intTypePromotion=1

Siêu âm gan mật

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
562
lượt xem
149
download

Siêu âm gan mật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu âm là một trong những phương pháp thăm khám hình ảnh phổ biến nhất được áp dụng đánh giá tình trạng gan và đường mật, có độ chính xác và tin cậy cao. Có thể áp dụng được với mọi đối tượng, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá các tổn thương, bệnh lí thuộc gan, mật hoặc các tạng liên quan (lách, tụy...). Siêu âm gan mật có thể được tiến hành riêng biệt hoặc chung trong kĩ thuật siêu âm bụng tổng quát. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Siêu âm gan mật

 1. Siêu âm gan, m t BM Ch n oán Hình nh HYD C n Thơ M c tiêu 1. Chu n b b nh nhân 2. Ch nh 3. Vai trò c a siêu âm 4. Mô t ư c hình nh bình thư ng 5. Mô t ư c hình nh b nh lý TEST 1
 2. Ch nh siêu âm b ng • au b ng, au hông, au lưng. • Các d u hi u, tri u ch ng liên quan t i các t ng b ng như vàng da, ti u máu. • B t thư ng có th s th y (kh i b ng ho c phì i t ng). • Các k t qu b t thư ng t xét nghi m c n lâm sàng ho c t các khám nghi m ch n oán hình nh khác g i ý b nh lý b ng ho c sau phúc m c • Theo dõi các b t thư ng b ng ã ư c ch n oán ho c còn ang nghi ng . • Tìm b nh di căn ho c kh i u nguyên phát kín áo. • Kh o sát các b t thư ng b m sinh nghi ng . • Ch n thương b ng. • Kh o sát trư c và sau ghép t ng. • L p k ho ch và hư ng d n cho th thu t mang tính xâm l n. • Tìm d ch t do ho c khu trú phúc m c ho c sau phúc m c. 2
 3. Chu n b BN siêu âm • Nh n ăn 30p-60p • Không nhai k o cao su, không u ng s a, nư c có ga… GAN BÌNH THƯ NG 3
 4. Góc gan nh n Tĩnh m ch gan Tĩnh m ch c a 4
 5. Mô t siêu âm • Gan không to – Chi u cao gan (P)
 6. Gan nhi m m Gan nhi m m • Ch mô tăng h i âm • Gi m âm vùng th p • Các c u trúc ng b xóa m 6
 7. GAN NHI M M M c t nh t i n ng • B nh nhân tình c siêu âm có gan nhi m m . • B n c n làm gì ti p theo? • Tìm nguyên nhân 7
 8. Các nguyên nhân • Ti u ư ng • R i lo n lipid máu • Nghi n rư u • Sau hóa tr • Do thu c • Béo phì • Có thai • ….. Xơ gan 8
 9. Xơ gan 9
 10. Góc gan tù 10
 11. Mô t siêu âm To ho c teo B không u Góc tù Ch mô thô Các d u hi u khác: dãn tm c a, tm lách, dày thành túi m t, lách to, d ch b ng. 11
 12. Vai trò siêu âm • Ph i h p ch n oán • Tìm u gan Áp xe gan • Nhi m trùng khu trú gan do nhi u nguyên nhân • Có nhi u hình nh: tùy nguyên nhân 12
 13. Áp xe gan do amip • Thư ng là c u trúc ơn c • h i âm tùy giai o n • G viêm: h i âm kém • G ho i t ( ang hóa m ): h i âm h n h p • G hóa m hoàn toàn: d ch kém thu n tr ng (có m c d ch-d ch) ho c d ch ng nh t • G tái t o: nang – s o – vôi hóa – bi n m t 13
 14. Vai trò siêu âm • Ch n oán • Can thi p: khi giai o n hóa m hoàn toàn 14
 15. 15
 16. Nang gan • C u trúc h i âm tr ng, b u, vách m ng • D ch trong nang thu n tr ng. 16
 17. 17
 18. Viêm gan c p • SA không có vai trò ch n oán • Hình nh b u tr i sao U gan • Xác nh các tính ch t c a kh i u – S lư ng – V trí – h i âm – B , gi i h n – Kích thư c • Các tính ch t khác: Halo, h ch… 18
 19. U m ch máu gan 19
 20. U gan th phát 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2