intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
22
lượt xem
0
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động" nhằm mục đích hướng dẫn giáo viên rèn kỹ năng vận động cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non Hoa Pơ Lang đạt hiệu quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động

MỤC LỤC<br /> <br /> <br /> MỤ NỘI DUNG TRANG<br /> C<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I Đặt vấn đề 2<br /> 1 Lý do chọn đề tài 2<br /> 2 Đối tượng nghiên cứu 3<br /> 3 Phạm vi nghiên cứu 3<br /> 4 Thời gian nghiên cứu 3<br /> II Mục đích nghiên cứu 3<br /> PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> I Cơ sở lý luận của vấn đề          4<br /> II Thực trạng của vấn đề 5<br /> 1 Thuận lợi và khó khăn 5<br /> 2 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 6<br /> III Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 6<br /> IV Tính mới của giải pháp 14<br /> V Hiệu quả SKKN 14<br />  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ <br /> I Kết luận 16<br /> 1 Kết luận 16<br /> 2 Bài học kinh nghiệm 16<br /> II Kiến nghị 17<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đề tài: “Một số  biện pháp chỉ  đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn <br /> phát triển vận động”<br /> ”.<br /> Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU<br /> I. Đặt vấn đề<br /> <br /> 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br />           1.1 Lý do lý luận<br /> Căn cứ  vào mục tiêu của giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị  quyết  <br /> Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam, và mục đích của GDTC cho thế hệ trẻ trong  <br /> giai đoạn phát triển tương  ứng của đất nước. Nghị  quyết Đại hội Đảng cộng <br /> sản lần thứ VII đề ra mục tiêu của giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào <br /> tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức và  <br /> tay nghề, có năng lực thực hành, tự  chủ  và năng động sáng tạo. Dựa vào Nghị <br /> quyết nói trên, các văn bản của Nhà nước đã xác định mục đích của GDTC Việt <br /> Nam là đảm bảo sự  phát triển toàn diện, cân đối cho con người, chuẩn bị  sẵn  <br /> sàng về  mặt thể lực cho họ  để  tham gia tích cực vào sự  nghiệp lao động sáng  <br /> tạo xây dựng đất nước<br /> Căn cứ  vào mục tiêu của GDMN. Trong Luật Giáo dục 2005 (điều 22) <br /> mục tiêu GDMN được xác định là "giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm,  <br /> trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho  <br /> trẻ vào lớp một”. Đặc biệt giáo dục thể chất cho trẻ càng có ý nghĩa quan trong <br /> hơn bởi trong nghị quyết trung ương 4 về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp  <br /> chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân có ghi rõ: “ Sức khỏe là cái vốn quí  <br /> nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố  quan trọng trong sự  <br /> nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Do vậy chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ <br /> những tháng năm đầu tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có <br /> ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ <br /> trẻ trở thành những con người tương lai của đất nước. <br /> Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động với mục đích góp phần <br /> củng cố, tăng cường sức khỏe, phát triển cân đối, hài hòa về  hình thái và chức  <br /> năng của cơ  thể  của trẻ. Rèn luyện tư  thế  vận động cơ  bản; phát triển các tố <br /> chất nhanh, mạnh, khéo, bền; phát triển khả năng định hướng trong không gian. <br /> Góp phần rèn luyện và phát triển cảm giác nhịp điệu, khả  năng cảm nhận cái <br /> đẹp qua vận động nhanh nhẹn, nhịp nhàng, đúng tư thế, sự hứng thú đối với các <br /> loại vận động và đối với hoạt động tập thể. Rèn luyện tính trung thực, tính tổ <br /> chức kỷ  luật, tinh thần tập thể, lòng dũng cảm, tự  tin và khả  năng tự  quản, tự <br /> lập cho trẻ. Hình thành cho trẻ những thói quen vận động cần thiết cho trẻ ngay <br /> từ khi còn nhỏ.<br /> <br /> 1.2 Lý do thực tiễn<br /> Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trong của giáo dục phát triển toàn  <br /> diện, có mối quan hệ  mật thiết với giáo dục đạo đức, thẩm mỹ  và lao động. <br /> Hơn nữa giáo dục thể chất (GDTC) cho trẻ mầm non càng có ý nghĩa quan trọng  <br /> <br /> 2<br /> hơn bởi cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, cơ xương hình thành <br /> nhanh, bộ  máy hô hấp đang hoàn thiện, cơ  thể  trẻ  còn non yếu dễ  đẽ  bị  phát  <br /> triển lệnh lạc, mất cân đối nếu không được chăm sóc giáo dục đúng đắn thì có <br /> thể  gây nên những thiếu sót trong sự  phát triển cơ  thể  trẻ  mà không thể  khắc  <br /> phục được. Nhận thức được điều đó Đảng và nhà nước ta trong những năm gần <br /> đây đã đặc biệt chú trọng tới công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. GDTC là <br /> một trong những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế <br /> hệ  trẻ  Việt Nam phát triển trí tuệ, cường tráng về  thể  chất, phong phú về  tinh <br /> thần và trong sáng về  đạo đức. Trong quá trình GDTC cho trẻ  mầm non, các  <br /> nhiệm vụ  GDTC  được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức <br /> GDTC  ở  trường mầm non là sự  tổng hợp giáo dục về  những hoạt động vận  <br /> động nhiều dạng của trẻ, mà cơ  bản là tính tích cực vận động của chúng. Sự <br /> tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận động nhất định, cần thiết  <br /> cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố sức khỏe cho trẻ. <br /> Ở trường mầm non sử dụng hình thức GDTC qua các tiết học thể dục, thể dục  <br /> sáng và các tiết thể dục được tiến hành với tất cả các lớp mẫu giáo, nhưng trong <br /> các hình thức đó đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc những bài tập vận động và <br /> phương pháp tiến hành với từng độ tuổi nhất định. Ngoài ra giáo viên cần chú ý  <br /> hướng đến việc giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi vận động ở  trẻ, <br /> giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích cực vượt qua  <br /> khó khăn xuất hiện trong hoạt động của mình. Thực tế  hiện nay trong trường  <br /> mầm non, tôi thấy rằng sự quan tâm đúng mức tới thể phát triển vận động cho  <br /> trẻ mầm non thực sự chưa đầy đủ lắm còn mang tính đối phó. Chính vì vậy với  <br /> vai trò là một phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tôi đã chọn đề tài  “Một số <br /> biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động”<br /> 2. Đối tượng <br /> Đưa ra một số  biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi tổ chức tốt môn <br /> phát triển vận động tại trường MN Hoa Pơ Lang.<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu<br /> Chỉ  đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi   tổ  chức tôt môn phát triển vận động <br /> trong trường MN Hoa Pơ lang, xã Dur Kmăl, Krông Ana, Đăk Lăk.<br /> 4. Thời gian nghiên cứu:<br /> Học kì I năm học 2017­2018 đến học kì I năm học 2018­2019<br /> II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu: <br />   Đề tài này nhằm mục đích hướng dẫn giáo viên rèn kỹ năng vận động cho <br /> trẻ 5 tuổi ở trường mầm non Hoa Pơ Lang đạt hiệu quả cao.<br /> <br /> 3<br />   Kết quả dự kiến đạt trong quá trình thực hiện đề tài: <br />   Giáo viên biết cách thể  hiện các vận động vào hoạt động trong ngày của  <br /> trẻ<br />   Về trẻ kết quả thực hiện các vận động từ 85­ 90%<br />   Nhiệm  vụ cụ thể của đề  tài hướng dẫn giáo viên rèn kỹ  năng vận động <br /> cơ  bản  cho trẻ  mẫu giáo 5 tuổi được nhuần nhuyễn. Đồng thời giúp giáo viên  <br /> dạy thực hiện một cách mềm dẻo, linh hoạt.<br />  Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm giải quyết những mâu thuẫn sau:<br />   Việc hướng dẫn giáo viên rèn kỹ  năng vận động cho trẻ  5 tuổi  ở  các <br /> trường mầm non đặc biệt là trường nơi tôi công tác chưa đạt hiệu quả  cao bởi  <br /> nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là:<br />  Thứ nhất: Đó là việc giáo viên chưa thể hiện được thường xuyên<br />  Thứ hai: Là do giáo viên sử dụng chưa hợp lý các phương pháp dạy học và  <br /> những đồ dùng trực quan khi giảng dạy.<br />  Thứ ba: Là chưa thật sự chú ý rèn kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ qua các <br /> môn học và dưới các hình thức khác nhau.<br /> Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> I. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> Hoạt động phát triển thể  chất là hoạt động nhằm nâng cao thể  lực sức  <br /> khoẻ của trẻ: giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động đồng thời giúp trẻ có một  <br /> sức khoẻ tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hoà, không những thế  còn giúp phát <br /> triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức.<br /> Trong quá trình tham gia các hoạt động thể  chất trẻ  còn được phát triển <br /> thêm cả  về  mặt tình cảm­ xã hội cũng như  thẩm mỹ. Hoạt động thể  chất làm <br /> thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ, tạo cho tinh thần trẻ được sảng khoái, vui <br /> vẻ, giúp phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng như phát triển tốt mối quan  <br /> hệ bạn bè trong phối hợp vận động cùng các bạn. Cơ thể khoẻ mạnh, phát triển <br /> cân đối, hài hoà là một biểu hiện của nét đẹp về  hình thể. Những bài tập vận  <br /> động có nhịp điệu kết hợp với âm nhạc giúp trẻ cảm nhận được sâu sắc về nhịp <br /> điệu, thể hiện tốt hơn, đẹp hơn các động tác và nhất là các hoạt động phát triển <br /> các cử động bàn tay, ngón tay giúp phát triển các vận động tinh tế khéo léo đặc  <br /> biệt là hoạt động tạo hình…giúp trẻ  trí tưởng tượng sáng tạo. Nhưng trên thực  <br /> tế trong trường mầm non nói chung và lớp mẫu giáo 5 tuổi nói riêng việc cho trẻ <br /> hoạt động phát triển thể  chất chưa làm được điều đó,  chưa tích cực linh hoạt  <br /> sáng tạo vẫn còn mang tính chất đơn điệu, cứng nhắc, gò bò vì  ở  lứa tuổi này  <br /> trẻ  “ Học mà chơi – chơi mà học’’, hình thức tổ  chức chưa sáng tạo hấp dẫn,  <br /> dẫn đến hoạt động chưa đạt hiệu quả  cao, trẻ  chưa hứng thú tham gia vào các <br /> hoạt động. Chính vì thế tôi đã nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp hướng dẫn <br /> <br /> 4<br /> cho giáo viên để  gây hứng thú trong  hoạt động giáo dục thể  chất cho trẻ  mẫu <br /> giáo 5 tuổi được tốt hơn .<br /> II. Thực trạng vấn đề: <br /> Trong năm học 2018­ 2019 trường có tổng số lớp 5 tuổi là 7, tổng số trẻ 5 <br /> tuổi: 125 cháu. Giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 14<br /> Trường mầm non Hoa Pơ  Lang là ngôi trường trong những năm gần đây <br /> luôn đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của huyện  <br /> và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo dục không ngừng được nâng <br /> cao. <br />             Trong các nội dung giáo dục thì giáo dục thể  chất là một trong những <br /> nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát  <br /> triển của trẻ  nên được các trường quan tâm, chính vì vậy tôi luôn mong muốn <br /> mang lại cho các con một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các con mạnh dạn  <br /> tự tin trong giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có một sức khỏe tốt và thể hiện hết <br /> khả  năng cuả  mình thông qua các họa động trong trường mầm non. Để  thực <br /> hiện mục tiêu đó đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên, <br /> học sinh 5 tuổi trong trường tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau: <br />            1. Thuận lợi và khó khăn.<br />            a. Thuận lợi<br />           ­ Được sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giaó dục và đào tạo, sự quan tâm của  <br /> cụm chuyên môn, sự giúp đỡ của nhà trường.<br /> ­ Sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương trong việc tuyên <br /> truyền với phụ huynh học sinh. <br /> ­ Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để  cho giáo viên học tập lẫn  <br /> nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về phát triển vận động  cho  <br /> trẻ và thực hành luyện tập . <br /> ­ Qua thời gian học tập công tác tôi được tham dự  một số  tiết chuyên đề <br /> trong huyện về các tiết dạy phát triển vận động cho trẻ. <br /> ­ Khuôn viên sân chơi vận động rộng thuận lợi cho các hoạt động giáo dục <br /> phát triển vận động.<br /> b. Khó khăn  <br />      Phát triển vận động cho trẻ mầm non là việc làm thường ngày của các cô  <br /> giáo khi trực tiếp dạy dỗ  các cháu ở trường mầm non. Song khi đi sâu vào hoạt  <br /> động phát triển vận động vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế  sau:<br />     ­ Trường có quá nhiều điểm lẻ  (7 điểm trường) nên việc bố  trí thời gian  <br /> cho hoạt chuyên môn còn hạn chế.<br />     ­ Một số điểm lẻ trẻ 5 tuổi còn phải học ghép với các độ tuổi khác.<br /> <br /> 5<br />     ­ Một số giáo viên còn hạn chế trong việc sáng tạo các động tác tập luyện  <br /> kết hợp với nhạc cho trẻ nghe và thực hành tập luyện .<br />      ­ Phòng hoạt động giáo dục thể  chất chưa có, phòng học cũ không đúng <br /> quy cách nên còn nhiều  ảnh hưởng đến việc cho trẻ  làm quen với một số  hoạt <br /> động thể chất.<br />     ­ Đôi khi  còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên các hoạt động ít được  <br /> tổ chức ngoài trời nhằm tạo không gian thoải mái cho trẻ được vận động .<br />          ­ Tài liệu tham khảo về giáo dục phát triển vận động còn thiếu nên hạn  <br /> chế trong việc nghiên cứu của cán bộ quản lý, giáo viên.<br />          ­ Một số dụng cụ thể dục chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa phong phú . <br /> 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.<br /> Tìm hiểu thực trạng về hoạt động phát triển vận động ở các lớp 5 tuổi tại <br /> thời điểm học kì I năm học 2017­2018 khi chưa áp dụng các biện pháp phát triển  <br /> vận động kết quả như sau:<br /> <br /> Các tiêu chí của trẻ Học kì I năm học 2018­2019<br /> Số cháu Tỷ lệ<br /> <br /> Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia giáo  85/ 125 68 %<br /> dục phát <br /> triển vận động<br /> <br /> Nắm được đầy đủ bài tập vận động 98/125 78,4 %<br /> <br /> Có kỷ năng vận động 83/125 66,4%<br /> <br /> Vận động thô  94/ 125 75,2 %<br /> <br /> Vận động tinh 89/125 71,2 %<br /> <br /> Trẻ suy dinh dưỡng vừa và nặng 16/125 12,8%<br /> <br /> Trẻ thấp còi độ 1 và 2 19/125 15,2%<br /> <br /> Qua bảng số liệu trên ta thấy, đầu năm học mức độ  hứng thú của trẻ  khi  <br /> tham gia và hoạt động phát triển thể  chất còn thấp, kỹ  năng thực hiện các vận <br /> đông thô và vận động tinh cón thấp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tấp còi còn cao.<br /> III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: <br /> Dựa vào mục tiêu giáo dục thể chất nhằm giúp trẻ  khỏe mạnh, cân nặng <br /> và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Thực hiện được các vận động <br /> <br /> 6<br /> cơ  bản vững vàng, đúng tư  thế. Có khả  năng phối hợp các giác quan và vận  <br /> động nhịp nhàng biết định hướng trong không gian. Có kỹ  năng trong một số <br /> hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích <br /> lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn  <br /> uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bản thân. Đây là một việc cần <br /> thiết vì nó mang lại cho mỗi đứa trẻ niềm vui, sự tự tin, sự mạnh dạn và có một <br /> sức khỏe tốt tham gia vào tất cả các hoạt động trong gia đình, trong nhà trường  <br /> và xã hội. <br /> <br /> <br /> Giải pháp 1: Nâng cao công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn<br /> Biện pháp 1: Chỉ đạo  giáo viên dạy lớp 5 tuổi lập kế hoạch tổ chức thực  <br /> hiện môn phát triển vận động<br />     Dựa trên kế  hoạch của Phòng Giaó dục và Đào tạo, kế  hoạch của nhà  <br /> trường và căn cứ vào nội dung trong chương trình theo độ tuổi từ đó tôi xây dựng <br /> kế  hoạch chung để  có hướng bồi dưỡng cho giáo viên trong năm học. Căn cứ <br /> vào thời gian, thời điểm thực hiện bài tập ở vào giai đoạn nào của chương trình <br /> năm học; Căn cứ  vào mức độ  phát triển, khả  năng thực tế  của trẻ, tôi hướng <br /> dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ, xác <br /> định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để đưa vào hướng dẫn trẻ <br /> cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển những vận động trẻ <br /> đã biết, đồng thời chuẩn bị  cho những kỹ  năng vận động cao hơn. Nội dung <br /> trong chương trình đã được trình bày theo từng loại vận động và theo mức độ <br /> tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp <br /> với các hoạt động khác và các sự kiện. <br />         Sau khi hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập <br /> luyện cho trẻ tôi tiếp tục hướng dẫn kỹ  cho giáo viên về  cách  xây dựng “góc  <br /> vận động”. Xây dựng góc vận động , để  thuận tiện cho trẻ  sử  dụng và tuyên <br /> truyền đến tất cả  các bậc phụ  huynh, phải chọn vị  trí trước cửa lớp. Biết sắp <br /> xếp các đồ  dùng dụng cụ  để  cho trẻ  dễ  lấy, dễ  sử  dụng. đến mỗi hoạt động <br /> như  thể  dục sáng, giờ  học thể  dục, hoạt động ngoài trời trẻ  có thể  tự  lấy đồ <br /> dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng  <br /> góc vận động trẻ  có thể  tự  tham gia vận động khi trẻ  dược bố  mẹ  đón và cho <br /> chơi  ở  sân trường, trẻ  có thể  rủ  bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học <br /> cho bố mẹ xem. Khi xây dựng góc vận động trẻ của các lớp tiến bộ nhiều hơn,  <br /> trẻ tham gia vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh thấy được <br /> rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự vận động  <br /> của con mình, xem với vận động này, vận động kia con mình thực hiện được  <br /> <br /> <br /> 7<br /> đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi trèo thang hay đi  <br /> trên cầu thăng bằng không…<br /> Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên trong việc chuẩn bị điều kiện và đảm  <br /> bảo an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ.<br />    Thông qua các cuộc họp chuyên môn và các hoạt động dự giờ thăm lớp tôi <br /> thường xuyên động viên và nhắc nhở giáo viên kỹ các vấn đề môi trường học tập, <br /> dụng cụ và đồ dùng luyện tập.<br /> * Môi trường học tập:<br /> ­ Muốn trẻ hứng thú với giáo dục thể chất thì việc đầu tiên phải gây hứng  <br /> thú cho trẻ  khi tới lớp học, trẻ  có sự  yêu thương, thích đến lớp thì trẻ  mới có <br /> hứng thú tham gia các hoạt động khác.Vì thế môi trường học tập tốt sẽ khuyến  <br /> khích trẻ tích cực hoạt động ­ việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và hấp <br /> dẫn trẻ là vô cùng cần thiết.<br /> Đối  với  lớp  học  ngay   từ   đầu  năm  nên  trang  trí  lớp   đẹp  theo  các   chủ <br /> điểm để gây hứng thú cho trẻ khi tới trường, với mỗi chủ điểm giáo viên luôn có <br /> sự  thay đổi phù hợp, gợi mở ý tưởng sáng tạo của trẻ  trong hoạt động góc tạo <br /> các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp học.                     <br /> Từ  việc cô cho trẻ  tham gia tạo ra các sản phẩm trẻ  được phát triển các  <br /> vận động tinh như: cắt dán, cầm nắm, vẽ, tô màu… qua đó trẻ  thấy thích thú <br /> tham gia các hoạt động dưới sự động viên khuyến khích của cô.<br /> Môi trường ngoài lớp học các cô giáo trong trường cùng phối hợp bố  trí <br /> thời gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẻ hấp dẫn. Đồ  chơi ngoài <br /> trời trường bố trí sắp xếp tạo khoảng trống của sân trường cho trẻ tập thể dục  <br /> sáng, trường có sân phát triển vận động với nhiều dụng cụ tập luện hấp dẫn để <br /> trẻ  tham gia các hoạt động phát triển thể  chất. Bên cạnh đó là việc trồng cây,  <br /> chăm sóc cây cũng được tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động ngoài trời <br /> từ  đó trẻ hứng thú tham gia hoạt động này như  chăm sóc cây, tưới cây… Từ  đó <br /> giúp trẻ phát triển và nắm được các kiến thức kí năng theo yêu cầu của chương  <br /> trình.<br />   Ví dụ: Tổ  chức hoạt động giáo dục thể  chất củng cố  rèn luyện kĩ năng <br /> cho nội dung chính của hoạt động, tổ  chức cho trẻ  leo trèo lên các thiết bị  chơi <br /> ngoài trời hoặc leo lên bước xuống qua các bậc thang của trường… hay chơi các <br /> trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài sân trường và một số đồ  dùng khác <br /> do giáo viên thiết kế.<br />      Môi trường đa dạng, phong phú hấp dẫn sẽ gây hứng thú cho trẻ và tạo ra  <br /> kết quả  của hoạt động cao nhất. Từ  đó góp phần hình thành và nâng cao mối <br /> <br /> 8<br /> quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ  và giáo viên. Sau khi giáo viên chú ý <br /> khi thực hiện trong môi trường học tập, tôi nhận thấy trẻ  tham gia sôi nổi hơn <br /> với các hoạt động đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất.<br /> * Dụng cụ, đồ dùng tập luyện:<br /> ­ Thông qua các hoạt động trong trường mầm non đặc biệt là hoạt động <br /> giáo dục thể chất thì đồ dùng học tập cho trẻ cũng không kém phần quan trọng. <br /> Sử dụng đồ dùng trực quan là một biện pháp vô cùng quan trọng trong hoạt động <br /> giáo dục thể chất đối với trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kết quả <br /> của trẻ. Do đó tôi luôn động viên, nhắc nhở  giáo viên cho trẻ  sử  dụng những  <br /> dụng cụ phù hợp với từng bài tập. Có đồ  dùng trực quan đẹp hấp dẫn đa dạng <br /> phong phú làm cho hoạt động thêm sinh động hấp dẫn khiến trẻ  hứng thú hơn <br /> nên đạt kết quả cao. Hiểu được điều này thì việc tạo ra các đồ dùng đồ chơi để <br /> giúp trẻ có điều kiện hoạt động đúng mục đích là việc làm hết sức cần thiết đối <br /> với các lớp học mầm non nhưng bên cạnh đó việc lựa chọn đồ  dùng dụng cụ <br /> tập luyện cho trẻ rất quan trọng đây là việc làm thường xuyên của người giáo <br /> viên phải quan tâm. Để làm được điều năm hằng năm tôi luôn tham mưu với nhà <br /> trường tổ chức hội thi giáo viên làm đồ dùng đồ  chơi tự tạo nhằm phục vụ cho  <br /> các hoạt động mang lại hiệu quả cao.<br />  Ví dụ: Như khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng giáo viên thường xuyên  <br /> thay đổi đồ  dùng, bài hát phù: khi nào sử  dụng vòng thể  dục, khi nào gậy thể <br /> dục, nơ, cờ…sử  dụng các đồ  dùng này phù hợp với nội dung bài học và chủ <br /> điểm đang thực hiện<br /> Hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ vận động cơ bản giáo viên có thể trang  <br /> trí các đồ dùng học tập như cổng thể dục, tạo các đường hẹp bằng các dây hoa ­ <br /> thanh nhựa… có màu sắc hấp dẫn kích thích thu hút trẻ  vào giờ  hoạt động thể <br /> chất để đạt kết quả cao. Các loại đồ dùng phục vụ học tập của trẻ được cô tạo <br /> ra luôn tuân thủ nguyên tắc: bền chắc, không sắc nhọn, không có nguy cơ gây tai <br /> nạn cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.<br />            Trong các trò chơi vận động giáo viên nghiên cứu và làm đồ dùng đồ chơi <br /> hướng dẫn trẻ sử dụng chơi có hứng thú và đạt kết quả cao<br />             Trong trường mầm non việc đảm bảo an toàn cho trẻ được đặt lên hàng  <br /> đầu, người giáo viên luôn lấy nhiệm vụ  an toàn cho trẻ   ở  mọi lúc mọi nơi là  <br /> trọng tâm kế hoạch đề ra. Trẻ cần được đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động  <br /> có sự giám sát của giáo viên đó là với các đồ  dùng đồ  chơi, dụng cụ  luyện tập, <br /> địa điểm cho trẻ  hoạt động. Giaó viên cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị: <br /> Sân tập, kiểm tra dụng cụ trước khi cho trẻ luyện tập. Đối với các đồ dùng như: <br /> ghế thể dục, thang leo… kiểm tra độ chắc trước khi cho trẻ sử dụng  nếu thấy  <br /> chưa chắc chắn có biện pháp sửa chữa ngay. <br /> 9<br /> Thông qua việc hướng dẫn trên tôi luôn có kế  hoạch kiểm tra thường  <br /> xuyên các hoạt động giáo dục thể chất của các lớp đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Động <br /> viên kịp thời những giáo viên có các tiết dạy hay phù hợp, sáng tạo;biết cách tổ <br /> chức tốt các hoạt động vận động. Đồng thời nhắc nhở những giáo viên dạy còn <br /> mang tính hình thức, chưa thường xuyên, dạy chay …<br />   Biện pháp 3: Hướng dẫn giáo viên cách lồng ghép tích hợp các hoạt động  <br /> khác vào hoạt động thể chất:<br />      Để củng cố và nâng cao các bài tập trong phát triển vận động thì việc giáo  <br /> viên biết cách lồng ghép vào các môn học và các hoạt động khác là điều khá cần <br /> thiết cụ thể như:<br /> * Sử dụng âm nhạc trong hoạt động giáo dục thể chất:    <br />          ­ Nói đến giáo dục thể chất mọi người thường nghĩ tới sự khô khan, cứng  <br /> nhắc. Thật như vậy nếu không có biện pháp làm mềm hóa hoạt động học. Hoạt  <br /> động giáo dục thể chất khi có âm nhạc sẽ thấy hứng thú và phấn khởi hơn, giờ <br /> hoạt động của trẻ đạt kết quả cao hơn.<br />          Ví dụ: Khi dạy trẻ học chủ điểm “ Thế giới động vật’’ giáo viên có thể <br /> chọn nhạc bài: “ Con cào cào”, “Chú ếch con”…                 <br />          Hoặc có thể từ các bài hát vui nhộn, nhí nhảnh với nhịp 2/4 như bài  hát:  <br /> “Đàn gà con’’, “Đàn gà trong sân’’ cô cho trẻ kết hợp  khởi động được<br />          Hay: bài hát “ Con rùa chậm chạp’’­ kết hợp với trò chơi vận động<br />           Với 2 lời giáo viên có thể thay thế bằng rùa chạy thi cùng với báo, cùng  <br /> với chim hay một số con vật nào khác<br />            Tới phần hồi tĩnh, giáo viên cho trẻ  đi nhẹ  nhàng theo nhạc bài: “ Chim  <br /> bay”<br />           Hay bài:   Đất nước của những giấc mơ<br /> Trẻ làm động tác theo nội dung của bài hát đi nhẹ nhàng 1­2 phút<br />  Với mỗi chủ điểm giáo viên nên lựa chon các bài hát có nội dung phù hợp <br /> với chủ  điểm để  đưa vào dạy trẻ. Chọn lựa các bài hát vui nhộn gây hứng thú  <br /> với trẻ. Giaó viên cần hiểu một điều là âm nhạc và vận động liên kết với nhau  <br /> từ lúc trẻ chào đời và kéo dài suốt thời kỳ thơ ấu.<br />          * Tổ chức các hội thi trong hoạt động giáo dục thể chất.<br />     Như chúng ta đã biết một trong những cách thức mang lại hiệu quả cao và <br /> hào hứng cho trẻ mà ai cũng biết đó là việc tổ  chức dưới hình thức hội thi. Do <br /> vậy trong hoạt động giáo dục thể chất trẻ tham gia hoạt động tích cực thì người <br /> giáo viên phải lôi cuốn thu hút trẻ  vào hoạt động một cách thoải mái không gò  <br /> 10<br /> bó gây hứng thú cho trẻ. Dựa vào mục đích của chương trình giáo dục mầm non:  <br /> Làm sao để tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm sáng tạo, thể hiện mình và trẻ <br /> có nhu cầu bộc lộ mình qua vận động’’. Từ đó xây dựng các hội thi vào các hoạt  <br /> động giáo dục thể  chất để  mọi trẻ  đều được tham gia tích cực vào các hội thi <br /> đó.<br /> Khi dạy trẻ  chủ  điểm Tết và mùa xuân, giáo viên có thể  tổ  chức cho trẻ <br /> tham gia hội thi: Ngày hội mùa xuân<br /> Ví dụ: Với hoạt động giáo dục thể  chất là:  Lăn bóng và di chuyển theo  <br /> bóng, trò chơi ­ Nhảy lò cò<br /> + Khởi động: Cho trẻ lên tàu tới tham dự hội thi<br /> + Bài tập phát triển chung: Phần thi đồng diễn ( Trẻ tập các động tác thể <br /> dục theo hiệu lệnh của cô hoặc theo lời bài hát về chủ điểm này<br /> +Vận động cơ  bản: Phần thi Ai khéo hơn ai ( Trẻ  lăn bóng và di chuyển <br /> theo bóng)<br /> + Trò chơi: Phần thi : Nhảy đẹp (Trẻ nhảy lò cò)<br /> + Hồi tĩnh: cho trẻ thể hiện niềm mơ ước của mình (đi nhẹ nhàng )<br /> Với các nội dung xuyên suốt trong hội thi của ngày hội như  vậy trẻ  thể <br /> hiện và hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Bên cạnh đó cô chọn lựa các nội <br /> dung giáo dục cho trẻ biết về truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương <br /> quê hương của đất nước con Người Việt.<br /> * Sử  dụng thơ, truyện, đồng dao, ca dao trong hoạt động giáo dục thể  <br /> chất:<br /> ­ Thực tế hiện nay tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non  <br /> đặc biệt là trẻ  mẫu giáo 5 tuổi không chỉ  phát triển vận động mà còn giúp trẻ <br /> đang trên đà phát triển về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, nghệ  thuật. Với mỗi đề <br /> tài, giáo viên tìm hiểu nghiên cứu kĩ trước khi dạy để xây dựng bài theo chủ đề <br /> một câu chuyện để kích trẻ sự tò mò hấp đẫn trẻ hoạt động được tốt hơn<br />  Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với nội dung thực hiện “ Bật vào 5 ô  <br /> ­trèo lên xuống ghế’’ – chủ điểm gia đình.<br /> Giáo viên có thể sử dụng truyện: Tích Chu, cô dẫn dắt cho trẻ biết là giúp <br /> bạn Tích Chu đi lấy nước bà uống để bà Tích Chu trở lại thành người, đường đi  <br /> lấy nước khó khăn và phải trải qua nhiều sông, suối gồ ghề  khấp khểnh, vượt <br /> qua nhiều chặng đường nguy hiểm<br /> + Phần khởi động: Cho trẻ đi lên tàu<br /> <br /> <br /> 11<br /> + Trọng động: Tập luyện cùng nhau bật qua những chiếc vòng sau đó trèo <br /> lên xuống ghế. Tiếp theo đó tôi cho trẻ thi đua giữa các tổ với nhau, trẻ rất hứng <br /> thú tích cực tham gia hoạt động .<br /> + Phần hối tĩnh: Bạn Tích Chu có gửi tặng mỗi bạn 1 niềm mơ  ước bay  <br /> tới đất nước của những giấc mơ đẹp<br />         Ngoài các câu chuyện, còn áp dụng các bài thơ, ca dao, đồng dao để  gây <br /> hứng thú dạy trẻ kích thích trẻ tích cực tham gia các hoạt động<br /> Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng, tôi cho trẻ  đọc <br /> các câu thơ:<br />                                      Không có cánh mà bóng biết bay<br />                                      Không có chân mà bóng biết chạy<br />                                      Nhanh nhanh bạn ơi xem ai tài ai khéo<br />                                      Cùng nhau đau nào, cùng nhau thi nào.<br />      Đồng thời kết hợp với đọc thơ  trẻ  chơi vận động nhịp nhàng và thi đua  <br /> cùng các bạn<br />     Hay như cho trẻ đọc các bài đồng dao: Rồng rắn lên mây, Thả đỉa ba ba… <br /> qua đó trẻ  thấy mạnh dạn và tự  tin hơn đồng thời các tố  chất thẻ  lực của trẻ <br /> cũng được phát triển<br /> * Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục thể chất:<br /> ­ Các trò chơi dân gian được hình thành và ông cha ta truyền từ  đơì này <br /> sang đời khác trải nghiệm qua thực tế cuộc sống con người. Những trò chơi dân <br /> gian đó theo ta từ  khi sinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng lại mãi <br /> trong tâm hồn chúng ta đó là những hình ảnh về quê hương đất nước về gia đình <br /> và tuổi ấu thơ.<br />   Trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các dịp vui chơi hội hè nhằm  <br /> phát triển các tố  chất thể  lực. Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: Học mà <br /> chơi­ chơi mà học nên việc sử dụng trò chơi được tôi luôn quan tâm áp dụng khi  <br /> tổ chức các hoạt động, chính vì vậy nó đã giúp trẻ tiếp thu được kiến thức một <br /> cách nhẹ nhàng thoải mái<br />           Giáo viên có thể vận dụng các trò chơi dân gian phù hợp với kiến thức và  <br /> tuân thử nguyên tắc vừa sức của trẻ.<br /> Ví dụ: Với trò chơi: Ai ném xa nhất, tôi có thể thay thế và đưa trò chơi dân  <br /> gian: ném còn vào dạy trẻ <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> Hay đối với các trò chơi củng cố  phát triển cơ  tay, hông cho trẻ  chơi trò  <br /> chơi : Đua thuyền<br />   Với các trò chơi dân gian thường đi sâu vào tiềm thức của trẻ, trẻ  thấy <br /> như mình đang được học được chơi ở nhà với người thân, trẻ thể hiện hết khả <br /> năng, năng lực của bản thân đồng thời tính trách nhiệm cộng đồng của trẻ cũng <br /> được phát huy.<br />         Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, tôi lựa chọn và <br /> thay thế bằng trò chơi: Rồng rắn lên mây, ở trò chơi này với yêu cầu người lớn <br /> làm đầu rắn phải thể hiện rõ trách nhiệm giữ đầu rắn, ngăn chặn giúp các bạn<br /> Từ việc đưa trò chơi dân gian vào thay thế các nội dung trò chơi vận động <br /> trong bài học trẻ  thấy hứng thú tích cực học tập và nội dung kết quả  học cao  <br /> hơn.<br /> * Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ.<br /> Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên <br /> không những phải dạy cho trẻ  biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các <br /> động tác vận động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ  bồi dưỡng cho trẻ những <br /> phẩm chất đạo đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự  giác, tích cực, khả  năng <br /> chịu đựng và tập trung ý chí trong hoạt động thể  dục thể  thao. Những giờ  học <br /> giáo dục thể chất thường đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá  <br /> dồn dập so với những hoạt động thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ  thể  trẻ <br /> còn non nớt, khả  năng tập trung kém, khiến trẻ  khó mà theo kịp được nội dung  <br /> bài học. Nhiệm vụ của cô là phải thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen  <br /> lắng nghe những lời chỉ  bảo trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng khuyến <br /> khích trẻ  tự  giác tích cực trong hoạt  động. Kèm theo đó cô cũng cần không  <br /> ngừng cải tiến phương pháp dạy, lựa chọn nội dung cho phù hợp với đặc điểm <br /> tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, để  trẻ  có thể  theo kịp bài học một cách tự  nhiên  <br /> nhất. Trẻ tích cực tham gia hoạt động.<br /> Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên trong việc xây dựng bài tập vận động  <br /> đảm bảo tính khoa học và hệ  thống, đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc  <br /> điểm cá nhân của trẻ<br />  Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, <br /> khả năng tiếp thu của trẻ mầm non. Do vậy ngay trong từng giai đoạn từng thời  <br /> điểm giáo viên gần gũi trẻ, thật sự  chú ý đến trẻ  để  phân loại từng đối tượng  <br /> để xây dựng bài tập sao cho phù hợp với trẻ, cân đối vận động giữa chân và tay,  <br /> giữa cơ quan vận động và cơ quan nội tạng, giữa các tố chất nhanh, mạnh, bền,  <br /> khéo của cơ  thể…Việc giảng dạy giáo dục thể  chất cần phải có hệ  thống cụ <br /> thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần độ khó của các bài tập để cơ thể trẻ <br /> <br /> 13<br /> quen dần với vận động, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể tăng dần khả năng <br /> thích ứng. <br /> Trong khi đưa các vận động các nội dung tổ  chức hoạt động cho trẻ  vận <br /> động cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng  <br /> vận động từ  ít đến nhiều, và phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên theo <br /> dõi, cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để  làm cơ  sở  xây dựng các hệ  thống  <br /> tập luyện về sau. Khi tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ  <br /> đặc điểm cá nhân của trẻ  để  từ  đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, <br /> phương pháp và khối lượng vận động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của <br /> trẻ. <br /> Nếu bài dạy có nội dung quá đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ <br /> khiến tác dụng rèn luyện cơ  thể  không cao và cũng khiến cho người tập không <br /> hứng thú. Ngược lại, nếu nội dung và lượng vận động quá cao có thể  sẽ  khiến  <br /> trẻ sợ hãi và không tiếp thu được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình  <br /> độ  và sức khỏe của học sinh là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm <br /> đến sức khỏe chung của toàn lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp <br /> đỡ  từng trẻ  cá biệt trong lớp. Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự <br /> quan tâm và thấu hiếu đặc điểm cá nhân từng trẻ của giáo viên. <br /> Giaỉ pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền<br /> Biện pháp 1: Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động thông qua các lễ hội, hội  <br /> thi và củng cố nâng cao vận động mọi lúc mọi nơi<br /> ­ Ngay từ đầu năm học tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch và tham mưu với  <br /> Nhà trường tổ chức các hội thi như “ Bé tham gia giao thông”, “ Bé vui khỏe”…<br /> cho trẻ để trẻ có cơ hội giao lưu, thể hiện sự phát triển về thể chất của trẻ.<br /> ­ Bên cạnh đó hướng dẫn giáo viên tổ  chức tốt các ngày lễ  hội. Khi trẻ <br /> đến trường học trẻ  được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn  ở  lớp của  <br /> mình. Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với các bạn  <br /> ở  lớp khác để  trẻ  được giao lưu học hỏi, giúp trẻ  mạnh dạn tự  tin trong giao  <br /> tiếp, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp tham  <br /> gia hoạt động giáo viên cho trẻ  tham gia giao lưu cùng các trẻ  khác trong khối, <br /> trong các chủ đề và ngày lễ hội:<br />  Ví dụ: Vào ngày Tết trung thu cô giáo ở lớp tổ chức cho trẻ giao lưu kéo  <br /> co cùng các bạn trong khối mẫu giáo lớn, khi được tham gia giao lưu trẻ  rất <br /> phấn khởi trẻ vận đọng hết sức mình kéo co để giành phần thắng về mình.<br /> ­ Thông qua các hội thi, các lễ hội không chỉ tuyên truyền sâu rộng tới các <br /> bậc phụ  huynh về  công tác chăm sóc giáo dục trẻ   ở  trường mầm non mà còn <br /> đồng thời cho phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục thể  chất  <br /> 14<br /> để trẻ phát triển toàn diện. Từ đó phụ huynh có sự nhận thức đúng đắn về Giaó  <br /> dục mầm non để có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và gia đình. Thông <br /> qua hội thi trẻ được giao lưu, thể hiện được khả năng của mình trẻ tự tin, mạnh  <br /> dạn hơn trong mọi hoạt động. Đồng thời thông qua đó tạo điều kiện cho giáo <br /> viên, trẻ    phát huy sự  sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén trong mọi hoạt động của <br /> mình.<br /> ­ Tổ  chức cho trẻ  tham gia vận động  ở  mọi lúc, mọi nơi để  củng cố  và  <br /> nâng cao khả năng vận động cho trẻ <br /> Biện pháp 2 : Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh <br />      Sinh thời Bác Hồ  thường nhắc nhở  các nhà giáo phải mật thiết liên hệ <br /> với gia đình học trò : Gia đình, nhà trường, xã hội là 3 yếu tố không thể thiếu rời <br /> nhau. Bởi vì giáo dục nhà trường chỉ  là một phần, còn cần có sự  giáo dục của  <br /> ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được  <br /> tốt hơn.<br /> Trường mầm non là nơi cha mẹ  trẻ  tin tưởng và gửi gắm tất cả  vào cô <br /> giáo, trẻ  có chăm ngoan khỏe mạnh cha mẹ mới tin tưởng và yên tâm với công <br /> việc. Hàng ngày trẻ tới trường cô chăm sóc cho từ bữa ăn giấc ngủ tới các hoạt  <br /> động vui chơi. Với quãng 2/3 thời gian  ở  cùng với cô, việc trẻ  được tập luyên <br /> phát triển thể chất là vấn đề không thể thiếu trong hoạt động học tập của trẻ và  <br /> cha mẹ cũng nhận thức thấy rõ tầm quan trọng của việc này.<br />   Hiểu được mối quan tâm của phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo <br /> dục và phát triển toàn diện cơ thể cho trẻ, nhận thức rõ trách nhiệm của người  <br /> giáo viên mầm non, tôi suy nghĩ và tìm cách hướng dẫn giáo viên vận dụng với  <br /> thực tế  tại lớp của trường mình. Do vậy giáo viên cần làm tốt công tác tuyên  <br /> truyền thông qua các cuộc họp phụ huynh đầu, giữa và cuối năm; thông qua các <br /> hội thi và tận dụng thời gian lúc đón và trả trẻ.<br /> Phối kết hợp với phụ  huynh trong việc hỗ  trợ  nguyên vật liệu để  giáo <br /> viên thiết kế  đồ  dùng, đồ  chơi phục vụ  cho các hoạt động. phối kết hợp trong  <br /> việc cho trẻ  ôn lại những bài tập  ở  lớp cô đã dạy để  trẻ  thực hiện nhuần  <br /> nhuyễn hơn, sáng tạo hơn.<br /> IV. Tính mới của giải pháp: <br /> Giúp cho giáo viên biết lựa chọn và vận dụng những biện pháp tốt tổ chức <br /> các         hoạt động phát triển vận động cho trẻ, từ đó nâng cao chất lượng  công <br /> tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.<br /> Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động phát triển vận động<br /> Tỷ lệ trẻ suy dinh và thấp còi  hạ thấp.<br /> <br /> 15<br /> Trẻ phát triển cân đối, hài hòa.<br /> Huy động được nhà trường, phụ  huynh cùng tham gia vào hoạt động phát <br /> triển thể chất cho trẻ.<br /> V. Hiệu quả SKKN: <br /> Đối chiếu kết quả  khảo sát khi chưa áp dụng  hiện các biện pháp phát <br /> triển vận động cho trẻ và sau khi áp dụng các biện pháp phát triển vận động<br /> <br /> Các tiêu chí Học   kì   I   năm  Học   kì   I   năm  Sốtrẻ  Tỷ   lệ <br /> học 2017­2018 học 2018­2019 tăng  tăng   lên, <br /> lên,hạ  hạ  xuống <br /> Số  Tỷ lệ  Số  Tỷ lệ xuống  sau   khi <br /> cháu  cháu  sau   khi  thực hiện <br /> đạt thực  đề tài<br /> hiện   đề <br /> tài<br /> <br /> Mức   độ   hứng  85/ 125 68 % 115/125 92% Tăng 30 Tăng 24%<br /> thú   của   trẻ   khi <br /> tham   gia   giáo <br /> dục   phát   triển <br /> vận động<br /> <br /> Nắm   được   đầy  98/125 78,4 % 117/125 93,6% Tăng 19 Tăng <br /> đủ   bài   tập   vận  15,2%<br /> động<br /> <br /> Có kỷ  năng vận  83/125 66,4% 102/125 81,6% Tăng 19 Tăng <br /> động 15,2%<br /> <br /> Vận động thô  94/ 125 75,2 % 119/125 95,2% Tăng 25 Tăng 20%<br /> <br /> Vận động tinh 89/125 71,2 % 117/125 93,6% Tăng 28 Tăng <br /> 22,4%<br /> <br /> Trẻ   suy   dinh  16/125 12,8% 8/125 6,4% Giảm 8 Giảm <br /> dưỡng   vừa   và  6,4%<br /> nặng<br /> <br /> Trẻ  thấp còi độ  19/125 15,2% 11/125 8,8% Giảm 7 Giảm <br /> 1 và độ 2 6,4%<br /> <br /> 16<br />   ­ Qua bảng số liệu trên ta thấy, sau khi sử dụng các biện pháp và hình thức  <br /> tổ chức phát triển vận động thì kết quả phát triển vận động của trẻ có thể tăng  <br /> lên rõ rệt. <br /> ­ Dự kiến đối chiếu bảng số liêu trước và sau khi thực thực hiện các biện <br /> pháp phát triển và vận động cho trẻ thì các chỉ số về suy dinh dưỡng và thấp còi <br /> được hạ xuống, số trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vận động thô và vận động tinh <br /> được tăng lên. Trẻ  hứng thú , tích cực tham gia hoạt động phát triển vận dộng  <br /> hơn.<br /> * Điều kiện để thực hiện sáng kiến<br /> ­ Đối với nhà trường: <br /> +Cần tiếp tục tham mưu với các cấp để  có phòng giáo dục thể  chất cho  <br /> trẻ.<br /> + Bổ sung trang thiết bị ngoài trời tại một số điểm lẻ trong trường.<br /> ­ Đối với chuyên môn<br /> Cần xây dựng kế  hoạch hướng dẫn, kiểm tra cụ  thể  ngay từ   đầu năm  <br /> học,triển khai bồi dưỡng kịp thời cho giáo viên.<br /> ­ Đối với giáo viên: Xây dựng kế hoạch cụ thể cho lớp mình, chuẩn bị tốt  <br /> đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động. Không ngừng học hỏi để sáng tạo <br /> hơn trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.<br /> Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị<br /> I. Kết luận: <br /> 1. Kết luận<br /> Thông qua kết quả  thể  hiện trên phiếu điều tra cũng như  quan sát trò <br /> chuyện, thông qua những buổi dự  giờ, tổ  chức cho trẻ 5 tuổi về giáo dục phát <br /> triển vận động  tại một số lớp trong trường nơi tôi công tác, tôi nhận thấy rằng <br /> giáo viên đưa nội dung giáo dục phát triển thể  chất rất phù hợp với nội dung  <br /> chương trình đổi mới. Giáo viên đã biết phối kết hợp, lựa chọn lồng ghép các <br /> biện pháp dạy giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5 tuổi vào từng đề tài, từng <br /> chủ điểm một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bên <br /> cạnh đó vẫn còn một số  giáo viên chưa quan tâm đến hoạt động này. Khi giáo  <br /> viên linh hoạt trong việc sử dụng phối kết hợp các biện pháp để  giáo dục phát  <br /> triển vận động thì trẻ hào hứng tích cực tham gia hoạt động. Giáo viên đã quan  <br /> tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, có biện pháp phù hợp dạy trẻ  phát triển  <br /> thể chất sao cho đạt hiệu cao nhất và có tác động thực sự đến trẻ. Giaó viên đã <br /> <br /> 17<br /> khéo léo dẫn dắt, lôi cuốn trẻ  tích cực tham gia hoạt động. Mặt khác, một số <br /> giáo viên đã biết tạo tình huống và mở rộng kiến thức cho trẻ. Khi tổ chức dạy  <br /> trẻ phát triển thể chất cho trẻ, giáo viên cần phát huy tính tích cực sáng tạo của <br /> trẻ. Mỗi giáo viên cần phải có niềm say mê với nghề nghiệp, hết lòng vì trẻ thơ, <br /> luôn luôn tìm tòi, tiếp cận những cái mới để thu hút trẻ vận động một cách tích  <br /> cực nhất. Giáo viên phải nghiêm túc thực hiện tốt những biện pháp đã đề  ra để <br /> đạt hiệu quả cao hơn cho những năm sau.<br /> 2.Bài học kinh nghiệm<br /> Qua việc thực hiện: các biện pháp hướng dãn cho giáo viên gây hứng thú <br /> cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tham gia hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm  <br /> non được tốt hơn, bản thân tôi đã đúc kết được bài học kinh nghiệm.<br />     Với   những kết   quả   đã  đạt  được  như  trên  đòi  hoỉ  người làm  công tác <br /> chuyên môn, giáo viên mầm non cần nghiên cứu thực hiện hình thức đổi mới, <br /> nội dung phương pháp theo các chủ  đề  cho phù hợp. Tạo môi trường lớp học <br /> phù hợp sáng tạo mang tính giáo dục cao. Giáo viên cần linh hoạt sáng tạo trong <br /> mọi hoạt động, tâm huyết với nghề, yêu thương, gần gũi, quan tâm giúp đỡ trẻ. <br /> Phối hợp thường xuyên với gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ<br />  Chuyên môn,giáo viên biết tiếp cận với các thông tin, nghiên cứu tài liệu, <br /> tập san, nghe đài, xem tivi, băng hình và sự  tìm tòi sáng tạo úng dụng đồ  dùng, <br /> đồ  chơi vào từng bài dạy, cung cấp truyền đạt đủ  nội dung kiến thức phù hợp <br /> với khả năng nhận thức của trẻ.<br /> II. Kiến nghị:  <br /> a. Đối với trường<br /> ­ Xây dựng kế  hoạch chỉ  đạo thực hiện chuyên đề  phát triển vận động <br /> xuyên suốt trong các năm học.<br /> ­ Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong việc: Nâng cao chất  l ượng giáo dục <br /> thể chất  thông qua đời sống hàng ngày đối với trẻ ở trờng mầm non.<br /> ­ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua buổi họp phụ  huynh và <br /> giờ đón ­ trả trẻ.<br /> ­ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo lịch về chất l­<br /> ượng Giáo viên, học sinh trong việc thực hiện chương trình.<br /> ­ Tham mưu với lãnh đạo Phòng giáo dục đầu tư   thêm trang thiết bị  đồ <br /> chơi phục vụ  cho hoạt động phát triển thể  chất  như:  Đồng  phục biểu diễn, <br /> dụng cụ thể dục như  : vòng, gậy, ghế , cổng chui, nơ, đích ném, bóng , băng đĩa <br /> thể dục....<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 18<br /> Nhà trường 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2