intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
57
lượt xem
4
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang" với mục tiêu nhằm áp dụng một số biện pháp sư phạm giúp viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh, giúp viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu<br /> 1. Lý do chon đề tài.<br /> Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước  <br /> Việt Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ <br /> cùng với nó là hình  ảnh người công dân Việt Nam mới với trình độ  học vấn cao, <br /> năng động, sáng tạo, có khả  năng xử  lý thông tin cao, có khả  năng tự  lựa chọn và <br /> giải quyết các vấn đề  đặt ra trong cuộc sống, thích  ứng với sự  biến đổi không <br /> ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục đòi hỏi ngành phải <br /> có những nội dung chương trình phù hợp, đổi mới phương pháp dạy và học một  <br /> cách tích cực. Giáo dục không chỉ  hoàn thành việc đào tạo những con người thích <br /> ứng với xã hội mà còn đào tạo ra những con người đủ phẩm chất và trí tuệ để đón  <br /> đầu sự  phát triển của xã hội. Giáo dục mầm non là tiền đề  cho giáo dục tiểu học <br /> với nhiệm vụ  chăm sóc giáo dục trẻ  từ  0 đến 5 tuổi một lứa tuổi vô cùng quan  <br /> trọng. Trẻ ở tuổi mầm non ngồi sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ  ở gia <br /> đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ <br /> đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.  <br /> Công tác giáo dục là một chủ  chương lớn, quan trọng của toàn Đảng, toàn <br /> dân ta trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước trong đó giáo dục mầm non là  <br /> một ngành học cần thiết, một tác nhân quan trọng tác động và hình thành nhân cách <br /> con người cho trẻ.<br /> Chính vì vậy bước sang kỷ nguyên mới ngành giáo dục nói chung và bậc học  <br /> mầm non nói riêng tiếp tục đẩy mạnh và không những đổi mới, nâng cao công tác  <br /> giảng dạy để   tiến dần đến việc hồn thiện một giáo trình cơ  bản mang tính giáo  <br /> dục cao, có hiệu quả nhất, để giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân cách  <br /> con người mới. Đối  với trẻ mầm non có rất nhiều các hoạt động như  học tập, vui  <br /> chơi, lao động…. thông qua đó để  giáo dục trẻ. Song nếu trẻ  không được đến <br /> trường hoặc bỏ học thì chúng ta đã thất bại trong sự nghiệp trồng người.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 1<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Là cán bộ  quản lý phụ  trách chuyên môn của trường mầm non Cư  pang tôi <br /> nhận thấy được tầm quan trọng trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ  mầm non. <br /> Nhưng trên địa bàn trường đóng hầu hết là đồng bào dân tộc tại chỗ, việc đưa con <br /> em mình tới trường lớp mầm non   chưa được cha mẹ  trẻ  quan tâm, trẻ  đi học  <br /> chuyên cần không cao, còn bỏ học...<br /> Từ  những thực tế  đó, là một  cán bộ  quản lý phụ  trách chuyên môn trường  <br /> mầm non tôi luôn trăn trở phải làm như thế nào để trẻ   đi học chuyên cần và không <br /> còn tình trạng bỏ  học nên đã lựa chọn đề  tài“Một số  biện pháp chỉ  đạo giáo viên  <br /> làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang”.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> ̣<br /> Muc tiêu nghiên cưu cua đê tai: áp d<br /> ́ ̉ ̀ ̀ ụng một số biện pháp sư phạm giúp viên <br /> làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh.<br /> Mục đích nghiên cưu cua đê tai: <br /> ́ ̉ ̀ ̀ giúp viên làm tốt công tác duy trì sỹ  số học <br /> sinh.<br /> ̣ ̣<br /> Nhiêm vu nghiên c ưu cua đê tai:<br /> ́ ̉ ̀ ̀<br /> ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ột số biện pháp để giáo viên cung<br /> Nhiêm vu ma đê tai đăt ra nhăm cung câp m<br /> ̀ ̉  <br /> ̣<br /> cô kinh nghiêm và làm t<br /> ́ ốt công tác duy trì sỹ số tại lớp mình phụ trách thông qua tất  <br /> cả các hoạt động theo quy định của trường lớp mầm non.<br /> ̉ ̣ ́ ể tạo được hứng thú, sáng tạo  <br /> Giúp giáo viên tim ra cac giai phap, biên phap đ<br /> ̀ ́ ́<br /> nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp.  <br /> Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình  <br /> thu hút trẻ đến trường, tăng số lượng trẻ đi học chuyên cần từ  đó duy trì sỹ  số trẻ <br /> đến lớp...<br /> 3. Đối tượng nghiên cưu:<br /> ́<br /> Một số biện pháp nhằm giúp giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh<br /> 4. Pham vi nghiên c<br /> ̣ ưu:<br /> ́<br /> Khuôn khổ  nghiên cứu một số  biện pháp nhằm giúp giáo viên làm tốt công <br /> tác duy trì sỹ số học sinh<br /> Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 2<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017<br /> 5.Phương phap nghiên c<br /> ́ ưu<br /> ́:<br /> a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> Phương pháp thu thập những thông tin qua các tư liệu trên Internet, những <br /> vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác duy trì sỹ số học sinh.<br /> b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo <br /> viên<br /> Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với các giáo viên, và cha mẹ trẻ.<br /> Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết <br /> chất lượng hàng năm của nhà trường.<br /> Tham khảo những kinh nghiệm của các giáo viên, đồng nghiệp.<br /> Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng các giải pháp vào công tác chăm sóc <br /> giáo dục trẻ năm học 2016­ 2017 tại trường Mầm non Cư Pang.<br />   c. Phương pháp thống kê toán học<br /> Vào đầu năm học, tôi đã chủ  động kiểm tra, khảo sát, thống kê qua số  trẻ <br /> thực tế đến trường lớp mầm non.hăng ngày Cụ thể: <br /> Tổng số  Trẻ đi học  Đạt % Số trẻ đi học không  Chiếm tỷ lệ %<br /> học sinh chuyên cần chuyên cần<br /> 26 170 65 91 35<br /> 0<br /> <br /> <br /> II.Phần nội dung:<br /> 1.Cơ sở ly luân đê th<br /> ́ ̣ ̉ ực hiên đê tai:<br /> ̣ ̀ ̀<br />  Có thể nói rằng, bậc học mầm non là bậc học đầu tiên cung cấp những kiến <br /> thức đơn giản cho trẻ em thông qua các hoạt động học bằng chơi, chơi mà học. Các <br /> môn học ở trường mầm non cũng chỉ là những môn học mang tính chất  “Nhận biết” <br /> và “Làm quen” với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề xã hội. Tuy nhiên nếu không <br /> có những kiến thức được thông qua nhận biết và sự  làm quen ban đầu  ở  trường <br /> mầm non thì trẻ vào học ở trường tiểu học sẽ rất khó khăn. Như các nhà tâm lý học <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 3<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> đã nhận xét: Sự  khởi đầu  ở một đứa trẻ  theo quy luật khách quan là những tư  duy <br /> trừu tượng, trẻ được nhận thức thông qua các đồ vật, hiện tượng đơn giản, lúc này  <br /> trẻ sẽ được bắt đầu mọi thứ chỉ bởi sự nhận biết và làm quen với thế giới bên ngồi  <br /> mà thôi. Chính vì thế, bậc học mầm non đã nghiên cứu chương trình giáo dục cho  <br /> từng lứa tuổi phù hợp theo quá trình phát triển tư duy của trẻ. Do đó, việc trẻ được <br /> học  ở  trường mầm non là một điều rất quan trọng, trẻ  phải được chăm sóc,giáo <br /> dục  đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.<br /> Qua kết quả  khảo sát về  sự  sẵn sàng đi học của trẻ  5 tuổi (EDI) năm 2011 <br /> cho thấy: có hơn một nửa số trẻ bị  thiếu hụt hoặc có nguy cơ  bị  thiếu hụt ít nhất <br /> một lĩnh vực phát triển. Một số yếu tố liên quan đến sự thiếu hụt này chủ yếu là từ <br /> phía cha mẹ: do trình độ học vấn của mẹ thấp, trẻ có nhiều anh chị  em, trẻ từ  gia  <br /> đình nghèo, trẻ không được đi học mẫu giáo liên tục, trẻ em vùng kinh tế khó khăn,  <br /> trẻ là người dân tộc,...<br /> Mô đun  ưu tiên quản  lý 2 nội dung: thu hút cha mẹ  và cộng đồng tham gia  <br /> chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đó là: Đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cho bậc học mầm <br /> non trong giai đoạn hiện nay: tăng cường  sự  liên kết và  thống nhất giữa trường <br /> mầm non và cha mẹ trẻ cùng cộng đồng về nội dung, phương pháp, cách thức tổ CS­<br /> GD trẻ  ở trường cũng như  ở  gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi để  nhà trường thực <br /> hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học CS­GD trẻ cho các bậc cha <br /> mẹ và cộng đồng, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, nhận  <br /> thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử...  góp phần thực hiện tốt mục <br /> tiêu GD­GD trẻ mầm non. <br /> 2.Thực trang v<br /> ̣ ấn đề nghiên cứu:<br /> *. Ưu điểm và hạn chế của vấn đề nghiên cứu:<br /> ­ Ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:<br /> Đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề  mến trẻ, một số  cha mẹ học sinh đã <br /> quan tâm đến việc học của con em nên số  trẻ  ra trường lớp mầm non tương đối <br /> tăng so với các năm về trước như: năm học 2014­2015 tổng số  học sinh 227 cháu; <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 4<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> năm học 2015­2016 tổng số học sinh 255 cháu, năm học 2016­2017 tổng số học sinh  <br /> 261 cháu.<br /> Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thống mát, đồ  dùng <br /> đồ chơi đầy đủ ở phân hiệu buôn Knul, Buôn Riăng.<br /> ̉<br /> Ban thân tôi là phó hiệu trưởng được phân công phụ trách mảng chuyên môn <br /> liên tiếp nhiêu năm nên vi<br /> ̀ ệc quản lý, chỉ đạo và năm bắt về chuyên môn tương đối  <br /> vững vàng.<br /> ­ Hạn chế của vấn đề nghiên cứu<br /> Trường   lại   chia  thành  ba   điểm   cách   nhau  xa, cơ   sở   vật   phân  hiệu   Buôn <br /> Dham, Buôn Hma, Buôn Kô đang phải mượn nhờ  của các trường Tiểu học và nhà <br /> cộng đồng. <br /> Trường có 95% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống  <br /> và sinh hoạt của các em đang hết sức khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm nương  <br /> rẫy ở xa bỏ mặc con cái ở nhà hoặc dẫn đi theo.<br /> Một số  giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, một số  là giáo viên trẻ <br /> kinh nghiệm còn ít trong công tác duy trì sỹ số học sinh.<br /> Việc tiếp cận công nghệ  thông tin trên mạng, soạn giảng trên máy vi tính <br /> không thành thạo ở một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số .<br /> Một số giáo viên chưa  thực sự chủ động linh hoạt trong việc tổ chức cho trẻ <br /> các hoạt động, chưa thực sự chú trọng các hoạt động ngoại khóa, khâu tuyên truyền <br /> còn hạn chế chưa đa dạng<br /> *. Các nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu<br /> ­ Các nguyên nhân ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:<br /> + Nguyên nhân chủ quan:<br /> Đa số  giáo viên đã biết cách tuyên truyền tới các bậc cha mẹ  học sinh biết  <br /> được tầm quan trọng của việc cho trẻ đến trường mầm non<br /> Luôn học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai,  <br /> không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng.<br /> + Nguyên nhân khách quan<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 5<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Các đồng chí giáo viên được bố  trí công tác phù hợp năng lực, giáo viên có <br /> tình thần tự học cao.<br /> Một sô phụ  huynh nhận thức được việc cho con em mình đến trường lớp <br /> mầm non là quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho trẻ.<br /> Cơ sở vật chất trang thiết bị được Ủy Ban nhân dân xã EaBông rất quan tâm., <br /> phân hiệu thuộc Buôn Bun Knul, Buôn Riăng.đã được công ty Đăk Man xây dựng và <br /> đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ. <br /> ­ Các nguyên nhân hạn chế của vấn đề nghiên cứu:<br /> + Nguyên nhân chủ quan:<br /> Do giáo viên lớn tuổi dạy chương trình 26 tuần, chương trình cải cách thời <br /> gian lâu nên khi tiếp cận chương trình mầm non mới còn mang nặng chương trình  <br /> cái cách. Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết cách trang trí <br /> môi trường trong và ngồi lớp thu hút trẻ. một số là giáo viên trẻ mới ra trường kinh  <br /> nghiệm còn ít trong vấn đề  thu hút trẻ  dến lớp để  làm tốt trong duy trì sỹ  số  học  <br /> sinh.<br /> Do vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn nên việc tiếp  <br /> cận công nghệ thông tin trên mạng, soạn giảng trên máy vi tính còn ít<br /> Các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số  do bố  mẹ  đi làm rẫy  <br /> mang đi theo nên việc đi học chuyên cần chưa cao…<br /> Đồ dùng phục vụ tiết hoạt động chung và các hoạt động trong ngày chưa đa  <br /> dạng như: Những vật mẫu, những con vật thật, đồ vật ...<br /> + Nguyên nhân khách quan<br />   Một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc cho  <br /> con em mình đến trường mầm non.<br /> Đặc thù là vùng đồng bào Dân tộc thểu số mà là vùng đặc biệt khó khăn nên  <br /> việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị còn hạn chế.<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> ̣ ̉ ̉<br /> a. Muc tiêu cua giai phap<br /> ́<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 6<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Từ  những nguyên nhân, các yếu tố  thực trạng nêu trên tôi lựa chọn các giải  <br /> pháp biện pháp phù hợp. Những giải pháp biện pháp đó nhằm mục đích giúp giáo <br /> làm tốt công tác chủ nhiệm từ đó thu hút trẻ thích đến trường<br /> ­ Lựa chọn các biện pháp, giai phap phù h<br /> ̉ ́ ợp sẽ  giải quyết được vấn đề  từ <br /> lòng tin đến thay đổi cách nhìn của các bạc cha mẹ khi đưa con em đi học ở trường <br /> lơp mầm non, từ  đó giáo viên biết cách thu hút trẻ  đến trường và tăng tỷ  lệ  trẻ  đi <br /> học chuyên cần.<br /> ­ Khi áp dụng những biện pháp này thành công sẽ mang lại kết quả sau:<br /> <br /> <br />  Giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc trang trí môi trường trong và ngồi <br /> lớp cũng như   công tác tự  làm đồ dùng dạy học..dạy trẻ hàng ngày, tạo được mối  <br /> liên hệ phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng.<br /> Trẻ phát triển đồng đều các lĩnh vực, phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ <br /> hứng thú hơn trong mọi hoạt động. <br /> Trẻ mạnh dạn, tự tin, phản ứng tốt với mọi tình huống hàng ngày của trẻ. <br /> Cha mẹ học sinh thấy được sự  thay đổi của con em mình, từ  đó có sự  phối  <br /> hợp tốt hơn giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ  học sinh để  công tác thu hút trẻ <br /> đến trường từ đó để chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.<br /> ̣<br /> b. Nôi dung va cach th<br /> ̀ ́ ưc th<br /> ́ ực hiên giai phap<br /> ̣ ̉ ́<br /> *Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên trong công tác tuyên truyền<br /> Bám sát kế hoạch giáo dục của nhà trường đầu năm học, trên cơ sở đó đề ra  <br /> các kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với tình hình của lớp, của địa phương  <br /> mà giáo viên đang công tác.<br /> Giáo viên tìm hiểu về gia đình, cộng đồng nơi trẻ  đang sống để  thống nhất <br /> cách giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình, tránh xảy ra trường hợp “trống đánh  <br /> xuôi, kèn thổi ngược”. <br /> Đưa ra kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể và giáo viên phải kiên trì thực <br /> hiện, biết chọn lọc và khai thác nội dung, tổ  chức hình thức tuyên truyền phù hợp <br /> khi trao đổi cùng phụ huynh. <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 7<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Phối hợp với các cơ  quan thông tin đại chúng, với lãnh đạo nhà trường để <br /> đưa nội dung bài viết, hình ảnh,lời nói phù hợp, có sức thuyết phục thì mới đến tai  <br /> người nghe và mới có hiệu quả. <br /> Trao đổi giờ đón và trả trẻ: Ví dụ: khi đón trẻ thấy trẻ có vẻ buồn hơn mọi  <br /> ngày cô có thể hỏi phụ huynh ở nhà trẻ như thế nào như về giấc ngủ, ăn uống.<br /> Hướng dẫn giáo viên tổ  chức hội thi, hội giảng, ngày hội ngày lễ  để  tuyên  <br /> truyền, thông qua đó chúng ta tăng cương cũng cố, ôn luyện các kiến thức đã dạy  <br /> cho các cháu một cách hiệu quả để phụ  huynh thấy rằng trẻ đến trường mầm non <br /> là được học tập, tiếp thu nhiều điều bổ ích chứ không phải vui chơi,  hoặc đó chỉ là  <br /> nơi giữ trẻ. <br /> Giáo viên cần kết hợp với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc và giáo dục <br /> trẻ, thường xuyên trao đổi và tìm hiểu tâm sinh lí của từng trẻ, Qua bảng tin, bảng <br /> tuyên truyền  ở  lớp, giờ  đón trẻ, trả  trẻ  và qua sổ  liên lạc, giáo viên tuyên truyền  <br /> đến cha mẹ  của trẻ  những kết quả  giáo dục  ở  con mình, tạo điều kiện cho giáo <br /> viên trao đổi hai chiều với các bậc cha mẹ những vấn đề  có liên quan đến trẻ, các <br /> thông tin của lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại các bậc cha mẹ  có thể  ghi chép  <br /> những yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên.<br /> Lập kế hoạch tuyên truyền cách chăm sóc, giáo dục trẻ  đến với cha mẹ  trẻ <br /> từ  đó giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc nuôi dạy trẻ  hàng ngày, tạo <br /> được mối liên hệ  phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng từ  đó việc chăm sóc giáo  <br /> dục trẻ  và công tác duy trì sỹ số được diễn ra thuận lợi hơn.<br /> *Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường:<br /> Để  thu hút trẻ  thích đi học giáo viên không thể  dùng lời nói không chưa đủ <br /> mà phải biết cách xây dựng môi trường. Vì vây là người quản lý phụ  trách chuyên <br /> môn phải hướng dẫn giáo viên nắm vai trò các nguyên tác xây dựng môi trường:<br /> ­ Vai trò của môi trường giáo dục trong trường mầm non.<br /> Môi trường giáo dục trong trường mầm non tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám <br /> phá, phát triển điều mới lạ  hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ  được tự  lựa chọn hoạt <br /> động cá nhân hoặc hoạt động nhóm, trẻ tham gia tích cực tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 8<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> khả năng, qua đó cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ nhằm góp phần hình thành và  <br /> phát triển nhân cách cho trẻ mầm non.<br /> ­Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non<br /> + Môi trường đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý cho trẻ.<br /> Đảm bảo giữ  vệ  sinh nguồn nước (hệ  thống cấp nước và hệ  thống thoát <br /> nước) không khí, thực phẩm.<br /> Các trang thiết bị, đồ  dùng, đồ  chơi được bảo dưỡng, giữ  gìn sạch sẽ  luôn  <br /> tạo sự hấp dẫn đối với trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an tồn tránh những nguy hiểm<br /> Môi trường được xây dựng tránh nơi ô nhiễm, ồn ào và những nơi hay xảy ra  <br /> tai nạn rủi ro.<br /> + Môi trường được xây dựng trong suốt quá trình thực hiện chương trình <br /> chăm sóc giáo dục trẻ.<br /> Việc xây dựng môi trường phải được tiến hành trong suốt thời gian thực  <br /> hiện CT CSGD trẻ.<br /> Kế  hoạch xây dựng môi trường phải cụ  thể  và được tiến hành hàng ngày, <br /> tránh đưa ồ ạt đồ dùng, đồ chơi vào cùng một lúc.<br /> +Môi trường giáo dục đa dạng, phong phú để kích thích sự phát triển của trẻ<br /> Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với  <br /> cuộc sống hàng ngày của trẻ<br /> Môi trường phản ánh kinh nghiệm, văn hóa của trường mầm non, của địa <br /> phương…nhằm cung cấp cho trẻ những hiểu biết về nền văn hóa địa phương.<br /> Nguyên liệu đa dạng, tận dụng nguyên vật liêu địa phương, nguyên vật liệu  <br /> tự  nhiên và vật liệu tái sử dụng nhằm mở rộng cơ hội học tập, hỗ trợ nhiều hoạt  <br /> động chơi của trẻ<br /> Trang thiết bị, đồ  dùng, đồ  chơi có màu sắc, hình dạng, kích thước, chức  <br /> năng sử dụng phù hợp, hứng thú đối với trẻ.<br /> Tận dụng và khai thác triệt để  tác dụng giáo dục của môi trường xây dựng <br /> tránh tình trạng lãng phí công tác, thời gian<br /> Luôn thay đổi không gian môi trường giáo dục tạo ra sự hấp dẫn mới lạ đối  <br /> với trẻ.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 9<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Tôn trọng nhu cầu, sở thích và có tính đến khả năng của mỗi trẻ<br /> Phải giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường, biết giữ  gìn môi trường sắp xếp <br /> gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ.<br /> +Môi trường phải thuận lợi để hình thành các kỹ năng xã hội<br /> Xây dựng môi trường thân thiện,  ấm cúng, cởi mở  giữa cô và trẻ, giữa trẻ <br /> với trẻ, giữa trẻ với người xung quanh. Cô giáo phải tạo cơ hội để  trẻ  mạnh dạn <br /> bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cử chỉ, lời nói, việc làm của <br /> cô giáo phải luôn mẫu mực để trẻ noi theo.<br /> Nhà trường, gia đình và xã hội phải thống nhất các biện pháp giáo dục những  <br /> thói quen hành vi văn hóa cho trẻ.<br /> ­ Môi trường ngoài lớp:<br /> Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non không chỉ   ở  trong <br /> nhóm, lớp mà phải được tiến hành ở môi trường chung trong trường mầm non.<br /> Xây dựng môi trường chung trong trường mầm non bao gồm có: sân vườn,  <br /> khối phòng phục vụ  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, <br /> phòng vệ sinh, hiên chơi)…sân, vườn: vườn hoa, vườn cây, luống rau, các con vật;  <br /> hệ thống cung cấp nước sạch và thoát nước<br /> Đây là môi trường sẵn có xung quanh trường, lớp căn cứ  vào mục tiêu giáo  <br /> dục của từng chủ  đề  giáo viên phải biết tận dụng, khai thác, bổ  sung các thiết bị, <br /> đồ dùng để tổ chức hoạt động ngồi trời cho trẻ.<br /> Vi dụ: Cổng trường trang trí các cảnh đẹp mắt, như nàng Bạch Tuyết và bảy <br /> chú lùn, các cây , con vật các cây xanh có biển tên. Vào đến cửa lớp trang trí bảng  <br /> tuyên truyên những nội dung bé học ở trong tuần, những thông tin cần thiết và thiết  <br /> thực đang xảy ra: ví dụ: dịch sốt xuất huyết, cảm cúm, trời lanh…ta treo hình ảnh <br /> kèm theo chữ viết.<br /> Sắp xếp, bố trí tạo khoảng không gian phù hợp cho các khu vực hoạt động <br /> ngoài trời dựa vào diện tích sân chơi dựa trên tổng diện tích của trường, giáo viên  <br /> có thể  quy định khoảng không gian hoạt động trong mỗi chủ  đề  cho trẻ   ở  các độ <br /> tuổi.<br /> Tận dụng các loại cây xanh tạo bóng mát, có sự biến đổi của lá, của hoa theo<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 10<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> mùa và gần gũi với cuốc sống thực của trẻ, các cây hoa có màu sắc tươi sáng. <br /> Đồ  chơi trong sân trường đa dạng: đu quay, cầu trượt, bập bênh, xích đu…<br /> phù hợp với độ tuổi, vị  trí. Ví dụ: trẻ  nhà trẻ  nên có đồ chơi riêng: cầu trượt thập, <br /> đồ chơi vận động như ô tô, xe đạp 3 bánh…đồ  chơi đặt vị  trí hợp lý, đảm bảo an  <br /> toàn  và cô giáo bao quát tốt khi trẻ chơi.<br /> Sân chơi nên bố trí những khu vực để cho trẻ có thể hoạt động phát triển thể <br /> chất, khám phá khoa học, làm thí nghiệm đơn giản( khu vực chơi với nước, với  <br /> cát.), khu vực trồng rau, trồng cây hoa…trẻ được tham gia lao động chăm sóc cây…<br /> ­ Môi trường trong lớp<br />   Xây dựng môi trường trong nhóm lớp: môi trường tổ  chức các hoạt động <br /> học tập (hoạt động tạo hình, âm nhạc, vận động…) môi trường tổ chức vui chơi… <br /> phù hợp theo từng chủ đề.<br /> Giáo viên nên phân bố khoảng không gian hợp lý giữa các khu vực như: hiên <br /> chơi. Các góc chơi trong lớp nên có ranh giới (có thể sử dụng giá, tủ nhỏ­ thấp, rèm,  <br /> bìa...), có lối đi thuận tiện, với trẻ  cáng lớn thì  lối đi càng rộng hơn để  giúp trẻ <br /> thiết lập mối quan hệ trong khi chơi. Khoảng không gian trong mỗi góc được xác <br /> định tùy theo lứa tuổi, số lượng trẻ chơi, số lượng đồ dùng, đồ chơi…<br /> Đảm bảo đủ ánh sáng cần thiết, đối với góc chơi mà trẻ cần tập trung chú ý <br /> suy nghĩ phải đảm bảo yên tĩnh. Nếu diện tích lớp chật thì: thu dọn bớt một vài thứ <br /> để  tạo không gian hoạt động cho trẻ  hoặc có thể  xây dựng luân phiên góc: có thể <br /> tuần 1 xây dựng 2­3 góc, sang tuần thứ 2 dỡ bỏ góc cũ xây dựng 2­3 góc hoạt  động  <br /> khác, đảm bảo trong thời gian triển khai chủ đề trẻ  được chơi, được rèn luyện kỹ <br /> năng trong nhiều góc khác nhau.<br /> Bố trí sắp xếp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giáo <br /> dục theo chủ đề.<br /> *Biện pháp 3:  Chuân bi đây đu đô dung, đô ch<br /> ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ơi và cách bố  trí sắp xếp đồ  <br /> dùng, đồ chơi để thu hút trẻ hứng thú tham gia hoat đông h<br /> ̣ ̣ ọc và chơi:<br /> Trên cơ  sở  đã xác định những nội dung cần xây dựng và những thứ  có thể <br /> lưu giữ lại được từ  chủ  đề  trước thì phải có kế  hoạch mua sắm, sưu tầm, làm đồ <br /> dùng đồ chơi để phục vụ cho chủ đề mới.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 11<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Ví dụ: Từ chủ đề ” Thế giới thực vật” chuyển sang chủ đề “ Thế giới động  <br /> vật” có thể  lưu thành tranh mảng tường “tranh chủ đề  với một số  cây xanh, hàng  <br /> rào, thảm cỏ… có thể bổ sung thêm: mô hình chuồng các con vật, các con vật bằng <br /> chất liệu khác nhau: nhựa, vải, bông… hoặc có thể  kết hợp với gia đình để  huy  <br /> động phụ  huynh đóng góp  ủng hộ  một số  thức ăn cho con vật, sưu tầm một số <br /> tranh ảnh về các loài động vật hoặc mang đến lớp cho mượn một vài con vật thật <br /> như mèo, gà, thỏ…Tân dụng các nguồn nguyên liệu, phế liệu như<br /> Giáo viên cần xác định rõ và có kế hoạch thực hiện<br /> Đồ dùng cô làm: những thứ cô phải làm là những thứ có tính chất giới thiệu <br /> chủ đề hoặc khó làm hơn do cần sự khéo léo thể hiện bố cục, đường nét, màu sắc.<br /> <br /> <br /> Đồ dùng cô và trẻ cùng làm: cô có thể làm mẫu một vài thứ sau đó gợi ý cho  <br /> trẻ làm hoặc cô cùng tham gia với trẻ<br /> Ví dụ: Làm sách tranh: Cô nên yêu cầu để  trẻ  chọn tranh và cắt sau đó cô  <br /> giúp trẻ  đóng lại các tờ  tranh lại thành quyển hoặc sau khi trẻ  vẽ  tranh cô có thể <br /> giúp trẻ viết lại những ý tưởng của trẻ vào bức tranh mà trẻ vừa vẽ.<br /> Trẻ  tự  làm: Một số  tranh  ảnh, đồ  dùng đồ  chơi quen thuộc cô có thể  giao  <br /> nhiệm vụ  cho trẻ  tự  làm, khuyến khích trẻ  có hứng thú làm và hiểu được ý nghĩa <br /> của công việc được giao.<br /> Ví dụ: Làm đồ  chơi các con vật tặng bạn, làm bưu thiếp tặng bạn, tặng  <br /> mẹ...<br /> Ví dụ: Từ  những vật liệu phế thải như lịch cũ có hình  ảnh về  Con búp bê,  <br /> bình nước, bàn ủi, ly uống nước, chự hoa ngày tết có các từ hoặc chữ cái… Sau đó  <br /> tổ chức và hướng dẫn cho trẻ cắt dán làm an bum .v.v thông qua hoạt động góc...<br /> Hướng đẫn giáo viên tạo cơ hội cho trẻ xây dựng nhiều mô hình hoạt động <br /> đẹp mắt, hấp dẫn như  mô hình trang trại có vườn, ao, chuồng hay mô hình vườn  <br /> cây của bé ... và đúng với thực tế. Bên cạnh đó cô giáo thường xuyên lồng ghép  <br /> nhiều hoạt động khác để  giúp trẻ  khi vào tiết làm quen chữ  cái phát âm chuẩn và  <br /> nhận biết chính xác hơn.<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 12<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Lưu ý: cô giáo lên kế hoạch cụ thể thời gian, nội dung tổ chức làm đồ dùng,  <br /> đồ chơi vào các thời điểm trong ngày cho phù hợp tránh tình trạng cắt xén giờ  học,  <br /> giờ chơi hoặc làm xáo trộn nề nếp sinh hoạt của trẻ.<br /> ­ Sắp xếp, bố trí<br /> Trẻ nhóm trẻ Trẻ lớp mầm Trẻ lớp chồi Trẻ lớp lá<br /> ­  Tranh   ảnh   treo  ­   Tranh   mảng  ­   Tranh   mảng  ­ Trẻ  có thể  tham <br /> trên tường cần có  tường đơn giản có  tường   có   bố   cục  gia   làm   tranh <br /> nội   dung,   bố   cục  màu   tươi   sáng,  phức   tạp   hơn   và  mảng   tường, <br /> đơn giản, màu sắc  hấp dẫn trẻ có   tác   dụng   cung  album  ảnh, tự  làm <br /> đẹp thu hút sự chú  cấp   kiến   thức,  đồ   dùng,   đồ   chơi <br /> ý của trẻ kinh   nghiệm   cho  và   hiểu   được   ý <br /> trẻ. Tranh treo vừa  nghĩa   của   công <br /> tầm,   gợi   mở   cho  việc này.<br /> trẻ  cách thức hoạt <br /> động.<br /> ­   Số   lượng   góc  - Số   lượng  ­   Số   lượng   góc  ­   Số   lượng   góc <br /> chơi ít góc   chơi  chơi   cầ   bố   trí  chơi   cần   bố   trí <br /> cần bố  trí ít  nhiều   hơn   lớp  nhiều   hơn   lớp <br /> hơn   so   với  mầm, các góc chơi  chồi. Góc chơi của <br /> trẻ   lớp  đa dạng. Ví dụ: trẻ  trẻ   đa   dạng,   nội <br /> chồi.   Tuy  có   thể   chơi   bán  dung   chơi   trong <br /> nhiên   cần  hàng   khác   nhau  các   góc   thể   hiện <br /> cân   nhắc  như: : của hang rau  đa   dạng   nhiều <br /> đến   số  quả”,   “   của   hàng  mặtcủa   cuộc <br /> lượng   trẻ  thực phẩm”… sống. Nên có thêm <br /> chơi,   hứng  một   số   góc   chơi  góc thư  giãn hoặc <br /> thú của trẻ,  mới   xuất   hiện”  thực hiện ý tưởng <br /> diện   tích  siêu   thị”,   “   tiệm  riêng của mình<br /> của lớp may thời trang”.<br /> Tên   của   góc   đơn <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 13<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> giản, dễ hiểu, gần <br /> gũi với trẻ <br /> ­ Giá, kệ để đồ  ­   Kệ   để   đồ   chơi  ­ Các kệ giá để đồ  ­ Giá để đồ chơi <br /> dùng đồ chơi  thấp   hơn   so   với  chơi   có   bánh   xe,  vừa tầm, ngăn để <br /> thấp, vừa tầm tay  chồi, lớn, các ngăn  cao hơn lớp mầm. đồ chơi rộng hơn<br /> với trẻ  để   đồ   chơi   vừa <br /> phải   tuỳ   theo   số <br /> lượng đồ chơi, các <br /> kệ  để  đồ  chơi có <br /> bánh xe,<br /> - Chủng   loại  ­   Chủng   loại   đồ  ­  Đồ   chơi cho trẻ  ­   Chủng   loại   đồ <br /> đồ   chơi   ít  chơi   không   nhiều  phải   để   ở   dạng  chơi   nhiều   hơn <br /> hấp   dẫn,  nhưng   số   lượng  rời,   dạng   mở  lớp chồi, nhưng số <br /> gần   gũi  nhiều vì trẻ (không có sẵn) để  lượng   đồ   chơi <br /> thân   quen  ­   Đồ   chơi   trong  kích   thích   tính   tò  mỗi   loại   ít   hơn. <br /> với   cuộc  góc   đa   dạng   về  mò thích khám phá  Đồ   chơi   gồm <br /> sống   thực  màu   sắc,   hình  của   trẻ.   Kích   cỡ  nhiều   chi   tiết, <br /> của trẻ. Số  dạng,   kích   thứoc,  đồ   chơi   phải   vừa  phải   ở   dạng <br /> lượng   đồ  âm thanh, chủ yếu tay với trẻ. rời( không có sẳn)<br /> chơi   không  ­   Chủng   loại   đồ <br /> cần   nhiều  chơi   nhiều   nhưng <br /> như   lứa  số   lượng   đồ   chơi <br /> tuổi sau. của mỗi loại lại ít <br /> ­   Đồ   dùng,   đồ  hơn<br /> chơi trong các góc <br /> cô chuẩn bị làm và <br /> chuẩn bị cho trẻ<br /> <br /> <br /> Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi dưới dạng mở, kích thích trẻ tích cực hoạt động.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 14<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Thường xuyên thay đổi cách trang trí sắp xếp góc chơi tạo sự hấp dẫn, mới  <br /> lạ với trẻ.<br /> <br /> <br /> *Biện pháp 4:  Một số giải pháp thu hút trẻ trong các hoạt động học và chơi,  <br /> mọi lúc mọi nơi.<br /> Để  trẻ  hứng thú, hoạt động tích cực sôi nổi tham gia vào giờ  học làm quen <br /> với chữ cái đạt kết quả cao tôi hướng dẫn giáo viên vận dụng một số trò chơi vào  <br /> các  tiết học cụ thể như:<br /> Ví dụ: Tiết làm quen với chữ cái ô.ô.ơ<br />          Chủ đề: Trường mầm non<br />          Chủ đề nhánh: Lớp học bé yêu thương<br /> Với tiết học này tôi tổ chức dưới hình thức trò chơi “Ô cửa bí mật”.<br /> Để trẻ hứng thú tham gia chủ động tích cực trong các hoạt động học và chơi <br /> khi vào bài hướng dẫn giáo viên đóng vai trò người dẫn chương trình đi vào giới  <br /> thiệu chương trình “Chào đón các bé đến với trò chơi Ô cửa bí mật, với chủ  đề: <br /> "Lớp học bé yêu thương” Đến tham gia trò chơi hôm nay gồm có 02 đội thi, tôi  <br /> muốn biết đội một đâu (trẻ ở đội một đứng lên giơ tay vẫy), đội hai đâu (trẻ ở đội  <br /> hai đứng lên giơ tay vẫy).<br /> Bây giờ hai đội cùng tham gia vào trò chơi, hai đội sẽ lên bốc thăm để chọn  <br /> cho đội mình một ô cửa ( 2 trẻ đại diện 2 đội lên bốc thăm)<br /> Cô đọc ô cửa của 2 đội và lần lượt mở 2 ô cửa và cho trẻ gọi tên 2 bức tranh  <br /> và đọc từ dưới tranh lên.<br /> Cho trẻ chơi trò ghép chữ.<br /> Cô nhận xét và thưởng cho trẻ những chiếc mũ về lớp...<br /> Sau khi cô giới thiệu chữ cái mới “o.ô.ơ” và cho trẻ phát âm theo cả lớp, tổ,  <br /> cá nhân, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ với nhau.<br /> Cho trẻ chơi các trò chơi ôn luyện để tạo hứng thú và giúp trẻ khắc sâu nhận  <br /> biết và nhớ ba chữ cái o.ô.ơ<br /> * Trò chơi “chọn chữ theo yêu cầu”<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 15<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Cô phát âm, nói cấu tạo chữ   hay cho chữ cái nào biến mất thì trẻ  trọn chữ <br /> cái đó và phát âm.<br /> * Trò chơi “ trồng cây vườn trường”<br /> * Luật chơi: Trẻ trồng đúng cây có chữ cái cô yêu cầu  trong vòng 3 phút đội <br /> nào trồng được nhiêu và đúng theo yêu cầu là đội thắng cuộc <br /> Cách  chơi : Cô chia trẻ thành ba đội chơi yêu cầu mỗi đội trồng cây thứ  tự <br /> mỗi đội trồng cây có chữ  cái, mỗi trẻ  lên chơi mỗi lượt chỉ trồng một cây  có chữ <br /> cái theo yêu cầu vào khu vườn của tổ mình.<br /> *Trò chơi “Tìm chữ qua thơ”<br /> Cho trẻ lên tìm và đếm xem có bao nhiêu chữ (o.ô.ơ) trong bài thơ và gắn hoa  <br /> vào dưới chữ cái đó...<br />  Việc tổ  chức cho trẻ một tiết học làm quen với chữ  cái với hình thức theo  <br /> một “chương trình” xuyên suốt tiết học với cô giáo là người dẫn chương trình kết <br /> hợp khéo léo các trò chơi, có khoảng thời gian cho trẻ  thư  giãn bằng các trò chơi  <br /> linh động xen kẽ trẻ cảm thấy thoải mái với không khí học vui vẻ, sôi nổi, trẻ tích <br /> cực tham gia.<br /> Bằng các trò chơi mới trẻ  sẽ  hứng thú khám phá những điểm mới của bài <br /> học, tạo được sức hút mạnh mẽ của trẻ vào bài học và giúp trẻ khắc sâu trí nhớ về <br /> cấu tạo chữ được làm quen.<br /> Cho nên với mỗi tiết dạy  tôi chỉ  đạo giáo viên luôn tìm tòi, sáng tạo những  <br /> trò chơi mới, cách chơi mới  ứng dụng với các hình thức khác nhau, thường  xuyên  <br /> thay đổi trò chơi để tạo sự mới lạ hứng thú với trẻ.<br /> Ví dụ: Bài làm quen với chữ cái i, t, c.<br /> Chủ đề: Một số nghề bé biết<br /> Chủ đề nhánh: nghề giáo viên<br /> Trong phần ôn luyện giáo viên  cần hướng dẫn cho trẻ  chơi trò chơi “Xếp <br /> chữ” Với cách chơi cô phát âm hay nói cấu tạo chữ cái nào trẻ đứng xếp thành chữ <br /> cái đó.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 16<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Ví dụ: Cô phát âm chữ  i hay nói   chữ  gì có một nét thẳng đứng, một dấu  <br /> chấm ở trên nét thẳng đứng – trẻ đứng thành một hàng thẳng, một trẻ  đứng ở trên  <br /> hàng thẳng làm dấu chấm để tạo thành chữ “i”. <br /> Ví dụ : trò chơi tạo chữ trên cơ thể như cho trẻ hát một bài trong chủ đề cô <br /> nói tạo chữ ­ tạo chữ, trẻ nói lại chữ gì ­ chữ  gì, cô nói chữ  i trẻ đưa một ngón tay <br /> lên...<br /> Đối với tiết dạy “Làm quen văn học”<br /> Ví dụ: Trong tiết dạy làm quen với những con vật đáng yêu quanh bé ...<br /> Hướng dẫn giáo viên cho trẻ thi “đố vui ” hai đội ra câu đố cho nhau và giải <br /> câu đố đội bạn. <br />  “Con gì chân ngắn, mỏ lại có màng.<br /> Mỏ bẹt màu vàng, hay kêu cạp cạp”? <br /> ­ Như vậy trẻ được câu đố rất vui vẻ hào hứng, kích thích t ư duy, làm phong <br /> phú vốn từ và ngôn ngữ mạch lạc ...<br /> ­ Giáo viên đưa âm nhạc xen kẽ  giữa các phần chuyển tiếp trong tiết dạy <br /> hoặc trò chơi để tiết dạy thêm hào hứng, sôi động.<br /> ­ Trong tiết dạy giáo viên cũng kích thích khả năng sáng tạo nghệ thuật của  <br /> trẻ bằng cách gắn hoặc dán, hay tô màu để hồn thiện bức tranh.<br /> ­ Giáo viên thường tổ chức các trò chơi trong tiết học, các trò chơi động, trò  <br /> chơi tĩnh đan xen nhau để  tạo hứng thú, tiết dạy vui tươi, trẻ  thêm phần hoạt bát <br /> nhanh nhẹn.<br /> ­ Với mỗi hình  ảnh cho trẻ  làm quen đều có từ  tương  ứng  ở  dưới để  luôn <br /> được tắm mình trong môi trường chữ viết.<br /> Hoạt động ngoài trời: Ví dụ: đối với chủ đề “thực vật”<br /> Cho trẻ được quan sát, trò chuyện về thế giới xung quanh. Cho trẻ quan sát <br /> vườn hoa. Cô sử  dụng những câu hỏi gợi mở, bắt buộc trẻ  phải suy nghĩ trả  lời,  <br /> dạy cho trẻ  cách cảm thụ  vẻ  đẹp tự  nhiên của thiên nhiên mà lại tư  duy, nhớ  lâu, <br /> ấn tường như: Đang là mùa xuân, thời tiết  ấm áp có mưa xuân khiến các loại hoa <br /> đua nở ( tên gọi, màu sắc, mùi hương...) <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 17<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> Các loại hoa được xen kẽ màu sắc tạo nên cái rực rỡ của bức tranh mùa xuân  <br /> (hình dáng cánh và lá của từng loại hoa, trồng ở đâu?, tác dụng...). Gió thổi nhẹ làm <br /> rung rinh, bươm bướm chuồn chuồn dập dìu, con ong tìm mật... Quan sát con vật,  <br /> nhà cửa, đồ chơi ngoài trời, cây, ôtô, các hiện tượng thiên nhiên.... <br /> Trò chuyện về  cảnh vật thiên nhiên nơi trẻ  được tham quan du lịch, dùng <br /> ngôn ngữ  cung cấp cho trẻ  tư  duy về  âm thanh, đường nét, màu sắc, không gian,  <br /> thời gian của cảnh vật. Cho trẻ xếp hình, vẽ tự do.... chơi ở góc tạo hình: vẽ, nặn, <br /> xé, dán, tô màu, dán hình,... trang trí lớp học, góc chủ đề cùng với cô,... làm đồ dùng,  <br /> đồ chơi để phục vụ các môn học khác. Trò chuyện, tả về những người thân, cô giáo <br /> và các bạn.<br /> Đối với hoạt động góc: Ví dụ chủ đề “Trường mầm non của bé”<br /> Chủ đề: Lớp học bé yêu thương<br /> Đề tài: Xây lớp học của bé<br /> Giáo viên tạo hứng thú bằng trò chơi cho trẻ ngồi quanh cô cô hỏi trẻ về các <br /> góc chơi, cách chơi ở các góc, cho trẻ lấy hoa đeo vào về góc mà mình thích chơi. <br /> Khi trẻ chơi cô có thể đóng vai cùng chơi, gợi ý dẫn dắt trẻ chơi…<br /> ­ Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin như:<br /> Chỉ đạo giáo viên cho trẻ xem các hình ảnh nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi. <br /> Các tác phẩm được thực hiện các thao tác, cách làm các chi tiết tạo sản phẩm thật  <br /> gần gũi với trẻ<br /> Ví dụ: Vẽ vườn cây ăn quả – Tô màu, làm hiệu ứng gây hứng thú.<br /> Cô hướng dẫn trẻ thực hiện, cho trẻ lần lượt thực hiện. Cô hướng dẫn tỉ mỉ <br /> cho trẻ được làm quen dần qua máy tính<br /> ­Trong các hoạt động mọi lúc mọi nơi<br /> Một ngày ở trường mầm non trẻ trải qua rất nhiều hoạt động như  vui chơi,  <br /> ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân…. Cô giáo cần dạy trẻ những thói quen tốt  trong ăn uống, <br /> biết cách sử dụng các đồ dùng ăn uống; hơn nữa trẻ sẽ được dạy cách sử dụng các  <br /> đồ dùng đúng chức năng một cách chính xác và thuần thục.Việc này được thực hiện <br /> trong giờ  học, giờ  sinh hoạt hàng ngày của trẻ  tại lớp…. Cô dạy bằng hành động <br /> thực tế, ân cần không dọa nạt, đánh đập trẻ. <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 18<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br />  Giờ ăn cô hướng dẫn trẻ trước khi ăn mời cô và các bạn, trong khi ăn không <br /> nói chuyện, không làm rơi vãi cơm, không ngậm thức ăn lâu trong miệng, không  <br /> vừa ăn vừa chơi… băng lời nói cử chỉ ân cần: ví dụ: trong khi ăn trẻ làm dổ cơm cô  <br /> không la măng hay dọa trẻ  mà lại gần hỏi con nhỡ tay làm đổ  cơm thôi để  cô lấy <br /> chén khác cho con nhé, con nhớ cẩn thận đừng làm đỏ nữa nhé…<br /> ­ Qua các trò chơi giáo viên chuẩn bị  đồ  dùng đày đủ  đẹp, an tồn, dung các  <br /> thủ  thuật lên lớp hay và là tạo các tình huống cho trẻ  để  trẻ  chơi với nhau. Thông  <br /> qua trò chơi, giúp cháu húng thú tham gia các hoạt động chơi, không nhàm chán,  <br /> không gò ép.<br /> ­ Ở trường mầm non các bé còn được tham gia các lễ hội, các buổi sinh hoạt, <br /> đây cũng là dịp để  cô giáo giao lưu với các bé và cha mẹ  các bé, chơi các trò chơi <br /> ngắn để phát triển khả năng phản ứng nhanh của trẻ, đồng thời giúp trẻ mạnh dạn,  <br /> tự tin hơn trước đám đông<br /> ­ Ngoài ra trong các trò chơi có luật, trò chơi dân gian, trò chơi vận động trẻ <br /> có sự hợp tác với nhau trong nhóm chơi, biết phối hợp và đồn kết chơi với nhau. <br /> Ví dụ: Trò chơi dân gian kéo co, trẻ  chen lấn, xô đẩy nhau để  dành phần  <br /> chơi, khi kéo thua trẻ ngã lên nhau dẫn đến một số cháu khóc, cô giáo nên giải thích, <br /> phân chia các lượt chơi phù hợp, dạy trẻ  các kỹ  năng khi kéo để  cân sức với đội  <br /> bạn…<br /> ­ Giáo viên cần các thói quen về kỹ năng sống  được lồng ghép vào các hoạt  <br /> động của lớp trong ngày.<br /> Ví dụ cô dạy các cháu bỏ rác vào sọt, không vứt rác bừa bãi, không vứt rác ra  <br /> ao, hồ, sông, suối..<br /> Qua giờ ngủ, cháu biết nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện, không làm ồn  <br /> ào hoặc chọc phá bạn.<br /> Ví dụ qua giờ đón trẻ, cô nhắc cháu biết chào ba mẹ khi đi học, cất đồ dùng <br /> đúng nơi quy định. <br /> Trẻ  mầm non học mọi lúc mọi nơi, thông qua mỗi hoạt động giáo viên đều <br /> có thể lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, từ đó trẻ mạnh dạn, tự tin và thích  <br /> đến lớp. <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 19<br /> Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số  học sinh tại  <br /> trường mầm non Cư Pang<br /> <br /> *Biện pháp 5: Nêu gương bạn tốt, tuyên dương và khích lệ trẻ<br /> ­ Ngươi l<br /> ̀ ơn phai la tâm g<br /> ́ ̉ ̀ ́ ương sang, yêu th<br /> ́ ương, tôn trọng, đối xử công bằng <br /> với trẻ và đảm bảo an tồn cho trẻ, không trách phạt bằng các hình thức nặng nề.<br /> ­ Người lớn cần sử dụng lời nói rõ ràng, câu hỏi gợi mở  phối hợp cùng các <br /> cử  chỉ, điệu bộ  phù hợp nhằm khuyến khích trẻ  tiếp xúc với môi trường xung <br /> quanh, bộc lộ, chia sẻ những cảm xúc với người khác bằng lời nói và hành động cụ <br /> thể.<br /> ­ Bên cạnh những lời nói khích lệ, nêu gương, khuyến khích những hành vi,  <br /> lời nói tốt của trẻ, giáo viên cần tuyên dương và khen thưởng trẻ kịp thời.     <br />   Ví dụ: Trong giờ  chơi có luật, cô tuyên dương những trẻ  chơi đúng luật, ,  <br /> cô tuyên dương trẻ khi thể hiện tốt vai chơi của mình. Còn một số  bạn chơi chưa  <br /> được tốt các con mệt hôm sau ta cố gắng nhé…<br /> Giáo viên cần sử dụng các hình thức khen, chê phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ.  <br /> Biểu dương trẻ  là chính, nhưng không lạm dụng. Cần tuyên dương và khuyến <br /> khích trẻ  để  trẻ  tự  hào, tự  nhận biết được hành động vừa làm là đúng và tiếp tục  <br /> phát huy. Những sản phẩm của trẻ cô giáo nên treo ở những nơi các bạn đều thấy, <br /> hàng ngày  cho trẻ cắm cờ, cuối tuân phát hoa bé ngoan dán vào sổ gửi về cho cha  <br /> mẹ  xem để  cha mẹ  học sinh thấy được sự  thay đổi của con em mình, từ  đó có sự <br /> phối hợp tốt hơn giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ  học sinh để  công tác chăm  <br /> sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn<br /> *Biện pháp 6:  Kết hợp giưa gia đình và nhà tr<br /> ̃ ường và các tổ chức đoàn  thể  <br /> trong nhà trường và trong cộng đồng.<br /> Tôi xác định Cơ  sở  vật chất rất quan trọng trong công tác chăm sóc, nuôi  <br /> dưỡng, giáo dục trẻ, cơ sở vật chất đầy đủ  khang trang sẽ tạo điều kiện thuận lợi <br /> cho các hoạt động của trẻ, các bậc cha mẹ trẻ sẽ tin tưởng hơn khi cho con em tới  <br /> trường vì vậy hằng năm, vào đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2