Tài liệu Sinh học 9 - ƯU THẾ LAI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
164
lượt xem
5
download

Tài liệu Sinh học 9 - ƯU THẾ LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này, HS có khả năng - Nếu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai. - Xác định được các phương pháp thường dùng trong tạo ưu thế lai. - Nếu được khái niệm lai kinh tế và phương pháp thường dùng trong lai kinh tế. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK. I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - ƯU THẾ LAI

  1. BÀI 35 ƯU THẾ LAI I - MỤC TIÊU Học xong bài này, HS có khả năng - Nếu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai. - Xác định được các phương pháp thường dùng trong tạo ưu thế lai. - Nếu được khái niệm lai kinh tế và phương pháp thường dùng trong lai kinh tế. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK. III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động 1: TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI Nêu câu hỏi : Ưu thế lai là gì ?GV Đáp án : Cho ví dụ. Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống GV nhấn mạnh: Ưu thế lai biểu hiện cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, rõ nhất trong trường hợp lai giữa các chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái và
  2. dòng có kiểu gen khác nhau. Tuy năng xuất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ nhiên, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở hoặc vượt trội giữa hai bố mẹ. F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. Ví dụ : cây và bắp ngô của con lai F1 vượt trội cây và bắp ngô của hai cây làm bố mẹ (2 dòng tự thụ phấn ). Hoạt động 2 TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN ƯU THẾ LAI GV nêu vấn đề: Người ta cho rằng, HS theo dõi GV giảng giải, rồi thảo luận theo các tính trạng số lượng do nhiều gen nhóm trả lời 2 câu hỏi của SGK quy định. Ở hai dạng bố mẹ thuần - Tại sao khi lai giữa hai dòng thuần, ưu thế chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái lai biểu hiện rõ nhất ? đồng hợp biểu lộ một số hoặc điểm - Tại sao ở thế hệ F1 ưu thế lai biểu hiện rõ xấu. nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ ? Khi lai chúng với nhau, các gen trội Dưới sự hướng dẫn của GV, các nhóm thảo luận có lợi mới được biểu hiện ở F1. Ví dụ và phải nêu được : : *Khi lai giữa hai dòng thuần thì ưu thế lai biểi hiện rõ nhất. Vì các gen trội được biểu hiện ở
  3. P: AabbCC x aaBBcc F1. * Ở thế hệ F1 thế lai biểu hiện rõ nhất, sau đó giảm dần. Vì ở F1 tỉ lệ các cặp gen dị hợp cao F1 : AaBbCc nhất và sau đó giảm dần. Ở các thế hệ sau cặp gen dị hợp giảm dần, ưu thế lai cũng giảm dần. Hoạt động 3 TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP TẠO ƯU THẾ LAI 1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây Đại diện một vài nhóm trình bầy, các nhóm trồng khác bổ sung, dưới sự hướng dẫn của GV, GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK HS nêu lên được các phương pháp đúng : để nêu lên được phương pháp tạo ưu thế Đối với thực vật, người ta thường tạo ưu thế lai ở cây trồng. lai bằng phương pháp lai khác dòng: Tạo 2
  4. dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phối với nhau. GV cho học sinh nêu một vài ví dụ . ở ngô đã tạo được giống ngô lai F1 năng HS thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi : xuất đạt 20 – 30%. Lai kinh tế là gì ? Tại sao không dùng con Ở lúa tạo được giống lúa lai F1 năng xuất lai kinh tế để nhân giống ? tăng 20 – 40%. Đại diện một vài nhóm học sinh (được GV GV : người ta còn đùng phương pháp lai chỉ định ) báo cáo kết quả thảo luận nhóm. khác thứ để kết hợp giữa tạo ưu thế lai Các nhóm khác bổ sung . và giống mới. Dưới sự chỉ đạo của GV, HS cả lớp phải 2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi nêu lên được : GV: Ở vật nuôi, để tạo ưu thế lai, chủ  Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp yếu người ta dùng phép lai kinh tế, tức là vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi sản phẩm . dùng con lai F1 làm sản phẩm (không  Không dùng con lai kinh tế để làm dùng làm giống ) giống là vì : con lai kinh tế là con lai Áp dụng phương pháp này, Việt Nam F1 có nhiều cặp gen dị hợp, ưu thế lai thường dùng con cái thuộc giống trong thể hiện rõ nhất, sau đó giảm dần qua nước giao phối với con đực cao sản các thế hệ.
  5. thuộc giống thuần nhập nội. Con lai có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu và chăn nôi giống của mẹ, có sức tăng sản của bố .
Đồng bộ tài khoản