intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập làm văn - LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

280
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết thống kê kết quả học tập trong tuần của bản thân, biết trình bày kết quả bằng bảng thống kê thể hiện kết quả học tập của từng HS trong tổ, của cả tổ. - Hiểu tác dụng của việc lập bảng thống kê: Làm rõ kết quả học tập của mỗi HS trong sự so sánh với kết quả học tập của mỗi bạn trong tổ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ (2)

  1. T p làm văn : LUY N T P LÀM BÁO CÁO TH NG KÊ I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t th ng kê k t qu h c t p trong tu n c a b n thân, bi t trình bày k t qu b ng b ng th ng kê th hi n k t qu h c t p c a t ng HS trong t , c a c t . - Hi u tác d ng c a vi c l p b ng th ng kê: Làm rõ k t qu h c t p c a m i HS trong s so sánh v i k t qu h c t p c a m i b n trong t . II. dùng d y h c: -S i m c a l p ho c phi u ghi i m c a m i HS. - M t s m u th ng kê ơn gi n. - Bút d , gi y kh to. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4-5’) - GV ch m v c a 3 HS v o n văn t c nh trư ng h c. - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Hư ng d n HS luy n t p. (27’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (12’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Các em nh l i các i m s c a mình
  3. trong tu n. Các em th ng kê s i m y theo úng 4 yêu c u a, b, c, d. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c cá nhân. - Cho HS trình bày. - GV nh n xét. b) Hư ng d n làm bài t p 2. (15’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. T trư ng thu l i k t qu th ng kê c a các b n trong t và l p b ng th ng kê k t qu c a t ng cá nhân và c a t . - Cho HS làm bài. GV phát phi u và bút - HS làm vi c theo t . d cho các t .
  4. - Cho HS trình bày. - i di n t trình bày. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà vi t l i b ng th ng kê vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2