intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
143
lượt xem
20
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng” nhằm nghiên cứu thành công là cơ sở để tôi áp dụng trong quá trình làm công tác quản lý ở đơn vị mình, nhằm góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập, đem lại chất lượng và hiệu quả dạy học ngày càng cao. Đồng thời cũng là một dịp để tôi trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục trong công tác chuyên môn với các đơn vị trường bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> I.  Phần mở đầu<br /> 1. Lí do chọn đề tài<br />           Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ một vai trò quan trọng, trong đó cấp tiểu học <br /> là cấp học nền tảng cho sự hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người,  <br /> đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông. Vì vậy, việc đảm bảo chất lượng  <br /> học tập cho học sinh tiểu học là yêu cầu cấp bách đối với nhà quản lý giáo dục.<br /> Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ  thông, trong đó có <br /> giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh  tế  thế  giới, hoà mình vào xu <br /> thế  toàn cầu hoá, do đó vấn để nâng cao trình độ  lý luận và nghiệp vụ của giáo <br /> viên càng trở  nên cấp bách. Một nhà trường mà lãnh đạo quan tâm, chỉ  đạo giáo <br /> viên làm việc có hiệu quả thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp <br /> xu hướng giáo dục của thời đại.  Quá trình này đòi hỏi người lãnh đạo phải thể <br /> hiện bản lĩnh và năng lực của mình.<br /> Đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy  <br /> học. Người cán bộ quản lý chuyên môn phải nhận thức đúng đắn vị trí quan trọng  <br /> và tính đặc thù của hoạt động dạy ­ học để có những biện pháp quản lí khoa học,  <br /> sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Người cán bộ  quản lí phải dành <br /> nhiều thời gian và công sức của mình cho công tác quản lý hoạt động dạy và học,  <br /> có như  thế  chất lượng đào tạo của nhà trường mới được nâng cao, đáp  ứng yêu  <br /> cầu ngày càng cao của xã hội.    <br /> Hoạt động quản lý chuyên môn cũng như  quản lý đội ngũ giáo viên chính là <br /> nâng cao tư  tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ  cho họ. Tạo ra  <br /> được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp  ứng được nhu cầu phát triển của đất <br /> nước. Quản lý chuyên môn trong nhà trường có tầm quan trọng chiến lược, có tính  <br /> chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường. Bởi lẽ lao động <br /> sư  phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và <br /> toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. <br /> Là một cán bộ  quản lý công tác chuyên môn  ở  một trường tiểu học vùng thị <br /> trấn nhưng thuận lợi thì ít, khó khăn thách thức thì nhiều. Chất lượng giáo dục của  <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  1<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tuy có bước chuyển biến trong những năm qua <br /> nhưng chưa ổn định, vẫn còn hạn chế so với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới. <br /> Vì vậy bản thân tôi không khỏi trăn trở trước những khó khăn trong công tác quản  <br /> lý. Do đó, để  giải quyết những khó khăn, trăn trở  bản thân tôi thiết nghĩ: việc  <br /> nghiên cứu đề tài là một việc làm cần thiết đối với cán bộ quản lý công tác chuyên  <br /> môn như  tôi, là cơ  sở  cho việc quản lý chuyên môn đạt chất lượng cao. Để  làm  <br /> được điều này, ngay từ đầu năm học bản thân tôi đã tìm tòi, học hỏi và khai thác  <br /> những cái hay, những cái mới cho bản thân mình, đồng thời rút ra cho bản thân bài  <br /> học kinh nghiệm đúng đắn để  làm phương châm cho quá trình quản lý sau này.  <br /> Những cái hay, cái mới và những bài học kinh nghiệm đó được tôi rút ra từ  trải  <br /> nghiệm thực tế  qua nhiều năm làm tổ  trưởng tổ  chuyên môn và Phó hiệu trưởng <br /> phụ  trách chuyên môn  ở  trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thị  trấn Buôn Trấp,  <br /> Huyện Krông Ana­ Tỉnh Đăk Lăk.<br /> Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn  nhằm  <br /> nâng cao chất lượng dạy học  ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng” đề tài nghiên <br /> cứu thành công là cơ sở để tôi áp dụng trong quá trình làm công tác quản lý ở đơn  <br /> vị mình, nhằm góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập, đem lại chất lượng  <br /> và hiệu quả dạy học ngày càng cao. Đồng thời cũng là một dịp để tôi trao đổi kinh <br /> nghiệm quản lý giáo dục trong công tác chuyên môn với các đơn vị trường bạn.<br /> 2. Mục tiêu , nhiệm vụ của đề tài<br />         * Mục tiêu của đề tài<br /> Vấn đề mà đề tài đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành <br /> tích dạy học   mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua và  làm thế  nào để <br /> nâng cao tay nghề  cho đội ngũ giáo viên, làm sao để  mỗi giáo viên thấy được vị <br /> trí của mình trong xã hội, bản thân họ  còn non yếu  ở  vấn để gì. Để  từ  đó họ  tích <br /> cực hơn, có tinh thần phấn đấu để  nâng cao  chuyên môn nghiệp vụ  và phấn đấu <br /> thực hiện tốt phong trào “Xây dựng  trường học thân thiện học sinh tích cực” cũng <br /> như hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ  II và từng bước đáp ứng <br /> được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và của toàn xã hội.<br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  2<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> Qua quá trình phân tích, nghiên cứu, thu thập thông tin về hoạt động chuyên  <br /> môn, những vấn đề  đặt ra trước mắt tại trường Đinh Tiên Hoàng, thông qua việc  <br /> nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm xây dựng hệ  thống các giải pháp và biện <br /> pháp chỉ đạo và quản lý chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học ở trường  <br /> Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Ana.<br /> * Nhiệm vụ của đề tài<br /> Khảo sát tình hình thực tế chất lượng dạy học của giáo viên trong trường, đánh <br /> giá thực trạng công tác chuyên môn của nhà trường. Nêu ra những giải pháp tích cực  <br /> để chỉ đạo, quản lý công tác chuyên môn của  nhà trường qua các việc làm cụ thể hàng <br /> tuần, hàng tháng. Nêu được kết quả thực hiện trong 02 năm học, năm học 2015­2016  <br /> và học kì I năm học 2016­2017.<br /> Tìm ra  một số biện pháp đổi mới phù hợp để  chỉ  đạo chuyên môn cho đội  <br /> ngũ giáo viên thực hiện đạt hiệu quả. <br />  Nghiên cứu đề  tài nhằm giải quyết những khó khăn tồn tại trong việc thực  <br /> hiện chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy chất lượng dạy và học. Đây chính là mục <br /> tiêu, nhiệm vụ mà tôi trình bày qua đề tài này.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu <br /> Các biện pháp quản lý chuyên môn của Phó hiệu trưởng nhằm nâng cao chất <br /> lượng dạy học  ở  trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk <br /> Lăk<br /> 4.  Giới hạn của đề tài<br />    Do điều kiện thời gian và khả  năng nghiên cứu có hạn, nên đề  tài chủ  yếu <br /> nghiên cứu biện pháp quán lý chuyên môn của Phó hiệu trưởng nhằm nâng cao  <br /> chất lượng dạy ­ học ở trường Tiểu học.<br /> Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hoạt động dạy học và công tác quản <br /> lý hoạt động dạy học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Ana. <br />        Thời gian: Năm học 2015 – 2016 và học kì I năm học 2016­2017.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  3<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br />                        Để  giải quyết các nhiệm vụ  nghiên cứu của đề  tài tôi đã sử  dụng các  <br /> phương pháp sau: <br />           Phương pháp nghiên cứu tài liệu<br /> Phương pháp quan sát<br /> Phương pháp điều tra <br /> Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của đối tượng<br /> Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục<br />         Phương pháp phân tích các nhân tố<br />         Phương pháp thống kê, phân tích số liệu<br /> II. Phần nội dung<br /> 1. Cơ sơ lý luận<br /> Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ  thống giáo dục quốc dân. Đội <br /> ngũ giáo viên Tiểu học là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục,  <br /> đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục đông thời là người trực  <br /> tiếp thực hiện mục tiêu: “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những <br /> cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất,  <br /> thẩm mỹ  và các kỹ  năng cơ  bản để  học sinh tiếp tục học Trung học cơ  sở.” <br /> ( Điều 27 Luật Giáo dục)<br /> Điều 15 Luật Giáo dục đã nêu: “Nhà giáo giữ  vai trò quyết định trong việc <br /> đảm bảo chất lượng giáo dục”. Điều đó khẳng định, muốn có được chất lượng <br /> học sinh cao thì đội ngũ giáo viên phải được đảm bảo cả  về  số  lượng và chất  <br /> lượng. Mỗi trường tiểu học muốn phát triển thì trường đó phải có đội ngũ giáo  <br /> viên giỏi, nhiệt tình và thực sự  tâm huyết với nghề  và hết lòng vì học sinh thân  <br /> yêu.<br /> Chất lượng chuyên môn giáo viên Tiểu học bao gồm các yêu cầu cơ bản về <br /> phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kiến thức và kĩ năng sư phạm mà giáo viên <br /> Tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp  ứng mục tiêu giáo dục tiểu học. Các yêu <br /> cầu này được quy định rõ trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  4<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> Điều 16 Luật Giáo dục cũng đã nêu: “Cán bộ quản lý giữ vai trò quan trọng <br /> trong việc tổ  chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục”. Nhận thức sâu <br /> sắc điều đó, tôi thấy tầm quan trọng của người cán bộ  quản lý trường học trong <br /> việc chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy­học. Vì vậy tôi dồn tâm <br /> huyết để nghiên cứu và thực hiện đề tài này.<br />         Quản lý chuyên môn chính là quản lý các hoạt động của thầy và trò. Việc này <br /> không chỉ Hiệu trưởng phải thực hiện tốt mà Phó hiệu trưởng cũng cần quan tâm  <br /> và thực hiện thật tốt công tác quản lý dạy học trong nhà trường. Muốn có đội ngũ  <br /> giáo viên giỏi, tâm huyết thì người làm công tác quản lý chuyên môn cần quan tâm <br /> đến việc đổi mới cách quản lý của mình để đội ngũ giáo viên của nhà trường ủng <br /> hộ  một cách tích cực. Từ đó họ  sẽ  toàn tâm, toàn ý phục vụ  cho ngành giáo dục  <br /> nói chung và công tác dạy học ở trường nói riêng. Có như vậy chất lượng giáo dục <br /> của nhà trường mới được nâng cao. <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng không có điểm trường, cơ  sở  vật chất <br /> của trường tương đối đảm bảo, trường có 5/22 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi  <br /> cấp huyện; 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. <br /> Đội ngũ giáo viên trong trường đa số rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách  <br /> nhiệm cao trong mọi hoạt động đặc biệt là có tinh thần học hỏi về  chuyên môn. <br /> Chất lượng dạy­học của nhà trường trong những năm học qua đã được các cấp <br /> ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ <br /> giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vẫn phải cố gắng nhiều. <br /> Trình độ đào tạo ban đầu và năng lực chuyên môn của đội gũ giáo viên trong <br /> trường không đồng đều. Mặc dù đến nay trường có trên 80% giáo viên đạt trình độ <br /> trên chuẩn nhưng một vài giáo viên thực hiện dạy học vẫn bó hẹp trong phạm vi <br /> sách vở có sẵn mà ít chịu khó tìm tòi, nghiên cứu những thông tin mới để đáp ứng  <br /> nhu cầu đổi mới đang đặt ra nhất là việc ứng dụng CNTT trong dạy học.<br /> Điều này  đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được  bồi dưỡng về  chuyên môn  <br /> nghiệp vụ thường xuyên hơn; vấn đề quản lý các hoạt động chuyên môn của lãnh  <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  5<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> đạo nhà trường phải được xây dựng thành kế  hoạch khoa học và được sự  đồng  <br /> tình của đội ngũ giáo viên trong trường. Chình vì vậy người làm công tác quản lý <br /> chuyên môn cần nhận thức được việc Quản lý chuyên môn một cách khoa học và <br /> có chuyển biến thì mọi công việc khác trong trường mới được thực hiện nhanh và  <br /> hiệu quả. Và ngược lại nếu quản lý chuyên môn lỏng lẻo, không khoa học thì chất  <br /> lượng dạy học sẽ không đạt yêu cầu của xã hội ngày nay. <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp<br /> a) Mục tiêu của giải pháp<br /> Quản lý chuyên môn là một nhiệm vụ  trọng tâm trong những nội dung quản <br /> lý ở nhà trường. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, xuất phát từ tình  <br /> hình thực tiễn của địa phương, của nhà trường chủ yếu đi sâu vào phân tích, lí giải <br /> thực trạng về công tác quản lý chuyên môn tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. <br /> Từ đó, tìm ra một số biện pháp thích hợp để có thể  áp dụng vào công tác quản lý <br /> trong trường, từng bước đưa hoạt động dạy học vào quy củ  và nề  nếp hơn; nâng <br /> cao chất lượng dạy và học của nhà trường. <br /> Các biện pháp, giải pháp của đề  tài nhằm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ  <br /> giáo viên trong nhà trường về  mọi mặt để  họ  nhận thức đầy đủ, đúng đắn về  ý  <br /> nghĩa, tầm quan trọng của chất lượng giáo dục trong thời kỳ  công nghiệp hoá, <br /> hiện đại hoá đất nước; làm cho họ  nhận thức thực sự  và có trách nhiệm về  chất <br /> lượng dạy học.<br /> b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.<br /> Bản thân tôi được giao nhiệm vụ  quản lý chuyên môn từ  năm học 2015­  <br /> 2016 ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho đến nay. Tôi nhận thức được việc  <br /> Quản lý chuyên môn một cách khoa học và có sự đồng thuận của đội ngũ giáo viên <br /> thì chất lượng dạy học mới thực sự được cải thiện. <br />      Thấu hiểu điều đó, bản thân tôi đã thực hiện những giải pháp quản lí sau: <br /> Một là:  Xây dựng đội ngũ giáo viên<br /> Như  chúng ta đã biết, giáo viên là nhân tố  quyết định chất lượng của giáo  <br /> dục. Vì vậy, để  đáp  ứng được yêu cầu của người học và phù hợp với mục tiêu  <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  6<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> nâng cao chất lượng dạy học, người cán bộ  quản lý cần xây dựng tập thể  nhà <br /> trường phải hợp lí về  số  lượng và có chiều sâu về  chất lượng. Tôi tìm hiểu và <br /> thực hiện các việc sau:<br /> * Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên<br /> Để làm nên một sự chuyển biến, thay đổi ở mỗi con người thì điều đầu tiên <br /> là phải làm thay đổi nếp nghĩ của từng người. Như vậy muốn sự chuyển biến về <br /> mọi mặt (phẩm chất, kiến thức, kĩ năng nghề  nghiệp) thì trước hết phải làm cho <br /> giáo viên đó nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sự  cần thiết phải phấn đấu tự  hoàn <br /> thiện mình, phải làm sao để chính bản thân thấy đó là nhu cầu bức thiết của chính  <br /> bản thân họ chứ không phải là của riêng một ai đó.<br /> Để làm được điều đó, chúng tôi giúp họ hiểu được vị trí, vai trò của người  <br /> giáo viên nói chung và người giáo viên Tiểu học nói riêng ở nhà trường trong thời  <br /> đại hiện nay. Đồng thời cũng phải cho họ thấy yêu cầu của xã hội, của ngành, các <br /> tầng lớp nhân dân, phụ huynh và học sinh đòi hỏi người thầy giáo trong giai đoạn  <br /> hiện nay phải hội tụ được những phẩm chất, kiến thức, năng lực như thế nào mới  <br /> đáp ứng được yêu cầu chung của thời đại. Trong thực tế cho thấy do yêu cầu cũng <br /> như lịch sử để lại, giáo viên Tiểu học nước ta được đào tạo từ nhiều thế hệ khác <br /> nhau, nhiều trình độ  khác nhau. Đến thời điểm hiện nay, sự  phát triển của giáo <br /> dục đã đi vào ổn định, không còn thiếu giáo viên giảng dạy văn hóa. Công cuộc đổi <br /> mới chương trình giáo dục Tiểu học đang đặt ra yêu cầu mới về phẩm chất năng <br /> lực đối với người giáo viên Tiểu học. Đã đến lúc phải “chuẩn hóa” giáo viên Tiểu  <br /> học tức là phải thể hóa các yêu cầu đó thành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu <br /> học”. Nếu một ai đó không đáp ứng được yêu cầu, không đạt được “Chuẩn nghề <br /> nghiệp giáo viên Tiểu học” thì tự mình sẽ phải đào thải mình. Vì vậy nếu là giáo <br /> viên Tiểu học còn có tâm huyết với nghề dạy học, còn yêu nghề, mến trẻ  thì họ <br /> sẽ biết mình phải làm gì để để đạt được “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học”  <br /> ở mức cao nhất có thể.<br />          * Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt để phân công, <br /> bố trí giáo viên hợp lý.<br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  7<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> Đây là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết với người cán bộ quản <br /> lý. Cần tìm hiểu các yếu tố sau: <br /> +   Tìm   hiểu  kĩ   hoàn  cảnh   gia  đình,   khả   năng   công  tác,   trình  độ   CM,   sở <br /> trường.<br /> + Trao đổi trực tiếp, gián tiếp để  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo <br /> viên.<br /> +  Lắng nghe và phân tích dư luận của phụ huynh, học sinh .<br /> +  Xem chất lượng công việc. <br /> Sau khi tìm hiểu và nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên. Người quản lý  <br /> chuyên môn cần phải nắm vững trình độ chuyên môn, tay nghề của từng giáo viên <br /> để tham mưu với Hiệu trưởng trong việc phân công chuyên môn sao cho phù hợp  <br /> với năng lực, sở  trường của từng người. Khi bố trí giáo viên vào các tổ  khối cần <br /> phải rải đều để  tổ  khối nào cũng có giáo viên dạy giỏi, khá, trung bình tạo điều  <br /> kiện giúp đỡ nhau trong giảng dạy cũng như nâng cao tay nghề. <br /> Khi bố  trí giáo viên cần đảm bảo nguyên tắc: phải vừa có tình, vừa có lý. <br /> Cái lý là đặt lên trên, đó là yêu cầu nhiệm vụ  của nhà trường. Song bên cạnh đó  <br /> cũng   không   thể   bỏ   qua   cái   tình.   Bác   Hồ   kính   yêu   của   chúng   ta   đã   từng   nói: <br /> “Nguyên tắc quá nhiều khi hỏng việc”. Cái tình đó là: điều kiện, hoàn cảnh gia  <br /> đình của từng giáo viên. Nếu bố  trí công việc của giáo viên thuận với điều kiện  <br /> hoàn cảnh của họ, cũng như  khả  năng của từng người, họ  sẽ  có điều kiện tập <br /> trung cho nhiệm vụ chuyên môn và hiệu quả công việc sẽ tốt hơn.<br /> Việc bố  trí tổ  khối trưởng cũng được ban giám hiệu chúng tôi cân nhắc kĩ <br /> càng Chúng tôi đều xác định đây là lực lượng nòng cốt chính trong nhà trường nên <br /> khi phân công bố trí tổ trưởng thì người đó phải là giáo viên có năng lực về chuyên  <br /> môn, nhiệt tình, năng nổ  trong các hoạt động và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo <br /> nhà trường  về mọi hoạt động của tổ khối mình. Mặt khác, đội ngũ tổ khối trưởng  <br /> phải biết quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong tổ. <br /> Hai là: Quản lý các hoạt động chuyên môn của giáo viên<br />           * Chỉ đạo việc thực hiện Quy chế chuyên môn <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  8<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> ­  Đối với giáo viên <br /> + Thực hiện đủ  các loại hồ  sơ  sổ  sách, cần đảm bảo về  nội dung và cập <br /> nhật số liệu đúng và chính xác như: sổ hội họp, sổ dự giờ, sổ tự học tự rèn... Bên <br /> cạnh đó, giáo viên thực hiện và bảo quản tốt hồ sơ của lớp như sổ  theo dõi kết <br /> quả ­ đánh giá học tập học sinh, sổ liên lạc,... <br /> + Đảm bảo ngày giờ công không đi trễ về sớm, bỏ giờ bỏ lớp tùy tiện .<br /> + Mỗi học kì đăng ký thao giảng 1­2 tiết và dự giờ từ  9 đến 10 tiết có chất  <br /> lượng.<br /> + Lập kế hoạch dạy học tuần, lên lớp phải có giáo án và đồ dùng dạy học <br /> phù hợp với bài dạy.<br /> ­ Đối với tổ khối trưởng: Thực hiện đủ các loại sổ: <br /> +  Sổ nghị quyết tổ. <br /> +  Sổ kế hoạch <br /> +  Sổ theo dõi toàn diện GV – HS <br /> +  Sổ kiểm tra chuyên môn <br /> + Khối trưởng ký kiểm tra giáo án giáo viên trong tổ  1 lần/ tuần. Ghi rõ  <br /> nhận xét, đề nghị vào sổ để Phó Hiệu trưởng theo dõi và kiểm tra. <br /> + Các loại sổ khác hàng tháng tổ khối trưởng kiểm tra 1 lần để theo dõi và <br /> đôn đốc việc thực hiện cho tốt hơn . <br /> * Chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình <br />        Chương trình dạy học là pháp lệnh của nhà nước do Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo ban hành. Người quản lý phải nắm vững và làm cho toàn thể  giáo viên cùng <br /> nắm vững. Với tư cách là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên <br /> môn trong nhà trường, tôi đã chỉ  đạo hoạt động dạy của thầy và hoạt động học <br /> của trò nhằm thực hiện tốt chương trình dạy học theo yêu cầu quy định.<br /> Muốn chỉ đạo tốt việc thực hiện chương trình, người chỉ  đạo chuyên môn <br /> phải nắm vững nội dung chương trình của từng khối lớp, triển khai trao đổi với  <br /> giáo viên trong sinh hoạt chuyên môn nhất là vào đầu năm học để  giáo viên nắm <br /> mục tiêu nhiệm vụ, đặc trưng của từng môn học. Qua đó, giáo viên sẽ nhận thức  <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  9<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> được tầm quan trọng của từng môn học để  chọn phương pháp thích hợp giảng  <br /> dạy đạt chất lượng cao. Để đạt được yêu cầu này, GV phải: <br /> + Nghiên cứu kĩ chương trình sách giáo khoa.<br /> + Xác định đúng mục tiêu, kiến thức, kĩ năng cơ bản cần đạt của từng môn <br /> học, từng chương,  từng bài học. (Theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học  ở <br /> Tiểu học) <br /> + Có kế  hoạch sử  dụng đồ  dùng dạy học hiện có và tự  làm đồ  dùng dạy <br /> học để bổ sung cho tiết dạy thêm sinh động (tránh tình trạng dạy chay) <br />         * Chỉ đạo việc sắp xếp thời khóa biểu trong từng tổ<br />           Như chúng ta đã biết, chất lượng dạy và học  phụ thuộc rất nhiều vào việc <br /> sắp xếp thời khóa biểu. Việc sắp xếp thời khóa biểu khoa học sẽ ảnh hưởng rất <br /> tốt đến hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò và ngược lại nếu sắp  <br /> xếp thời khóa biểu không khoa học thì chất lượng dạy­học sẽ không cao. <br />          Ví dụ: Trong một buổi mà sắp thời khóa biểu môn Toán hoặc phân môn Tập <br /> làm văn, môn Luyện từ  và câu… vào các tiết cuối thì chất lượng tiết dạy sẽ <br /> không cao vì lúc này cả thầy và trò đều uể  oải và mệt mỏi nên việc dạy và học <br /> đạt hiệu quả không cao.<br />            Để xây dựng thời khóa biểu hợp lý, khoa học tôi căn cứ vào số lớp học, số <br /> phòng học, số  giáo viên dạy các môn chuyên biệt để  chỉ  đạo các tổ  chuyên môn  <br /> cùng với giáo viên trong tổ  lên thời khóa biểu hợp lý,  ưu tiên cho người học.  <br /> Tránh sắp xếp thời khóa biểu quá tải  hay sắp xếp các môn chuyên vào một buổi, <br /> một ngày. Không sắp thời khóa biểu để  giáo viên chủ  nhiệm nghỉ  nguyên một <br /> ngày, hoặc giáo viên trong tổ  nghỉ  buổi trùng nhau. Thực tế  trường tôi có 2 giáo <br /> viên chuyên thể  dục, 2 giáo viên chuyên dạy Tiếng Anh nên việc sắp thời khóa <br /> biểu của các đồng chí giáo viên này cũng phải khoa học hơn và đảm bảo (thời  <br /> khóa biểu của 2 giáo viên cùng môn không trùng nhau). Như vậy khi giáo viên này <br /> đi công tác (vắng) thì giáo viên kia có thể dạy thay không phải đổi thời khóa biểu  <br /> ảnh hưởng đến giáo viên chủ  nhiệm và học sinh. Bên cạnh đó việc dự  giờ  trao <br /> đổi kinh nghiệm của giáo viên này cũng thuận tiện hơn không phải bỏ lớp. <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  10<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> * Chỉ đạo việc soạn bài<br /> Muốn tiết dạy thành công trước hết phải  kể đến công tác chuẩn bị. Chuẩn bị <br /> đầu tiên của giáo viên là lập kế  hoạch bài dạy. Lập kế  hoạch bài dạy trên cơ  sở <br /> định hướng chỉ đạo theo tinh thần: Giáo án cần ngắn gọn nhưng có đầy đủ  thông  <br /> tin và thể hiện rõ các phần cơ bản sau:<br /> ­ Nêu mục tiêu của bài học, gắn với yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kĩ <br /> năng thái độ được quy định tại chương trình Tiểu học do Bộ Giáo dục ban hành.<br /> ­ Nêu những yêu cầu cần chuẩn bị  về  thiết bị, đồ  dùng dạy và học của giáo <br /> viên và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp <br /> với từng nhóm đối tượng học sinh.<br /> Tôi luôn chú ý bồi dưỡng giáo viên dạy học theo đúng chuẩn kiến thức kĩ <br /> năng và theo hướng dẫn số 5842/BGD& ĐT­VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ <br /> trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo về  hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các <br /> môn học cấp tiểu học.<br /> Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy đối với giáo viên, yêu cầu cần <br /> học đối với từng đối tượng học sinh, kể cả học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật <br /> hòa nhập.<br /> Căn cứ vào định hướng trên giáo viên lập kế hoạch bài dạy một cách hợp lý.  <br /> Quá trình thực hiện được sự tiếp sức của các thành viên trong hội đồng bồi dưỡng <br /> do vậy trong năm qua việc soạn bài của giáo viên đã bảo đảm các yêu cầu đề ra.<br /> Để quản lý tốt công việc này tôi đã tiến hành một số biện pháp sau:<br />          ­ Hướng dẫn giáo viên lập kế  hoạch soạn bài trên cơ  sở  thực hiện chuẩn  <br /> kiến thức kĩ năng và những yêu cầu mới đề ra  cho bài soạn.<br />         ­ Giáo án: Ngay từ đầu năm học, bản thân tôi đã xin ý kiến Hiệu trưởng xây  <br /> dựng một chuyên đề  về  công tác soạn giảng, trong đó có quy định về  cách thức  <br /> trình bày một giáo án. Giáo án soạn phải đủ  nội dung dung chương trình (không  <br /> được cắt xén hoặc bỏ  bớt tùy ý) và thể  hiện rõ từng hoạt động của thầy và trò  <br /> cũng như  nội dung thông tin cần chuyển tải đến học sinh dựa vào (Chuẩn kiến <br /> thức – kĩ năng cơ bản )<br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  11<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> ­ Phó Hiệu trưởng cùng các tổ  trưởng tổ  chuyên môn phân công kiểm tra,  <br /> theo dõi, nắm bắt tình hình soạn bài của giáo viên. Sau mỗi đợt kiểm tra có nhận  <br /> xét, đánh giá xếp loại cụ  thể, chính xác, công bằng. Tuyên dương hoặc phê bình  <br /> công khai và phải mang tính xây dựng.<br /> ­ Sau đây là quy định trình bày giáo án mà tôi đã xây dựng từ năm hoc 2015­<br /> 2016 để giáo viên trong trường cùng thực hiện:<br /> I. Nội dung giáo án<br /> 1. Phần mục tiêu bài học: Yêu cầu đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ <br /> được quy định tại chương trình tiểu học Bộ  Giáo dục và Đào tạo phần mục tiêu <br /> chính là mục đích yêu cầu bài dạy, giáo viên có thể  sử  dụng tham khảo mục tiêu <br /> của sách giáo viên nhưng phải diễn đạt lại nếu thấy chưa gọn và có thể  ưu tiên  <br /> nhấn mạnh nội dung trọng tâm đặc biệt nếu có.<br /> 2. Đồ dùng dạy học ( Chuẩn bị) tên đồ dùng cần sử dụng:<br /> Sử  dụng kênh hình của sách giáo khoa hoặc do học sinh, giáo viên tự  làm  <br /> hoặc sưu tầm...<br /> 3. Các hoạt động: Xác định các hoạt động dạy học chủ yếu<br /> ­ Dự kiến khung các hoạt động<br /> ­ Nêu từng hoạt động, từ hoạt động đầu tiên tới hoạt động cuối cùng.<br /> ­ Dự kiến nội dung từng hoạt động , bao gồm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh <br /> khó khăn kèm theo ( nếu có ); lưu ý đến vai trò hỗ  trợ học sinh có hoàn cảnh khó <br /> khăn kèm theo (nếu có); lưu ý đến vai trò chủ động, tích cực của học sinh.<br /> * Lưu ý<br /> ­ Trong cột hoạt động dạy: Phần ghi hỗ trợ đặc biệt ( nếu có) và in nghiêng  <br /> cho dễ phân biệt.<br /> ­ Nội dung nào có trong sách giáo khoa thì không ghi lại trong giáo án, kể cả <br /> ghi nhớ; không ghi những từ ngữ có tính chất thủ tục vào giáo án.<br /> ­ Hoạt động dạy và nội dung học phải thẳng hàng và không cần ghi giáo  <br /> viên hay học sinh vì trong khung giáo án đã quy đinh một bên là hoạt động của giáo  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  12<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> viên, một bên là hoạt động của học sinh . ( Ví dụ: GV cho học sinh thảo luận  <br /> nhóm đôi mà chỉ cần ghi: HD học sinh thảo luận nhóm đôi…) <br /> ­ Nội dung giáo án không được ghi tắt những từ (cụm từ) không thông dụng.<br /> ­ Nội dung giảm tải theo Hướng dẫn 5842 phải được ghi rõ ràng dưới tên <br /> bài học để trong ngoặc đơn (ghi chữ thường)<br /> ­ Các nội dung tích hợp cần được thể hiện rõ trong giáo án, đánh dấu * và in  <br /> nghiêng nội dung đó.<br /> II. Trình bày trang bìa <br /> ­ Nội dung của trang bìa phải đảm bảo đầy đủ như mẫu kèm theo.<br /> ­ Phần trang bìa được đóng trong khung (có thể trang trí theo đường viền của <br /> khung). <br /> ­ Kiểu chữ  và cỡ  chữ  theo mẫu (Times new Roman; cỡ  14; in đậm, đứng). <br /> Tên giáo án cỡ chữ 60<br /> ­ Riêng phần năm học in đậm, nghiêng (Năm học 2015 – 2016).<br /> III. Trình bày nội dung<br /> 1. Kiểu chữ và cỡ chữ<br /> ­ Ngày giảng:  (Times new Roman; cỡ 14; in đậm, nghiêng).<br /> ­ Môn in hoa; Times new Roman; cỡ 14; in đậm, đứng.<br /> ­ Các mục, tiểu mục theo mẫu giáo án kèm theo<br /> ­ Phần chú thích, từ hay cụm từ cần nhấn mạnh  giáo viên có thể để in đậm, <br /> nghiêng sao cho hợp lý nhưng phải để trong ngoặc đơn (...) hay ngoặc kép “...”<br /> 2. Căn lề: Lề trái: 3cm. Lề phải, lề trên, lề dưới: 2cm<br /> ­ Giãn dòng theo đúng yêu cầu của Thông tư 01/2011/BNV ­ dùng single<br /> ­ Một số quy định khác thực hiện đúng mẫu kèm theo.<br /> 3. Bìa giáo án, bìa hồ  sơ: Sử  dụng thống nhất một mẫu bìa ( có mẫu kèm <br /> theo)<br /> IV. Quy định xử lý các lỗi<br /> 1. Giáo án được coi không đạt yêu cầu nếu:<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  13<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> ­ Trình bày bằng font chữ khác với font quy định (Không phải là font Times  <br /> new Roman). <br /> ­ Trình bày bằng cỡ chữ không theo quy định hoặc có hai cỡ chữ trở lên<br /> ­ Có trên 3 câu liền nhau hoặc 3 từ, cụm từ, kí hiệu, công thức rời rạc được <br /> in nghiêng; in đậm hay gạch chân bừa bãi.<br /> ­ Tẩy xóa bằng bút tẩy trắng. Viết bằng các loại bút, chèn, chỉnh sửa vào  <br /> giáo án.<br /> ­ Một số quy định khác thực hiện không đúng mẫu kèm theo.<br /> 2. Đánh giá xếp loại giáo án: vẫn áp dụng theo quy định của ngành kèm theo <br /> quy định trên.<br /> *Giáo án từng tiết:<br /> a) Hình thức:( 2 điểm)<br /> + Trình bày sạch đẹp, khoa học <br /> + Có đầy đủ các mục theo quy định<br /> + Không được bỏ giấy  <br /> b) Nội dung:<br />      + Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu trọng tâm của bài – có nội dung lồng <br /> ghép nếu bài có (2 điểm)<br />        + Thể  hiện rõ hoạt động chính của Giáo viên và Học sinh ( Thể  hiện <br /> được nội dung và hình thức tổ  chức, thể hiện được việc phân hóa đối tượng học <br /> sinh – các nội dung này phải thẳng hàng tương ứng với nhau) : 4 điểm<br /> + Củng cố: Nêu được các nội dung chính cần chốt trong bài (1 điểm)<br /> + Dặn dò, nhận xét:  1 điểm<br /> Thiếu 2 nội dung trở lên là giáo án không đạt  yêu cầu.<br /> * Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp hình thức cũng làm tương tự như giáo <br /> án các môn học khác<br /> * Cách xếp loại chung về giáo án<br /> + Loại Tốt: 9­10 điểm: Không thiếu giáo án đến thời điểm kiểm tra. Số giáo <br /> án đạt yêu cầu 90 % trở lên.<br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  14<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> + Loại Khá: 7­8 điểm: Không thiếu giáo án. Số giáo án đạt yêu cầu 75 % trở <br /> lên.<br /> + Loại TB: 5­6 điểm: Không thiếu giáo án. Số giáo án đạt yêu cầu 50% trở <br /> lên.<br /> + Loại yếu: Các trường hợp còn lại.<br /> * Quản lí giờ lên lớp<br />          Do tính chất gián tiếp của việc quản lý giờ lên lớp nên tôi đã xây dựng một  <br /> hệ  thống những nề  nếp về chuyên môn trong đó có nề  nếp giờ  lên lớp. Đó là cơ <br /> sở để đảm bảo chất lượng dạy học. <br /> Quản lí giờ lên lớp là biện pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng  <br /> dạy học của người giáo viên. Vì vậy, người cán bộ  quản lí cần có những biện  <br /> pháp quản lí thiết thực.<br />          Người cán bộ quản lí phải làm cho giáo viên nhận thức được tầm quan trọng  <br /> của giờ lên lớp. <br /> Phải xây dựng giờ chuẩn lên lớp: Tốt, khá, trung bình.... Căn cứ  vào chuẩn <br /> của Bộ  Giáo dục và Đào tạo nhưng phải tuỳ  theo đặc điểm của vùng, miền, địa <br /> phương mình.<br /> ­  Yêu cầu của một giờ lên lớp mà tôi đã quy định cho đội ngũ giáo viên:<br />          + Giáo viên đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức­ kĩ năng cơ bản, chính xác.<br />          + Phương pháp phù hợp với bài dạy và đối tượng học sinh lớp mình.<br />          + Sử dụng đồ dùng dạy học khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.<br />          + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh ở <br /> tất cả các đối tượng trong lớp.<br />          + Tùy bài mà học sinh được: Tự rút ra bài học, được hướng dẫn kỹ năng thực <br /> hành, được liên hệ thực tế cuộc sống, được mở rộng kiến thức …<br />          Những quy định trên phải được giáo viên nắm vững. Vì vậy tôi chỉ  đạo tổ <br /> trưởng chuyên môn thường xuyên theo dõi, nhắc nhở  để  giáo viên kịp thời sửa  <br /> chữa.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  15<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> Tôi phối hợp với công đoàn theo dõi tình hình nghỉ  đột xuất của giáo viên. <br /> Bố  trí giáo viên dạy thay khi có giáo viên nghỉ đi công tác hay nghỉ đột xuất. Nếu <br /> có khó khăn gì thì tôi báo cáo với Hiệu trưởng để bàn bạc giải quyết.<br />     Để làm tốt việc này, ngay từ đầu năm học, trong các buổi sinh hoạt chuyên  <br /> môn Phó Hiệu trưởng phải phổ  biến yêu cầu chung về  giảng dạy và những yêu  <br /> cầu đặc trưng riêng của từng bộ môn tới từng giáo viên.<br />          Ví dụ: Môn khoa học chú trọng việc cho học sinh thực hành bằng thí nghiệm,  <br /> quan sát vật chất để từ đó rút ra kết luận về các hiện tượng tự nhiên … Hoặc có <br /> bài giảng lại cho học sinh học ngoài trời. Môn Địa lý: kỹ  năng sử  dụng bản đồ.  <br /> Tập làm văn: kỹ năng viết, nói …<br />                  Tiến hành kiểm tra giờ  lên lớp bằng nhiều hình thức: Kiểm tra theo kế <br /> hoạch, kiểm tra báo trước, kiểm tra đột xuất.<br />          Đối với giờ lên lớp, vai trò của người lãnh đạo là gián tiếp nhưng phải tạo <br /> điều kiện, động viên, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để  họ  giảng bài có  <br /> hiệu quả. Mặt khác, Ban giám hiệu cùng với tổ khối trưởng chuyên môn có những <br /> góp ý cụ  thể  cho những tiết dạy tốt, những giáo viên mới ra trường … để  họ  có  <br /> những điều chỉnh kịp thời sau những tiết dạy.<br /> Ba là:  Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên<br /> Như  chúng ta đã biết, những sự  thay đổi không ngừng diễn ra trong đời <br /> sống kinh tế  ­ xã hội của đất nước, những tiến bộ  to lớn của khoa học và công <br /> nghệ  đòi hỏi con người phải học, học nữa, học mãi. Do đó, người làm công tác  <br /> quản lý cần tạo mọi điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn <br /> nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội hiện nay. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp  <br /> vụ  cho giáo viên là công việc hàng đầu cần được quan tâm. Đây là công việc <br /> không thể  thiếu trong suốt quá trình giảng dạy của giáo viên. Nếu giáo viên có <br /> chuyên môn vững vàng và sâu rộng thì chất lượng giáo dục sẽ đi lên. Vì vậy, giáo  <br /> viên phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng <br /> mới có đủ năng lực dạy tốt các môn ở khối lớp được phân công. Việc bồi dưỡng  <br /> thông qua các hình thức sau:<br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  16<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> * Bồi dưỡng tập trung: Việc bồi dưỡng tập trung cho đội ngũ giáo viên là <br /> công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên <br /> phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng  <br /> những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến  thức và kỹ năng để  có đủ năng lực dạy <br /> tốt lớp học mà mình được phân công. Để đạt hiệu quả BGH đã tổ chức bồi dưỡng  <br /> cho đội ngũ về  phương pháp, cách tổ  chức các hình thức dạy học thông qua các  <br /> tiết dạy minh họa.<br /> Ngoài ra chúng tôi còn tổ  chức bồi dưỡng  kiến thức khoa học cơ  bản: kiến <br /> thức khoa học sư  phạm; kiến thức chung về  chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội;  <br /> kiến thức tin học cũng như kỹ  năng nghề  nghiệp: kỹ năng dạy học; kỹ năng giáo <br /> dục; kỹ năng xử  lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tự  học, tự  bồi dưỡng; <br /> và các kỹ năng khác.<br /> * Tự bồi dưỡng: Bên cạnh việc bồi dưỡng do nhà trường tổ  chức, chúng tôi <br /> yêu cầu mỗi người giáo viên xây dựng cho bản thân kế  hoạch tự  học­ tự  bồi  <br /> dưỡng. Có thể  thấy rằng tự  học, tự  bồi dưỡng là con đường phát triển của mỗi <br /> người, tự học­ tự bồi dưỡng giúp mỗi giáo viên nhanh chóng thích nghi với sự phát <br /> triển giáo dục, đồng thời nâng cao khả năng tiếp thu  ứng dụng thành quả  tiến bộ <br /> khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công việc và cuộc sống.<br /> Công tác tự học­tự bồi dưỡng của giáo viên vừa là điều kiện cần và đủ cho <br /> việc thực hiện các yêu cầu của chuẩn nghề  nghiệp giáo viên tiểu học, đồng thời <br /> giúp  họ  sử  dụng có hiệu quả  những kiến thức, kỹ  năng nghề  nghiệp vào việc  <br /> giảng dạy, giáo dục học sinh, khơi dậy <br /> hứng thú học tập, phát huy tinh thần tự <br /> lực, tự giác trong học tập của học sinh.<br /> Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên luôn <br /> được BGH tổ chức, chỉ đạo, định hướng, <br /> quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả thông <br /> qua từng tuần, tháng.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  17<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br />          * Bồi dưỡng thông qua trao đổi, giao lưu về chuyên môn qua mạng <br /> Thực hiện nhiệm vụ  năm học, BGH chúng  tôi mở  lớp tập huấn việc sử <br /> dụng công nghệ thông tin trong dạy học để giáo viên có thể tự  thiết kế bài giảng <br /> điện tử    và thực hiện giảng dạy  ở  các tiết thao giảng, thi giảng, v.v … Toàn  <br /> trường có 100% GV đã biết soạn giáo án vi tính và một số đồng chí thường xuyên <br /> dạy bằng giáo án điện tử. Biết truy cập thông tin trên mạng. Đây cũng là điều <br /> kiện giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. <br /> * Bồi dưỡng thông qua dự giờ <br /> Thực tế hiện nay, cán bộ quản lý ở các trường tiểu học đã để tâm đến việc <br /> kiểm tra­đánh giá giờ lên lớp của giáo viên, nhiều năm qua việc kiểm tra đánh giá <br /> giờ  lên lớp của giáo viên đã góp phần thúc <br /> đẩy hoạt động sư  phạm trong nhà trường. <br /> Bước  đầu việc kiểm  tra  đánh giá giờ  lên <br /> lớp   của   CBQL   đã   tác   động   tới   từng   giáo <br /> viên trong việc giảng dạy góp phần nâng <br /> cao chất lượng dạy học. Để  hoạt động dự <br /> giờ  thật sự  có hiệu quả  mà không gây áp <br /> lực cho giáo viên người cán bộ quản lí cần tuân thủ các bước sau:<br /> Bước 1: Bám sát kế hoạch đề ra, xem dự ai? dự môn gì? dạng bài nào? nhằm <br /> đạt mục đích gì, tháo gỡ về kiến thức kĩ năng  hay phương pháp...?<br /> Bước 2: CBQL cần xem trước bài dự  về  sách giáo khoa (SGK) về  Gợi ý  <br /> hướng dẫn trong sách giáo viên (SGV)...Định hướng được vấn đề mà giáo viên dễ <br /> mắc phải về  kiến thức về phương pháp hay cách thức tổ  chức, hay về  tiến trình <br /> tiết dạy ... để xem giáo viên đó tháo gỡ ra sao? sáng tạo như thế nào? có gì đổi mới <br /> về phương pháp cách thức tổ chức...?<br /> Để  xây dựng kế  hoạch dự giờ cần dựa trên việc phân loại tay nghề  nghiệp  <br /> vụ  sư  phạm GV: đối với giáo viên cốt cán của trường thì dự  tiết nào mà CBQL  <br /> cho là khó dạy để xem giáo viên tháo gỡ chỗ vướng đó như thế nào? Đối với giáo <br /> viên còn non về  chuyên môn hoặc giáo viên mới ra trường cần dự  những tiết  <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  18<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> chuyển từ  dạng bài này sang dạng bài khác xem giáo viên đó có nắm chắc tiến  <br /> trình lên lớp hay không? Hay dự  tiết dạy lí thuyết, tiết dạy thực hành xem giáo <br /> viên đó truyền tải nội dung bài ra sao? Đối với những giáo viên này cần thường  <br /> xuyên dự  giờ  để  giáo viên luôn luôn chuẩn bị  tâm thế  cũng như  ý thức đối với <br /> nghề nghiệp hơn.<br /> Để xây dựng kế hoạch dự giờ song song CBQL cũng nắm bắt xem cùng một  <br /> giáo viên đó thì tiết dạy này của năm trước ra sao? Cùng một tiết dạy này sau khi  <br /> được dự giờ đánh giá có sự tiếp thu chỉnh lí như thế nào? <br /> Hàng tháng tôi phối hợp với tổ  trưởng tổ  chuyên môn lên kế  hoạch dự  giờ <br /> giáo viên. Dự giờ giáo viên là biện pháp trực tiếp nhất và quan trọng nhất trong các  <br /> biện pháp quản lý giờ  lên lớp. Dự  giờ  và góp ý là công việc quan trọng nhất của <br /> người cán bộ quản lý.<br /> Tôi thường nhắc nhở  các tổ  trưởng chuyên môn tăng cường dự  giờ  để  giúp  <br /> đỡ  giáo viên có tay nghề  yếu. Sau dự  giờ  phải có trao đổi, nhận xét, rút kinh <br /> nghiệm để tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên. <br /> Sau mỗi lần dự  giờ  giáo viên bản thân tôi cũng đã học được  ở  giáo viên  <br /> những sự sáng tạo. Từ đó bổ  sung kiến thức phương pháp cho tôi làm hành trang <br /> trong việc kiểm tra đánh giá đồng nghiệp trong những lần kiểm tra sau.<br /> Bốn là: Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên<br /> Ngay từ  đầu năm học, tôi đã xin ý kiến Hiệu trưởng phát động và tổ  chức  <br /> phong trào thi sử  dụng đồ  dùng dạy học tự  làm theo khối lớp và rải đều  ở  các  <br /> môn. Mỗi đợt thi đua có tổng kết khen thưởng, rút kinh nghiệm động viên kịp thời;  <br /> khuyến khích thu hút giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thường xuyên <br /> trong giảng dạy, góp phần làm giàu thêm trang thiết bị  dạy học cho trường và <br /> phục vụ có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy.<br />         Năm là: Chỉ đạo việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học<br />        Chỉ đạo cho giáo viên phụ đạo học sinh yếu một cách thường xuyên, không <br /> nên theo đợt theo kỳ.<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  19<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> + Đối tượng tham gia học: Những học sinh tiếp thu chậm từ lớp 1 đến lớp <br /> 5, giáo viên chủ nhiệm lập danh sách gửi cho tổ trưởng tổng hợp số lượng và báo  <br /> cáo cho ban giám hiệu.<br /> + Hình thức và kế  hoạch phụ  đạo: Cần bố  trí sắp xếp các lớp cùng khối <br /> cùng học một buổi để tiện cho việc phụ đạo học sinh.<br /> + Thời gian phụ  đạo: Tiến hành từ  đầu tháng 10, mỗi tuần 2 buổi xen kẽ <br /> trái buổi các em học.<br /> + Giáo viên phụ đạo: Phân công 1 giáo viên chuyên môn Tiểu học phụ trách <br /> phụ đạo học sinh chưa hoàn thành ở các khối lớp, mỗi tháng có kiểm tra đánh giá <br /> mức tiến bộ của học sinh, đồng thời qua đó giáo viên rút ra kinh nghiệm để  thực  <br /> hiện tháng tiếp theo.<br /> *Tóm lại:   Người làm công tác quản lý như  chúng ta cần áp dụng các biện <br /> pháp trên một cách đồng bộ  để  khai thác, phát huy mặt mạnh của từng nhân tố <br /> trong nhà  trường, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng  <br /> dạy và học trong trường tiểu học. <br /> c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp <br /> <br /> Các giải pháp, biện pháp tôi đã nêu trên đều có mối quan hệ thống nhất biện <br /> chứng với nhau không thể tách rời, không thể coi trọng hay xem nhẹ một giải pháp <br /> nào. Đó là một công việc xuyên suốt trong một năm học của người quản lý chuyên <br /> môn. Do vậy cần được phối kết hợp sử  dụng thì mới nâng cao được chất lượng <br /> dạy học. <br /> <br /> Khi người quản lý chuyên môn thực hiện công tác điều tra trình độ  chuyên <br /> môn của giáo viên đã nắm bắt được hoàn cảnh của giáo viên mà phân công chuyên <br /> môn không hợp lý, không quản lý họ, không bồi dưỡng chuyên môn cho họ… thì <br /> chất lượng dạy học cũng không bao giờ  được cải thiện. Và ngược lại thấy giáo  <br /> viên mình còn non yếu về chuyên môn mà người quản lý chỉ quan tâm việc dự giờ, <br /> đánh giá họ mà không tư vấn cho họ thì cũng chẳng có kết quả gì…<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Phạm Thị Huế ­ Phó hiệu trưởng  20<br /> Biện pháp chỉ đạo chuyên  môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở  trường Tiểu học Đinh Tiên <br /> Hoàng<br /> <br /> <br /> d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu, phạm vi <br /> và hiệu quả ứng dụng.<br /> Nhờ  áp dụng các biện pháp hợp lý, phù hợp với đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2