Tập đọc - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
248
lượt xem
14
download

Tập đọc - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát và diễn cảm bài thơ. - Giọng đọc vừa phải, biết ngắt nhịp thơ lục bát rõ ý, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. - Thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc: yêu mến, quý trọng những phẩm chất đẹp đẽ của bầy ong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

  1. T p c: HÀNH TRÌNH C A B Y ONG I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát và di n c m bài thơ. - Gi ng c v a ph i, bi t ng t nh p thơ l c bát rõ ý, nh n gi ng nh ng t ng g i t , g i c m. - Th hi n ư c c m xúc qua gi ng c: yêu m n, quý tr ng nh ng ph m ch t p c a b y ong. 2/ Hi u các t ng trong bài. - Hi u ư c nh ng ph m ch t cao quý c a b y ong: c n cù làm vi c, tìm hoa gây m t, gi h cho ngư i nh ng mùa hoa ã tàn phai, l i hương thơm v ng t cho i. - H c thu c lòng 10 dòng thơ u. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. Tranh nh liên quan n bài h c HS sưu t m ư c. - B ng ph ghi s n câu (kh ) thơ c n luy n c.
  2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV (ho c 1 HS khá gi i) c. - c c bài 1 l n. - HS l ng nghe. -C n c v i gi ng v a ph i th hi n lòng yêu m n, quý tr ng nh ng ph m ch t t t pc a b y ong.
  3. b) Cho HS c o n n i ti p. - Cho HS c kh n i ti p. c) Cho HS c c bài. - Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t . d) GV c di n c m bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng kh thơ và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (6-7’) - GV c di n c m toàn bài. - Cho HS luy n c di n c m.
  4. - Cho HS thi c thu c lòng di n c m hai kh thơ u. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c di n c m, h c thu c lòng 2 kh thơ u. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản