Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
539
lượt xem
36
download

Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng. - Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết cường độ quang hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

  1. Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. MỤC TIÊU Học sinh - Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng. - Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết cường độ quang hợp. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình 11.1 : Tích luỹ các bon trong thân, rễ, lá, hoa của cây hướng dương. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Quang hợp phụ thuộc vào ánh sáng như thế nào ? - Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào lượng nước, nhiệt độ ? 2. Bài mới
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NẮNGUẤT CÂY TRỒNG * Hoạt động 1 Học sinh nghiên cứu mục I Sau đó nêu các khái niệm sinh học liên quan : +Cường độ quang hợp -Quang hợp tạo ra 90-95% chất khô +năng suất sinh học trong cây +Năng suất kinh tế ? vì sao nói quang hợp quyết định năng -5 -10% là chất dinh dưỡng khoáng suất cây trồng Học sinh : nêu được chỉ có quang hợp mới tạo ra được chất hữu cơ. Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 11.1 ? dự vào các khái niệm, em hãy tính năng suất học sinh, năng suất kinh tế của cây hướng dương ? Giáo viên : Gọi một học sinh lên tính II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY Giáo viên : Giữa năng suất cây trồng và TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
  3. quang hợp có mối liên hệ phụ thuộc vào TIẾT QUANG HỢP các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Do đó thông qua sự điều tiết quang hợp có thể nâng cao năng suất cây trồng. Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 1.Tăng diện tích lá II.1 ? hãy giải thích vì sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng ? tăng bằng -Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là cách nào? tăng cường độ quang hợp dẫn đến Học sinh tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trồng. Giáo viên : Giải thích thêm quang hợp phụ thuộc vào trị số diện tích lá (m2 lá/ m2 đất) Với cây lấy hạt trị số cực đại là : 30.000 – 40.000m2 lá/ha Với cây lấy củ và rễ trị số cực đại là : 40.000 – 55.000đm2lá /ha * Hoạt động 2.Tăng cường độ quang hợp Cho học sinh nghiên cứu mục II.2 -Cường độ quang hợp thể hiện hiệu
  4. ? biện pháp tăng cường độ quang hợp ? suất hoạt động của bộ máy quang hợp Học sinh nêu được các biện pháp như : (lá) +Làm cho bộ lá phát triển -Điều tiết hoạt động quang hợp của lá +Điều tiết quang hợp bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ +Chọn giống có khả năng quang hợp cao. thuật chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí, tuỳ thuộc vào giống, loài cây trồng ? những giống lúa có năng suất cao bộ lá -Tuyển chọn và tạo mới các giống thường có đặc điểm như thế nào ? cây trồng có cường độ quang hợp -Nếu học sinh không trả lời được, cần gợi cao. ý tăng diện tích lá trên diện tích đất (lá rộng bản, cứng, đứng, tạo 1 góc hẹp với thân) IV. CỦNG CỐ - Nói quang hợp quyết định năng suất, theo em là đúng hay là sai ? Vì sao ? -Phân biết năng suất sinh học với năng suất kinh tế ? -Có thể tăn cường uqan hởp cây xanh bằng cách nào ? -Chuẩn chị câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sáhc giáo khoa.
  5. V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa -Đọc trước bài 12 Phần bổ sung kiến thức : - Đọc thêm phần quang hợp trong vũ trụ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản