intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
84
lượt xem
8
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai " với mục tiêu nhằm giúp giáo viên thực hiện được các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Học sinh luôn là trung tâm và được tác động việc học bởi sự sáng tạo của giáo viên. Giúp trẻ phát triển cách học của mình, đặc bệt là cách học tự học, tự tìm tòi, khám phá sự vật hiện tượng xung quanh trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai

          Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu.<br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> Như chúng ta đã biết, cố  Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề  dạy <br /> học là nghề  sáng tạo bậc nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. <br /> Chính vì vậy,  xã hội ngày một phát triển thì sự  nghiệp giáo dục cũng phải <br /> chuyển mình đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội.<br /> Song hành với sự  phát triển của xã hội thì vấn đề  đổi mới phương pháp <br /> dạy học là vấn đề được đề cập nhiều nhất trong những năm học gần đây. Dạy  <br /> học phát huy tính tích cực lấy trẻ  làm trung tâm đã là một trong các phương  <br /> hướng cải cách, nhằm đào tạo những người giáo viên luôn sáng tạo, làm chủ <br /> đất nước. Có rất nhiều phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học hay, mới, sáng  <br /> tạo được triển khai, tập huấn đến người dạy, yêu cầu một phương pháp dạy  <br /> học hiệu quả được đặt ra với người giáo viên. Người dạy lúc này có nhiều cơ <br /> hội nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Làm thế  nào để  có một cách dạy hay  <br /> nhất, nhẹ nhàng nhất, hiệu quả nhất. Làm sao để phát huy tính tích cực học tập <br /> của trẻ đã được đặt ra trong tất cả các nhà trường. Từ đó, trong nhà trường xuất  <br /> hiện ngày càng nhiều tiết dạy tốt của các giáo viên giỏi, theo hướng tổ chức cho  <br /> trẻ  hoạt  động, tự  lực chiếm lĩnh tri thức mới. Theo bản chất nhất  định thì <br /> phương pháp dạy học tích cực luôn hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa <br /> hoạt động nhận thức của người học, tức là tập trung vào phát huy tính tích cực  <br /> của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người <br /> dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ  lực <br /> nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động cũ kỹ.<br /> Ở các trường, việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực được trang bị <br /> đến từng người dạy, tác động tích cực đến nhận thức và hoạt động dạy của  <br /> từng giáo viên, đến hoạt động học của mỗi trẻ. Với quyết tâm đổi mới của mỗi <br /> giáo viên cùng với sự  hỗ  trợ  tích cực của công nghệ  thông tin, đã có rất nhiều <br /> phương pháp dạy học mới hay, sáng tạo mau chóng được phổ  biến rộng rãi, <br /> được đông đảo giáo viên vận dụng trong dạy học. Thế  nhưng, không phải tất  <br /> cả giáo viên đều có thể cập nhật, học hỏi mau chóng và vận dụng có hiệu quả <br /> các phương pháp dạy học mới. Trong thực tế, việc vận dụng phương pháp dạy  <br /> học và kỹ  năng sư  phạm của đội ngũ giáo viên dù đã có nhiều đổi mới so với  <br /> những năm học trước song nhìn chung việc tổ chức dạy học vẫn còn nặng thói <br /> quen thuyết giảng, giáo viên vẫn còn làm việc nhiều, nói nhiều,... Đặc biệt, đa <br /> số  giáo viên vẫn chưa quan tâm đúng mức đến đối tượng trẻ  tại lớp mình dạy  <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 1<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> nên lựa chọn phương pháp, hình thức chưa phù hợp đối tượng trẻ, nghĩa là hình <br /> thức và phương pháp dạy học vẫn chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo,  <br /> chưa phát huy được tính tích cực chủ động của trẻ.<br /> Trong nhiều năm trực tiếp phụ trách chuyên môn, tôi cũng đã có nhiều lần <br /> thực hiện đề tài về phương pháp dạy học tích cực này “đề tài dạy học phát huy <br /> tính tích cực của trẻ và lấy trẻ  làm trung tâm”. Đây là các vấn đề  mà bản thân <br /> tôi rất tâm huyết, trăn trở. Nhưng, thực tế  không phải tất cả  giáo viên đều có <br /> thể nắm bắt và thực hiện được như mình mong muốn, vấn đề dạy học thế nào <br /> để  hiệu quả  nhất vẫn luôn là vấn đề  hàng đầu. Xuất phát từ  thực tế  đội ngũ  <br /> giáo viên trong trường, tôi luôn đặt ra cho đơn vị mình tiêu chí dạy học hiệu quả <br /> nhất, chất lượng nhất và phát huy tốt nhất khả  năng tự  học, tự  khám phá của <br /> trẻ. Các phương pháp dạy học tích cực là các đề tài sinh hoạt chuyên môn, là các <br /> nội dung thảo luận trong các cuộc họp, là các chuyên đề  để  mọi người tự  học  <br /> tập, bồi dưỡng thường xuyên và nghiên cứu. Trên cả, các phương pháp dạy học <br /> tích cực đã, đang được tất cả  giáo viên trong trường áp dụng hằng ngày để  có  <br /> những tiết học hay, hiệu quả đến với trẻ. Chính vì thế, lần này tôi tiếp tục chọn <br /> đề tài về phương pháp dạy học đó là “Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các  <br /> phương pháp dạy học tích cực cho trẻ”.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> Khi thực hiện đề tài Tôi đưa ra các mục tiêu sau:<br /> + Về giáo viên:<br /> Giáo viên thực hiện được các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng <br /> cao chất lượng dạy học. <br /> Giáo viên có cái nhìn tổng quát hơn, giáo viên chủ động hơn trong việc tổ <br /> chức một tiết học. Mỗi giáo viên có thói quen tìm hiểu, luôn mạnh dạn áp dụng <br /> những điều mới mẻ trong dạy học.<br /> + Về học sinh: <br /> Học sinh luôn là trung tâm và được tác động việc học bởi sự sáng tạo của  <br /> giáo viên.<br /> Giúp trẻ phát triển cách học của mình, đặc bệt là cách học tự học, tự tìm  <br /> tòi, khám phá sự vật hiện tượng xung quanh trẻ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 2<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> Phát huy tính thích cực, tự giác, sáng tạo của trẻ. Phát huy được tinh thần <br /> hợp tác, tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động, được  <br /> phát triển các kỹ năng vận dụng những hiểu biết của trẻ vào thực tiễn.<br /> Nhiệm vụ để thực hiện tốt các mục tiêu là: <br /> Nghiên cứu kỹ những văn bản quy định chương trình mầm non, xây dựng  <br /> kế hoạch phù hợp dựa trên điều kiện thực tế tại trường.<br /> Tham mưu cấp trên và đưa ra những định hướng mang tính chiến lược  <br /> nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường trong cả năm học.<br /> Động viên khuyến khích tất cả giáo viên tham gia một cách phấn khởi, tự <br /> do sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc.<br /> Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực hàng <br /> ngày của giáo viên, kiểm tra trên trẻ thông qua các chủ đề và kỹ năng sống của  <br /> trẻ.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br />          Đề  tài xác định đối tượng nghiên cứu là: Một số  biện pháp chỉ  đạo thực <br /> hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường mầm non Sao Mai.<br /> 4. Giới hạn nghiên cứu.<br /> Do đặc thù bản thân đang phụ  trách quản lý chuyên môn nên đã xác định <br /> giới hạn phạm vi nghiên cứu sau:<br /> ­ Giáo viên trường Mầm non Sao Mai; <br /> ­ Học sinh trường Mầm non Sao Mai; <br /> ­ Nghiên cứu từ năm học 2014 ­ 2015 đến năm học 2015 ­ 2016.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> Khi nghiên cứu đề  tài Tôi đã lựa chọn một số  phương pháp làm phương  <br /> tiện nhằm giải quyết các vấn đề và mục tiêu đề ra đó là:<br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> Phương pháp phân tích ­ tổng hợp tài liệu;<br /> Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.<br /> Nhóm phương pháp này giúp Tôi có kiến thức sâu rộng và linh hoạt hơn  <br /> khi trình bày quan điểm lý luận và đây cũng là những cơ sở khoa học đầy uy tín  <br /> để Tôi đưa vào đề tài.<br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 3<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> b) Nhom ph<br /> ́ ương pháp nghiên cứu thực tiễn.<br /> Phương pháp điều tra: Với phương pháp này đã giúp Tôi xác định được  <br /> đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu, qua đó đánh giá được vấn đề  bức  <br /> thiết cần được ưu tiên trong nhà trường.<br /> Phương pháp trải nghiệm thực tế: giúp Tôi đưa ra những mục tiêu cần <br /> đạt khi thực hiện đề  tài sát thực hơn, phù hợp với trình độ  từng giáo viên cũng  <br /> như khả năng của trẻ tại trường.<br /> Phương pháp thực hành: Là một trong những phương pháp quan trọng <br /> nhất khi thực hiện đề  tài, nhờ  có phương pháp này mà Tôi kiểm tra được mức  <br /> độ  cũng như  năng lực của từng giáo viên cũng như  khả  năng của trẻ  khi thực <br /> hiện các phương pháp dạy học tích cực.<br /> II. Phần nội dung:<br /> 1. Cơ sở lí luận:<br /> A.Kômenski đã viết “Giáo dục có mục đích đánh thức năng lực nhạy cảm, <br /> phán đoán đúng đắn, phát triển nhân cách...hãy tìm ra phương pháp cho giáo viên  <br /> dạy ít hơn, học sinh hiểu nhiều hơn”. Gần đây nhất là năm học 2016 – 2017 Bộ <br /> GD&ĐT cũng đã triển khai “Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ <br /> Mầm non”, ở đây cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng 10 nội dung kiến  <br /> thức trực tuyến nói về  phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ  làm trung tâm. <br /> Điều đó cho thấy rằng các quan điểm, đường lối và chính sách của nhà nước và  <br /> toàn xã hội đang đặc biệt quan tâm và chú trọng đến chất lượng giáo dục nhất là <br /> chất lượng mà trẻ có được khi ngồi trên ghế nhà trường. Trong xã hội hiện đại, <br /> với sự bùng nổ thông tin, sự phát triển như vũ bão của khoa học, kĩ thuật, công  <br /> nghệ, thời gian trên lớp học không đủ để trang bị cho người học mọi tri thức và  <br /> không thể  nhồi nhét vào đầu óc người học quá nhiều kiến thức. Vì vậy cần <br /> phải dạy phương pháp học ngay từ bậc mầm non và càng lên bậc học cao hơn <br /> thì càng phải được chú trọng.<br /> Thực tế  cho chúng ta thấy rằng các phương pháp dạy học tích <br /> cực đã  được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp dạy <br /> học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ  động, sáng tạo của <br /> người học. Các phương pháp dạy học tích cực là sự kết hợp linh  <br /> hoạt nhiều phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, trình độ <br /> nhận thức của học sinh và điều kiện thực tế  để  đạt được mục <br /> tiêu của bài học. Trong đó có những phương pháp dạy học quen  <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 4<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> thuộc như: dùng lời, trực quan, minh hoạ, vấn  đáp, thảo luận <br /> nhóm, trò chơi, thí nghiệm,…  Định hướng đổi mới phương pháp <br /> dạy   học   ở   nước   ta   cũng   được   thể   chế   hoá   trong   luật   giáo   dục <br /> “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,  <br /> sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của từng lớp  <br /> học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận <br /> dụng kiến thức vào thực tế; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,  <br /> hứng thú học tập cho học sinh.”<br /> Cốt lõi của việc đổi mới phương pháp hiện nay là làm thế  nào để  phát  <br /> huy được tính tích cực, chủ  động, sáng tạo của học sinh trong học tập, chống  <br /> lại thói quen học tập thụ động đang tồn tại phổ biến hiện nay. Nói cách khác là <br /> phải tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Cơ  sở  pháp chế  của định  <br /> hướng trên là dựa vào mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo;  <br /> yêu cầu về  nội dung, phương pháp giáo dục trong Nghị  quyết 29­NQ/TW đối  <br /> với giáo dục mầm non, giúp trẻ  phát triển thể  chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm <br /> mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào <br /> lớp 1, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng  <br /> cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm <br /> 2020. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục <br /> mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương <br /> và cơ sở giáo dục. Dựa vào những cơ sở trên một lần nữa khẳng định xu hướng <br /> giáo dục phát huy tích tích cực của người học bằng các phương pháp dạy học <br /> tích cực và nội dung dạy học phong phú. <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.<br /> Trường có diện tích 1.379m gồm 3 phân hiệu cách nhau từ  3 ­ 5km đóng <br /> tại xã Bình Hòa. Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, cho đến nay trường  <br /> có 6 phòng học, hàng năm trường phải mượn xã 2 phòng để làm lớp học.<br /> Về học sinh: Độ tuổi học tại trường từ 3 ­5 tuổi, <br /> Trường có 8 lớp học: 1 lớp 3 tuổi; 2 lớp 4 tuổi; 5 lớp 5 tuổi  (trong đó có 1 <br /> lớp ghép 2 độ tuổi (4­5 tuổi)).<br /> Về CBGVNV:<br /> <br /> 2013 ­ 2014 2015 ­ 2016<br /> Tổng số Trong đó Trên  Trên <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 5<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> Quản lý Giáo viên Nhân viên Chuẩn chuẩn Chuẩn chuẩn<br /> <br /> 23 2 16 5 21 13 21 17<br /> <br /> Thực tế các phương pháp dạy học tích cực đã được tập huấn đến tất cả <br /> giáo viên. Hầu hết giáo viên đã và đang áp dụng trong dạy học. Việc dạy học  <br /> phát huy tính tích cực của học sinh cũng đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Từ <br /> khi có chương trình giáo dục mầm non mới cùng với việc tập huấn nội dung,  <br /> phương pháp dạy học mới, toàn thể  giáo viên trường mầm non Sao Mai đã có <br /> những kỹ năng cơ bản về việc tổ chức các hoạt động dạy học như thế nào để <br /> phát huy được tính tích cực của trẻ. Phương pháp dạy học tích cực đã và đang <br /> được giáo viên hưởng  ứng và áp dụng thường xuyên trong dạy học. Coi đây là <br /> chìa khóa thành công trong mỗi tiết dạy của mình. Các phương pháp dạy học <br /> tích cực phù hợp với xu thế  tự  nhiên. Hiệu quả  mang lại nhìn thấy được. Với  <br /> những giáo viên áp dụng thành thạo, thường xuyên, giáo viên sẽ  cảm thấy nhẹ <br /> nhàng, hứng thú hơn. Học sinh tích cực, chủ  động hơn và chất lượng dạy học  <br /> cao hơn.<br /> Đánh giá chất lượng giảng dạy đầu năm:<br /> <br /> Số giáo viên thực hiện <br /> Các nội dung khảo sát đầu năm tốt<br /> <br /> Năm học Năm học <br /> 2014­2015 2015­2016<br /> <br /> 1. Tạo môi trường học tập thân thiện 5 8<br /> <br /> 2. Dạy học phân hóa đối tượng và theo khả  năng   6 10<br /> của trẻ<br /> <br /> 3. Tổ  chức cho trẻ  thực hành, tìm tòi khám phá để  10 12<br /> lĩnh hội kiến thức mới<br /> <br /> 4.   Tạo  tình   huống  và   khuyến  khích  trẻ   phối   hợp  10 11<br /> nhau<br /> <br /> 5. Hỗ trợ tích cực trẻ trong học tập  12 13<br /> <br /> 7. Sử dụng hiệu quả đồ dùng hỗ trợ trong việc dạy   9 10<br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 6<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> học<br /> <br /> Bên cạch đó, trong quá trình dạy học, từ khâu thiết kế đến lên lớp, một số <br /> giáo viên vẫn còn dựa hoàn toàn vào chương trình khung, rập khuôn mà chưa có  <br /> sáng tạo, chưa tính đến việc lựa chọn phương pháp dạy học thế nào để phù hợp  <br /> với các đối tượng học sinh lớp mình có. Phần lớn giáo viên cứ dạy đại trà, dạy <br /> cho hết nội dung trong tiết học, chưa kích thích, tạo nên một “ xung đột nhận <br /> thức”  cho đối tượng học sinh hay tạo được một thử  thách vừa sức về  mặt trí <br /> tuệ  cho các đối tượng học sinh khác trong lớp (Nhất là thực hiện tại lớp ghép,  <br /> lớp có học sinh dân tộc). <br />   Một số  giáo viên lạm dụng hoạt động dạy học theo nhóm, hoạt động <br /> góc, không chú ý đối tượng học sinh yếu, không quan tâm đến việc tìm ra những  <br /> biện pháp tác động đến quá trình nhận thức của trẻ.  Chưa nhận thức đầy đủ về <br /> đổi mới phương pháp dạy học nên việc thực hiện còn rập khuôn, hình thức, đối <br /> phó; Giáo viên không chú ý đến việc lựa chọn phương pháp dạy học thế nào để <br /> phù hợp và hiệu quả nhất, không chú ý thiết kế  tiết dạy theo đối tượng người  <br /> học. Trình độ của giáo viên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới  <br /> còn hạn chế nên hiệu quả tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh còn thấp; . <br /> Việc ứng dụng các kỹ thuật thông tin dạy học chưa thực sự đúng lúc, đúng chỗ,  <br /> nhiều khi còn rơi vào tình trạng lạm dụng gây hậu quả  trái ngược; Việc sử <br /> dụng đồ  dùng dạy học và tài liệu bổ  trợ  chưa thường xuyên, chưa hiệu quả.  <br /> Các phương pháp dạy học tích cực phải được lựa chọn phù hợp nội dung, đối  <br /> tượng học sinh và cơ  sở  vật chất phục vụ  dạy học. nếu không biết lựa chọn, <br /> tích hợp nhuần nhuyễn các phương pháp thì việc dạy học sẽ không đạt kết quả <br /> như mong muốn.<br /> Giáo viên phải nắm bắt, làm chủ các kỹ thuật dạy học tích cực. Đây là kỹ <br /> năng sư phạm cần được bỗi dưỡng thường xuyên.<br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp.<br /> a. Mục tiêu của giải pháp.<br /> Muốn có một tiết dạy tích cực, hiệu quả, thành công thì người giáo viên <br /> phải thiết kế và tổ chức dạy học tốt dựa trên đặc điểm, nhu cầu của trẻ. Vậy,  <br /> để thiết kế được một hoạt động, người dạy phải hiểu biết nhiều vấn đề, phải <br /> lường trước được các tình huống sẽ  xảy ra. Phải biết học sinh lớp mình đã có <br /> gì, cần cung cấp thêm nội dung nào và lựa chọn cách dạy học nào tốt nhất. Giáo <br /> viên có thể chỉ cung cấp lượng kiến thức cần thiết cho trẻ, yêu cầu trẻ diễn đạt <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 7<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> theo sự sáng tạo của trẻ. Với cách mà giáo viên là trung gian tổ chức cho trẻ tự <br /> tìm hiểu vấn đề, các em sẽ  học được nhiều điều, nhiều kỹ  năng hơn nữa thì  <br /> chúng ta không ai có thể phủ nhận. <br /> Vậy vấn đề là làm sao để giáo viên có thói quen nghiên cứu, suy nghĩ, cân  <br /> nhắc trước mỗi tiết dạy về việc sẽ  lựa chọn phương pháp dạy học nào, cách <br /> thức tổ chức ra sao, trong quá trình tổ chức cần phải sử dụng những kỹ thuật gì  <br /> và cần những phương tiện hỗ  trợ nào cho mình. Đó là mục tiêu mà đề  tài đem <br /> lại.<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện của giải pháp.<br /> Biện   pháp   1:   Tích   cực  tổ   chức   nội   dung   các   chuyên   đề   về   các <br /> phương pháp dạy học tích cực.<br /> Hàng năm, Phòng GD&ĐT và nhà trường thường tổ  chức các chuyên đề <br /> về  các phương pháp dạy học mới, cách lựa chọn và sử  dụng các phương pháp <br /> dạy học tích cực phù hợp cho các đối tượng, nội dung. Các phương pháp dạy  <br /> học tích cực cũng được lồng ghép vào các tiết chuyên đề, hội giảng, thao giảng  <br /> qua các chủ đề của cụm chuyên môn để mổ xẻ, thảo luận.Việc tổ chức chuyên <br /> đề được thực hiện nghiêm túc, bài bản. <br /> Đầu năm học, Tôi tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức các đợt chuyên đề <br /> nhằm chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học theo chương trình mới, lòng <br /> ghép giáo dục trong các chủ đề. Sau khi duyệt nội dung chuyên đề của giáo viên. <br /> Tôi đã định hướng và hướng dẫn báo cáo viên tổ  chức chuyên đề  ví dụ  chuyên <br /> đề dạy học Phát huy tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm; lòng ghép giáo  <br /> dục bảo vệ  môi trường, biển đảo,…. Hoạt động chuyên đề  ngoài mục đích  <br /> thống nhất các nội dung chuyên môn còn rèn cho giáo viên kỹ năng giao tiếp, kỹ <br /> năng dạy học phát huy tính tích cực của người học.<br /> Không chỉ  chuyên đề  lý thuyết, tôi còn phân công giáo viên thể  hiện nội <br /> dung dạy học phát huy tính tích cực của học sinh bằng một số tiết dạy cụ thể.  <br /> Qua các tiết dạy của những giáo viên tiêu biểu, các đồng chí giáo viên khác cũng <br /> học hỏi được nhiều. Tuy vấn đề  này không phải là vấn đề  mới mẻ  nhưng qua  <br /> chuyên đề, giáo viên cũng được nhắc nhở, được hâm nóng lại các nội dung quan <br /> trọng, được quán triệt các yêu cầu về  dạy học tích cực. Điều này ngay từ  đầu  <br /> năm đã thúc đẩy, nhắc nhở và thực hành lại các kỹ năng dạy học mà mọi người  <br /> cần thực hiện. Vấn đề  này hầu như  thực hiện hằng năm, năm học này, tôi chỉ <br /> đạo tổ  chức nhiều chuyên đề  thực hành dạy học. Tiết thực hành được góp ý, <br /> phân tích đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu chủ yếu về cách thức tổ chức, về <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 8<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> các phương pháp và kỹ thuật dạy học kích thích tư duy học sinh. Ngoài giáo viên  <br /> có kỹ  năng sư  phạm tốt, có kiến thức vững vàng, tôi còn cho những giáo viên <br /> mới, giáo viên ít kinh nghiệm và những giáo viên còn hạn chế về kiến thức, kỹ <br /> năng sư phạm thực hành để góp ý. Tiết dạy không nhằm đánh giá giáo viên mà  <br /> chỉ để rút kinh nghiệm và hướng dẫn người dạy nhìn thấy vấn đề đúng hơn, cụ <br /> thể hơn để rút kinh  nghiệm.<br /> Biện pháp 2: Kiểm tra, theo dõi việc áp dụng các phương pháp dạy <br /> học tích cực.<br /> Vào đầu năm học kết hợp nội dung kiểm tra các hoạt động dạy học như <br /> mọi năm, tôi đưa vào tiêu chí đánh giá tiết dạy và giáo án nội dung dạy học tích <br /> cực. Tiêu chí cụ thể như sau:<br /> Về giáo án:<br /> ­ Phải thể  hiện nội dung dạy phân hóa đối tượng trẻ  (theo độ  tuổi; theo <br /> khả năng nhận thức,…)<br /> Ví dụ: Khi xác định mục tiêu của từng bài dạy, giáo viên phải chú ý đến  <br /> các hoạt động, đến đối tượng trẻ. Viết mục tiêu dưới dạng cụ thể, với ngôn từ <br /> phù hợp. Soạn cẩn thận nội dung của từng phần trong bài dạy để đạt được mục <br /> tiêu đề ra.<br /> ­ Thể  hiện việc lựa chọn nội dung trong từng hoạt động đảm bảo cho  <br /> học sinh lĩnh hội được một số kiến thức cơ bản để tự mình khám phá kiến thức  <br /> mới.<br /> ­ Thể hiện được các hoạt động dạy học để đáp ứng đúng nhu cầu học tập <br /> của cá nhân hay của nhóm (thể hiện trong các hoạt động như góc, trò chơi,…).<br /> Về  tiết dạy: Có thể  hiện phương pháp, hình thức dạy học mới, đa dạng <br /> và phù hợp.<br /> Thứ nhất: Tạo môi trư ờng học tập thân thiện.<br /> Đây là việc quan trọng nhất. Để  tổ  chức được một tiết dạy nhẹ  nhàng,  <br /> kích thích học sinh hứng thú thì môi trường học tập là môi trường để  trẻ  phát <br /> huy được tính chủ động, tích cực của mình. Học sinh tự tin trong giao tiếp mới <br /> bộc lộ hết những suy nghĩ, hiểu biết của mình với cô giáo, bạn bè.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 9<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tự  tin trong giao tiếp giúp trẻ  gắn kết hơn với bạn bè, thoải mái trong  <br /> học tập. Thế  nên, người giáo viên phải là người tạo được môi trường học tập <br /> thân thiện với trẻ. Giao tiếp thân thiện thể hiện trong các hoạt động sau:<br /> ­ Thân thiện trong hoạt động trò chuyện (ôn bài cũ):<br /> Trong hoạt động mở  đầu hay còn gọi là dẫn dắt vào hạo động, thay vì gọi tên  <br /> từng trẻ lên để hỏi thì giáo viên nên tổ chức các hoạt động trò chơi, nêu câu hỏi <br /> khuyến khích trẻ trả lời, nhận xét nhẹ nhàng. Ví dụ thay vì nêu câu hỏi: Các con <br /> hãy kể tên những con vật sống trong rừng? Để kiểm tra kiến thức về động vật  <br /> sống trong rừng cho trẻ 5­6 tuổi thì giáo viên có thể thay bằng cách sau: Cho trẻ <br /> nghe nhạc về con voi, hươu cao cổ,… sau đó hỏi trẻ trong bài hát nhắc đến con  <br /> vật nào, cho trẻ  trả  lời bằng cách giơ  tay nhanh rồi hỏi trẻ  con vật đó sống  ở <br /> đâu,... Hoạt động bài cũ như  thế  không mất nhiều thời gian mà còn tạo được <br /> không khí sôi nổi thoải mái có tính ganh đua học tập cho mỗi học sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 10<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> ­ Thân thiện trong hoạt động dạy bài mới:<br /> Xuyên suốt trong một tiết học, hoạt động giao tiếp giữa thầy và trò là <br /> hoạt động chủ  đạo. Vì vậy, giáo viên phải là người chủ  động tạo môi trường <br /> giao tiếp cởi mở, thân thiện. Như vậy học sinh mới mạnh dạn trình bày ý kiến  <br /> cũng như nêu những điều mình chưa hiểu với cô giáo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tính thân thiện trong hoạt động dạy thể  hiện  ở  trong cách đặt câu hỏi,  <br /> cách lắng nghe học sinh, cách nhận xét, một nụ cười, một ánh mắt, một cái gật  <br /> đầu, một lời động viên khuyến khích của cô sẽ  là động lực giúp các em manh  <br /> dạn, tự tin, sẽ là hành trang cho các em trong suốt hành trình cuộc sống sau này.<br /> Trong khi hình thành kiến thức mới, giáo viên phải là người tổ  chức gợi  <br /> mở. Mọi hoạt động phân tích, đánh giá, tìm hiểu,… phải để  chính các em thực <br /> hành. Mọi kết luận phải để  chính các em nêu. Các kết luận đơn giản nên dành  <br /> cho học sinh trung bình và yếu. Các kết luận phức tạp hơn, toàn diện và khái <br /> quát hơn nên dành cho học sinh khá, giỏi sau đó cho trẻ yếu hơn nhắc lại nhiều  <br /> lần. <br /> Thứ hai: Dạy học phân hóa đối tượng và khả năng của trẻ. Dạy học theo  <br /> nhu cầu của trẻ là yêu cầu bắt buộc trước hết. Bởi mục tiêu của việc dạy học  <br /> cuối cùng là người học học được gì chứ không phải người dạy đã dạy được gì.<br /> Thứ  ba: Trẻ phải được thực hành, được thao tác, được tìm tòi khám phá <br /> để lĩnh hội kiến thức mới, chủ động khám phá, lĩnh hội kiến thức mới một cách <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 11<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> hiệu quả, người dạy phải biết cách tổ chức hoạt động khai thác kiến thức, dẫn  <br /> dắt trẻ đi đến kết luận vấn đề một cách tự nhiên và xuyên suốt. <br /> Ví dụ: Khi dạy cho trẻ lớp 5 ­ 6 tuổi tìm hiểu về con gà và con vịt thì đầu <br /> tiên giáo viên cho trẻ  quan sát, tìm hiểu khám phá về  ngoại hình, màu sắc, lợi <br /> ích, tiếng kêu, cách chăm sóc, đặc điểm nổi bật và sự khác nhau giữa con gà và  <br /> con vịt…sau đó cho trẻ  đọc tên và chỉ  được các bộ  phận của con gà – con vịt,  <br /> tiếp tục giáo viên cho trẻ tìm con gà ­ con vịt có trong rổ giơ lên ( lưu ý: trong rổ <br /> có nhiều con vật khác nhau). Kết thúc bài. Lúc này có thể  có trên 90% số  trẻ <br /> nắm được bài và biết đặc điểm của con gà. Nhưng sau một tuần, một tháng sẽ <br /> chỉ còn khoảng trên 50% số học sinh đó hiểu, nhớ con gà khác con vịt ở chỗ nào. <br /> Còn lại đa số  các em sẽ  quên đi. Vậy trong trường hợp này, nếu giáo viên biết  <br /> để  trẻ  khám phá kiến thức thì các em sẽ  hiểu và nhớ  rất lâu. Như  cho trẻ  tự <br /> chuẩn bị đồ dùng học tập (tạo thói quen chủ động, tích cực trong việc chuẩn bị <br /> đồ dùng học tập) mỗi em sẽ quan sát trước con gà – con vịt, tự mình tìm hiểu sự <br /> giống và khác nhau giữa con gà và con vịt....Giáo viên phải thiết kế bài học thật  <br /> phong phú bằng những hình  ảnh hoặc vật thật, mô hình,... Sau đó, tổ  chức cho  <br /> trẻ khám phá, tìm hiểu. Chắc chắn, bằng những gợi ý và tổ chức của cô, trẻ sẽ <br /> tự  tìm hiểu được con gà và con vịt. Qua tiết học này, trẻ  sẽ  được rèn luyện <br /> nhiều kỹ  năng bao gồm cả  quan sát, phối hợp (với bạn để  tìm hiểu) kỹ  năng  <br /> giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi,..Nếu điều kiện cơ sở vật chất tốt, giáo  <br /> viên sẽ  tổ  chức thêm được nhiều hoạt động mà trẻ  sẽ  rất thích như  trò chơi <br /> quan sát, thí nghiệm,... Như vậy trẻ sẽ  hứng thú vô cùng và ghi nhớ  tất cả  các  <br /> kiến thức một cách tự nhiên và lâu dài.<br />  Thứ tư: Giáo viên biết tạo tình huống và khuyến khích trẻ phối hợp nhau<br /> Giáo viên phải chú ý tổ  chức các hoạt động xem có khai thác được khả <br /> năng học tập của mỗi cá nhân hay không. Hiệu quả  tiết dạy đối với từng cá <br /> nhân thế  nào. Trẻ  có được kích thích tư  duy, đào sâu kiến thức có được hay  <br /> không, đối tượng học sinh yếu kém có được giúp đỡ để có cơ hội vươn lên hay  <br /> không. <br /> <br /> <br /> Giáo viên có thể  hiện được các kỹ  năng như: Khuyến khích trẻ  tự  diễn <br /> đạt và phản ánh quá trình nhận thức của mình qua bài học. Khen thưởng nhằm <br /> động viên khuyến khích kịp thời sự  cố  gắng của trẻ. Đặt câu hỏi và trả  lời  <br /> những câu hỏi của trẻ. Kích thích sự tư duy và sự hứng thú của trẻ (với các vật  <br /> thật, tranh ảnh, hành động, chuyện kể, câu hỏi). <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 12<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> Thứ năm: Hỗ trợ trẻ trong học tập<br /> Đây là việc làm hết sức quan trọng trong hoạt động dạy của mỗi người.  <br /> Vì mỗi trẻ  có một điểm khởi đầu khác nhau, mỗi trẻ  có khả  năng nhận thức  <br /> khác nhau và điều kiện gia đình cùng các tác động khác không giống nhau nên ở <br /> lớp, để mỗi trẻ đều được học thì giáo viên phải là người tích cực hỗ trợ các em  <br /> trong học tập. Với trẻ  nhanh nhẹn, giáo viên hỗ  trợ  trong việc phát huy, bồi  <br /> dưỡng năng khiếu sẵn có để  trẻ  có điều kiện tốt nhất phát triển khả  năng của  <br /> mình.<br /> Còn đối với trẻ  chậm, giáo viên cần phải quan tâm nhiều hơn, hỗ  trợ <br /> nhiều hơn trong các hoạt động học tập để trẻ có được cơ hội học tốt hơn. Phải  <br /> chú ý để  trẻ  được thực hành nhiều, rèn luyện nhiều để  tiến bộ  trong học tập.  <br /> Không nên vì là học sinh khuyết tật, yếu kém, học sinh cá biệt mà bỏ mặc trẻ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 13<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   Ngoài ra giáo viên còn các kỹ năng như tổ  chức các trò chơi học tập. Tổ <br /> chức thảo luận. Giải thích nội dung chính và để học sinh tự  khám phá, khai thác <br /> các nội dung khác trong hoạt động. Giáo viên phải khuyến khích sự tham gia của  <br /> trẻ vào các nhóm nhỏ hay từng cá nhân (ví dụ: trong các vai trong hoạt động làm  <br /> quen văn học, phân vai chơi trong hoạt động góc,... )<br /> Hỗ  trợ  học sinh thực hành bằng cách hướng dẫn, mở  rộng suy nghĩ và <br /> giúp trẻ giải quyết các vướng mắc ( đặt thêm câu hỏi cho trẻ, giải thích, chứng <br /> minh, dùng thêm đồ dùng dạy học hỗ trợ cho học sinh thông qua hướng dẫn hay  <br /> minh họa).<br /> Thứ Sáu: Sử dụng đồ dùng hỗ trợ trong việc dạy học. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 14<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Việc sử dụng đồ dùng dạy học cần phải nhuần nhuyễn và phát huy được  <br /> tác dụng của mỗi đồ  dùng. Ví dụ  máy chiếu nên sử  dụng cho những dạng bài <br /> nào, những môn học nào. Các loại tranh ảnh nên đưa ra lúc nào để hợp lý và phát  <br /> huy hết hiệu quả. Ngoài đồ dùng dạy học thì phải tập cho trẻ thói quen sử dụng <br /> đồ dùng học tập hiệu quả. Hiện nay, đa số giáo viên lạm dụng các thiết bị dạy  <br /> học công nghệ  mà không cho trẻ  tự  thực hiện theo khả năng để  kiểm tra kiến  <br /> thức của trẻ (ví dụ: Giáo viên yêu cầu trẻ lên chọn chữ cái đã học có trong cụm <br /> từ  cô cho, thay vì trẻ  lên rút chữ  cái đã học thì giáo viên cho trẻ  cầm chuột và  <br /> nhấp trên máy tình, lúc đó những chữ cái giáo viên cài sẵn sẽ được rút ra mà trẻ <br /> không cần phải chọn hay sợ sai). Vì vậy việc sử dụng đồ dùng hỗ trợ cũng ảnh <br /> hưởng rất nhiều đến chất lượng tiết học.<br /> Biện pháp 3: Khuyến khích áp dụng các phương pháp dạy học tích <br /> cực thường xuyên trong hoạt động hàng ngày.<br /> Các phương pháp dạy học tích cực cũng đã được phần lớn giáo viên thực  <br /> hiện. Thế nhưng, đa số giáo viên vẫn còn thiếu các kỹ năng và các yêu cầu cần <br /> thiết để  thiết kế  một tiết dạy theo yêu cầu nên hiệu quả  chưa cao, chưa toàn <br /> diện. Hơn nữa, dù đã nhiều năm áp dụng các phương pháp dạy học tích cực  <br /> nhưng một số  giáo viên vẫn không chịu khó thiết kế, cứ  dạy theo thói quen cũ <br /> như  hướng dẫn trẻ  tìm hiểu bài qua loa băng các câu hỏi hết sức đơn điệu, đa <br /> số  là các câu hỏi đúng/sai rồi cô cung cấp thông tin. Điều này gây ra sự  nhàm  <br /> chán tồi tệ chung cho cả lớp và làm cho trẻ mất dần hứng thú học tập. Các kiến <br /> thức trở nên nặng nề, khó nhớ đối với trẻ.<br /> Năm học này, tôi cụ  thể  hóa lại các nội dung và đưa vào yêu cầu trong <br /> mỗi tiết dạy. Hướng dẫn, triển khai trong toàn thể  giáo viên và yêu cầu thực <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 15<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> hiện trong hoạt động dạy học của mình. Mỗi  khối trưởng sẽ  chịu trách nhiệm <br /> đôn đốc, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện của giáo viên trong khối mình. <br /> Khuyến khích các khối trưởng chú trọng nhiều đến việc dự  giờ  đánh giá <br /> lấy trẻ  làm trung tâm (dự  giờ  cắt lát). Với mỗi hoạt động dạy học, góp ý cho <br /> người dạy về hình thức tổ chức thế nào để phù hợp hơn, sử dụng phương pháp <br /> dạy học nào để học sinh được làm việc nhiều hơn và ghi nhớ lâu hơn. Cách tổ <br /> chức thế  nào để  các em chủ  động lĩnh hội kiến thức là yếu tố  được phân tích, <br /> đánh giá cao nhất.<br /> Vào các đợt thao giảng, chuyên đề, hội giảng theo từng chủ  đề  và các <br /> ngày lễ  hội, tôi  phát   động cho giáo viên  đăng ký  các  tiết dạy tốt bằng các <br /> phương pháp dạy học tích cực. Đây cũng là phong trào được xây dựng và phát  <br /> triển mạnh. Mỗi giáo viên đăng ký dạy sẽ  được tính điểm thi đua chuyên môn  <br /> theo tháng. Các tiết dạy cũng yêu cầu giáo viên phải chuẩn bị  đồ  dùng hỗ  trợ <br /> cho việc dạy học mang tính sáng tạo, phù hợp. <br /> Biện pháp 4:  Tổng kết, biểu dương những nhân tố  tích cực trong <br /> dạy học.<br /> Sau khi hoàn thành chương trình học kỳ 1, tôi tổng kết nhằm đánh giá lại  <br /> những việc đã làm được, chưa làm được và xem xét lại những điểm tích cực hay  <br /> hạn chế  của việc dạy học. Phân tích các mặt mạnh của phương pháp dạy học  <br /> mới. Qua đó, nhằm  biểu dương những cá nhân tích cực trong việc thực hiện tốt  <br /> các kỹ năng dạy học cũng như giúp đỡ những giáo viên chưa thực hiện tốt.<br /> Sau mỗi đợt thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhà trường  <br /> cũng tổ  chức việc tổng kết, rút kinh nghiệm. Đưa ra phân tích, tuyên dương <br /> những tiết học hay, những tiết giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt, áp dụng nhuần <br /> nhuyễn, hiệu quả nhất các kỹ thuật dạy học phát huy được năng lực tự học của  <br /> trẻ. Phân tích, nhân rộng những hình thức tổ  chức tốt cho trẻ  trong các hoạt <br /> động. Từ đó, tuyên dương, khen thưởng kịp thời để khích lệ giáo viên. <br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.<br /> Các giải pháp, biện pháp được nêu trên có quan hệ  khăng khít không thể <br /> tách rời, không thể coi trọng hay xem nhẹ một giải pháp nào. Nếu đã chuyên đề,  <br /> phổ  biến và hướng dẫn trẻ  thực hiện mà không có công tác kiểm tra, đánh giá, <br /> theo dõi để  kịp thời điều chỉnh, giúp giáo viên ngày một trau dồi hơn các kỹ <br /> năng dạy học thì kết quả  sẽ  không cao. Việc thường xuyên theo dõi kiểm tra <br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 16<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> còn giúp mọi người kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế và khuyến khích <br /> người dạy luôn sáng tạo trong dạy học.<br /> d.  Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu,  <br /> phạm vi và hiệu quả ứng dụng. <br /> Đề tài không phải là vấn đề hoàn toàn mới mà đã đưa ra các cách làm phù <br /> hợp thực tế, hiệu quả  thiết thực hơn. Qua nhiều năm thực hiện, đã có một số <br /> lần đúc kết kinh nghiệm và kết quả năm học này đã thu lượm được nhiều kinh <br /> nghiệm quý báu hơn, tôi thấy phù hợp với thực tế  đối tượng giáo viên và học <br /> sinh trường mình hơn. Từ  đây, các phương pháp dạy học được lựa chọn, phát <br /> huy hơn nữa. <br /> Kiểu dạy học lấy giáo viên làm trung tâm, rập khuôn, đơn điệu đã dần <br /> dần được giáo viên loại bỏ. Cách dạy học tích cực được phát huy trong mỗi  <br /> người. Chính hiệu quả  của phương pháp dạy học tích cực là yếu tố  thúc đẩy  <br /> người dạy sáng tạo, tạo cơ hội học hỏi, rèn luyện chuyên môn và tiết kiệm tiền  <br /> bạc, thời gian.<br /> Kết quả khảo nghiệm: Từ việc chỉ đạo xuyên suốt, có kiểm tra, theo dõi <br /> đã ngày một nâng dần các kỹ  năng dạy học cho giáo viên. Giáo viên đã có thói <br /> quen tốt trong dạy học. Phần lớn giáo viên đã có thói quen coi trọng khâu thiết  <br /> kế bài dạy, chuẩn bị bài dạy kỹ lưỡng từ việc lựa chọn phương pháp, hình thức  <br /> tổ  chức đến chuẩn bị  dụng cụ, đồ  dùng nào phù hợp cho các hoạt động của <br /> mình và tổ chức hiệu quả tiết dạy. <br /> So với những năm học trước, năm học này hầu như  tất cả  giáo viên đã <br /> vận dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực. Số giáo viên đã soạn bài, đã tổ <br /> chức có hiệu quả và truyền tải tốt nội dung dạy học được tăng lên. Cách thức <br /> tổ chức các hoạt động cho học sinh phong phú hơn. Giảm rõ rệt kiểu dạy chay,  <br /> nói nhiều. Chất lượng các tiết dạy hiệu quả  hơn, giáo viên chăm lo hơn trong <br /> việc thiết kế và chuẩn bị đồ dùng phục vụ dạy học. <br /> Tôi đã tổng kết và so sánh với các năm học trước được như sau:<br /> <br /> Số giáo viên thực hiện <br /> Các kết quả đạt được tốt<br /> <br /> Năm học Năm học <br /> 2014­2015 2015­2016<br /> <br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 17<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> <br /> 1. Tạo môi trường học tập thân thiện 14 16<br /> <br /> 2. Dạy học phân hóa đối tượng và theo khả  năng   14 16<br /> của trẻ<br /> <br /> 3. Tổ  chức cho trẻ  thực hành, tìm tòi khám phá  để  12 16<br /> lĩnh hội kiến thức mới<br /> <br /> 4.   Tạo  tình   huống  và   khuyến  khích  trẻ   phối   hợp  14 16<br /> nhau<br /> <br /> 5. Hỗ trợ tích cực trẻ trong học tập 14 16<br /> <br /> 7. Sử dụng hiệu quả đồ dùng hỗ trợ trong việc dạy   16 16<br /> học<br /> <br /> Với trẻ, việc được tự  mình khám phá, tìm hiểu đã tác động tốt đến mọi  <br /> đối tượng trong trường. Hầu hết trẻ đều được khuyến khích, tư  vấn trong học <br /> tập nên việc duy trì sĩ số được đảm bảo. Trẻ có được thói quen tự học tốt hơn,  <br /> các em mạnh dạn, tự  tin hơn trong giao tiếp trong và ngoài nhà trường. Chất <br /> lượng toàn diện được nâng cao rõ rệt. Từ việc dạy học phân hóa đối tượng học <br /> sinh, việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong các môn dễ dàng và hiệu quả <br /> hơn trong toàn trường. Các em không còn thụ  động trong việc nắm kiến thức  <br /> mới. <br /> Giá trị khoa học: Việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực là quan <br /> điểm xuyên suốt trong quá trình dạy học. Giáo viên ghi nhận những  ưu điểm <br /> của các phương pháp dạy học tích cực vì chính hiệu quả  của nó đối với học <br /> sinh của mình. Thói quen tìm tòi, sáng tạo trong mỗi người dạy được hình thành <br /> và phát huy. Mỗi giáo viên tìm thấy niềm vui trong từng giờ học, từ đó cố gắng <br /> hơn trong việc học hỏi, trau dồi  và trang bị cho mình các kỹ năng dạy học cần  <br /> thiết, trẻ luôn là trung tâm, là người khám phá nên luôn đầy hứng thú trong mỗi <br /> tiết học.  <br /> Kết quả  thu được sau khi khảo nghiệm: Sau khảo nghiệm, bản thân tôi <br /> rút ra được kết quả đáng khích lệ trong công tác chỉ đạo dạy học. Giáo viên có  <br /> thói quen khi chuẩn bị  bài và trong tổ  chức dạy học luôn hướng đến việc khai <br /> thác đối tượng học tập, kích thích hứng thú để  trẻ  có nhiều cơ  hội nhất trong <br /> việc tự khai thác, lĩnh hội kiến thức.<br /> <br /> <br /> Tác giả: Đỗ Phương Chi                                                                       Trường Mầm non Sao <br /> Mai<br /> 18<br />           Một số  biện pháp chỉ  đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ  tại  <br /> trường Mầm non Sao Mai.<br /> <br /> Giá trị  khoa học mang lại khi thực hiện đề  tài. Đề  tài không phải là vấn  <br /> đề  hoàn toàn mới nhưng cách áp dụng thực hiện trong nhà trường đem lại kết <br /> quả hết sức khả quan đối với tất cả các giáo viên. Thói quen dạy học vì nhu cầu  <br /> của người học được hình thành, bồi dưỡng trong mỗi giáo viên. Mọi giáo viên <br /> đều hiểu rằng, hoạt động dạy học phải là hoạt động của trò để  trò tìm tòi,  <br /> khám phá tìm ra kiến thức mới. Các hình thức, phương pháp tổ  chức của giáo <br /> viên phải phụ thuộc vào đối tượng người học. <br /> III. Phần kết luận, kiến nghị.<br /> 1. Kết luận.<br /> Đề tài về phương pháp dạy học là đề tài mà bản thân tôi đã đề cập trong <br /> một số năm học. Thực tế áp dụng có hiệu quả nhưng chưa triệt để. Vẫn có một <br /> số vấn đề mà tôi thấy cần điều chỉnh, bổ sung. Vẫn trăn trở nhất là làm sao để <br /> tất cả giáo viên đều hưởng ứng và áp dụng có hiệu quả. Trong năm học này, để <br /> nâng cao hơn từng tiết dạy, tôi càng chú trọng vấn đề  lựa chọn phượng pháp <br /> dạy học và các phương pháp dạy học mới, hay, tích cực luôn được quán triệt  <br /> thực hiện trong nhà trường. <br /> Việc dạy học theo các phương pháp tích cực là một yêu cầu bắt buộc cho <br /> mỗi giáo viên trong dạy học hiện nay. Muốn có chất lượng dạy học tốt nhất  <br /> cho trẻ thì việc dạy học phải chú trọng đến từng cá nhân trẻ nên đây là một yêu <br /> cầu thiết thực và mỗi giáo viên ngày một trau dồi để bồi dưỡng cho mình các kỹ <br /> năng dạy học thiết thực, hiệu quả nhất.<br /> Phát huy các phương pháp dạy học tích cực còn tạo ra một thế hệ trẻ biết <br /> tư duy độc lập, có khả năng giao tiếp tốt và các em sẽ là những con người năng  <br /> động, sáng tạo và tự tin trong mọi hoạt động sau này.<br /> Với mỗi học sinh, muốn hằng ngày các em đến lớp với một tâm thế thoải <br /> mái, hào hứng thì việc quan trọng đó là hoạt động học  ở  trường phải là hoạt <br /> động hứng thú đối với trẻ. Hoạt động học nếu luôn nặng nề, gây áp lực, khó <br /> khăn cho trẻ thì các cháu sẽ dễ chán nản, thụ động, muốn nghỉ học và điều này <br /> không chỉ  là nguy hại cho các cháu bây giờ  mà còn  ảnh hưởng nặng nề  đến <br /> tương lai của mỗi em cũng như   ảnh hưởng không tốt đến gia đình các em và <br /> toàn xã hội. Nếu mỗi người giáo viên đều áp dụng tốt các kỹ năng dạy học tích <br /> cực, mỗi học sinh đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2