intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

31
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay ở nhà trường người làm công tác quản lí có trách nhiệm, thường xuyên lo toan, trăn trở như làm thế nào để kết quả của các kì thi học sinh giỏi ngày càng tăng, giáo viên bồi dưỡng luôn có tinh thần trách nhiệm cao nhất ? Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho bản thân tôi khi được phân công nhiệm vụ quản lí công tác chuyên môn tại trường THCS Lê Quý Đôn. Như vậy đề tài mà tôi nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những biện pháp, giải pháp tốt nhất để nâng cao được chất lượng học sinh giỏi của nhà trường. Thay đổi cách suy nghĩ của giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu để đạt được kết quả nhất định trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn

             Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br />   I. Phần mở đầu<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ trên tất cả <br /> các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đòi hỏi cần có những con người vừa hồng,  <br /> vừa chuyên đó chính là  nhân tố  quyết định tới vận mệnh tương lai của đất <br /> nước vì vậy ngành giáo dục đóng góp vai trò hết sức quan trọng, việc đổi mới <br /> giáo dục phổ  thông, thay sách giáo khoa các cấp học nhằm đáp  ứng phù hợp <br /> với thực tiễn đặt ra. Chất lượng và hiệu quả  giáo dục vừa là mục tiêu phấn <br /> đấu vừa là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động. <br /> <br /> Một vấn đề đặt ra trong công tác quản lý là làm thế nào để nâng cao chất <br /> lượng hiệu quả giáo dục, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho những người <br /> làm công tác quản lý để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công. Chính vì  <br /> thế  ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà thì  tìm ra giải pháp để <br /> nâng cao chất lượng học sinh giỏi hiện nay là công việc hết sức quan trọng <br /> đặt ra đối với các nhà trường, nhằm khẳng định vị trí của nhà trường đối với <br /> ngành giáo dục đào tạo. Do nhận thức và xác định rõ vai trò, nhiệm vụ  công <br /> tác quản lý trong nhà trường nên bản thân tôi đã chú trọng đổi mới, cải cách <br /> công tác quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi  từ khâu <br /> xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch. <br /> <br /> Mặc dù trường THCS Lê Quý Đôn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất <br /> và đóng trên địa bàn là một địa phương kinh tế  còn gặp nhiều khó khăn, đội <br /> ngũ giáo viên tay nghề  không đồng đều, nhưng trong những năm gần đây do <br /> thực hiện tốt công tác cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng học sinh giỏi nên <br /> nhà trường đã thu được một số thành công nhất định. Số lượng học sinh giỏi <br /> cấp huyện, cấp tỉnh tăng lên. <br /> <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 1<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Xuất phát từ những nguyên nhân trên bản thân đã lựa chọn đề tài nghiên <br /> cứu “Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng  <br /> học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu của đề tài<br /> <br /> Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay ở nhà trường người làm  <br /> công tác quản lí có trách nhiệm, thường xuyên lo toan, trăn trở  như  làm thế <br /> nào để  kết quả  của các kì thi học sinh giỏi ngày càng tăng, giáo viên bồi  <br /> dưỡng luôn có tinh thần trách nhiệm cao nhất ? Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho <br /> bản thân tôi khi được phân công nhiệm vụ  quản lí công tác chuyên môn tại  <br /> trường THCS Lê Quý Đôn. Như  vậy đề  tài mà tôi nghiên cứu với mục tiêu <br /> tìm ra những biện pháp, giải pháp tốt nhất để nâng cao được chất lượng học <br /> sinh giỏi của nhà trường. Thay đổi cách suy nghĩ của giáo viên về  công tác <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh <br /> giỏi có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu để  đạt được kết quả <br /> nhất định trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> <br /> 2.2. Nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> Với đề tài “Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi  <br /> dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn”,  nhiệm vụ  chủ  yếu là <br /> giúp cho chất lượng học sinh giỏi của nhà trường hàng năm tăng lên, thúc đẩy <br /> chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu là biện pháp để  tổ  chức, chỉ  đạo công tác bồi  <br /> dưỡng học sinh giỏi. <br /> <br /> 4.Giới hạn của đề tài<br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 2<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Trong đề  tài này tôi chỉ  tập trung vào cách tổ  chức và chỉ  đạo công tác  <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi trong khuôn khổ trường THCS Lê Quý Đôn.<br /> <br /> Đề tài này đã được áp dụng có hiệu quả trong các năm học 2015 ­ 2016;  <br /> 2016 ­ 2017;  2017 ­ 2018.<br /> <br /> Đối tượng khảo sát học sinh và giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn.<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu từ năm học 2015 ­ 2016 đến năm học 2017 ­ 2018.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Trong đề tài này tôi đã chọn các phương pháp nghiên cứu sau:<br /> <br /> +  Phương pháp điều tra: Điều tra, khảo sát  những khó khăn, vướng <br /> mắc mà giáo viên đã gặp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> <br /> +  Phương pháp thống kê thực tiễn:  Thống kê những khó khăn vướng <br /> mắc của giáo viên.<br /> <br /> + Phương pháp tổng kết giáo dục:  Đánh giá kết quả  học sinh giỏi và <br /> mức độ  khó khăn vướng mắc của giáo viên sau khi áp dụng đề tài này trong <br /> nhà trường.<br /> <br /> +  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu, văn bản chỉ <br /> đạo của các cấp, nguồn Internet.<br /> <br /> +  Phương pháp trò chuyện, đàm thoại: Quan sát thái độ  của giáo viên <br /> thông qua trò chuyện.<br /> <br /> II. Phần nội dung<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo, thực <br /> hiện chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục <br /> đang tích cực từng bước đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương  <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 3<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng quản <br /> lý, dạy bồi  dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo <br /> nhằm hoàn thành mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng <br /> nhân tài”.<br /> <br /> Thực hiện kế hoạch hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo về nâng  <br /> cao chất lượng giáo dục và đào tạo thì chất lượng mũi nhọn hay chất lượng  <br /> học sinh giỏi phải được đầu tư  một cách thỏa đáng và là một trong những <br /> nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm vụ của một năm học.<br /> <br /> Hàng năm nhà trường luôn xây dựng kế  hoạch về  công tác bồi dưỡng <br /> học sinh giỏi một cách cụ  thể, triển khai đến tất cả  giáo viên để  thực hiện. <br /> Đều thể  hiện muốn nâng cao chất lượng đại trà thì một trong yếu tố  quan <br /> trọng là nâng cao chất lượng mũi nhọn, công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi và chỉ đạo phải được thực hiện thường xuyên.<br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> Nhà trường đóng trên địa bàn rộng, có học sinh phải đi trên 10km mới <br /> đến trường, số lượng học sinh dân tộc chiếm tỉ lệ khá cao trên 40%. Trình độ <br /> dân trí thấp, rất nhiều phụ  huynh chưa thực sự  quan tâm đến việc học tập <br /> của con em mình. Nguồn học sinh để chọn vào đội tuyển thấp hơn rất nhiều  <br /> so với  những trường khác trên   địa  bàn huyện Krông Ana nên  ảnh hưởng  <br /> không nhỏ đến chất lượng học sinh giỏi.<br /> <br /> Một thực trạng đáng quan tâm trong nền giáo dục của nhà trường hiện  <br /> nay là sự không đồng đều về chất lượng giáo dục so với những vùng có điều <br /> kiện tốt hơn của huyện. Tỉ lệ học sinh khá giỏi chỉ thường tập trung ở những <br /> khu vực đông dân với nền kinh tế ­ xã hội phát triển. Trong kỳ thi chọn học <br /> sinh giỏi  môn văn hóa cấp huyện, học sinh đạt giải của nhà trường chiếm tỉ <br /> lệ  thấp. Nguyên nhân thực trạng đó xuất phát từ  nhiều yếu tố  khách quan <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 4<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản lý giáo dục như: Cơ  sở  vật chất <br /> nhà trường, điều kiện kinh tế ­ xã hội, nhận thức của nhân dân địa phương về <br /> công tác giáo dục... và các yếu tố  chủ  quan chưa có biện pháp đồng bộ  để <br /> khắc phục như: Cơ  cấu giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng <br /> đầu vào, trang thiết bị dạy học.<br /> <br /> Từ  những năm học trước đôi v<br /> ́ ơi công tac bôi d<br /> ́ ́ ̀ ưỡng học sinh giỏi  ở <br /> trường THCS Lê Quý Đôn, từ  công tac tuy<br /> ́ ển chọn học sinh  ở  cac môn b<br /> ́ ồi  <br /> dưỡng, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, quy trinh bôi d<br /> ̀ ̀ ương<br /> ̃  <br /> ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ương, công tac kiêm tra, kiêm đinh chât l<br /> giang day, tai liêu bôi d ̃ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ượng, sử dung<br /> ̣  <br /> ̉ ̉ ̣ ̀ ưa được quan tâm chi đao thông nhât gi<br /> kêt qua kiêm đinh... đêu ch<br /> ́ ̉ ̣ ́ ́ ữa cán bộ <br /> quản lí nhà trường và đôi ngu giao viên b<br /> ̣ ̃ ́ ồi dưỡng học sinh giỏi. Vi vây kêt<br /> ̀ ̣ ́ <br /> ̉ ́ ượng học sinh giỏi còn thấp, chưa đáp  ứng yêu cầu nâng cao chất  <br /> qua chât l<br /> lượng giáo dục toàn diện.<br /> <br /> Bên cạnh đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách <br /> nhiệm, song không ít giáo viên kinh nghiệm còn hạn chế, lúng túng trong việc <br /> chọn nội dung và phương pháp bồi dưỡng.<br /> <br /> Mặc dù có sự  chỉ  đạo của Phòng GD&ĐT, nhưng công tác bồi dưỡng <br /> học sinh giỏi của trường còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính <br /> chất bắt buộc, tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng giáo viên bồi dưỡng,  <br /> chưa có kế  hoạch cụ  thể  về  chỉ  đạo thống nhất trong nhà trường, đặc biệt <br /> chưa đầu tư  kinh phí, cơ  sở  vật chất đúng mức cho công tác bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi. <br /> <br /> Đa số  các giáo viên không muốn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi với  <br /> các lý do như không có tài liệu, sức ép phải có học sinh giỏi luôn đè nặng trên <br /> vai và tâm trí của người Thầy khi tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, sự <br /> đầu tư chuyên môn và công sức bỏ ra rất tốn kém thời gian và trí lực.<br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 5<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Bồi dưỡng học sinh giỏi  ở  bậc Trung học cơ sở  là một quá trình mang <br /> tính khoa học nghiêm túc, không thể giao khoán cho giáo viên dạy bồi dưỡng,  <br /> công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ  một vài tháng làm được có kết  <br /> quả, mà phải có tính chiến lược trong suốt cả bốn năm học ở  bậc THCS. Vì <br /> vậy phải có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của đội ngũ cán bộ  quản lý nhà  <br /> trường.<br /> <br /> Trước những thực trạng trên, kết quả  học sinh giỏi cấp huyện của nhà <br /> trường năm học 2014 ­ 2015 rất thấp.<br /> <br /> Cụ thể:<br /> <br />     Học   sinh   giỏi   VH   cấp  09 học sinh (02 KK; 07 công nhận)<br /> huyện: <br /> <br />   IOE cấp huyện: 08 học sinh (01 KK; 07 công nhận)<br /> <br />   Violympic Toán cấp huyện: 13   học   sinh   (01   giải   ba;   03   KK;   03   công <br /> nhận) <br /> <br /> Để  tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả  của học sinh giỏi thấp, <br /> trong cuộc họp chuyên môn đầu năm học, vào tháng 9 năm học 2015 – 2016. <br /> Tôi đã phát phiếu thăm dò đến 17 giáo viên được phân công bồi dưỡng học  <br /> sinh giỏi năm học 2015 – 2016, để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của giáo viên <br /> về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> <br /> PHIẾU THĂM DÒ<br /> <br /> Câu hỏi Trả lời<br /> <br /> <br /> 1. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi Đ/c <br /> có gặp khó khăn, vướng mắc gì không?<br /> <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 6<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> <br /> <br /> 2. Đồng chí mong muốn gì đối với Ban giám <br /> hiệu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi?<br /> <br /> <br /> Qua kết quả  thăm dò, tôi nhận thấy 13/17 giao viên ch<br /> ́ ưa tiêp cân đ<br /> ́ ̣ ược  <br /> chương trinh chuyên sâu bôi d<br /> ̀ ̀ ương h<br /> ̃ ọc sinh gioi các câp, các giáo viên còn l<br /> ̉ ́ ại  <br /> chưa thật sự nắm chắc cac chuyên đê chuyên sâu.<br /> ́ ̀<br /> <br /> ̀ ̣<br /> Tai liêu cho giáo viên nghiên cứu, học sinh tự  hoc, t<br /> ̣ ự  bôi d<br /> ̀ ương qua it,<br /> ̃ ́́ <br /> ̣ ́ ọc sinh chưa tin vao kha năng đat giai nên không an tâm tham gia l<br /> môt sô h ̀ ̉ ̣ ̉ ớp  <br /> ̀ ưỡng.<br /> bôi d<br /> <br /> Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, không có phòng để bồi dưỡng, <br /> kinh phí hỗ trợ cho giáo viên chưa thỏa đáng.<br /> <br /> Giáo viên chưa biết cách tổ chức hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi như <br /> thế nào, chưa được sự quan tâm nhiều của nhà trường.<br /> <br /> Qua những tâm tư nguyện vọng của giáo viên, tôi luôn trăn trở để tìm ra <br /> biện pháp giúp giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Như vậy để <br /> nhà trường nâng cao chất lượng học sinh giỏi là nhiệm vụ vô cùng khó khăn  <br /> không đơn giản như  tôi nghĩ, vì vậy với trăn trở  đó tôi đã suy nghĩ tìm ra  <br /> những biện pháp phù hợp nhất để giúp giáo viên lấy lại sự tự tin, giải quyết  <br /> những vướng mắc mà giáo viên thắc mắc để  rồi an tâm vào công tác bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi.<br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp<br /> <br /> 3.1. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Mục tiêu của giải pháp là giúp giáo viên trong quá trình tổ  chức bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả, phát triển phương pháp suy nghĩ ở trình độ <br /> cao, phù hợp với khả  năng trí tuệ  của học sinh, bồi dưỡng sự  lao động, làm  <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 7<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> việc sáng tạo, phát triển các kĩ năng, phương pháp và thái độ tự học suốt đời. <br /> Nâng cao ý thức và khát vọng của học sinh về sự tự chịu trách nhiệm, khuyến  <br /> khích sự phát triển về lương tâm và ý thức trách nhiệm trong đóng góp xã hội. <br /> <br /> Nâng cao chất lượng học sinh giỏi của nhà trường đồng thời chỉ đạo tốt  <br /> các tổ, các thành viên được phân công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. <br /> <br /> 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.<br /> <br /> 3.2.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và triển khai tới <br /> các giáo viên<br /> <br /> Vào đầu năm học, trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch chung của toàn ngành <br /> về  xây dựng kế  hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong kế  hoạch cần xây  <br /> dựng cụ thể, chi tiết về lựa chọn giáo viên bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng,  <br /> xây dựng chương trình, quy trình bồi dưỡng… và triển khai sớm cho toàn thể <br /> giáo viên trong nhà trường:<br /> <br /> ­ Chỉ đạo công tác lựa chọn giáo viên bồi dưỡng<br /> <br /> Để chuẩn bị tốt cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho năm học mới, <br /> tôi đã chỉ  đạo các tổ  chuyên môn nghiên cứu kết quả  học sinh giỏi của năm <br /> học vừa qua, đồng thời đánh giá chung về  công tác bồi dưỡng học sinh giỏi <br /> để  rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình bồi dưỡng, các tổ  phải <br /> nhận xét đưa ra những ưu điểm và tồn tại của các thành viên được phân công  <br /> bồi dưỡng. <br /> <br /> Trên cơ sơ đó lập danh sách dự kiến nhân sự cho công tác bồi dưỡng học  <br /> sinh giỏi năm tới trên tinh thần có sự  lựa chọn và tự  nguyện nộp vào cuối  <br /> năm học. <br /> <br /> Dựa vào danh sách dự  kiến của các tổ  đưa lên, tôi đã phân công chuyên <br /> môn một cách hợp lý, tương đối phù hợp với danh sách đăng kí, mục đích của  <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 8<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> việc phân công như vậy giúp cho giáo viện có tinh thần thoải mái, tự tin, khi  <br /> giao công việc mà phù hợp giáo viên thì chắc chắn chất lượng sẽ  cao hơn.  <br /> Tuy nhiên phải có sự lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh <br /> nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cố  gắng phân công theo hướng  ổn định để <br /> phát huy kinh nghiệm của giáo viên nếu danh sách dự  kiến của các tổ  chưa  <br /> phù hợp. Đây là vấn đề  cốt lõi sẽ  đem lại thành công hay thất bại của công <br /> tác bồi dưỡng học sinh giỏi của cả năm học.<br /> <br /> Bên cạnh chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên trẻ <br /> với nền tảng kiến thức tốt, tôi đã mạnh dạn phân công một số  giáo viên trẻ <br /> của nhà trường tham gia vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cùng với giáo <br /> viên có nhiều kinh nghiệm để  kèm cặp và phát huy hết khả  năng cống hiến <br /> của tuổi trẻ, với sự mạnh dạn đó thì những năm vừa qua giáo viên trẻ cũng đã <br /> gặt hái được nhiều thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp  <br /> phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp của nhà trường.<br /> <br /> ­ Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình  <br /> độ chuyên môn.<br /> <br /> Chỉ đạo các thành viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cần phải <br /> xây dựng kế  hoạch, thời khóa biểu với sự  xác nhận của tổ  chuyên môn để <br /> nhà trường theo dõi và kiểm tra.<br /> <br /> Chỉ  đạo các tổ  chuyên môn xây dựng kế  hoạch cụ  thể  về  công tác bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi, xây dựng những giải pháp cụ  thể  để  nâng cao chất  <br /> lượng học sinh giỏi của tổ  chuyên môn, đồng thời chỉ  đạo các tổ  thường  <br /> xuyên tổ  chức các chuyên đề  về  công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để  giáo  <br /> viên có cơ  hội tham gia trao đổi với nhau, tìm ra những kinh nghiệm, những  <br /> phương pháp tốt nhất cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với đặc <br /> điểm của học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.<br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 9<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Tham mưu với nhà trường thành lập ban chỉ đạo hoạt động công tác bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi để  thường xuyên theo dõi, kiểm tra về  thời gian bồi <br /> dưỡng, các vấn đề  liên quan để  có biện pháp xử  lí kịp thời những vướng  <br /> mắc.<br /> <br /> Chuyên môn tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học tập  <br /> nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tập huấn các chuyên đề do  <br /> các cấp tổ chức.<br /> <br /> ­ Công tác chỉ đạo xây dựng chương trình, quy trình bồi dưỡng, chế <br /> độ kiểm tra, số lần và thời gian kiểm định chất lượng, sử dụng kết quả <br /> kiểm tra, kiểm định chất lượng.<br /> <br /> Để  đạt hiệu quả  trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên bồi  <br /> dưỡng phải tuân thủ các quy định chung sau:<br /> <br /> Ngay từ  đầu năm giáo viên bồi dưỡng phải biên soạn chương trình bồi <br /> dưỡng của mình và được duyệt của tổ  trưởng chuyên môn, nhưng chương  <br /> trình bồi dưỡng không nhất thiết phải cứng nhắc mà có thể  thay đổi sao cho <br /> phù hợp với đối tượng học sinh chứ không phải xây dựng như thế nào là làm <br /> y như vậy là không phù hợp.<br /> <br /> Phải tiến hành phân loại đối tượng học sinh trong quá trình bồi dưỡng <br /> thông qua các bài kiểm tra với độ khó tăng dần, để tìm ra những em nào có tố <br /> chất thật sự  để  tiếp tục xây dựng phương pháp bồi dưỡng phù hợp có hiệu <br /> quả hơn.<br /> <br /> Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. <br /> Dạy những kiến thức học sinh cần phù hợp theo năng lực, khả  năng tư  duy <br /> của từng đối tượng học sinh, chứ không phải dạy cái thầy có.<br /> <br /> Trong suốt quá trình bồi dưỡng ngoài kì thi học sinh giỏi cấp trường do  <br /> nhà trường tổ chức thì giáo viên có thể tổ chức kiểm tra nhiều lần để cho học <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 10<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> sinh có kinh nghiệm làm bài, thể hiện tốt hơn về cách trình bày đồng thời tạo <br /> áp lực cho học sinh, để học sinh thấy được phải có sự cố gắng thì mới được <br /> tham gia các kì thi khác. Sự lựa chọn nhân sự cho đội tuyển tham gia kì thi là <br /> yếu tố  quan trọng nếu không có sự  cân nhắc kĩ lưỡng, không có những bài  <br /> kiểm tra thì kết quả sẽ không cao.<br /> <br /> 3.2.2.Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên về công tác bồi  <br /> dưỡng học sinh giỏi. <br /> <br /> ­ Nâng cao nhận thức của giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi.<br /> <br /> Trong những năm học vừa qua tôi đã tham mưu cùng với nhà trường chỉ <br /> đạo bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên như:<br /> <br /> Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cụ thể bằng các tiêu <br /> chí cụ thể hàng tháng, phối hợp với Công đoàn giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ <br /> Chí Minh đến giáo viên.<br /> <br /> Quán triệt tất cả  các văn bản chỉ  đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  <br /> đến giáo viên một các đầy đủ  và nghiêm túc. Làm một giáo viên cần phải <br /> hiểu và thấy được uy tín của người giáo viên được khẳng định trước nhân <br /> dân, đồng nghiệp một phần là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhận biết <br /> được việc bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiệm mà nhà trường giao cho, từ <br /> đó giáo viên sẽ có ý thức về trách nhiệm của mình để có những kế hoạch và <br /> cách bồi dưỡng tốt nhất.<br /> <br /> Đồng thời tôi tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng đưa kết quả <br /> học sinh giỏi vào một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua của <br /> giáo viên cuối năm để giáo viên thấy được rằng sự cống hiến của mình đã và <br /> đang được Ban giám hiệu quan tâm và chia sẻ. <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 11<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Hội đồng thi đua sẽ  xét duyệt phân loại giáo viên cuối năm khi hai giáo <br /> viên có trình độ  chuyên môn như  nhau tham gia tích cực vào các hoạt động <br /> của nhà trường thì giáo viên nào có thêm học sinh giỏi các cấp thì sẽ xét trước <br /> để  tạo sự  công bằng trong thi đua, đồng thời để  thúc đẩy những giáo viên <br /> khác phát huy hết khả  năng của mình tạo ra sự  thi đua trong sự  nghiệp giáo <br /> dục và đào tạo, có như  vậy mới thúc đẩy được chất lượng của nhà trường  <br /> ngày càng đi lên.  <br /> <br /> ­ Về đội ngũ giáo viên:<br /> <br /> Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường phải chọn ra đội ngũ <br /> giáo viên có tâm huyết, say sưa với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tận tụy  <br /> với học sinh, có trình độ  chuyên môn để  tham gia giảng dạy. Kiến thức để <br /> bồi dưỡng học sinh giỏi có tính chuyên sâu, độ khó cao, tính bao quát rộng, rất <br /> tốn kém thời gian nên phải có sự tham gia chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh <br /> đạo nhà trường cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ giáo viên, để  giảng  <br /> dạy có chất lượng.<br /> <br /> Giáo viên dạy học sinh giỏi phải tham khảo nhiều tài liệu một cách  <br /> thường xuyên để  cập nhật, bổ  sung, phát triển chuyên đề  (phải  ứng dụng  <br /> công nghệ thông tin một cách khoa học có hiệu quả nhất), giáo viên chủ động <br /> đi trước học sinh một bước, hướng dẫn và cùng tham gia giải bài tập với học <br /> sinh kể cả bài đã biết (có lời giải) lẫn chưa biết (chưa có lời giải).<br /> <br /> Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiệm vụ quan trọng của người  <br /> thầy là phải dạy cho các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, chủ động  <br /> và sáng tạo, cụ thể là dạy cho các em cách tìm đến kiến thức, cách khai thác <br /> và vận dụng kiến thức, cách làm bài tập, cách đọc sách và tìm tài liệu, cách <br /> mở rộng kiến thức, cách chế tác và tổng quát hóa một bài tập, cách ôn tập cho <br /> một kỳ thi… <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 12<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Người thầy phải luôn thắp sáng ngọn lửa mê say môn học mà học sinh <br /> đang theo đuổi, phải dạy cho các em biến ước mơ thành hiện thực, biết chấp  <br /> nhận khó khăn để cố gắng vượt qua, biết rút kinh nghiệm sau những thất bại  <br /> hay thành công trong từng giai đoạn mà mình phấn đấu, tự  tin vào kiến thức <br /> mà mình đã có...   <br /> <br /> Học sinh khi học bồi dưỡng, tham gia vào các đội tuyển phải chịu khá  <br /> nhiều áp lực, do đó giáo viên khi giảng dạy phải lưu ý những điều như không <br /> được nhồi nhét kiến thức cho các em một cách thụ động mà dạy những kiến <br /> thức các em cần phù hợp theo từng đối tượng. Đừng hiểu nhầm học sinh <br /> giỏi, cái gì các em cũng biết, cái gì các em cũng dễ dàng tiếp thu, vì vậy giáo  <br /> viên bồi dưỡng không nên giao cho các em những nhiệm vụ  bất khả  thi mà <br /> giao bài tập hay nhiệm vụ phải phù hợp với từng đối tượng học sinh, để  tạo  <br /> niềm tin, say sưa, đam mê, hứng thú trong học tập cho các em.<br /> <br />  3.2.3. Chỉ  đạo giáo viên tổ  chức giảng dạy và hướng dẫn học tập  <br /> cho học sinh.<br /> <br /> ­ Chỉ đạo giáo viên tổ chức giảng dạy<br /> <br /> Chúng ta lựa chọn đội tuyển ngay sau khi kết thúc năm học thông qua  <br /> việc trao đổi với giáo viên giảng dạy trước đó để lựa chọn những em có khả <br /> năng, tư chất, trí tuệ, lòng đam mê vào đội tuyển, làm nguồn cho năm học kế <br /> tiếp.<br /> <br /> Lên kế hoạch bồi dưỡng ngay từ trong hè, qua đó lọc dần qua các cuộc  <br /> thi cấp trường.<br /> <br /> Thông qua giáo viên chủ nhiệm định hướng, sự thỏa thuận của giáo viên  <br /> bồi dưỡng  ở các đội tuyển để  tránh tình trạng chồng chéo giữa môn này với <br /> môn kia. Không để  tình trạng học sinh một lúc tham gia 2­ 3 môn, không <br /> chuyên sâu ảnh hưởng đến kết quả thi của các em.<br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 13<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Khi đã lựa chọn, phát hiện được những học sinh có năng lực, năng khiếu <br /> để  bồi dưỡng vào đội tuyển  ở  các khối của các môn thi. Tổ  chức thi cấp <br /> trường, chọn ra đội tuyển để tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện và loại dần trong <br /> quá trình dạy và bồi dưỡng để  đến khi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ  chức <br /> chúng ta đã có đội hình chắc chắn để đi thi.<br /> <br /> Trước hết theo quan điểm của tôi, mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi là <br /> cho các em có kiến thức khoa học cơ bản, hiện đại, tiên tiến. Có tính tự  lập <br /> và khả  năng nhận thức  ở mức độ  cao và có kỹ  năng vận dụng kiến thức cơ <br /> bản vào thực tế. Trong đó việc rèn luyện cho học sinh có tính tự  lập và khả <br /> năng nhận thức ở mức độ cao là quan trọng và khó khăn nhất. <br /> <br /> Dạy bồi dưỡng theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. Dạy những <br /> kiến thức học sinh cần, phù hợp theo từng đối tượng, nhằm bổ  sung những  <br /> thiếu sót trong kiến thức cơ  bản cho học sinh, đồng thời phát huy được tính  <br /> sáng tạo, năng lực, khả năng tư duy của từng đối tượng học sinh, chứ không <br /> phải dạy cái mà thầy cô có. <br /> <br /> Vì vậy đối với giáo viên được chọn dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà <br /> trường tổ chức chuyên đề để thống nhất: Quy trình (phương pháp) bồi dưỡng <br /> học sinh giỏi, chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng, chế  độ  kiểm tra  <br /> thường xuyên, thời gian và số  lần kiểm định, sử  dụng kết quả  kiểm định  <br /> (những vấn đề  quy định chung cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo <br /> viên dạy phải thực hiện nghiêm túc và cơ sở cho công tác quản lí, chỉ đạo của <br /> nhà trường).<br /> <br /> Đối với học sinh, giáo viên có thể phân chia việc tổ chức giảng dạy theo  <br /> từng giai đoạn như sau:<br /> <br /> ­ Giai đoạn 1: Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, các loại sách, tài <br /> liệu tham khảo dành riêng cho học sinh giỏi (chú ý nhà xuất bản, tên tác giả) <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 14<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> và cách truy cập Internet để  tìm tài liệu học tập. Hướng dẫn học sinh cách  <br /> học, cách nghe giảng và ghi chép bài học. Hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến  <br /> thức cơ  bản của môn bồi dưỡng. Qua đó làm cho các em yêu thích môn học  <br /> mà mình đã chọn.<br /> <br /> ­ Giai đoạn 2: Giúp học sinh biết cách giải quyết, khai thác một đơn vị <br /> kiến thức, một bài tập hay vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề  đặt <br /> ra. Từ đó rèn luyện cho các em khả năng tư duy logic, tư duy độc lập sáng tạo <br /> và biết cách tương tự  hóa, mở  rộng hóa, tổng quát hóa một vấn đề  của kiến <br /> thức.<br /> <br /> ­ Giai đoạn 3: Sau khi các em đã học xong một số kiến thức cơ bản, cần  <br /> tổ  chức thi kiểm tra để  phân loại mặt bằng học tập và giúp giáo viên dạy <br /> hiểu rõ từng đối tượng học sinh. Từ  đó để  có cách dạy phù hợp, sát đối <br /> tượng học sinh (thực hiện theo đúng các bước của một buổi bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi của nhà trường quy định).<br /> <br /> ­ Giai đoạn 4: Hoàn thiện kiến thức, giáo dục cho các em tính chủ động, <br /> tự tin và sẵn sàng tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp.<br /> <br /> Các giai đoạn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong từng buổi bồi  <br /> dưỡng và xuyên suốt cả quá trình bồi dưỡng để giáo viên dạy, bổ sung, điều <br /> chỉnh về nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học sinh <br /> vừa để tạo hứng thú, đam mê học tập cho học sinh vừa để nâng cao hiệu quả <br /> của công tác bồi dưỡng.<br /> <br /> ­ Tổ chức và hướng dẫn học tập cho học sinh.<br /> <br /> Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi thì công tác tổ chức học tập của  <br /> học sinh là một mắt xích rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự thành công hay <br /> thất bại của học sinh không chỉ  trong phạm vi cấp học phổ thông mà kể  cả <br /> <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 15<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> việc học lên sau này của các em. Để  làm tốt công tác này giáo viên cần thực  <br /> hiện tốt những nội dung sau:<br /> <br />  Học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi ở các bộ môn, giáo viên phải <br /> quan tâm giáo dục ý thức tự  giác trong học tập cho học sinh, các em phải tự <br /> rèn luyện mình. Ngoài việc học tập trên lớp các giờ chính khóa, học sinh phải  <br /> tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng theo quy định của nhà trường và bồi <br /> dưỡng ngoài giờ của giáo viên, tham gia giải các bài tập trong sách giáo khoa, <br /> sách nâng cao, trong các tài liệu tham khảo và phải học bài cũ ở nhà một cách <br /> tự giác.<br /> <br /> Giáo viên khi giảng dạy phải phân loại đối tượng học sinh. Từ  đó giao  <br /> cho các em tự nghiên cứu một số kiến thức cơ bản, phương pháp làm bài, tổ <br /> chức cho các em học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau và phải được giáo viên dạy kiểm <br /> tra, đánh giá cẩn thận, cụ thể. Việc làm này giúp học sinh có lòng say mê, tự <br /> tin trong học tập, có tác phong tự học, tự nghiên cứu. <br /> <br /> Mỗi học sinh phải có đầy đủ tài liệu theo yêu cầu giáo viên, trong đó bao <br /> gồm các bài tập hay, các đề  thi cùng đáp án, các kiến thức tự  tìm hiểu, đúc  <br /> kết sau một quá trình học tập, những ghi chép này rất cần thiết cho việc học  <br /> tập, rèn luyện nâng cao kiến thức của học sinh giỏi.<br /> <br /> Tổ  chức các hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ  năng sống cho  <br /> học sinh như sinh hoạt Câu lạc bộ  môn học, tham quan du lịch, giao lưu văn  <br /> nghệ, thể  thao, thi học sinh thân thiện, thi hùng biện... nhằm giảm áp lực  <br /> trong học bồi dưỡng cho các em.<br /> 3.2.4. Cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi.<br /> <br /> Ngoài những đầu tư riêng của giáo viên, nhà trường cần xây dựng một tủ <br /> sách dành riêng cho việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong đó bao gồm các  <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 16<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> tài liệu giảng dạy của giáo viên, tài liệu học tập của học sinh, các tài liệu <br /> tham khảo, các bộ đề thi để tham khảo. <br /> <br /> Quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi là một quá trình đòi hỏi người dạy,  <br /> người  học nhận thức   ở  trình  độ  cao  và làm việc căng thẳng. Do  đó môi <br /> trường học tập cần phải đầy đủ. Việc đầu tư  kinh phí hoạt động cho công <br /> tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực chất là đầu tư xây dựng “thương hiệu” của  <br /> một nhà trường trong thời đại hội nhập và phát triển, thực hiện nhiệm vụ đào <br /> tạo nhân tài cho đất nước, là một điều tất yếu, chính đáng và thậm chí rất tốn  <br /> kém.     <br /> <br /> Kinh phí hoạt động được dùng chủ yếu cho các hoạt động sau:           <br /> <br /> + Phục vụ chuyên môn (tài liệu, giao lưu học hỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ <br /> chuyên môn, tổ chức họp rút kinh nghiệm...)<br /> <br /> 3.2.5. Chỉ  đạo các tổ  chuyên môn đánh giá công tác bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi.<br /> <br /> Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiêm túc đánh giá công tác bồi dưỡng học <br /> sinh giỏi, nêu lên những thành công mà các thành viên được phân công bồi  <br /> dưỡng đạt được và hạn chế  của những giáo viên chưa thực sự  nhiệt tình <br /> trong công tác này, đồng thời đề  nghị  biểu dương những giáo viên có thành <br /> tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> 3.2.6. Công tác tham mưu các chế độ cho học sinh và giáo viên tham <br /> gia các kì thi học sinh giỏi.<br /> ­ Chế độ cho học sinh.<br /> <br /> Tham mưu với nhà trường hỗ  trợ  kịp thời kinh phí đi lại, ăn  ở  cho học <br /> sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi theo chế độ quy định. Tham mưu với Hội  <br /> cha mẹ  học sinh hỗ  trợ  thêm cho các em để  các em có đủ  sức khỏe để  tham <br /> gia kì thi.<br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 17<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Sau các kì thi tôi đã tham mưu với nhà trường trích kinh phí khen thưởng  <br /> kịp thời những em đạt kết quả  trong các kì thi học sinh giỏi trong những dịp  <br /> như sơ kết cuối học kì, tổng kết cuối năm học. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trao giấy khen và phần thưởng cho các em đạt HSG cấp trường<br /> <br /> ­ Chế độ cho giáo viên bồi dưỡng.<br /> <br /> Để  chất lượng học sinh giỏi hàng năm tăng lên thì hỗ  trợ  kinh phí bồi <br /> dưỡng cho giáo viên là việc làm hết sức quan trọng mà người làm chuyên môn <br /> như tôi luôn trăn trở và suy nghĩ, để có kết quả tốt thì phải có sự hỗ trợ tương  <br /> xứng với những công sức mà họ  bỏ  ra do vậy với tiêu chí thì giáo viên tham  <br /> gia bồi dưỡng có đạt kết quả hay không thì mức kinh phí hỗ trợ là như nhau.  <br /> Tuy nhiên ngoài tiền hỗ  trợ  ra thì những giáo viên có học sinh giỏi đạt kết  <br /> quả cao thì sẽ được thưởng với những mức kinh phí khác nhau tùy thuộc vào <br /> kinh phí của nhà trường hiện có.<br /> <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 18<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Để  làm tốt công tác này thì bản thân phải tham mưu với Hiệu trưởng,  <br /> Hội cha mẹ học sinh để có nguồn kinh phí hỗ trợ đúng theo quy định.<br /> <br /> Ngoài ra trong quá trình kiểm tra theo dõi, những giáo viên không tham  <br /> gia bồi dưỡng thì sẽ không được nhận các khoản hỗ trợ của nhà trường.<br /> <br /> Do những năm gần đây có sự  hỗ  trợ  tương đối kịp thời và động viên  <br /> khuyến khích giáo viên, học sinh trong quá trình tham gia bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi mà chất lượng học sinh giỏi của nhà trường ngày càng được nâng cao.<br /> <br /> 3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.<br /> <br /> Những biện pháp tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mà trong <br /> đề tài đã nêu là tiền đề cho những thành công của giáo viên, đem lại hiệu quả <br /> cao trong quá trình bồi dưỡng, giữ vai trò quan trọng nhất trong công tác bồi <br /> dưỡng học sinh giỏi, vì giáo viên có tổ chức tốt thì kết quả đạt được mới cao. <br /> <br /> Tuy nhiên cùng với sự chỉ đạo một cách thiết thực nhất của chuyên môn <br /> là một vấn đề quan trọng không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi. Nếu không có sự  định hướng thì mỗi người sẽ  làm một kiểu, thiếu sự <br /> thống nhất.<br /> <br /> Do đó mối quan hệ giữa biện pháp tổ chức và chỉ đạo trong công tác bồi  <br /> dưỡng học sinh giỏi có sự  quan hệ, hỗ  trợ  lẫn nhau, đây là mối quan hệ <br /> không thể tách rời, làm công tác chuyên môn không phải chỉ biết chỉ đạo mà <br /> còn phải định hướng giúp giáo viên có những biện pháp tốt nhất để  làm tốt <br /> công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.<br /> <br /> Để  ứng dụng đề  tài này vào trong thực tế  thì bản thân đã triển khai các <br /> biện pháp tổ chức trước để giáo viên nắm bắt một cách tốt nhất, sau đó mới <br /> áp dụng các chỉ đạo có định hướng.<br /> <br />      3.4.  Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên <br /> cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng.<br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 19<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Sau một thời gian áp dụng đề tài thì các giáo viên đã lấy lại được sự tự <br /> tin trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đa số giáo viên đã nhiệt tình, miệt <br /> mài trong công tác này. Tạo ra sự thi đua trong nhà trường, đã thúc đẩy được <br /> chất lượng giáo dục và uy tín nhà trường ngày càng nâng cao. <br /> <br /> Để kiểm nghiệm lại quá trình triển khai đề tài đến giáo viên tôi đã khảo <br /> sát 19 giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh trong nhà trường năm <br /> học 2017 – 2018, sau khi kết thúc kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa <br /> năm học 2017 – 2018 vào ngày 27 tháng 02 năm 2018,  với câu hỏi như sau:<br /> <br /> Câu hỏi Trả lời<br /> Hiệu quả Chưa hiệu quả<br /> <br /> Đồng chí đánh giá các biện pháp chỉ <br /> đạo của chuyên  môn trong công tác <br /> bồi   dưỡng   học   sinh   giỏi   không   có <br /> đem lại hiệu quả không?<br /> <br /> Sau khi khảo sát, tôi thu được kết quả sau:<br /> <br /> Với câu hỏi đưa ra tất cả  giáo viên đánh giá các biện pháp chỉ  đạo của <br /> chuyên môn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã trực tiếp đem lại hiệu <br /> quả đối với quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Các biện pháp do chuyên môn <br /> hướng dẫn, giáo viên đã áp dụng được vào trong quá trình bồi dưỡng của  <br /> mình và đã đem lại hiệu quả cao trong các kì thi.<br /> <br /> Nhiều giáo viên đã tự tin hơn khi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc <br /> biệt là các giáo viên trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng  <br /> học sinh giỏi như: Đ/c Nguyễn Thị  Thương (bồi dưỡng môn Tin học), Đ/c <br /> Nguyễn Xuân Diệu (bồi dưỡng môn Vật lý 8). Mặc dù thời gian công tác <br /> chưa nhiều nhưng đã có các học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi học  <br /> sinh giỏi văn hóa cấp huyện và cấp tỉnh.<br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 20<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> Đặc biệt, một số đồng chí giáo viên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo <br /> KrôngAna tin tưởng lựa chọn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi c ấp  <br /> tỉnh nhiều năm học như: Đ/c Nguyễn Thị Thương (bồi dưỡng môn Tin học), <br /> Đ/c Hà Thu Trang (bồi dưỡng môn Sinh học), Đ/c Trương Công Hiệp (bồi <br /> dưỡng môn Vật Lý), Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hoa (bồi dưỡng môn Ngữ văn).<br /> <br /> Hầu hết các giáo viên đã nhận thấy sự quan tâm rất lớn của chuyên môn  <br /> về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt là họ  được hỗ  trợ  một nguồn <br /> kinh phí tuy không nhiều nhưng đã sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong <br /> lĩnh vực này.<br /> <br /> Với việc áp dụng đề  tài này trong nhiều năm học thì kết quả  học sinh  <br /> giỏi năm sau cao hơn năm trước, nhà trường được Phòng Giáo dục đánh giá <br /> có sự tiến bộ về công tác này. <br /> <br /> Được cụ thể ở bảng sau:<br /> <br /> + Kết quả học sinh giỏi năm học 2015 ­ 2016<br /> <br /> Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp  13 học sinh (01 nhì; 01 ba; 01 KK; <br /> huyện 10 CN)<br /> <br />     HSG các môn văn hóa cấp tỉnh 01 giải nhì.<br /> <br />      IOE cấp huyện: 04 học sinh (01 KK; 03 công nhận).<br /> <br />    Violympic Toán cấp huyện: 22 học sinh (01 ba; 02 KK; 19 CN).<br /> <br />    Violympic Toán cấp tỉnh: 05 học sinh (02 nhì; 01 ba; 02 KK).<br /> <br /> <br /> Học sinh giỏi MTCT cấp huyện: 01 học sinh công nhận.<br /> <br /> <br /> + Kết quả học sinh giỏi năm học 2016 ­ 2017:<br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 21<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br /> <br /> HSG các môn văn hóa cấp huyện 19 học sinh (01 ba; 03 KK; 15 CN)<br /> <br /> <br /> Học sinh giỏi MTCT cấp huyện 01 học sinh công nhận.<br /> <br /> IOE cấp huyện: 09 học sinh (01 KK; 08 công nhận).<br /> <br /> Violympic Toán TV cấp huyện 19 HS (01 nhì; 04 ba; 01 KK; 13 CN)<br /> <br /> Violympic Toán TV cấp tỉnh: 04 học sinh (03 ba; 01 KK).<br /> <br /> Violympic Toán TA cấp huyện: 06 học sinh (04 KK; 02 CN).<br /> <br /> Violympic Toán TA cấp tỉnh: 01 giải khuyến khích.<br /> <br /> Violympic Vật lí cấp huyện: 20 HS (01 nhất; 01 Nhì; 05 KK; 13 CN).<br /> <br /> Violympic Vật lí cấp tỉnh: 04 học sinh (03 ba; 01 KK).<br /> <br /> + Kết quả học sinh giỏi năm học 2017 ­ 2018:<br /> <br /> <br /> Học sinh giỏi các môn văn hóa  23 học sinh (01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 <br /> cấp huyện: giải ba, 07 giải khuyến khích, 12 CN)<br /> <br /> <br /> <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị<br /> <br /> 1. Kết luận: <br /> <br /> Qua kết quả  mà nhà trường đạt được trong các kì thi học sinh giỏi, tuy <br /> rằng so với chất lượng học sinh giỏi của các trường hàng đầu trong huyện thì <br /> chưa bằng nhưng điều đó cũng khẳng định với đề  tài “Một số  biện pháp tổ <br /> chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi” mà tôi đưa ra và  <br /> áp dụng cho nhà trường nhiều năm cũng đã bước đầu đạt được những hiệu <br /> quả nhất định. <br /> <br /> <br /> <br /> <br />        Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn            <br /> 22<br />                            <br />              Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh  <br /> giỏi    tại trường THCS Lê Quý Đôn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2