intTypePromotion=1

Tài liệu kế hoạch kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Duan Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
477
lượt xem
109
download

Tài liệu kế hoạch kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Mẫu kế hoạch kinh doanh là kế hoạch kinh doanh mẫu với các đề mục chính: thông tin tổng quan, giới thiệu sản phẩm và mục đích của kế hoạch, phân tích khách hàng và kênh tiêu thụ, phân tích kinh doanh, phân tích sản xuất - chế biến, phân tích tài chính, biến cố có khả năng và khả năng điều chỉnh, kết luận chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu kế hoạch kinh doanh

 1. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AAA lOGO KẾ HOẠCH KINH DOANH Sản phẩm/Dịch vụ:........................................................ Nếu chưa thành lập doanh nghiệp thì có thể Đơn vị: ...........................................................................doanh nghiệp sẽ đề tên thành lập Chỉ đề tên sản phẩm- Người lập: ......................................................................cho kế hoạch dịch vụ kinh doanh này - Nếu chưa thành lập DN Ngày: .............................................................................ần đề tên và logo thì ko c Hà Nội, 07/2009 1
 2. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI MỤC LỤC PHẦN I THÔNG TIN TỔNG QUAN PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH I. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM-DỊCH VỤ II. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN CỦA KẾ HOẠCH PHẦN III PHÂN TÍCH A- PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ KÊNH TIÊU THỤ I. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG II. PHÂN TÍCH KÊNH TIÊU THỤ B- PHÂN TÍCH KINH DOANH I. CƠ HỘI KINH DOANH II. ĐIỂM MẠNH CỦA SẢN PHẨM-DỊCH VỤ III. ĐIỂM YẾU CỦA SẢN PHẨM-DỊCH VỤ IV. THÁCH THỨC TỪ ĐỐI THỦ VÀ THỊ TRƯỜNG V. KẾ HOẠCH MARKETING 1. Kế hoạch phát triển thị trường 2. Kế hoạch quảng cáo 3. Kế hoạch tiếp thị, khuyến mạin 4. Kế hoạch bán hàng C- PHÂN TÍCH SẢN XUẤT-CHẾ BIẾN 1. Thiết bị, dây chuyền sản xuất: 2. Công nghệ sản xuất: 3. Nguyên liệu đầu vào và vùng nguyên liệu: 4. Nhân lực cho sản xuất và công nghệ: 5. An toàn thực phẩm: 6. Các thông số khác: D- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Vốn 1. Vốn-ngân sách đầu tư: 2. Nguồn vốn: 3. Chi phí nguồn vốn: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 1. Kế hoạch doanh thu theo sản phẩm 2. Kế hoạch doanh thu theo kênh tiêu thụ 3. Kế hoạch doanh thu theo thời gian 4. Điểm hoà vốn: 5. Lợi nhuận: 5.1. Phương án Tối ưu: 5.2. Phương án Bình thường: 5.3. Phương án Dưới bình thường: Giải thích phân tích tài chính PHẦN IV BIẾN CỐ CÓ KHẢ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH I. BIẾN CỐ 1: II. BIẾN CỐ 2: III. BIẾN CỐ 3: PHẦN V KẾT LUẬN CHUNG 2
 3. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI PHẦN I THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................... Loại hình: (Công ty cổ phần, công ty TNHH, HTX...) Đia chỉ:............................................................................................................................. Điện thoại:..........................Fax:..............................Email:............................................. Số ĐKKD:............................................MST:.................................................................. Năm chính thức hoạt động(nếu có):.............................................................................. Thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có):.................................................................. Họ và tên người điều hành:.......................................................................................... Tổng số nhân sự:............................................................................................................ Thị trường hoạt động-tiêu thụ sản phẩm + Theo ngành: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... + Theo khu vực địa lý: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3
 4. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI + Khác: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH I. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM-DỊCH VỤ Tên sản phẩm - dịch vụ: ....................................................................... Công nghệ sản xuất, chế biến – đóng gói: ................................................................................................................................... ....... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cách phân loại sản phẩm: + Theo trọng lượng, dung tích: .................................................................................................................................. ........ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... + Theo chất lượng, thành phần: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... + Khác: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4
 5. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI II. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN CỦA KẾ HOẠCH .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHẦN III PHÂN TÍCH A- PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ KÊNH TIÊU THỤ I. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG Đối tượng khách hàng sẽ tiêu thụ sản phẩm Độ tuổi: .......................................................................................................................... Giới tính: ........................................................................................................................ Thu nhập: ....................................................................................................................... Vùng, miền: .................................................................................................................... Người nước ngoài-người Việt Nam: ............................................................................. Các chỉ số khác: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. II. PHÂN TÍCH KÊNH TIÊU THỤ Trực tiếp: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5
 6. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI Gián tiếp: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. --------------------------- Bán buôn: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Bán lẻ: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ---------------------------- Xuất khẩu: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. B- PHÂN TÍCH KINH DOANH I. CƠ HỘI KINH DOANH .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ước tính: Dung lượng thị trường vùng, miền(sức mua): .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Dung lượng thị trường ưu tiên(sức mua): .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 6
 7. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI II. ĐIỂM MẠNH CỦA SẢN PHẨM DỊCH VỤ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... III. ĐIỂM YẾU CỦA SẢN PHẨM DỊCH VỤ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... IV. THÁCH THỨC TỪ ĐỐI THỦ VÀ THỊ TRƯỜNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 7
 8. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... V. KẾ HOẠCH MARKETING 1. Kế hoạch phát triển thị trường .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. Kế hoạch quảng cáo .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Kế hoạch tiếp thị, khuyến mại .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 8
 9. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Kế hoạch bán hàng .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... C- PHÂN TÍCH SẢN XUẤT-CHẾ BIẾN 1. Thiết bị, dây chuyền sản xuất: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. Công nghệ sản xuất: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Nguyên liệu đầu vào và vùng nguyên liệu: 9
 10. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Nhân lực cho sản xuất và công nghệ: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. An toàn thực phẩm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 6. Các thông số khác: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 10
 11. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... D- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Vốn 1. Vốn-ngân sách đầu tư: Vốn cho thiết bị, dây chuyền sản xuất................................................................ Vốn cho công nghệ sản xuất:............................................................................... Ngân sách cho nguyên liệu và phụ gia đầu vào:................................................... Ngân sách cho nghiên cứu, thị nghiệm, chuẩn hoá:............................................. Quỹ lương nhân viên:........................................................................................... Ngân sách cho nhà xưởng, kho bãi, vận chuyển..:............................................... Ngân sách cho hoạt động marketing, bán hàng:.................................................. Quỹ dự phòng:...................................................................................................... 2. Nguồn vốn: Tự có(cổ đông, quỹ tái đầu tư-mở rộng): .................................................................................................... .................................................................................................... Vay: .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... 3. Chi phí nguồn vốn: ...................................................................................... 11
 12. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 1. Kế hoạch doanh thu theo sản phẩm SP T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 A B C 2. Kế hoạch doanh thu theo kênh tiêu thụ Trực tiếp Gián tiếp Bán lẻ Bán buôn Xuất khẩu 3. Kế hoạch doanh thu theo thời gian THỜI T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 GIAN DOANH THU 3. Điểm hoà vốn: Doanh thu hoà vốn:........................................... Thời gian hoàn vốn:.......................................... 4. Lợi nhuận: 4.1. Phương án Tối ưu: Lợi nhuận năm:.................................................... 4.2. Phương án Bình thường: Lợi nhuận năm:.................................................... 4.3. Phương án Dưới bình thường: Lợi nhuận/thua lỗ năm:........................................ Giải thích phân tích tài chính .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 12
 13. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHẦN IV BIẾN CỐ CÓ KHẢ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH I. BIẾN CỐ 1: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ĐIỀU CHỈNH: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... II. BIẾN CỐ 2: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ĐIỀU CHỈNH: .......................................................................................................................................... 13
 14. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... III. BIẾN CỐ 3: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ĐIỀU CHỈNH: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHẦN V. KẾT LUẬN CHUNG .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 14
 15. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ EU VIETNAM NỘI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2