intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trường TH Phan Bội Châu - Năm học 2015-2016

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
71
lượt xem
11
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trường TH Phan Bội Châu - Năm học 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm thực hiện áp dụng một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Thông qua việc chỉ đạo bằng con đường trực tiếp và gián tiếp, 3 tổ chuyên môn trong nhà trường có hướng thay đổi cách thức, hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn một cách tích cực, chủ động và sáng tạo đạt hiệu quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trường TH Phan Bội Châu - Năm học 2015-2016

 1. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 I. PHẦN MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài Như  chúng ta đã biết hoạt động chủ  yếu trong nhà trường là hoạt động   chuyên môn, các tổ chuyên môn là tổ  chức quan trọng và nòng cốt trong các nhà  trường nói chung và các trường TH nói riêng trong đó có trường TH Phan Bội  Châu. Do đó Tổ  chuyên môn là đơn vị  cơ  sở  sát thực nhất với giáo viên giảng   dạy. Ở đó diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp của   mỗi nhà giáo. Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ  thực tế việc học của học sinh. Trong đó, giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch  bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập  trung chủ yếu vào việc  học của  HS) bài dạy. Đồng thời đưa ra những nhận xét về  sự  tác động của lời   giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,… có ảnh hưởng  đến việc học của học sinh. Trên cơ  sở  đó, giáo viên được chia sẻ, học tập lẫn   nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học  hằng ngày một cách hiệu quả. Mặt khác đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo  hướng phát huy tính tích cực chủ  động trong việc thực hiện xây dựng chương   trình, kế hoạch dạy học. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần tập trung vào việc  xây dựng kế  hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề,  nội dung dạy học rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong quá trình dạy học và  giáo dục. Mặt khác tổ  chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ và vai trò rất quan trọng   trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ  giáo dục của nhà trường. Có thể  khẳng định hoạt động của tổ  chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ  các nhiệm vụ  như Điều lệ trường Tiểu học đã  qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến  việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn  diện, đáp ứng được những yêu cầu mới   trong quá trình đổi mới giáo dục.Tuy nhiên tổ chuyên môn  không  phải là  cấp có   thẩm quyền để  đề  ra các   nhiệm vụ  giáo dục chung cho toàn trường mà hoạt  động của tổ  chuyên môn phụ  thuộc nhiều vào   kế  hoạch, hoạt động của nhà  trường, vào sự  lãnh đạo của Ban Giám hiệu. Trong các văn bản hướng dẫn   nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục Đào  tạo luôn chỉ đạo cho lãnh đạo các đơn   1                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 2. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 vị  trường học làm   tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh  hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ  cơ  bản, thiết   thực để nâng cao chất lượng dạy ­ học, thực hiện đổi mới giáo dục. Tổ  trưởng chuyên môn có nhiệm vụ  giúp Hiệu trưởng quản lý việc thực  hiện các nhiệm vụ  giáo dục theo kế  hoạch chung của trường   như:  Xây dựng  chương  trình hoạt  động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế  hoạch công tác  chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ  viên thực hiện đúng kế  hoạch đã đề  ra,  thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả  giáo dục học sinh thuộc   phạm vi của tổ  phụ  trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục   toàn diện. Trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ  chức dự giờ  lên lớp của nhau để  rút kinh nghiệm, tổ  chức bồi dưỡng nâng cao trình độ  tổ  viên. Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen  thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ  trưởng chuyên môn quản lý sổ  sinh hoạt   tổ.  Là  người  chịu  trách  nhiệm  chính  trong  việc  soạn  thảo  chương   trình,  kế  hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ  và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu  cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các   báo cáo, hồ  sơ  khác. Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ  viên  nghỉ bệnh hoặc bận công tác. Quản lý nhân sự và các hoạt động chuyên môn từ  soạn bài, lên lớp, thực hành thí nghiệm, …. Cùng với tổ  trưởng công đoàn đôn  đốc phong trào thi đua của tổ như sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học, thao   giảng, dự  giờ, công tác khác.Triệu tập và chủ  trì các buổi sinh hoạt thường kỳ  và đột xuất của tổ bàn bạc công tác. Dự giờ kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ  hay đột xuất của tổ viên để có cơ sở đánh giá thi đua và trình độ chuyên môn của  tổ viên. Như vậy mọi hoạt động chuyên môn trong nhà trường đều xuất phát và  điểm đích cũng ở các tổ chuyên môn. Trước tình hình thực tế của trường, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng  cao hơn nữa chất  lượng giáo dục, người làm  công  tác  quản lý phải suy nghĩ   tìm  biện pháp  thiết thực quản lý chỉ đạo đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn   đi vào nề nếp và có chiều sâu.  2                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 3. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Làm thế nào để đổi mới sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả? Làm thế  nào  để thay đổi tầm nhận thức của giáo viên trong sinh hoạt chuyên môn tại tổ? Làm  thế  nào để  phát huy tối đa các thế  mạnh trong mỗi con người thành thế  mạnh  cho cả tập thể là một điều khó khăn trăn trở. Đây là một vấn đề cần được quan tâm của các nhà lãnh đạo chuyên môn do  đó bản thân tôi chọn nội dung:  Chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ  chuyên môn   trường TH Phan Bội Châu làm đề tài cho bản sáng kiến kinh nghiệm năm học   2015­2016. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a) Mục tiêu của đề tài Thực hiện áp dụng một số  biện pháp chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ  chuyên  môn. Thông qua việc chỉ đạo bằng con đường trực tiếp và gián tiếp, 3 tổ chuyên  môn trong nhà trường có hướng thay đổi cách thức, hình thức và nội dung sinh   hoạt chuyên môn một cách tích cực, chủ động và sáng tạo đạt hiệu quả cao. Giáo viên có thái độ  đúng đắn trước sự  thay đổi, bắt kịp, bắt nhịp hài hòa  với các thành viên khác trong tổ; xây dựng và thực hiện tốt kế  hoạch tổ, kế  hoạch nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục. b) Nhiệm vụ của đề tài Chỉ ra cái mới trong chỉ đạo tổ khối sinh hoạt chuyên môn, phát huy phương   pháp truyền thống của sinh hoạt chuyên môn tích cực; góp phần cải thiện hiệu  quả chất lượng sinh hoạt chuyên môn định kỳ ở tổ khối. Làm thay đổi nhận thức trong sinh hoạt chuyên môn của mỗi giáo viên,  hướng tới việc thay đổi linh hoạt phương pháp dạy học mới theo hướng học   tích cực, sáng tạo, mạnh dạn, thích nghi, ứng phó với môi trường sống hiện nay. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số  biện pháp chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ  chuyên môn trong trường   Tiểu học. 3                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 4. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Tâm lý giáo viên trong sinh hoạt tổ khối. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Công tác chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn định kỳ   ở  trường TH Phan Bội  Châu huyện KrôngAna. Năm học 2015­2016. 5. Phương pháp nghiên cứu Thu thập và xử  lý thông tin về  quan điểm, đường lối của Đảng; Điều lệ  trường TH; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015­2016 của các  cấp. Tổng kết hoạt động sinh hoạt tổ  chuyên môn năm học 2014­2015; ý kiến  trao đổi với bạn bè ngoài đơn vị; điều tra thực tế; đàm thoại, hỏi đáp. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Công tác chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu,   quyết định sự  tồn tại và phát triển của nhà trường. Tổ  chuyên môn là một bộ  phận cấu thành, nơi thực thi nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh. Động lực  quan trọng để  giúp nhà trường phát triển chính là mối quan hệ, sự  tương tác,   giúp đỡ lẫn nhau trong khối đoàn kết nội bộ và sự  nỗ  lực vươn lên của mỗi cá  nhân. Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng   chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư  phạm cho giáo viên, tổ  trưởng tổ  chuyên  môn góp phần tháo gỡ  những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện  nhiệm vụ. Nội dung chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề  về  thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản   chỉ  đạo, thực thi nhiệm vụ  năm học và các yêu cầu mang tính thực tiễn được  mang ra thảo luận, phân tích dưới nhiều góc độ  và rút ra những kết luận sư  phạm, những biện pháp khả  thi có thể  vận dụng vào thực tiễn, từ  đó nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên góp phần bồi dưỡng giáo viên theo  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Vậy thực chất của việc chỉ đạo đổi mới   sinh hoạt chuyên môn là những việc gì? Làm thế  nào để  nâng cao hiệu quả  nội  dung sinh hoạt tổ chuyên môn? 4                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 5. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được  mục tiêu cần thiết phải quản lí, chỉ đạo đổi mới các thức, nội dung này một cách  khoa học, chặt chẽ  và có những biện pháp quản lí khả  thi nhất phù hợp điều  kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư  phạm  của  trường tiểu học Phan Bội Châu.  2. Thực trạng 2.1 Thuận lợi – khó khăn Trường TH Phan Bội Châu được sự  quan tâm chỉ  đạo sát sao của các ban   ngành huyện Krông Ana, thị trấn Buôn Trấp; đặc biệt hơn nữa là Phòng GD&ĐT  huyện; trường đã đạt chuẩn mức độ  một năm 2014. Với tổng số  giáo viên 19   đồng chí chia làm 3 tổ  chuyên môn: Tổ  Một có 6 người gồm các đồng chí dạy   khối 1 và đồng chí Hiệu trưởng, đồng chí làm công tác thư  viện do đồng chí  Bạch Thị Nguyên làm tổ trưởng; tổ Hai có 6 người gồm giáo viên dạy khối 2, 3   do đồng chí Nguyễn Thị  Hoài làm tổ  trưởng; tổ  Ba có 7 người gồm giáo viên   dạy khối 4, 5 và đồng chí P. Hiệu trưởng do đồng chí Phạm Thị  Dinh làm tổ  trưởng. Trường có Chi bộ Đảng lãnh đạo; các tổ  khối trưởng đều là đảng viên   có kinh nghiệm trong công tác, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc;   trình độ  chuyên môn đều trên chuẩn, tiếp cận cái mới linh hoạt và sáng tạo; có  phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương. Nhận thức của giáo viên không đồng đều; một số  giáo viên ngại đổi mới   khi tiếp cận cái mới tỏ  thái độ  chưa tán thành. Tổ  chuyên môn là tổ  ghép do đó   ảnh hưởng đến nội dung sinh hoạt chuyên sâu của tổ. Một số  tổ  trưởng chưa   phát huy hết quyền của mình còn ngại va chạm. 2.2 Thành công – hạn chế Công tác chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt xuyên suốt từ trên xuống dưới, có  sự đồng thuận cao từ Chi bộ đến nhà trường, chuyên môn và tổ khối. Giáo viên   trong mỗi tổ  có ý thức tham gia đầy đủ  các buổi sinh hoạt chuyên môn. Các tổ  khối tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng thời gian qui định.  5                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 6. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Một số  thành viên của các tổ  chuyên môn thực hiện nội dung thống nhất  trong sinh hoạt chưa hiệu quả. Quản lý chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn chưa  phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm   đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ  những khó khăn cho giáo viên. Trong  các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến;  những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận. 2.3 Mặt mạnh – mạnh yếu Các tổ chuyên môn đều sinh hoạt có tổ chức, nội dung triển khai trong tổ là  những nội dung phát triển từ nội dung chính của Nhà trường của Chuyên môn và  các đoàn thể  khác. Công tác quản lí, chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn có hiệu  quả  dẫn đến sinh hoạt của tổ chuyên môn có nền nếp, nội dung sinh hoạt bám   sát yêu cầu, mục tiêu dạy học, nội dung chương trình, sách giáo khoa và nhiệm  vụ năm học, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  giảng dạy của giáo viên, phong trào thi đua dạy và học tốt, chất lượng học tập  của học sinh từng bước được nâng lên.   Việc sinh hoạt tổ  chuyên môn không đảm bảo thời gian, thời lượng, nội  dung đôi khi còn sơ sài, chưa đầu tư kỹ và chọn lọc nên chưa  thu hút được giáo  viên, nền nếp và chất lượng sinh hoạt chưa cao, chất lượng soạn giảng của giáo  viên  không đồng đều. 2. 4 Nguyên nhân, các yếu tố  tác động đến công tác chỉ  đạo đổi mới  sinh hoạt tổ chuyên môn. Công tác quản lý, chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn chưa được quan tâm  đúng mức và chưa sâu. Hình thức tổ chức chưa phong phú chỉ một chiều từ trên  xuống; một số  tổ  trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí  coi mình cũng như  giáo viên bình thường khác, chỉ  lo hồ  sơ  đầy đủ, sạch đẹp,  thực hiện đủ  yêu cầu của lãnh đạo nhà trường; chưa phân công nhiệm vụ  cho  giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ  động xây dựng và thực hiện  kế hoạch, chưa đổi mới sinh hoạt chuyên môn chuyên sâu, chưa mạnh dạn trong  việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Bên cạnh  6                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 7. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 đấy một số  giáo viên trong tổ  chưa thống nhất cao chỉ  nghe nhưng chưa thực   hiện nghiêm túc hoặc đôi khi chỉ  thực hiện một cách đối phó không có chất  lượng. 2. 5 Phân tích đánh giá công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu Với những vấn đề  nêu trên bản thân tôi thấy cần phải tìm biện pháp chỉ  đạo đổi mới hoạt động chuyên môn của các tổ khối; phát huy những mặt đã làm  được, khắc phục dần những tồn tại, khó khăn của thời gian qua để  đáp  ứng   đúng mục tiêu của sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường. Ngay từ  đầu năm học tôi đã thực hiện việc c hấn chỉnh nế  nếp các hoạt  động chuyên môn từ  cấp trường đến tổ. Đẩy mạnh việc  ứng dụng công nghệ  thông tin và sử dụng phương tiện nghe nhìn vào giảng dạy và sinh hoạt. Bám sát  hoạt động  tổ  chuyên môn trong suốt năm học.  Đảm bảo được các kế  hoạch  chính, các hoạt động trọng tâm và các hoạt động bồi dưỡng.  Xây dựng và duy trì  tốt không khí tập trung cho chuyên môn trong đơn vị suốt cả năm học.  Kế hoạch  đầu năm được tổ  chức thực hiện và theo dõi  khá  chặt chẽ. Hầu hết các kế  hoạch, chuyên đề  của các tổ  đã được tiến hành và có hiệu quả  thực tế. Hiệu  quả giáo dục kỳ Một đạt yêu cầu. Hoạt động chuyên môn đã đi vào nề nếp đây  là điều kiện thuận lợi để tiến hành  các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt  tổ  chuyên môn, nâng cao nhận thức và tay nghề cho giáo viên và công tác giảng  dạy trong học kỳ  tới nói riêng và những năm học tiếp theo nói chung.  Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chuyên môn các tổ  khối chưa đều đặn và sâu sát. Còn khoán việc thực hiện kế hoạch cho tổ trưởng   tổ  chuyên môn, giám sát kế  hoạch hoạt động chuyên môn  chỉ  dừng lại  ở  mức  theo dõi chưa đánh giá và chưa có sự  chỉ  đạo cụ  thể.   Chất lượng hoạt động  chuyên môn cấp tổ chưa đồng đều, BGH chưa có sự can thiệp cần thiết để điều  chỉnh.  Trong thời gian tới nếu không có sự  điều chỉnh trong công tác quản lý  chuyên môn thì nguy cơ chững lại trong chuyên môn có thể xảy ra.  Việc chỉ  đạo sinh hoạt chuyên môn tổ  khối trước đây rất đơn giản theo  phương pháp truyền thống: Tổ  trưởng tiếp thu kế  hoạch từ  nhà trường, xây  7                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 8. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 dựng kế  hoạch hoặc đánh giá hoạt động chuyên môn của tổ  triển khai đến các   thành viên, cả tổ nhất trí theo nội dung tổ trưởng đưa ra mà không có góp ý hay  phản biện gì như vậy sinh hoạt chuyên môn theo lối truyền thống người rót cứ  rót và người nghe chỉ để nghe mà thôi; hiện nay cần có hướng chỉ  đạo mới với   phương pháp tích cực, linh hoạt và sáng tạo theo hướng mở, bỏ ngõ để giúp các  tổ  trưởng tổ chuyên môn phát huy thế mạnh của mình trong việc phát triển nội   dung sinh hoạt theo nhiều chiều hướng mới đạt hiệu cao nhất, lấy giáo viên và  chất lượng giáo dục làm trung tâm.  Những năm học trước việc chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn phần nào đã   được đề cập; song ít được quan tâm. Mỗi năm các tổ chuyên môn sinh hoạt định   kỳ  được 18 đến 19 lần/ tổ, đã có biên bản ghi các nội dung truyền tải và tiến   trình của cuộc họp ví dụ như: Biên bản tổ 1 năm học 2015­2016 (phần phụ lục).   Các đồng chí tổ  trưởng tổ  chuyên môn  bước đầu nắm vững tinh thần chỉ  đạo  của Lãnh đạo nhà trường, cải tiến cách thức điều hành và sinh hoạt chuyên môn  của tổ. Quản lý tốt hoạt động chuyên môn của từng giáo viên; có nhận định khá  chính xác về thực lực của từng cá nhân và tổ. Bước đầu đã chủ động trong việc  khắc phục những điểm yếu của việc điều hành chỉ đạo tổ sinh hoạt. 3. Giải pháp, biện pháp 3. 1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn chuyên sâu theo nghiên cứu bài học,  hoạt động xây dựng, thực hiện kế  hoạch cấp trên, giúp cho tổ  trưởng chuyên  môn nắm được quy trình, nội dung và hình thức tổ  chức sinh hoạt chuyên môn  định kỳ. Có kỹ  năng xây dựng kế  hoạch, chủ  trì điều hành cuộc họp, chia sẻ,   thảo luận tích cực, sáng tạo. Chất lượng dạy học được nâng cao, chất lượng   giáo dục được đảm bảo toàn diện; đáp ứng tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo  viên và nâng cao tay nghề cho giáo viên. 3. 2 Nội dung và cách thức thực hiện Ngay từ bước đầu tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường ổn định  tổ  chức, xây dựng quy chế hoạt động, cải tiến cách thức sinh hoạt để  nâng cao   8                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 9. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 chất lượng hoạt động của các tổ  chuyên môn   góp phần khá lớn trong   việc  nâng  cao  chất lượng dạy ­ học nhằm thực hiện tốt cuộc v ận động  "Hai không"  của Bộ  GD ­ĐT: "Nói không với tiêu cực trong thi cử  và bệnh thành tích trong  giáo dục"; "Nói không với việc học sinh ngồi sai lớp".  Bước 1. Tham mưu với Hiệu trưởng Bố  trí các thành viên trong tổ  chuyên môn đúng theo Điều lệ  trường Tiểu  học quy định bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư  viện, thiết bị  giáo  dục. Mỗi tổ  có ít nhất 3 thành viên. Tổ  chuyên môn có tổ  trưởng, nếu có từ  7   thành viên trở lên thì có một tổ phó. Trường TH Phan Bội Châu chỉ  có 10 lớp, 5  khối mỗi khối 2 lớp do đó có 2 tổ  chuyên môn là tổ  ghép. Xét chọn tổ  khối   trưởng hội đủ các yếu tố (Kiến thức, kỹ năng, năng lực, đạo đức tốt). Bước 2. Tập huấn đội ngũ giáo viên làm tổ trưởng.  Tôi đã xây dựng kế  hoạch tập huấn cho đội ngũ cốt cán này trong 1 buổi   ngay từ đầu năm học với những nội dung, kiến thức và kỹ năng của tổ trưởng: Cho các tổ khối trưởng nghiên cứu Điều 18 của Điều lệ  trường Tiểu học;   yêu cầu mọi người nêu  nhiệm vụ  của tổ  chuyên môn theo cách nghĩ của bản  thân họ. Nêu quyền hạn và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn theo Qui chế  chuyên môn nhà trường.  Phổ  biến định hướng nội dung sinh hoạt tổ  chuyên môn của cả  năm học  trên cơ sở các kế  hoạch của Phòng, Sở, ...như  xây dựng chuyên đề  gì, tìm biện   pháp dạy học mới nào, dạy gì cho học sinh qua mỗi môn học, tiết học, thao   giảng bằng hình thức nào, dự  giờ  cần quan sát hoạt động nào của giáo viên và  học sinh, làm thế  nào để  khai thức hết các kênh hình trong sách giáo khoa, soạn   bài theo hướng mới là soạn như  thế  nào, báo cáo về  tổ  như  thế  nào cho gọn   nhanh hiệu quả, làm thế nào để chống bệnh cong vẹo cột sống ở trẻ, ...  Cùng với các tổ  khối trưởng xây dựng một số  hình thức tổ  chức sinh hoạt  chuyên môn thông qua thảo luận góp ý như  hình thức họp tại chỗ (các tổ  tự  tổ  chức họp trên một địa điểm nhất định, trao đổi trực tiếp thông qua hỏi đáp và tư  9                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 10. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 vấn tại chỗ); họp bằng cách trao đổi trực tiếp qua facebook, zalo, hộp thư điện  tử hay điện thoại, ... Xây dựng phong cách lãnh đạo: Từ việc sử dụng trang phục phù hợp trong   hội họp; sử dụng ngôn ngữ phổ thông trong sáng, ngắn gọn, dễ hiểu; thiết bị hỗ  trợ phù hợp không gian địa điểm tổ chức họp; tư thế tác phong đúng mực thái độ  tôn trọng mọi người. Tổ  trưởng phải nắm bắt tình hình của học sinh và giáo  viên trong tổ để giao việc một cách hợp lý tránh nể nang. Bước 3. Chỉ ra việc cần làm trong khi tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Nhận tổ chuyên môn tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của các thành viên trong tổ;  phân tích mặt mạnh mặt yếu của các thành viên để làm căn cứ giao nhiệm vụ cụ  thể đúng năng lực sở trường của từng người. Tổ khối trưởng chuẩn bị dự thảo kế hoạch chuyên môn của tổ. Yêu cầu các  thành viên báo cáo những việc mình đã làm được và chưa làm được, những đề  nghị  giúp đỡ  (nếu có) trong tuần, trong tháng. Trao đổi tháo gỡ  khó khăn trong  tháng, đề  xuất lên nhà trường nếu cần thiết. Tổ  trưởng thông qua dự  thảo kế  hoạch, các thành viên nghiên cứu đưa ra ý kiến xây dựng. Cuối cùng cả tổ đi đến   thống nhất nội dung cuộc họp ghi vào biên bản và thực hiện nghiêm túc. Trong khi các tổ tổ chức họp, lãnh đạo nhà trường bố trí, sắp xếp công việc   tham gia cùng các tổ; giúp đỡ, quán triệt tinh thần làm việc; tạo tâm thế  thoải  mái trong mỗi cuộc họp.  Bước 4. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên đề chuyên sâu  Ví dụ: Nghiên cứu cách dạy học trên lớp. * Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài dạy Giáo viên xác định mục tiêu kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần đạt được   khi tiến hành nghiên cứu (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng môn học), đảm  bảo phu h ̀ ợp vơi trinh đô cua HS, năng l ́ ̀ ̣ ̉ ực chuyên môn cua GV. ̉ Các thành viên trong tổ  thao luân chi tiêt v ̉ ̣ ́ ề  thể  loại bài học, nội dung bài   học, cac ph ́ ương pháp, phương tiện dạy học đat hiêu qua cao, cách t ̣ ̣ ̉ ổ  chức dạy   10                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 11. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 học phân hóa theo năng lực của học sinh, cách rèn kỹ năng, hướng dẫn học sinh   vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn ...Dự kiến những   thuận lợi, khó khăn của HS khi tham gia các hoạt động học tập và các tình huống  xảy ra và cách xử lý (nếu có)… Tổ  trưởng chuyên môn giao cho giáo viên soạn giao an ć ́ ủa bai d ̀ ạy đang   thảo luận, trao đổi với các thành viên trong tổ để chỉnh sửa lại giáo án trọn vẹn.  * Tiến hành bài giảng minh họa và dự giờ Sau khi hoàn thành giáo án, một thành viên hoặc tổ trưởng sẽ dạy minh họa   bài học nghiên cứu  ở một lớp học cụ thể, các GV còn lại trong nhóm tiến hành  dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về các hoạt động dạy và hoạt động học. Định hướng cho giáo viên cần đánh giá giờ dạy thông qua hoạt động chiếm  klinhx kiến thức của học sinh, hiểu và thông cảm với khó khăn của người dạy.   Đặt mình vào vị trí của người dạy để  phát hiện những khó khăn trong việc học   của HS để tìm cách giải quyết. Luyện tập cách quan sát và suy nghĩ về việc học  của HS trong giờ học như có khả năng phán đoán nhanh nhạy, chính xác để điều  chỉnh việc dạy phù hợp việc học của HS. Hình thành thói quen lắng nghe lẫn nhau; rèn luyện cách chia sẻ  ý kiến, từ  đó hoàn thành mối quan hệ  đồng nghiệp thân thiện, cộng tác và học tập lẫn   nhau. * Áp dụng thực tiễn trong mỗi tiết dạy, lớp dạy Trên cơ sở dự giờ đúc rút kinh nghiệm giáo viên nghiên cứu vận dụng, kiểm  nghiệm áp dụng chọn lọc, linh hoạt vào bài dạy hàng ngày cho phù hợp, đạt  hiệu quả tốt. 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp Để thực hiện được các biện pháp, giải pháp trên điều đầu tiên phải nói tới  là yếu tố  con người. Trong đơn vị  không có nhân tố  điển hình năng động, sáng  tạo, dám nghĩ dám làm dám đối đầu với thử  thách; đội ngũ giáo viên không có   11                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 12. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 cách nghĩ hướng tới cái mới, không thích nghi với môi trường làm việc nhanh  gọn và hiệu quả thì khó thực hiện đổi mới được. Lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện môi trường sinh hoạt tổ  chuyên  môn tốt nhất; chỉ  đạo các hoạt động chuyên môn dứt khoát, thường xuyên giúp  đỡ các tổ khối trưởng để họ mạnh dạn tự tin trong điều hành quản lý tổ chuyên  môn. Cùng với giáo viên chia sẻ  kinh nghiệm, định hướng hoạt động chuyên  môn sát thực. Xây dựng môi trường làm việc hợp tác, đoàn kết, trên tinh thần cùng nhau  tiến bộ phát triển chất lượng giáo dục trong mỗi tổ khối và nhà trường. 3.4 Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp Một số  biện pháp chỉ  đạo đổi mới nêu trên có mối quan hệ  chặt chẽ  với   nhau theo trình tự từ đầu đến cuối: Tham mưu là biện pháp đầu tiên vì xây dựng   tổ  chuyên môn vừa phải đúng với quy định vừa phù hợp hài hòa năng lực, sở  trường của các thành viên trong mỗi tổ và giữa các tổ với nhau, không để tổ này   mạnh hơn tổ kia ở vạch xuất phát. Tiếp theo là biện pháp tập huấn để  trang bị  các kỹ  năng cần thiết cho tổ  trưởng chuyên môn từ  đó đội ngũ này sẽ  giúp nhà trường điều hành tốt hoạt  động chuyên môn của tổ khối được phân công. Định hướng đúng đắn là tiền đề  cho mọi thành công; khi các tổ  khối trưởng có kỹ  năng chỉ  đạo tổ  tốt từ  định  hướng của lãnh đạo nhà trường đội ngũ này sẽ thực hiện một cách chính xác và  hiệu quả. Biện pháp cuối cùng là vận dụng lý thuyết vào thực hành sinh hoạt  chuyên môn cụ  thể  giúp cho mỗi giáo viên nắm chắc kiến thức cơ  bản có kỹ  năng dạy học theo hướng mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng mục   tiêu giáo dục của nước nhà "Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình,   để chung sống với mọi người xung quanh". 3.5 Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của việc chỉ  đạo đổi mới  sinh hoạt tổ chuyên môn a) Kết quả 12                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 13. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Năm học 2014­2015 Học kỳ 1 năm học 2015­2016 * Số lượng cuộc họp: 18 lượt/tổ Bình quân 12 lượt/tổ * Nội dung:  Nội   dung   phong   phú   hơn:   kế  hoạch thực hiện chi tiết của tổ  căn  Chủ yếu đưa ra một số kế hoạch  cứ  kế  hoạch chung của nhà trường;  thực hiện chuyên môn của tổ  theo kế  nội dung chuyên đề  chuyên sâu như  hoạch chung của nhà trường,  dạy   học   TV   1CGD,   cách   ghi   lời  nhận xét lên sản phẩm của HS, soạn  bài theo hướng tinh giản, ... Mỗi   cuộc   họp   không   có   ý   kiến  Ý kiến thảo luận, bổ  sung xoay  thảo luận, bổ sung quanh nội dung chuyên đề, xây dựng  kế   hoạch   dạy   học   đạt   hiệu   quả;  nhận   xét   tiết   dạy   theo   hướng   tích  cực... * Hình thức tổ chức: Trong cuộc họp trao đổi qua lại đi  đến thống nhất kế  hoạch, tìm biện  Truyền   thụ   1   chiều,   nghe   tổ   trưởng   pháp thực hiện kế hoạch, khắc phục  phổ  biến kế  hoạch các thành viên ghi  khó khăn khi có thành viên đề  xuất  chép vào sổ giúp đỡ. Tư   vấn   trực   tiếp,   gián   tiếp;   sử  dụng Gmail chung của tổ để liên lạc  trao đổi bàn luận về  phương  pháp  dạy học tích cực. GV tổ  khối trưởng biết  cách tổ  chức  GV tổ  khối trưởng biết và có kỹ  sinh hoạt chuyên môn. năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn. b) Giá trị khoa học Từ kết quả trên có thể nói rằng một số biện pháp quản lý chỉ  đạo đổi mới   sinh hoạt tổ chuyên môn đã mang lại hiệu quả nhất định. Mỗi giáo viên tổ khối   trưởng được trau dồi chuyên môn, tăng thêm hiểu biết về công tác chỉ đạo điều  13                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 14. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 hành mới, tự tin tổ chức sinh hoạt tổ linh hoạt; lấy ph ương châm "Tập thể lãnh   đạo cá nhân phụ trách". Bên cạnh đó việc xây dựng kế hoạch của tổ cũng được   chú trọng các thành viên trong tổ cùng xây dựng trên chủ  trương của Chi bộ đề  ra một cách khoa học thực sự; sáng tạo tổ  chức sinh hoạt tổ  chuyên môn với  nhiều hình thức phong phú mang lại chất lượng sinh hoạt tổ đạt hiệu quả  dẫn   đến chất lượng giáo dục cao. Giáo viên trong tổ nâng cao nhận thức làm chủ  các buổi sinh hoạt chuyên  môn, hiểu biết, chia sẻ, hợp tác cùng nhau tiến bộ. 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn đã mang lại giá trị đích thực trong  cuộc sống hàng ngày. Mọi thành viên đều tôn trọng, tin tưởng và mở  rộng tâm  hồn học hỏi đồng nghiệp, giúp cho giáo viên hiểu biết sâu sắc về học sinh từ đó  nâng cao năng lực cho giáo viên. Giáo viên nhận thức sâu sắc vè sinh   hoạt   chuyên môn nới, tang mối quan hệ  ngày cáng thân thiện hơn, gần gũi tạo dựng  niềm tin sự  tôn trọng, tinh thần học hỏi hợp tác và ý thức lắng nghe giữa các  thành viên trong tổ trong nhà trường. Chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ  chuyên môn làm dạy thêm vốn kinh nghiệm  dạy học cho giáo viên để  từng bước cải tiến cách dạy nâng co chất lượng học   tập của học sinh. Chất lượng mũi nhọn cũng như  chất lượng đại trà ngày một   tăng cao. Trong năm học này trường đã có học sinh đạt giải cao trong các hội thi;   chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn được đảm bảo, các ý kiến chia sẻ sôi   nổi trong buổi họp. III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Hàng năm, chúng ta đều đã thực hiện phương pháp dạy học mới, đánh giá  học sinh Tiểu học đúng Thông tư  30 theo hướng mới kéo theo việc chỉ  đạo đổi  mới sinh hoạt tổ chuyên môn. 14                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 15. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn là quan trọng là cần thiết bởi vì   tổ  chức sinh hoạt chuyên môn là nơi tập trung trao đổi về  các ý tưởng trong   giảng dạy đạt hiệu quả  cao thúc đẩy quá trình phát triển chất lượng giáo dục;   nơi mà giáo viên tự học tự đúc rút bài học thực tiễn riêng cho bản thân. Để  thực hiện tốt các biện pháp trên Ban giám hiệu cần chỉ  đạo đổi mới   sinh hoạt tổ  chuyên môn dứt khoát và triệt để, thường xuyên kiểm tra giám sát  hỗ  trợ  tích cực để  đảm bảo đạt chất lượng. Bồi dưỡng năng lực tổ  chức điều  hành cho giáo viên cốt cán những người chủ  trì các buổi sinh hoạt chuyên môn   tại đơn vị. Tổ  trưởng tổ chuyên môn cần bố  trí, sắp xếp sinh hoạt chuyên môn  hợp lý, nội dung sinh hoạt cụ  thể, sát thực tránh chung chung. Lãnh đạo nhà  trường quản lý chặt chẽ, định hướng đúng đắn nội dung sinh hoạt chuyên môn  theo tháng, kỳ, năm. Cần xây dựng sinh hoạt chuyên môn có nề  nếp đạt chất  lượng và hiệu quả cao. 2. Kiến nghị Đối với nhà trường Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ  chuyên môn sinh hoạt đạt hiệu quả;   thường xuyên giám sát, nhắc nhở, động viên kịp thời. Xây dựng một số  chuyên đề  tập huấn các nội dung liên quan đến sinh   hoạt tổ chuyên môn đổi mới. Đối với Phòng giáo dục và đào tạo Tổ  chức tập huấn công tác chỉ  đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn cho   đội ngũ tổ khối trưởng các trường TH nhằm cải tiến phương pháp hình thức tổ  chức sinh hoạt tổ theo chiều hướng tích cực đạt hiệu quả. Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn mà  bản thân tôi đúc rút kinh nghiệm qua các năm chỉ  đạo chuyên môn tại đơn vị,  kính mong Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm góp ý để  bản thân bổ  sung,  điều chỉnh đầy đủ hơn./.                                                      Buôn Trấp, ngày 21 tháng 03 năm 2016 15                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 16. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016 Người viết Lê Thị Minh Tâm NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG                                                                             CH Ủ T ỊCH NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN 16                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu
 17. Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  trường TH Phan Bội Châu  ­ Năm học 2015­ 2016                                                                             CH Ủ T ỊCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Điều lệ trường TH 2 Quy   chế   chuyên   môn   của   Ngành,  trường 3 Cẩm nang tổ trưởng trên Internet 17                                           Lê Thị Minh Tâm           ­               Trường TH Phan Bội Châu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản