intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
71
lượt xem
16
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn Hóa học lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn Hóa học lớp 10" thực hiện nhằm xác định cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc thiết kế và sử dụng mô hình động trong dạy học Hóa học bằng phần mềm Macromedia Flash 8 góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Hóa học ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn Hóa học lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> TRƢỜNG THPT THỐNG NHẤT A<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> BẠCH THANH LỤA<br /> <br /> ỨNG DỤNG PHẦN MỀM<br /> MACROMEDIA FLASH 8<br /> THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG<br /> TRONG MÔN HOÁ HỌC LỚP 10<br /> <br /> ĐỒNG NAI -2012<br /> <br /> TRƢỜNG THPT THỐNG NHẤT A<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> BẠCH THANH LỤA<br /> <br /> ỨNG DỤNG PHẦN MỀM<br /> MACROMEDIA FLASH 8<br /> THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG<br /> TRONG MÔN HOÁ HỌC LỚP 10<br /> <br /> ĐỒNG NAI -2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ... ........................................................................................................ ... 1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong GD ở<br /> một số nƣớc trên thế giới ... .................................................................... .. 8<br /> 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học<br /> ở Việt Nam ... ......................................................................................... 11<br /> 1.3. Điều tra tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học... .............. ... 13<br /> 1.4. Vai trò của phƣơng tiện trực quan trong dạy học hóa học ... .................. . 14<br /> Chƣơng 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG<br /> DẠY HỌC HÓA HỌC TẾ BÀO BẰNG PHẦN MỀM<br /> MACROMEDIA FLASH 8<br /> 2.1. Sơ lƣợc về Flash... .................................................................................... 20<br /> 2.2. Thiết kế mô hình động trong dạy học Hóa học lớp 10 bằng phần<br /> mềm Macromedia Flash 8. .. ........................................................................... .24<br /> 2.2.1. Nguyên tắc thiết kế mô hình động ... ................................................... 24<br /> 2.2.2. Quy trình thiết kế mô hình động bằng phần mềm Macromedia<br /> Flash 8 ... .................................................................................................... ... 26<br /> Chƣơng 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM<br /> 3.1. Mục đích thực nghiệm ... .......................................................................... 32<br /> 3.2. Nội dung thực nghiệm ... ........................................................................ . 32<br /> 3.3. Phƣơng pháp thực nghiệm ..................................................................... . 32<br /> 3.4. Kết quả thực nghiệm ... ........................................................................... . 38<br /> KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ<br /> A. Kết luận ... ................................................................................................ 43<br /> B. Đề nghị ... ................................................................................................. . 44<br /> Tài liệu tham khảo ... .......................................................................................... 45<br /> PHỤ LỤC: Phân tích 41 mô hình đã thiết kế<br /> <br /> CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI<br /> TT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> 1.<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> 2.<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> 3.<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> 4.<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> 5.<br /> <br /> KHKT<br /> <br /> 6.<br /> <br /> e<br /> <br /> Xin đọc là<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> Khoa học kĩ thuật<br /> electron<br /> <br /> 7.<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> 8.<br /> <br /> PTTQ<br /> <br /> Phƣơng tiện trực quan<br /> <br /> 9.<br /> <br /> PTDH<br /> <br /> Phƣơng tiện dạy học<br /> <br /> 10.<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 11.<br /> <br /> PHT<br /> <br /> 12.<br /> <br /> QTDH<br /> <br /> 13.<br /> <br /> SGK<br /> <br /> 14.<br /> <br /> HH<br /> <br /> 15.<br /> <br /> SWF<br /> <br /> 16.<br /> <br /> TN<br /> <br /> Phiếu học tập<br /> Quá trình dạy học<br /> Sách giáo khoa<br /> hóa học<br /> Shockwave Flash<br /> Thực nghiệm<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản