intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

41
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm đề ra một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương, giúp giáo viên chủ nhiệm nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm để từ đó nêu cao trách nhiệm của mình để làm tốt công tác chủ nhiệm; Bồi dưỡng thêm năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương

 Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Tên nội dung Trang<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU 2<br />   1. Lí do chọn đề tài  2<br />   2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3<br />   3. Đối tượng nghiên cứu 4<br />   4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4<br />   5. Phương pháp nghiên cứu 5<br /> II. PHẦN NỘI DUNG  5<br />   1. Cơ sở lí luận 5<br />   2. Thực trạng 7<br />    2.1 Thuận lợi ­ khó khăn 7<br />    2.2 Thành công ­ hạn chế 8<br />    2.3 Mặt mạnh ­ mặt yếu 9<br />    2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động... 9<br />    2.5 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra 10<br />   3. Giải pháp, biện pháp: 15<br />    3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp. 15<br />    3.2 Nội dung và cách thực hiện giải pháp, biện pháp 15<br />    3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 20<br />    3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 21<br />    3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 21<br />     4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa họccủa vấn đề  21<br /> nghiên cứu <br /> 23<br /> III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận 23<br /> 2. Kiến nghị  26<br /> Tài liệu tham khảo 29<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU <br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Nền tảng giáo dục được coi là nhân tố quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực  <br /> và góp phần khẳng định sự  thành đạt của mỗi con người trong cuộc sống hiện  <br /> tại và tương lai. Chính vì vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định "Giáo dục là <br /> quốc sách hàng đầu", luôn đánh giá cao về  vai trò của đội ngũ giáo viên nói <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 1 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> chung, đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm nói riêng, hàng năm đầu tư  rất nhiều ngân  <br /> sách cho giáo dụcvà đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển giáo dục của <br /> nước nhà.<br /> <br /> Để  phát triển sự  nghiệp giáo dục & đào tạo, góp phần hoàn thành mục  <br /> tiêu giáo dục tiểu học đề  ra, bước đầu hình thành nhân cách con người và giáo <br /> dục các em phát triển toàn diện. Vì vậy vị trí của người giáo viên chủ nhiệm có  <br /> một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình dạy học. Trong những năm gần  <br /> đây, sự nghiệp giáo dục & đào tạo ở nước ta có nhiều đổi mới được xã hội rất <br /> quan tâm, đồng tình  ủng hộ, thành tích của giáo dục đạt được trong nhiều năm <br /> qua rất đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy chúng ta có thể nhận định rằng  <br /> “Để  có được những thành công lớn trong sự  nghiệp trồng người đội ngũ giáo <br /> viên giữ vị trí then chốt, trong đó phải kể đến đội ngũ giáo viên làm công tác chủ <br /> nhiệm”. Muốn có thế hệ HS phát triển toàn diện về mọi mặt thì phải có đội ngũ  <br /> giáo viên làm công tác chủ nhiệm có năng lực tốt. Để  đáp  ứng với yêu cầu của <br /> xã hội hiện nay phải giáo dục HS phát triển toàn diện: Đức – Trí – Thể  ­ Mỹ.  <br /> Đòi hỏi người giáo viên chủ  nhiệm phải được bồi dưỡng về  mọi mặt ngoài  <br /> phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn còn phải bồi dưỡng thêm năng lực <br /> công tác chủ  nhiệm để  có đầy đủ  yếu tố  đáp  ứng yêu cầu của giáo dục trong <br /> thời kỳ đổi mới.  <br /> <br /> Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên có tầm <br /> quan trọng lớn, có tính chất quyết định năng lực sư  phạm của giáo viên, chất  <br /> lượng giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường hàng năm, bởi vì công tác chủ <br /> nhiệm   là  tổng  hợp  quá  trình  lao  động  sư   phạm  sáng  tạo,  kinh  nghiệm,  tâm  <br /> huyết,... đòi hỏi người giáo viên chủ  nhiệm phải có kiến thức đa chiều và toàn <br /> diện: có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, giỏi về chuyên môn, hiểu biết  <br /> về tâm lý lứa tuổi, có tình thương đối với HS, trách nhiệm lớn trong công việc,  <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 2 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> biết hy sinh, luôn sáng tạo, cập nhật những thông tin đổi mới kịp thời, luôn trăn <br /> trở và xác định "Tất cả vì học sinh thân yêu"  biết bổ sung tinh hoa,... nhằm hoàn <br /> thiện mình để gieo vào thế hệ HS những tinh hoa của con người. <br /> <br /> Hiểu được tính đa dạng của giáo dục, tính phức tạp của của người học,  <br /> đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa có nhiều kinh nghiệm, các giải pháp mà giáo <br /> viên chủ nhiệm đã áp dụng nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, từ  đó thôi thúc <br /> Ban lãnh đạo nhà trường phải có chiến lược, có giải pháp tối  ưu để  thường <br /> xuyên bồi dưỡng nâng cao hơn nữa năng lực chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> của nhà trường.<br /> <br /> Trong những năm gần đây đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm của trường TH  <br /> Trưng Vương nói riêng, một số  giáo viên đã làm tương đối tốt công tác chủ <br /> nhiệm, có kỹ năng nên chất lượng giáo dục toàn diện của HS có nhiều chuyển <br /> biến tích cực. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều giáo viên chủ nhiệm còn xem nhẹ vai  <br /> trò, trách nhiệm của mình, chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để làm tốt công tác  <br /> này, thực tế so với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì đội ngũ giáo viên chủ <br /> nhiệm trường tôi còn nhiều hạn chế  về  năng lực, cần phải được bồi dưỡng <br /> thêm nhiều giải pháp mới để có thể vận dụng trong công tác, giúp HS phát triển <br /> một cách toàn diện nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học đề  ra  <br /> và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ  năm học. Có đạt được mục tiêu lớn nêu trên <br /> hay không chính là nhờ một phần lớn năng lực công tác chủ  nhiệm của đội ngũ  <br /> giáo viên. Vì vậy tôi chọn đề tài “Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác <br /> chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.<br /> <br /> Mục tiêu của đề tài:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 3 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> ­ Đề ra một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội <br /> ngũ giáo viên trường TH Trưng Vương, giúp giáo viên chủ nhiệm nhận thức sâu  <br /> sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm <br /> để từ đó nêu cao trách nhiệm của mình để làm tốt công tác chủ nhiệm;<br /> <br /> ­ Bồi dưỡng thêm năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên;  <br /> <br /> ­ Nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà <br /> trường<br /> <br /> ­ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS và hoàn thành mục tiêu <br /> giáo dục tiểu học, nhiệm vụ năm học đề ra.<br /> <br /> Nhiệm vụ của đề tài: <br /> <br /> ­ Tìm hiểu thực trạng giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong đơn vị;<br /> <br /> ­ Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng;<br /> <br /> ­ Xác định được cơ sở lý luận để làm căn cứ cho việc bồi dưỡng năng lực  <br /> chủ nhiệm cho giáo viên;<br /> <br /> ­ Khảo nghiệm số  liệu trước, sau khi nghiên cứu và đưa ra một số  giải <br /> pháp tích cực nhằm bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm tại đơn vị  để  đạt <br /> mục tiêu giáo dục cao hơn;<br /> <br /> Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ <br /> nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Nghiên cứu một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm lớp  <br /> cho đội ngũ giáo viên tiểu học.<br /> <br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 4 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường TH Trưng Vương từ năm học 2013­ <br /> 2014; 2014­2015; 2015­2016.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> ­ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> ­ Phương pháp điều tra, khảo sát <br /> <br /> ­ Phương pháp thống kê<br /> <br /> ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp<br /> <br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.<br /> <br /> II. PHẦN NỘI DUNG <br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> <br /> Đảng và Nhà nước ta luôn coi trong nền giáo dục, chăm lo vận mệnh của  <br /> đất nước và tương lai của dân tộc, luôn nhận định rằng "Những con người thầm <br /> lặng chiến đấu trên mặt trận văn hóa luôn thiết tha gắn bó với lý tưởng Cách <br /> mạng, Họ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, có ý  <br /> chí kiên cường, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc, góp phần vào công cuộc  <br /> xây dựng sự nghiệp Giáo dục, chính vì thế mà nhân dân ta ai cũng gọi Họ là Thầy, <br /> là Cô. Là đội ngũ tiên phong trong mọi lĩnh vực, luôn giữ  gìn và truyền tinh hoa <br /> văn hóa của dân tộc cho lớp lớp thế hệ cháu con, kế thừa di sản văn hóa, và phát  <br /> huy các giá trị văn hoá, thông qua giáo dục con người truyền tải nền văn minh tiên  <br /> tiến, chiếm lĩnh tri thức khoa học cho nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc <br /> và con người Việt Nam ta, giáo dục làm chủ trí thức khoa học và công nghệ hiện <br /> đại, có sự  kế  thừa của thế  hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương đất nước  <br /> Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dần sánh kịp các nước tiên tiến trên thế giới, đạt <br /> được điều mong ước của Bác Hồ kính yêu ”.<br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 5 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Lực lượng duy nhất có thể  giúp thế  hệ  trẻ  thắp sáng ngọn lửa tri thức,  <br /> phát triển toàn diện về  mọi mặt góp phần hình thành nhân cách không ai khác đó <br /> chính là đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy và kiêm nhiệm làm công tác chủ <br /> nhiệm.<br /> <br /> Như chúng ta đã biết trong sự nghiệp trồng người thì sự đóng góp của đội  <br /> ngũ giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng, góp phần vào giáo dục con người  <br /> bồi dưỡng nhân tài và hoàn thiện nhân cách: “Phải có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm <br /> đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có tính nhân văn cao thì mới có đủ  chất để <br /> giáo dục nhân cách cho HS, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường cao hay  <br /> không, có hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm học đề ra hay không, có tạo được sự <br /> chuyển biến trong sự  nghiệp giáo dục hiện nay hay không, người quyết định là <br /> đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. <br /> <br /> Thực tiễn cho thấy đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm là lực lượng chính góp <br /> phần góp phần hình thành nhân cách con người, quyết định chất lượng giáo dục <br /> của nhà trường. Nói đến chất giáo dục toàn diện thì phải kể đến đội ngũ giáo viên <br /> chủ  nhiệm trong nhà trường. Họ  là những người gieo vào thế  hệ  trẻ  tâm hồn  <br /> trong sáng, nghĩa cử  cao đẹp, biết giữ  gìn bản sắc văn hóa nhân loại và tiếp thu <br /> tinh hoa văn hoá tiên tiến trên thế  giới để  làm chủ  tương lai đất nước và con <br /> người.<br /> <br /> Chính đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường tạo ra giá trị giáo dục  <br /> cao quý nhất đó là những con người có đủ các phẩm chất và năng lực: đức – trí – <br /> thể ­ mĩ, tạo ra nhiều giá trị khác cho cuộc sống của bản thân. <br /> <br /> Trong nhà trường muốn nâng cao chất lượng đội ngũ phải chú trọng việc <br /> bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy mà việc bồi  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 6 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> dưỡng để  nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên trở  thành <br /> nhiệm vụ cần thiết, quan trọng nhất hiện nay trong nhà trường chúng tôi.<br /> <br /> Theo một số nhà khoa học “Bồi dưỡng là các hoạt động bồi bổ, làm tăng <br /> thêm trình độ  hiện có về  kiến thức, kỹ  năng, thái độ  nhằm giúp cho giáo viên <br /> chủ  nhiệm thực hiện công việc đạt kết quả  tốt hơn. Việc bồi dưỡng năng lực <br /> công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên giúp nhà trường nâng cao chất lượng  <br /> đội ngũ, chất lượng giáo dục. <br /> <br /> Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên là để <br /> Phục vụ cho chiến lược phát triển giáo dục lâu dài của nhà trường. <br /> <br />   Giúp cho đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm thuận lợi khi giáo dục HS, có ý <br /> thức trách nhiệm cao, thái độ tích cực trong công tác.<br /> <br /> Nêu cao tinh thần giáo dục HS về mọi mặt, giáo viên làm việc hiệu quả,  <br /> hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin trong cha mẹ HS.<br /> <br /> Nâng cao ý thức trách nhiệm, có kỹ năng công tác chủ nhiệm tốt, thói quen  <br /> tự học tự rèn, có khả năng tự đánh giá về mọi mặt của giáo viên và HS.<br /> <br /> Làm tiền đề, đúc rút kinh nghiệm để  tham gia cuộc thi Giáo viên chủ <br /> nhiệm giỏi các cấp đạt hiệu quả.<br /> <br /> 2.Thực trạng<br /> <br /> 2.1. Thuận lợi ­ khó khăn<br /> <br /> Nhà trường   được  sự  quan tâm của các cấp  ủy  Đảng, chính quyền  địa <br /> phương; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT.<br /> <br /> Nhà trường thường xuyên tổ  chức các chuyên đề  về  công tác chủ  nhiệm <br /> nhằm bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên; phân công <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 7 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> giáo viên có kinh nghiệm, đảm bảo đủ  số  lượng mỗi giáo viên chủ  nhiệm một  <br /> lớp.<br /> <br /> Đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách  <br /> nhiệm   cao.   Đại   đa  số  chấp  hành  nghiêm  chỉnh  các   chỉ   thị,  Nghị   quyết,  chủ <br /> trương,  chính sách  của  Đảng, pháp luật của  Nhà nước  và  các quy  định của <br /> ngành. Đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, yêu nghề;  <br /> một số giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tốt.<br /> <br /> Bên cạnh những thuận lợi trên việc bồi dưỡng năng lực công tác công tác  <br /> chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường còn gặp một số khó khăn như <br /> sau:<br /> <br /> Nhận thức của một số  giáo viên chủ  nhiệm chưa cao trong việc xác định <br /> vai trò, trách nhiệm của mình, vẫn còn một số  giáo viên chủ  nhiệm chưa nhiệt  <br /> tình, trách nhiệm chưa cao, đối phó trong công tác chủ nhiệm, chưa đầu tư quan <br /> tâm nhiều đến công tác này. Đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm chưa có tính bền <br /> vững, trình độ  chuyên môn không đồng đều, nhiều độ  tuổi khác nhau, một vài <br /> giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo  <br /> dục toàn diện của học sinh giữa các lớp chưa đồng đều, một số  giáo viên ngại  <br /> nhận công tác chủ nhiệm, tư tưởng của một vài giáo viên cao tuổi chưa tích cực, <br /> số lượng HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, HS khuyết tật, HS dân tộc thiểu số <br /> ở một số lớp tương đối nhiều, một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến con  <br /> em,… nên việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> gặp khó khăn.<br /> <br />    2.2. Thành công ­ hạn chế<br /> <br /> Phần lớn đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm cũng đã ý thức được tầm quan  <br /> trọng của việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm, nêu cao tinh thần trách <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 8 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> nhiệm chất lượng giáo dục, là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ của mỗi giáo viên <br /> khi được phân công nhiệm vụ, nhiều giáo viên đã có ý thức tự  học tự  rèn tốt, <br /> chất lượng giáo dục toàn diện cho HS hàng năm năm sau cao hơn năm trước, số <br /> lượng, kết quả các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh của giáo viên và HS ngày càng <br /> tăng, khi giao công tác chủ  nhiệm nhiều giáo viên vui vẻ, xung phong nhận <br /> nhiệm vụ, hoàn thành tốt và tích cực tham gia công tác bồi dưỡng năng lực công <br /> tác chủ nhiệm trong sinh hoạt chuyên môn.<br /> <br /> Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế đó là: Một số giáo viên chưa làm tốt công tác <br /> chủ nhiệm, chưa thực sự nhiệt tình, còn hạn chế về kinh nghiệm, về kỹ năng sư <br /> phạm trong việc sử dụng các giải pháp công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo dục <br /> toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở một số lớp chưa cao, chưa tích cực trong việc  <br /> tự học tự rèn, tham gia bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> Giáo viên chưa đam mê công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> 2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu<br /> <br /> Một số giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn cao được đào tạo chính quy, <br /> nhiệt tình trong công tác chủ  nhiệm, biết vận dụng kinh nghiệm công tác chủ <br /> nhiệm của năm trước để  bổ  sung điều chỉnh cho năm sau, linh hoạt, sáng tạo <br /> trong việc giáo dục HS phát triển toàn diện, cập nhật nhanh những đổi mới về <br /> giáo dục, xã hội; tiên phong trong công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> Một số giáo viên chưa tích cực bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm, có <br /> tư tưởng xem nhẹ, chưa đầu tư nhiều trong công tác chủ nhiệm,...<br /> <br /> 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động…<br /> <br /> Trong những năm gần đây nhờ sự  chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, sự <br /> chỉ  đạo linh hoạt, sự  quan tâm của BGH nhà trường và nhận thức của một số <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 9 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> giáo viên chủ nhiệm cao, hiểu được vai trò, tầm quan trọng công tác chủ nhiệm, <br /> học sinh ngoan, phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục con em,… <br /> <br /> Bên cạnh đó một số nguyên nhân, yếu tố tác động khác như:<br /> <br /> ­ Một số giáo viên chủ nhiệm tuổi cao, chưa linh hoạt trong công tác, hạn <br /> chế về kinh nghiệm;<br /> <br /> ­ Chưa thật sự tâm huyết với công tác chủ nhiệm, nhận thức chưa sâu sắc <br /> về vai trò, trách nhiệm, đối phó để hoàn thành công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> ­ Do áp lực quá nhiều công việc <br /> <br /> ­ Năng lực công tác chủ nhiệm của giáo viên không đồng đều; <br /> <br /> ­ Ý thức tự giác của một số giáo viên chưa cao: chưa chịu khó rèn luyện và  <br /> học hỏi kinh nghiệm,…<br /> <br /> 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra<br /> <br /> Số lượng và trình độ giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> GVCN  Trình độ chuyên môn GV<br /> T.số  T.số là  N<br /> Năm học Đại  Cao  Trung  Sau đại <br /> GVCN CBQL Đảng  ữ<br /> học đẳng cấp học<br /> viên<br /> <br /> 2013­2014 11 02 5 5 2 6 03 0<br /> <br /> 2014­2015 11 02 6 6 2 7 02 0<br /> <br /> 2015­2016 11 02 6 6 2 7 02 0<br /> <br /> Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đủ về  số  lượng, 100% giáo viên chủ nhiệm <br /> có trình độ  đạt chuẩn trở  lên, trong đó giáo viên trên chuẩn đạt 81,8 %. Đội ngũ <br /> giáo viên có năng lực công tác chủ nhiệm tương đối đồng đều. Đa số đội ngũ giáo <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 10 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> viên chủ  nhiệm xác định rõ mục tiêu của giáo dục tiểu học: Giáo dục HS có đủ <br /> Đức – Trí ­ Thể ­ Mĩ, tận tụy với học sinh. Trong ba năm gần đây theo nhà trường  <br /> đánh giá có 6/11 giáo viên chủ  nhiệm giỏi, giáo viên chủ  nhiệm tham gia thi giáo <br /> viên dạy giỏi cấp trường đạt 8/11, cấp huyện đạt 5/11, thi viết chữ  đẹp cấp <br /> trường đạt 7/11, cấp huyện đạt 3/11, tham gia thi thiết kế bài giảng E­learning đạt  <br /> cấp huyện, nhìn chung đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tham gia nhiều phong trào và <br /> đạt kết quả, có 03 giáo viên làm công tác chủ  nhiệm mới ra trường tuổi nghề  ít,  <br /> tuổi đời còn trẻ  nhiệt tình nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ <br /> nhiệm; có 08 giáo viên tuổi đời tương đối cao, có thâm niên và làm tốt công tác <br /> chủ  nhiệm hàng năm lần lượt nghỉ  hưu, luân chuyển công tác, một số  giáo viên <br /> tuy nhiệt tình trong công tác chủ  nhiệm nhưng chưa sáng tạo trong việc đổi mới  <br /> các giải pháp,  việc tự  học tự  rèn để  nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm còn <br /> hạn chế, chưa đáp ứng đáp ứng nhu cầu mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra.<br /> <br /> Nhà trường có Chi bộ Đảng lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm,  <br /> Phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo sát sao mọi hoạt động.<br /> <br /> BGH xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ  nhiệm nên trong <br /> công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn thường xuyên tổ chức các chuyên đề, trao  <br /> đổi kinh nghiệm, họp Hội đồng chủ  nhiệm, thảo luận các giải pháp nhằm bồi <br /> dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên; đầu năm học ban <br /> giám hiệu bàn bạc, xét năng lực, có kinh nghiệm,… để  phân công công tác chủ <br /> nhiệm cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ số lượng 11 giáo viên/11 lớp.<br /> <br /> Đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm được bồi dưỡng kiến thức chính trị  thường <br /> xuyên thông qua các đợt học chính trị  hè hàng năm, các đợt học Nghị  quyết,… <br /> nên có phẩm chất chính trị  đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đại đa số <br /> chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ  thị, Nghị  quyết, chủ  trương, chính sách của  <br /> Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, không vi phạm đạo <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 11 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> đức nhà giáo. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tương đối trẻ, khoẻ, năng động, sáng  <br /> tạo, yêu nghề; một số  giáo viên có năng lực công tác chủ  nhiệm tốt, có uy tín <br /> trong tập thể nhà trường, được HS quý mến và phụ  huynh tin tưởng, được nhà <br /> trường đánh giá cao, làm căn cứ xét thi đua khen thưởng cuối năm học.<br /> <br /> Song song với những vấn đề  làm được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế <br /> về năng lực công tác công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường  <br /> cụ thể:<br /> <br /> Một số giáo viên chủ nhiệm chưa xác định vai trò, tầm quan trọng công tác <br /> chủ  nhiệm, chủ yếu là đối phó, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình, miễn <br /> sao hoàn thành nhiệm vụ, nên chưa đầu tư nhiều về thời gian, công sức, vẫn còn <br /> một số  giáo viên chủ  nhiệm chưa nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao, trong công  <br /> tác chủ nhiệm, chưa quan tâm nhiều đến công tác này thường lo dạy xong là về,  <br /> chưa chú trọng giáo dục HS phát triển toàn diện. Đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm <br /> chưa có tính bền vững: do luân chuyển công tác, nghỉ  sản, tuổi tác, trình độ <br /> chuyên môn không đồng đều nhiều giáo viên Trung cấp chưa tích cực trong việc <br /> tự học để nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ, một số giáo viên phản ứng <br /> khi nhận công tác chủ nhiệm, tư tưởng của một vài giáo viên gần được nghỉ hưu  <br /> chưa tích cực, chưa đầu tư, một số  lớp nhiều HS có hoàn cảnh gia đình khó  <br /> khăn, nhà nghèo, bố  mẹ  đi làm ăn xa, bố  mẹ  ly dị, HS khuyết tật, HS dân tộc <br /> thiểu số tương, có lớp 04 HS khuyết tật và thiểu năng trí tuệ, một số cha mẹ HS <br /> chưa quan tâm nhiều đến con em chủ  yếu khoán trắng trách nhiệm cho nhà <br /> trường cho giáo viên chủ  nhiệm,… dẫn đến chất lượng giáo dục HS toàn diện <br /> của học sinh giữa các lớp chưa đồng đều, việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ <br /> nhiệm cho đội ngũ giáo viên gặp khó khăn, năng lực công tác chủ nhiệm ở một  <br /> số giáo viên lãnh đạo nhà trường đánh giá chưa cao.<br /> <br /> Nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực công tác chủ nhiệm là:<br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 12 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Nhiều giáo viên chủ  nhiệm trong nhà trường còn hạn chế  nhận thức về <br /> vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm<br /> <br /> Đa số giáo viên chưa đam mê công tác chủ nhiệm<br /> <br /> Áp lực công việc nhiều, có quá nhiều cuộc thi đối với giáo viên và học  <br /> sinh<br /> <br /> Nhiều hoàn cảnh gia đình giáo viên, HS khó khăn về tinh thần, vật chất<br /> <br /> Một số giáo viên nghỉ sản thời gian dài, sức khỏe chưa tốt<br /> <br /> Quan niệm trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa đúng đắn “Quan trọng  <br /> gì công tác chủ nhiệm” <br /> <br /> Chưa có nguồn động viên khen thưởng về  vật chất đối với giáo viên có <br /> năng lực công tác chủ nhiệm tốt.<br /> <br /> Chưa tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng, chưa tận tụy, chưa đầu tư <br /> về trách nhiệm, về thời gian,... Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến năng lực <br /> công tác chủ nhiệm và chất lượng giáo dục toàn diện HS trong nhà trường.<br /> <br /> Năng lực công tác chủ  nhiệm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường đã <br /> phần nào đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục tiểu học đề ra, nhưng để đạt ở <br /> mức độ  cao hơn thì đội ngũ cán bộ  quản lý phải tìm ra những giải pháp tích cực <br /> hơn để  bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp <br /> ứng được yêu cầu giáo dục đặt ra trong thời kỳ đổi mới.<br /> <br /> Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của vấn đề  bồi dưỡng  <br /> đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm trong giai đoạn hiện nay, ban giám hiệu nhà trường  <br /> đã quan tâm đến giáo dục chính trị  tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho  <br /> đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thông qua các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, nhà <br /> trường   đã   bồi   dưỡng   cho   giáo   viên   chủ   nhiệm   nhận   thức   được   vai   trò   trách <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 13 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> nhiệm, nhiệm vụ  chính trị  trong giao dục. Cụ  thể  đã tổ  chức học tập quán triệt  <br /> sâu sắc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, t iếp tục thực <br /> hiện nghiêm túc và hiệu quả  các cuộc vận động và phong trào:chỉ  thị  03/CT/TW <br /> của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo <br /> đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 33/2006/CT­TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chống  <br /> tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động: “Mỗi thầy <br /> giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và  các phong trào thi <br /> đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo điều kiện về thời gian  <br /> để  giáo viên chủ  nhiệm tham gia học tập để  nâng cao nhận thức, trình độ. Kết <br /> hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường động viên giáo viên thường xuyên  <br /> bồi dưỡng nhận thức, năng lực chủ nhiệm, yên tâm gắn bó với nghề, bám trường,  <br /> bám lớp, yêu nghề, mến trẻ, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục”.<br /> <br /> Ngoài ra, trường có kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho  <br /> đội ngũ giáo viên ngay từ đầu năm học, thể  hiện cụ  thể trong việc xây dựng kế <br /> hoạch tháng, kỳ, năm. Bố  trí phân công hợp lý các giáo viên chủ  nhiệm dự  các <br /> chuyên đề do Phòng GD&ĐT cũng như Cụm chuyên môn tổ chức. Thường xuyên <br /> thực hiện chuyên đề  về  công tác chủ  nhiệm để  trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn  <br /> giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm. Ban giám hiệu phân công giáo <br /> viên chủ  nhiệm có kinh nghiệm giúp đỡ  giáo viên trẻ. Động viên giáo viên chủ <br /> nhiệm phải tích cực tự học tự rèn.<br /> <br /> Bên cạnh đó, Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác chủ  nhiệm  <br /> của giáo viên bằng nhiều hình thức: kiểm tra trên lớp các lĩnh vực của HS, sổ chủ <br /> nhiệm, sổ theo dõi chất lượng giáo dục HS, dự giờ, các hoạt động giáo dục ngoài  <br /> giờ  lên lớp,…để  đánh giá năng lực công tác chủ  nhiệm của giáo viên, kịp thời  <br /> nhắc nhở, giúp đỡ  những thiếu sót khi thực hiện, dự sinh hoạt tổ chuyên môn để <br /> có kế  hoạch chỉ  đạo phù hợp nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 14 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> giáo viên. Việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho giáo viên được tiến <br /> hành theo kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. <br /> <br /> Chú trọng nhân rộng kinh nghiệm làm tôt công tác chủ  nhiệm. Ngay từ <br /> đầu năm Ban giám hiệu hướng cho giáo viên chủ  nhiệm đăng ký sáng kiến kinh <br /> nghiệm nói về  công tác chủ  nhiệm. có kế  hoạch để  giáo viên báo cáo sáng kiến <br /> kinh nghiệm của mình và tiến hành đánh giá phân loại sáng kiến kinh nghiệm. Chú <br /> trọng các sáng kiến kinh nghiệm hay vận dụng hiệu quả, nhân rộng để  giáo viên <br /> học tập và có phần thưởng xứng đáng cho sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cao.<br /> <br /> Bên cạnh các việc làm trên nhà trường còn có kế  hoạch tổ  chức rút kinh  <br /> nghiệm những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục trong  <br /> việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm. Ban giám hiệu tạo mọi điều kiện <br /> để giáo viên giúp nhau về công tác chủ nhiệm tạo sự đồng đều trong đội ngũ. Nhà  <br /> trường đặt ra yêu cầu cao hơn đối với giáo viên chủ nhiệm về tác phong làm việc,  <br /> thời gian, tâm huyết, chủ  động nghiên cứu những đổi mới để  nâng cao năng lực  <br /> công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> Từ những việc làm trên đã giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ý thức được <br /> việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm để  góp giúp HS phát <br /> triển toàn diện, hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học và hoàn thành thắng lợi  <br /> nhiệm vụ năm học đề ra.  <br /> <br /> 3. Giải pháp, biện pháp<br /> <br /> 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp<br /> <br /> Các giải pháp, biện pháp đề  ra có vai trò quan trọng hàng đầu giúp BGH nhà <br /> trường có kế  hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo <br /> viên  đạt   hiệu quả   cao hơn;  giáo  viên  phát huy  được   năng lực   công tác  chủ <br /> nhiệm, nhận thức sâu sắc việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm là quan <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 15 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> trọng và cần thiết, mỗi giải pháp sẽ giải quyết được một vấn đề giúp giáo viên <br /> nâng cao ý thức tự học, tự rèn, biết sáng tạo,… những giải pháp này thành công <br /> sẽ  góp phần nâng cao năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên trong <br /> nhà trường, giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ  giáo dục HS phát triển toàn <br /> diện, tạo niềm tin trong phụ huynh.<br /> <br /> 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> <br /> * Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực  <br /> công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên:<br /> <br /> Ban giám hiệu Xác định đây là việc làm khó nhưng không thể  không làm, <br /> mà coi đây là nhiệm vụ  trọng tâm, chủ  yếu tuyên truyền bằng nhiều hình thức  <br /> cùng với sự cộng tác của lực lượng trong và ngoài nhà trường. <br /> <br /> Thực hiện bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên  <br /> có đầy đủ các yếu tố: năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng  <br /> với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Ngoài ra xác định rõ trong lãnh đạo nhà  <br /> trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên <br /> chủ  nhiệm khắc phục hoàn cảnh khó khăn để  thực hiện bằng được việc bồi <br /> dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm  <br /> của Ban lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.<br /> <br /> *  Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: <br /> <br /> Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo  <br /> viên chủ nhiệm, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá, phân loại chính xác đội <br /> ngũ giáo viên chủ nhiệm với các bước sau:<br /> <br /> ­ Phân loại giáo viên chủ nhiệm: <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 16 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Vào  đầu năm  học, Ban giám hiệu phân  loại chất lượng  giáo  viên chủ <br /> nhiệm: <br /> <br /> Căn cứ  vào kết quả  kiểm tra chuyên môn trong năm, thông qua theo dõi, <br /> trao đổi với đồng nghiệp, khảo sát học sinh mà giáo viên chủ  nhiệm. So sánh  <br /> mức độ tiến bộ của giáo viên chủ nhiệm đạt ở mức nào, nếu giáo viên ở trường  <br /> khác chuyển đến thì tìm hiểu qua cán bộ  quản lý  ở  trường cũ. Ban giám hiệu  <br /> thường xuyên kiểm tra công tác chủ nhiệm để xác định năng lực để có kế hoạch  <br /> bồi dưỡng phù hợp. <br /> <br /> ­  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm<br /> <br /> Kế  hoạch bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> được đưa vào kế  hoạch của nhà trường, kế  hoạch hoạt động chuyên môn năm, <br /> kì, tháng, tuần và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm, đưa vào nghị quyết hội <br /> nghị  viên chức đầu năm. Phân công tổ  trưởng chuyên môn, giáo viên năng lực  <br /> công tác chủ nhiệm vững vàng giúp đỡ  những giáo viên có năng lực chủ  nhiệm  <br /> hạn chế. Đặc biệt  quan tâm bồi dưỡng năng lực chủ  nhiệm cho giáo viên còn <br /> trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm.<br /> <br /> ­ Thành lập hội đồng bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm<br /> <br />  Chủ tịch hội đồng bồi dưỡng là Hiệu trưởng<br /> <br /> Phó chủ tịch hội đồng bồi dưỡng: Phó Hiệu trưởng<br /> <br /> Thành viên hội đồng bồi dưỡng: Các tổ  trưởng tổ  chuyên môn và một số <br /> giáo viên có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm.<br /> <br /> * Bồi dưỡng phẩm chất chính trị nhận thức cho đội ngũ:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 17 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ năm học  <br /> cấp Tiểu học giúp đội ngũ giáo viên  chủ nhiệm nắm được nhiệm vụ trọng tâm <br /> của năm học từ đó nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm.<br /> <br />  Tổ chức học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo chuyên môn, làm tốt công <br /> tác tuyên truyền vận động để đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm nêu cao  <br /> ý thức tinh thần và trách nhiệm.<br /> <br /> Tổ  chức họp hội đồng chủ  nhiệm góp ý, bình xét thi đua, đánh giá, xếp  <br /> loại; cuối năm.<br /> <br /> ­ Bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> <br />  Để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm trước hết giáo viên phải tận <br /> tâm, tận tụy, xác định cô giáo chủ  nhiệm như  mẹ hiền, phải lập kế hoạch chủ <br /> nhiệm cụ thể, chi tiết năm ­ kì ­ tháng ­ tuần. Lập  kế hoạch chủ nhiệm trên cơ <br /> sở định hướng chỉ đạo của cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường.<br /> <br />    Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thông qua sinh hoạt Hội đồng chủ <br /> nhiệm, các buổi chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn<br /> <br />   Tư  vấn giáo viên lập kế  hoạch chủ  nhiệm phù hợp, vận dụng các giải <br /> pháp phù hợp, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tâm tư  nguyện vọng, tình hình <br /> tiến bộ, kịp thời tuyên dương khen thường giáo viên chủ nhiệm có năng lưc, làm <br /> tốt công tác.<br /> <br /> Các giải pháp bồi dưỡng  năng lực công tác chủ  nhiệm cho đội ngũ giáo <br /> viên  rất quan trọng, phong phú và đa dạng, mỗi giải pháp đều có những  ưu  <br /> điểm, tác dụng riêng, phải phù hợp với thực tiễn, mang tính tích cực, linh hoạt  <br /> và hiệu quả.<br /> <br /> Chọn những giải pháp phù hợp , , <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 18 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> ­ Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên thông qua tổ chức  <br /> chuyên đề<br /> <br /> Công tác chủ  nhiệm là một trong những lĩnh vực khó trong quá trình giáo <br /> dục HS phát triển toàn diện, dàn trải nhiều nội dung, có nhiều giải pháp, đòi hỏi <br /> giáo viên chủ  nhiệm phải biết vận dụng các giải pháp một cách linh hoạt có <br /> nghệ  thuật. Không phải giáo viên chủ  nhiệm nào cũng có năng lực tốt, để  có <br /> được những kinh nghiệm từ  nhiều phía, nhà trường tổ  chức chuyên đề  bằng <br /> nhiều hình thức giúp đội ngũ giáo viên chủ  nhiệm cùng nhau học tập, trao đổi  <br /> kinh nghiệm. <br /> <br /> Phân công giáo viên có năng lực về  công tác chủ  nhiệm cùng BGH chọn <br /> nội dung và hình thức tổ chức chuyên đề. Ví dụ: Chọn nội dung "GV chủ nhiệm  <br /> giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS", hình thức: Báo  <br /> cáo chuyên đề cấp trường 100% Ban giám hiệu, giáo viên tham dự, kết thúc nội <br /> dung chỉ đạo góp ý, thống nhất thực nhiện.<br /> <br /> Những sáng kiến kinh nghiệm được cấp trên công nhận có đề tài về  công <br /> tác chủ  nhiệm thì Ban giám hiệu phân công giáo viên báo cáo trước buổi sinh  <br /> hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi, tự học tập kinh nghiệm cho bản thân.<br /> <br /> Tích cực tham dự  chuyên đề  cấp cụm về  công tác chủ  nhiệm. Phó Hiệu <br /> trưởng trao đổi những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm công tác  <br /> chủ  nhiệm mang lại hiệu quả  cao, lồng ghép trong buổi sinh hoạt chuyên môn  <br /> hoặc thực hiện chuyên đề riêng.<br /> <br /> ­ Dự giờ thăm lớp: <br /> <br /> Thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp giúp giáo viên chủ  nhiệm thể hiện  <br /> năng lực của mình trong mọi hoạt động, sau khi dự giờ xong có thể khảo sát HS  <br /> một vài lĩnh vực giáo dục để đánh giá năng lực chủ nhiệm.<br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 19 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> * Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn<br /> <br /> Quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: ít nhất mỗi tháng 2 lần, BGH duyệt kế <br /> hoạch của tổ để chỉ đạo tổ sinh hoạt có hiệu quả.<br /> <br /> Chọn tổ  trưởng chuyên môn là người giỏi về  chuyên môn, có uy tín với  <br /> đồng nghiệp, có năng lực công tác chủ  nhiệm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao  <br /> trong công việc và có khả năng lãnh đạo tổ, giao quyền chủ động cho tổ trưởng  <br /> để  điều hành hoạt động chuyên môn trong tổ, những vấn đề  cần thiết sẽ  kiến  <br /> nghị với BGH để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.<br /> <br /> Nội dung sinh hoạt tổ: Triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong  <br /> từng tháng, trao đổi thảo luận những vấn đề  mà tổ  viên còn lúng túng, chia sẻ <br /> kinh nghiệm, ….<br /> <br /> * Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá<br /> <br /> Kiểm tra đánh giá nhằm giúp giáo viên phát huy  ưu điểm, khắc phục tồn  <br /> tại. Kiểm tra với nhiều nội dung như: giáo án, dự giờ, xem vở ghi của học sinh,<br /> …. Hình thức kiểm tra cũng phải phong phú: kiểm tra thường xuyên theo quy  <br /> định, kiểm tra đột xuất (đối với những giáo viên ý thức chưa cao), …<br /> <br /> Trong quá trình kiểm tra, người kiểm tra phải chỉ ra được ưu điểm, tồn tại <br /> của người được kiểm tra; tránh tư  tưởng cào bằng làm thủ  tiêu ý chí phấn đấu <br /> của những giáo viên có năng lực và ý thức trách nhiệm cao.<br /> <br /> * Nâng cao công tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo: <br /> <br /> Đầu năm học Nhà trường triển khai việc đăng kí kế  hoạch tự  bồi dưỡng  <br /> đến toàn thể đội ngũ giáo viên, tư vấn các nội dung tự học liên quan đế công tác <br /> chủ  nhiệm, nêu rõ nội dung bồi dưỡng, người giúp đỡ, thời gian kiểm tra công  <br /> nhận kết quả tự bồi dưỡng. <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 20 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> Động viên giáo viên chủ  nhiệm tự học tự  rèn bằng nhiều hình thức khác  <br /> nhau<br /> <br /> Bình xét thi đua cuối năm cũng chú trọng việc tự học.<br /> <br />   * Sử dụng các biện pháp động viên, khen thưởng<br /> <br /> Một   yếu   tố   không   thể   thiếu   được   là   nguồn   động   viên   kịp   thời,   khen  <br /> thưởng  thích đáng của cấp trên với những thành tích của giáo viên chủ nhiệm có <br /> năng lực tốt. Ban giám hiệu theo dõi phát hiện, đánh giá được trong đội ngũ giáo <br /> viên chủ  nhiệm, động viên  những giáo viên có cố  gắng vượt khó khăn làm tốt <br /> công tác chủ nhiệm, tích cực bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm, giáo viên <br /> chủ  nhiệm  giỏi, lớp  có  nhiều học sinh giỏi toàn diện tuyên dương  và  khen <br /> thưởng.<br /> <br /> Phần thưởng là nguồn động viên có giá trị tinh thần rất lớn, thúc đẩy nâng <br /> cao năng lực công tác chủ nhiệm, đem hết khả năng và trí tuệ phục vụ công tác. <br /> Vì vậy BGH nhà trường đã chú ý quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để <br /> động viên, khích lệ  giáo viên chủ  nhiệm yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm <br /> vụ được giao. Đảm bảo chế độ làm việc cho giáo viên chủ nhiệm theo Thông tư <br /> 28/2009/TT­BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  <br /> Đào tạo. Thăm hỏi gia đình giáo viên chủ nhiệm khi có hiếu, hỷ,... Đó là những  <br /> việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên chủ <br /> nhiệm coi công tác chủ nhiệm là trọng trách lớn của mình.<br /> <br /> Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ <br /> học sinh để khen thưởng cho những giáo viên chủ nhiệm giỏi và học sinh giỏi.<br /> <br /> 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> <br /> ­ Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 21 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> ­ BGH nhà trường phải quan tâm việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ <br /> nhiệm. <br /> <br /> ­ BGH, các tổ  chức đoàn thể, tổ  trưởng chuyên môn tăng cường công tác <br /> phối kết hợp, kiểm tra, đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời.<br /> <br /> ­ Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc  <br /> bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm là cần thiết, tích cực thực hiện tốt công <br /> tác tự học, tự rèn, tự sáng tạo, vận dụng linh hoạt các giải pháp.<br /> <br /> 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> <br /> Mỗi một giải pháp, biện pháp có vai trò quan trọng khác nhau, giải pháp, <br /> biện pháp này hỗ  trợ  cho giải pháp, biện pháp kia. Do đó các giải pháp, biện  <br /> pháp có mối quan hệ  chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau. Trong đó  giải pháp ­ <br /> Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là quan trọng, đóng vai trò <br /> then chốt nhất góp phần quyết định chất lượng công tác chủ nhiệm cho đội ngũ <br /> giáo viên và khi chất lượng công tác chủ nhiệm được nâng cao sẽ  tác động lớn  <br /> đến chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đó cũng là sự thành công của đề <br /> tài và góp phần vận dụng có hiệu quả vào việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ <br /> nhiệm cho đội ngũ giáo viên.<br /> <br /> 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu <br /> <br /> Nhờ các giải pháp, biện pháp trên mà năng lực công tác chủ nhiệm của <br /> đội ngũ giáo được nâng lên rõ rệt. Kết quả khảo nghiệm năm học 2013­2014 cụ <br /> thể:<br /> <br /> Tổng số  Xếp loại công tác chủ  Xếp loại công tác chủ nhiệm <br /> <br /> Năm  giáo viên  nhiệm cuối năm học<br /> <br /> học chủ  Cuối HKI<br /> <br /> <br /> Người thực hiện:  Trần Thị Hồng Thúy  ­Trang: 22 ­<br />  Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên <br /> trường TH Trưng Vương <br /> <br /> nhiệm Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu<br /> <br /> 2013­<br /> 11 5 5 01 0 6 5 0 0<br /> 2014<br /> <br /> 4. Kết quả  thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề <br /> nghiên cứu<br /> <br /> Những kết quả cụ thể đạt được ở  trên nhà trường theo dõi xếp loại hàng <br /> năm, đã thống kê, khảo sát trên tất cả đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm. <br /> Mặc dù việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên còn  <br /> gặp nhiều khó khăn, nan giải, năng lực công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên <br /> chưa cao,... nhưng nhờ  sự  quan tâm, xác định rõ tầm quan trọng giáo viên chú  <br /> trọng đầu tư  việc bồi dưỡng năng lực công tác chủ  nhiệm, nhờ  vận dụng linh <br /> hoạt các giải pháp, biện pháp mà năng lực công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo <br /> viên trong nhà trường được nâng lên rõ rệt và đã đạt được kết quả như sau:<br /> <br /> Kết quả xếp loại công tác chủ nhiệm trong 3 năm gần đây:<br /> <br /> Tổng số  Xếp loại công tác chủ <br /> Xếp loại công tác chủ nhiệm <br /> Năm  giáo viên  nhiệm<br /> cuối năm học<br /> học chủ  Cuối HKI<br /> nhiệm<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2