Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
744
lượt xem
13
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm được cách tả hoạt động của người (các đoạn của bài văn, nội dung chính của từng đoạn, các chi tiết tả hoạt động). - Viết được một đoạn văn (chân thật, tự nhiên) tả hoạt động của người (nhiệm vụ trọng tâm).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động

  1. T p làm văn: LUY N T P T NGƯ I ( T ho t ng) I. M c tiêu, nhi m v : - N m ư c cách t ho t ng c a ngư i (các o n c a bài văn, n i dung chính c a t ng o n, các chi ti t t ho t ng). - Vi t ư c m t o n văn (chân th t, t nhiên) t ho t ng c a ngư i (nhi m v tr ng tâm). II. dùng d y h c: - Nh ng ghi chép HS ã chu n b . - B ng ph . III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. (15’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + tr l i câu h i theo yêu - HS làm bài cá nhân. c u. - M t s HS phát bi u ý ki n. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT2. (15’)
  3. ( Cách ti n hành như BT 1) - HS c l i o n văn ã vi t. - L p nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh o n văn ã vi t. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản