hoạch  thành hiện thực là một vấn đề hết sức quan trọng. Trước hết phải tổ chức   các cuộc họp liên tịch giữa UBND thị trấn, chính quyền thôn, tổ dân phố với Lãnh  đạo nhà trường và Ban đại diện CMHS của nhà trường để phân cấp trách nhiệm  một cách  cụ thể. Xây dựng CSVC theo Nghị định 24 của Chính phủ là do HĐND;   UBND thị  trấn tổ  chức thực hiện, có sự  tham gia giám sát của Ban đại diện  CMHS và lãnh đạo nhà trường. Ý Đảng hợp với lòng dân thì sẽ  tạo thành sức  mạnh vô cùng to lớn. Phải phát huy cao quyền dân chủ: tổ  chức họp, thông báo  công khai để cho CMHS được biết, được bàn bạc, được làm và giám sát kiểm tra.   Để  thực hiện đúng quy chế  dân chủ  và tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ  học  sinh, nhà trường không tổ chức thu các khoản đóng góp ngay từ đầu năm học. Sau   khi tổ  chức họp cha mẹ  học sinh để  bàn bạc thống nhất và được các cấp phê  duyệt chủ  trương, nhà trường sẽ  tổ  chức thu trong nhiều tháng trong năm học.  Nhà trường đã tham mưu với chính quyền các cấp, làm việc với các nhà thầu tiến  hành xây dựng kịp thời các công trình theo kế hoạch để đưa vào sử dụng. Nguồn  kinh phí xây dựng sẽ quyết toán trong nhiều năm, nhằm giảm mức đóng góp hàng  năm của cha mẹ học sinh.  Muốn thực hiện tốt công tác “Xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường   học” nói riêng,  huy động các nguồn lực để  phát triển nhà trường nói chung, thì  trước hết phải biết linh hoạt và sáng tạo trong tuyên truyền vận động các đoàn   thể và nhân dân hiểu rõ về Công tác  Giáo dục: thông qua họp CMHS các lớp, toàn   trường;  tổ chức hội nghị chuyên đề; thông qua họp thôn, tổ dân phố; sơ kết, tổng   kết hàng năm hay giao lưu kết nghĩa, thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp như:  Hội diễn văn nghệ, Thể thao...; tích cực tham gia các cuộc thi do UBND xã và các  đoàn thể ở địa phương tổ chức. Nội dung các thông tin tuyên truyền cần ngắn gọn  cụ thể, sinh động và thiết thực. Nêu được tầm quan trọng và lợi ích của cây xanh   đối với đời sống con người. Biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong   công tác xây dựng môi trường xanh…         4. Công tác tổ chức cán bộ                Muốn phát huy được nguồn lực để  xây dựng nhà trường nói chung, xây   dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học nói riêng, trước hết phải làm  tốt công tác tổ chức cán bộ.  Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Cán bộ nào,   phong trào ấy”. Trong  giai đoạn đổi mới hiện nay cũng vậy, công tác tổ chức cán  bộ  quyết định sự  thành công hay thất bại trong công tác trong công tác Quản lí  trường học nói chung, trong việc tổ  chức thực hiện huy động các nguồn lực nói   Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 6
 7. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học riêng. Các đoàn thể trong nhà trường có một vai trò hết sức quan trọng, nếu biết  phối hợp chặt chẽ, hoạt động đồng bộ  sẽ  tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy  nhà trường phát triển toàn diện. Cán bộ phải là người có: “Tâm” ­ có “Tầm” và có   “Tài”. Cái “Tâm” là cái đức, là gốc của con người, giúp người cán bộ  toàn tâm,  toàn ý lo cho công việc, luôn biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, bảo   đảm sự khách quan, công bằng khi đánh giá, nhận xét, luôn biết tôn trọng và động   viên khuyến khích mọi người cố gắng vươn lên khắc phục mọi khó khăn để hoàn  thành công tác. Nhà trường đã mạnh dạn trong công tác  quy hoạch và bồi dưỡng ,  sử  dụng cán bộ. Cơ cấu các cán bộ  viên chức, có năng lực, có uy tín đảm đương  các các chức vụ chủ chốt trong các đoàn thể, tổ  khối trong nhà trường  làm  tiền  đề  để  từng bước củng cố  tổ  chức và hoạt động đồng bộ, có hiệu quả. Nhà  trường đã thực hiện tốt công tác dân chủ  hoá trong nhà trường, công khai minh  bạch và sử dụng  có hiệu quả các nguồn lực.  5. Biện pháp huy động các nguồn  lực  5.1. Huy động các nguồn  lực trong nhà trường   Cha   ông   ta   có   câu:   "Tự   lực   cánh   sinh   là   chính".   Nguồn   nội   lực   trong   nhà trường có một vị trí hết sức quan trọng. Đó là nguồn lực từ bên trong, tạo cơ  sở vững chắc cho nhà trường tự thân vận động, một cách chủ động, linh hoạt xây  dựng nhà trường phát triển vững chắc. Phát huy tốt nguồn nội lực sẽ có cơ sở để  thu hút và huy động nguồn ngoại lực. Nguồn lực trong nhà trường là sự đóng góp  công sức, trí tuệ, tinh thần và vật chất của cán bộ viên chức và học sinh. Để phát   huy nguồn nội lực, nhà trường đã động viên cán bộ, viên chức và học sinh trực   tiếp tham gia lao động trồng và chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh. Hàng   năm, tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên để  đầu tư  trang thiết bị  như: khoan   giếng,   mua máy bơm, lắp đặt hệ  thống tưới nước tự  động. Giao cho chi đoàn  thanh niên  xây dựng và chăm sóc “Công trình măng non” và chỉ đạo liên đội thực   hiện các      “ Phần việc măng non” “Xây dựng lớp học thân thiện”. 5..2.  Huy động nguồn lực từ bên ngoài Huy động nguồn “ngoại lực” là một vấn đề  hết sức cần thiết và vô cùng   quan trọng để  đầu tư  xây dựng nhà trường đồng bộ, khang trang. Nguồn lực từ  bên ngoài, hỗ trợ cho nhà trường xây dựng và phát triển toàn diện, nhất là công tác  xây dựng CSVC và môi trường. Có thu hút tốt nguồn ngoại lực thì mới có cơ  sở  để  tiếp   tục vận động và phát huy nguồn “nội lực”.Nguôn lực bên ngoài là sự  đồng tình ủng hộ về tinh thần và vật chất của cha mẹ học sinh, các mạnh thường  quân, các ban ngành đoàn thể ở địa phương. Nhà trường đã cùng Ban đại diện cha   mẹ học sinh vận động các nhà hảo tâm và một số cơ quan ủng hộ 25 cây cảnh, 5  cây bóng mát. Huy động hơn 200 ngày công để cùng cán bộ viên chức đục sân bê   tông đào hố trống và chăm sóc cây xanh. Mỗi lớp học đều được Ban đại diện cha   mẹ  học sinh phối hợp với giáo viên chủ  nhiệm tổ  chức cho học sinh trồng cây  Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 7
 8. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học xanh vào các chậu cảnh mini, trồng hoa các khu vực được giao và trang trí lớp học   thân thiện. 6.. Dân chủ, công khai minh bạch các nguồn lực Dân chủ, công khai minh bạch các nguồn lực là vấn đề  hết sức quan trọng   để xây dựng nhà trường phát triển bền vững và toàn diện. Cần tạo mọi điều kiện   thuận lợi để  cho Ban đại diện CMHS thường xuyên được thay mặt toàn thể  CMHS kết hợp chặt chẽ  với nhà trường không những trong công tác huy động  mọi nguồn lực để    xây dựng CSVC nói chung xây dựng môi trường xanh nói  riêng. Tránh tổ  chức cho có hình thức, một năm họp vài lần lấy lệ, không công   khai minh bạch các khoản đóng góp theo quy định làm mất lòng tin của nhân dân.  Phải biết tranh thủ sự đồng tình hỗ  trợ  của các ngành các cấp cả  về  nhân tài và  vật lực. Nhất là đối với các chủ  thầu xây dựng, các nhà hảo tâm, cần phải tranh  thủ  sự  đầu tư  nguồn vốn ban đầu của họ  để  xây dựng kịp thời sau đó trả  dần.  Tiết kiệm ngân sách chi trường xuyên hàng năm của nhà trường đẻ  đầu tư  thêm  trang thiết bị, đáp  ứng với nhu cầu phát triển giáo dục. Để  ghi nhận sự  hỗ  trợ  đóng góp của các ngành các cấp, các bậc cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm nhà   trường không những lập sổ sách theo dõi, báo cáo trong các buổi hội họp, sơ kết,  tổng kết mà còn làm bảng tên ghi cụ thể tên người hoặc cơ quan, tổ chức, có địa   chỉ  cụ  thể  để  gắn vào công trình; hiện vật được hiến tặng. Việc làm đó không  những công khai minh bạch   khoản hỗ  trợ  mà còn tôn vinh khuyến khích động  viên mọi tổ chức, cá nhân…tiếp tục cống hiến cho nhà trường.  IV. Tính mới của giải pháp Hiệu trưởng nhà trường phải không ngừng tìm tòi học hỏi nâng cao năng  lực quản lý, nắm vững các chủ  trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về  công tác giáo dục nói chung, các văn bản hướng dẫn về quản lý chỉ đạo công tác “  Xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học”  nói riêng.  Công tác chỉ  đạo, tổ  chức huy động các nguồn lực mang tính nghệ  thuật   cao, đòi hỏi phải hết sức năng động và sáng tạo nên cần phải có sự  chuẩn bị chu   đáo về  con người, về  nội dung, về  cơ  sở  vật chất và phải có thời gian trải   nghiệm trong thực tế. Phải khảo sát đánh giá đúng tình hình thực tế để vận dụng   các giải pháp, biện pháp một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của địa  phương, của nhà trường,  phù hợp với tâm tư  nguyện vọng của CBVC, học sinh   và nhân dân. Nhà trường đã mạnh dạn trong việc quy hoạch lại, xây dựng khuôn viên  trường học theo tiêu chí “Trường học thân thiện”. Từng bước phấn đấu thực hiện  theo phương châm “ An toàn­ Xanh­ sạch­ đẹp”. Trước hết khẩn trương chặt bổ  Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 8
 9. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học những cây gỗ  tạp, dã mục gốc không đảm bảo an toàn; tỉa cánh những cây to để  bảo đảm ánh sáng cho các phòng học. Trồng những cây bóng mát chóng lớn vào  những khu vực chưa có cây xanh.  Đục bê tông sân trường để  trồng các loại cây  xanh, cây bóng mát thay cho việc mua dù tốn kém về  tiền bạc và công sức. Kêu   gọi cha mẹ  học sinh và các nhà hảo tâm hiến tặng cây xanh, cây cảnh để  trước  các lớp học. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giao khoán cho chi đoàn  thanh niện công việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh (để  chi đoàn vừa thực hiện  nhiệm vụ chính trị vừa có thêm kinh phí đẻ hoạt động, mỗi tháng 500.000 đồng).  Giao cho liên đội và các chi đội thi đua chăm sóc, tôn tạo các phần việc măng non  và trang  trí   lớp  học  thân  thiện.  Nhà  trường  đầu  tư   kinh phí   từ   tiết kiệm  chi  thường xuyên để  khoan giếng và lắp đặt hệ  thống béc phun tưới nước tự  động.   Mỗi tháng nhà trường phối hợp với chi đoàn và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ  chức lao động cộng sản một lần nhằm tôn tạo cảnh quan và tu sửa cơ sở vật chất   trường học. V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Trong thời gian từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 4 năm 2019, nhà trường đã  tham mưu với chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả  tốt về  công tác “ Xây  dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học”. Trồng mới hơn 100 cây  xanh, cây bóng mát; 16 chậu cây cảnh và tôn tạo 3 hệ thống bồn hoa, cây cảnh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng môi trường xanh và cải tạo cảnh quan trong   5 năm qua trị giá hơn 250 triệu đồng. Trong đó UBND thị trấn cấp 10 cây sao đen;   chủ thầu xây dựng và các nhà hảo tâm hỗ trợ 15 chậu cây cảnh; Cán bộ viên chức  và cha mẹ học sinh hỗ trợ hơn 500 ngày công. Nhà trường tiết kiệm kinh phí chi   thường xuyên năm 2015 đến  2018, để  đầu tư  trang thiết bị  trên 150 triệu đồng.  Ngoài ra, cán bộ  viên chức và cha mẹ  học sinh còn tự  nguyện tham gia lao động  trồng cây, tôn tạo bồn hoa cây cảnh và hỗ trợ kinh phí thuê nhân công vệ sinh môi  trường.  Hiện nay khuôn viên trường tiểu học Krông Ana đã đạt được tiêu chuẩn “  Xanh­ sạch­ dẹp­ an toàn”. Nhà trường có đủ điều kiện thuận lợi để  tổ chức các   hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học sinh được học tập, vui chơi, sinh hoạt trong một   môi trường trong lành, thân thiện. PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Quản lý chỉ đạo công tác “ Xã hội hóa giáo dục”,có một vai trò hết sức quan   trọng trong nhà trường phổ thông. Quản lý chỉ đạo, tổ chức tốt công tác “ Xã hội  Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 9
 10. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học hóa giáo dục” sẽ huy động được nhiều nguồn lực xây dựng CSVC trường học nói  chung; cải tạo cảnh quan môi trường nói riêng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi  đua “ Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng và  hiệu quả giáo dục. Muốn quản lý chỉ  đạo, tổ  chức tốt công tác “Xây dựng môi trường xanh  trong khuôn viên trường học” nói riêng, các hoạt động của nhà trường nói chung,  người Hiệu trưởng phải luôn thể  hiện được vai trò tiên phong gương mẫu của   mình. Phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch; công tác tham mưu;  công tác tổ  chức cán bộ, phát huy năng lực, sở  trường của từng cá nhân, kết hợp với sức   mạnh tập thể. Phải xây dựng kế hoạch làm việc một cách khoa học, nắm bắt sát   tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể để có những biện pháp thực hiện mang tính  khả  thi và đạt hiệu quả  cao nhất. Thực hiện tốt công tác dân chủ  trong trường  học, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong mọi vấn đề, nhất là trong   công tác huy động các khoản đóng góp; các khoản  ủng hộ tự nguyện và công tác  thi đua khen thưởng. Những thành tựu bước đầu của nhà trường về  quản lý chỉ  đạo, tổ  chức  công tác “ Xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học” trong thời   gian qua, là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD& ĐT; của Đảng uỷ;  HĐND; UBND thị  trấn Buôn Trấp. Là sự  kế  thừa công sức, trí tuệ  của những  người cán bộ quản lý tiền nhiệm; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, chính  quyền ở thôn buôn, mà đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ về mọi mặt của các bậc   CMHS. Đó là nhờ  sự  năng động của cán bộ  quản lý và Đội ngũ CBVC và sự  hỗ  trợ nhiệt tình của các nhà hảo tâm…            Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới nhà trường sẽ  tiếp tục tranh thủ sự  đồng tình  ủng hộ  của các ngành các cấp, chớp lấy thời cơ, vượt qua thách thức,  để tiếp tục xây dựng khuôn viên nhà trường nói riêng, cảnh quan nhà trường nói   chung bảo đảm “ Sáng­ xanh­ sạch – đẹp­ an toàn”. Trên đây là những vấn đề mà bản thân tôi rút ra được từ trên cơ sở lý luận  và thực tiễn kinh nghiệm quản lí chỉ  đạo, “ Xây dựng môi trường xanh trong  khuôn viên trường học “ tại Trường tiểu học Krông Ana trong 5 năm qua.  Kính   mong   các   đồng   chí,   bạn   bè,   đồng   nghiệp,   góp   ý   bổ   sung,   để   sáng   kiến   kinh  nghiệm được đầy đủ hơn.  Khi tham khảo áp dụng, cần dựa vào tình hình thực tế  của từng đơn vị, để có sự điều chỉnh, sáng tạo, linh hoạt. 2. Kiến nghị         ­ Đề  nghị   UBND huyện chỉ  đạo các phóng chức năng và chính quyền địa  phương cung cấp cây bóng mát cho các trường học trồng trong những năm học   tiếp theo. Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 10
 11. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học        ­ Đề nghị  Phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề về công tác xây dựng cảnh quan   trường học.                                                                                 Buôn Trấp, tháng 4 năm 2019                                                                                                Người viết                                                                                         Lưu Xuân Lâm NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu    MỘT   SỐ   HÌNH   ẢNH   CHỤP   KHUÔN   VIÊN   TRƯỜNG   TIỂU   HỌC   KRÔNG   ANA  (TRƯỚCKHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ­THÁNG 4 NĂM 2014 ) Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 11
 12. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học MỘT   SỐ   HÌNH   ẢNH   CHỤP   KHUÔN   VIÊN   TRƯỜNG   TIỂU   HỌC   KRÔNG   ANA  (TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐẾN THANG 4 NĂM 2019)       MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 12
 13. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 13
 14. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 14
 15. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 15
 16. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 16
 17. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 17
 18. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 18
 19. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Chậu đa cảnh do Công an thị trấn Buôn Trấp tặng nhà trường tháng 6 năm 2014 Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 19
 20. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học Chậu đa cảnh do Công ty xây dựng tặng nhà trường tháng  8 năm 2015 Người viết: Lưu Xuân Lâm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Krông Ana­ Huyện Krông Ana 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2