Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracycline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
234
lượt xem
60
download

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracycline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracycline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracycline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN                 TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 833:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLOTETRACYCLINE, OXYTETRACYLINE VÀ TETRACYCLINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of content of chlotetracycline, oxytetracycline and tetracycline by high - performance liquid chromatographic method HÀ NỘI - 2006
 2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 833 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLOTETRACYCLINE, OXYTETRACYLINE VÀ TETRACYCLINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of content of chlotetracycline, oxytetracycline and tetracycline by high - performance liquid chromatographic method (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định hàm lượng các kháng sinh chlotetracycline (CTC), oxytetracycline (OTC) và tetracycline (TC) trong thức ăn chăn nuôi. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,1 mg/kg. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi: TCVN 4851 (ISO 3696). Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. ISO 6497:2002 (E): Animal feeding stuffs - Sampling. 3. Nguyên tắc Các kháng sinh nhóm tetracycline trong mẫu thức ăn chăn nuôi được chiết bằng dung dịch đệm ở pH 4. Dịch chiết được làm sạch bằng cột chiết pha rắn RP - C18. Các tetracycline được tách và định lượng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector UV ở bước sóng 350 nm. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Máy nghiền mẫu phòng thí nghiệm. 4.2. Sàng phòng thí nghiệm, có kích thước lỗ sàng 1,00 mm và 3,00 mm. 4.3. Cân phân tích có độ chính xác 0,0001 g. 4.4. Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01 g. 2
 3. 4.5. Máy ly tâm có tốc độ 3000 vòng/phút, sử dụng ống ly tâm dung tích 50 ml. 4.6. ống ly tâm, dung tích 50 ml bằng polypropylen hoặc bằng thuỷ tinh, có nắp đậy. 4.7. Máy nghiền đồng thể (Homorgenizer). 4.8. Máy lắc tròn hoặc máy lắc ngang có thể đạt tốc độ 250 vòng/phút. 4.9. Máy đo pH có độ chính xác đến 0,05 đơn vị. 4.10. Phễu lọc Buchner đường kính 5,5 cm. 4.11. Giấy lọc tốc độ nhanh. 4.12. Bình định mức dung tích 10, 100, 500, 1000 ml. 4.13. Pipet tự động điều chỉnh được từ 2 ml đến 10 ml. 4.14. Micropipet dung tích từ 10 àl đến 100 àl. 4.15. Hút dung môi tự động 2 ml, 10 ml, 20 ml. 4.16. Bể siêu âm. 4.17. Bơm hút chân không. 4.18 Màng lọc syranh có kích thước 0,45 àm. 4.19. Lọ nhỏ đựng dịch mẫu chuyên dụng cho HPLC, có nắp vặn PTFE . 4.20. Thiết bị trộn mẫu phòng thí nghiệm loại Hobart Model C 100 T hoặc tương đương. 4.21. Thiết bị chia mẫu: Thiết bị chia đôi hoặc chia tư mẫu: ví dụ như thiết bị chia tư hình nón, thiết bị chia nhiều ngăn có hệ thống phân hạt hoặc các thiết bị chia khác đảm bảo phân chia mẫu thí nghiệm thành mẫu thử đồng nhất. 4.22. Hộp đựng mẫu có nắp kín. 4.23. Hệ thống HPLC gồm có: 4.23.1. Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao, bình chứa dung môi, hệ thống bơm mẫu, Detector UV đặt được ở bước sóng 350nm, máy ghi hoặc bộ tích phân. 4.23.2. Cột phân tích HPLC pha đảo có kèm cột bảo vệ - Chiều dài 250mm - Đường kính trong 4,6mm - Hạt nhồi C 18, 5àm hoặc tương đương Chú ý : có thể sử dụng cột ngắn hơn, ví dụ có chiều dài 120mm-150mm. 5. Hoá chất và thuốc thử 3
 4. 5.1 Hoá chất Chỉ sử dụng hoá chất được công nhận đạt chất lượng tinh khiết phân tích và nước cất cấp hạng 1 theo TCVN 4851 (ISO 3696). Các dung môi phải đạt chất lượng để dùng cho phân tích HPLC. 5.1.1. Natri hydrophotphat khan (Na2HPO4). 5.1.2. axit xitric ngậm 1 phân tử nước (C6H8O7.H2O). 5.1.3. axit oxalic ngậm 2 phân tử nước (H2C2O4.2 H2O). 5.1.4. Dinatri etylen diamin tetraaxetat ngậm 2 phân tử nước (Na2EDTA. 2H2O). 5.1.5. Metanol. 5.1.6. axetonnitrile. 5.1.7. Natri hydroxit. 5.1.8. axit clohydric. 5.1.9. Chất chuẩn kháng sinh nhóm tetracycline bao gồm: chlotetracycline hydrocloride (CTC), oxytetracyclin hydrochlorid (OTC) và tetraclohydrochlorid (TC) loại tinh khiết có kèm theo giấy chứng nhận về hàm lượng. 5.2. Thuốc thử 5.2.1. Dung dịch đệm McILvaine (pH 4 ± 0,05): Dung dịch A: Cân 14,2 gam natri hyđrophotphat khan cho vào bình định mức dung tích 500 ml, hoà tan và định mức đến vạch bằng nước cất, lắc đều Dung dịch B: Cân 10,5 gam axit xitric ngậm 1 phân tử nước cho vào bình định mức dung tích 500 ml, hoà tan và định mức đến vạch bằng nước cất, lắc đều Dung dịch đệm McILvaine (pH 4 ± 0,05): Lấy 312,5 ml dung dịch A và 500 ml dung dịch B cho vào bình định mức 1000 ml, lắc đều. Sử dụng máy đo pH điều chỉnh pH của dung dịch trong bình đến pH 4 ± 0,05 bằng dung dịch HCl 0,1M hoặc dung dịch NaOH 0,1M. Dung dịch sử dụng trong một tuần. 5.2.2. Dung dịch đệm McILvaine - EDTA: Hoà tan 30,25 gam dinatri etylen diamin tetra axetat ngậm 2 phân tử nước vào 812,5 ml dung dịch đệm McILvaine (5.2.1), lắc đến tan hết và trộn đều. Dung dịch sử dụng trong một tuần. 5.2.3. Dung dịch axit oxalic trong metanol: Cân 1,26 gam axit oxalic ngậm 2 phân tử nước cho vào bình định mức dung tích 1000 ml, hoà tan và định mức đến vạch bằng methanol, lắc đều. Dung dịch này sử dụng trong ngày. 5.2.4. Pha động cho HPLC: Cân 1,26 gam Axit oxalic ngậm 2 phân tử nước vào bình định mức 1000 ml, hoà tan và định mức tới vạch bằng nước cất, lắc đều. Trộn 600 ml dung dịch axit oxalic này với 300 ml axetonnitril và 100 ml metanol, lọc hỗn hợp dung dịch thu được qua màng lọc 0,45 àm (lọc chân 4
 5. không), siêu âm đuổi khí ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Dung dịch này sử dụng trong ngày. 5.2.5. Dung dịch kháng sinh chuẩn: CHÚ Ý: Việc pha các dung dịch chuẩn phải được tiến hành ở điều kiện tránh ánh sáng trực tiếp và bảo quản trong lọ sẫm màu. 5.2.5.1. Dung dịch chuẩn gốc 1000 µg/ml: Cân 108 mg (chính xác đến 0,1mg) mỗi loại chuẩn gồm CTC, OTC, TC cho vào 3 bình định mức riêng biệt dung tích 100 ml (lượng cân được điều chỉnh theo hàm lượng kháng sinh ghi trong giấy chứng nhận). Hoà tan và định mức đến vạch bằng metanol, lắc đều. Các dung dịch chuẩn gốc được bảo quản ở - 200C, có thể sử dụng những dung dịch này trong vòng 3 tháng. 5.2.5.2. Dung dịch chuẩn gốc hỗn hợp 100 µg/ml: Hút chính xác 10 ml mỗi dung dịch chuẩn gốc 1000 µg/ml (5.2.5.1) vào bình định mức 100 ml, định mức đến vạch bằng metanol, lắc đều. 5.2.5.3. Dung dịch chuẩn làm việc 25 µg/ml: Hút chính xác 2,5 ml dung dịch chuẩn hỗn hợp 100 µg/ml (5.2.5.2) vào bình định mức 100 ml, định mức đến vạch bằng metanol, lắc đều. Bảo quản dung dịch trong tủ lạnh, dung dịch bền trong 1 tuần. 5.2.5.4. Dãy dung dịch chuẩn phân tích sắc ký 0,25; 0,50; 1,25; 2,50 và 5,00 µg/ml: Hót chÝnh x¸c 100, 200, 500, 1000, 2000  µl dung dÞch  chuÈn   lµm   viÖc   25  µg/ml   (5.2.5.3)   cña   hçn   hîp   c¸c  tetracyclin   cho   vµo   b×nh   ®Þnh   møc   dung   tÝch   10   ml.  Thªm 6 ml dung dÞch axit oxalic trong metanol (5.2.3)  vµ ®Þnh møc ®Õn v¹ch b»ng níc cÊt, l¾c ®Òu. B¶o qu¶n dung dÞch trong tñ l¹nh, dung dÞch nµy bÒn  trong 1 tuÇn. 5.2.6 Dung dÞch HCl 0,1 M 5.2.7. Dung dÞch NaOH 0,1 M 6. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu 6.1. LÊy mÉu Ph¬ng   ph¸p   lÊy   mÉu   kh«ng   quy   ®Þnh   trong   tiªu   chuÈn  nµy, nªn lÊy mÉu theo ISO 6497:2002. §iÒu quan träng  lµ   mÉu   göi   ®Õn   phßng   thÝ   nghiÖm   ph¶i   lµ   mÉu   trung  thùc vµ cã tÝnh ®¹i diÖn, kh«ng bÞ h h¹i hoÆc bÞ biÕn  5
 6. ® æ i thµnh   phÇn   trong   qu¸   tr× nh   vËn   chuyÓ n   vµ   b¶o    qu¶n. Khèi lî  m Éu ph© n tÝch  ph¶i kh«ng ®î  Ýt h¬ n  ng c 500 gam . 6.2. ChuÈn bÞ mÉu 6.2.1. MÉu ë d¹ng bét mÞn NÕu mÉu thÝ nghiÖm ë d¹ng bét lät hoµn toµn qua sµng  cã   kÝch   thíc   lç  sµng   1,00   mm   th×   trén   thËt   ®Òu   mÉu  (500 gam) b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i Hobart  (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. Sau ®ã chia hçn  hîp b»ng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t  cho  ®Õn khi thu ®îc lîng mÉu thö kh«ng díi 100 gam. Cho  toµn bé mÉu thö vµo hép ®ùng mÉu vµ ®Ëy n¾p cÈn thËn. 6.2.2. MÉu cã kÝch thíc h¹t võa 6.2.2.1. NÕu mÉu thÝ nghiÖm kh«ng lät hÕt qua sµng cã  kÝch thíc lç sµng 1,00 mm nhng lät hoµn toµn qua sµng  cã kÝch thíc lç 3,00 mm th× trén thËt ®Òu mÉu (kh«ng  Ýt h¬n 500 gam) b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i  Hobart (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. 6.2.2.2. Dïng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t mÉu   ®∙   trén   ®Òu   (6.2.2.1)   cho   ®Õn   khi   thu   ®îc   lîng  mÉu   thö   kh«ng   díi   100   gam.   NghiÒn   lîng   mÉu   nµy   cÈn  thËn trong m¸y nghiÒn (4.1) cho dÕn khi mÉu lät hoµn  toµn qua sµng cã kÝch thíc lç sµng 1,00 mm. 6.2.3. MÉu cã kÝch thíc h¹t to  6.2.3.1. NÕu mÉu kh«ng lät qua sµng cã kÝch thíc lç  sµng   3,00   mm   th×   cÇn   nghiÒn   mÉu   (kh«ng   Ýt   h¬n   500  gam) trªn m¸y nghiÒn (4.1) cho ®Õn khi mÉu lät hoµn  toµn   qua   sµng  cã   kÝch  thíc   lç   sµng   3,00  mm,  sau  ®ã  trén thËt ®Òu mÉu b»ng m¸y trén phßng thÝ nghiÖm lo¹i  Hobart (hoÆc t¬ng ®¬ng) trong vßng 10 phót. 6.2.3.2. Dïng thiÕt bÞ chia ®«i hoÆc thiÕt bÞ chia t mÉu   ®∙   trén   ®Òu   (6.2.3.1)   cho   ®Õn   khi   thu   ®îc   lîng  mÉu   thö   kh«ng   díi   100   gam.   NghiÒn   lîng   mÉu   nµy   cÈn  thËn trong m¸y nghiÒn (4.1) cho  ®Õn khi mÉu lät hoµn  toµn qua sµng cã kÝch thíc lç sµng 1,00 mm. MÉu thö ®îc b¶o qu¶n trong c¸c lä ®ùng mÉu (4.22) ë  ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 2 – 250C, n¬i kh« r¸o. Chó ý: Nªn nghiÒn, trén mÉu trong c¸c phßng cã th«ng  giã, nªn ®eo kÝnh, khÈu trang vµ g¨ng tay b¶o vÖ. 6
 7. 7. C¸ch tiÕn hµnh 7.1. ChiÕt mÉu 7. . .  C© n 1 1  chÝnh x¸c ® Õn 01g tõ  1 – 5 gam m Éu ® ∙  0,  ®­ î   nghi n   m Þn  theo   m ôc  6   (tuú   theo   hµm   lî   kh¸ng  c Ò ng si  cã trong  m Éu) nh  cho vµo èng l  t m dung tÝch  50 m l y ©   (èng   l   t m   1),   thªm   ti p   20   m l  dung   dÞch   ® Öm  y © Õ M cILva i  – ED TA (5 . .2 ),  l  ® ång nhÊt m Éu trong  1  ne 2 µm phót   b»ng   m ¸y  nghi n   ® ång  thÓ .   Tr¸ng   röa   ® Çu  m ¸y  Ò nghi n   ® ång  thÓ   2  l n ,   m çi  l n   b»ng  2  m l dung dÞch  Ò Ç Ç   ® Öm M cILva i  – ED TA . §Ëy n¾ p èng l  t m  vµ l c èng  ne y © ¾ trong   10   phót  ë   tèc   ® é  cao.  ChuyÓ n  èng   vµo   m ¸y  l   y t m , y  t m trong  10 phót ë tèc  ® é ©  l ©  3000 vßng/ phót. 7. . .  G ¹ 1 2 n phÇn dÞch trong  phÝa trªn  èng l  t m 1 vµo  y © m ét èng l  t m kh¸c  (èng  l  t m 2).  Thª  ti p  20 m l y © y © m Õ   dung dÞch ® Öm M cILva i  – ED TA (5 . .2 )  vµo èng l  t m  ne 2 y © 1, ® Ëy n¾ p, ¾ c trong  10 phót vµ l  t m trong  10 phót   l y © ë tèc  ® é 3000 vßng/phót.  Ti p tôc  g¹n  phÇn dÞch trong   Õ phÝa trªn  èng l  t m 1 vµo èng l  t m 2. Sau ® ã ¹i   y © y ©  l thªm  10 m l dung dÞch ® Öm M cILva i  – ED TA (5 . .2 )  vµo  ne 2 èng l  t m 1, l c vµ l  t m nh trªn  vµ g¹n  ti p  phÇn  y © ¾ y © Õ dÞch trong  phÝa trªn  èng l  t m 1 vµo èng l  t m 2.  y © y © 7. . .   Ly   t m   èng   l   t m   2   trong   20   phót  ë   tèc   ® é 1 3 © y ©   3000 vßng/ phót.  Sau ® ã l  b»ng ch© n kh«ng qua gi   äc Êy l  trªn  phÔ u Buchner vµo b× nh tam  gi  125 m l äc ¸c . Tr¸ng   röa  èng l  t m vµ  phÔ u l  2 l ,  m çi l  b»ng 2 m l y © äc Çn Çn   dung dÞch ® Öm cI M Lvai  – EDTA (5 . . ). ne 2 2 7 . . ChuÈn bÞ m Éu 2  tr¾ ng M Éu  tr ng l   m Éu  thøc  ¨n   ch¨n  nu«i  ®î   x¸c   ® Þnh l   ¾ µ c µ kh«ng   cã   kh¸ng   si   nhãm   tetracyclin .   M Éu  tr ng  ®î   nh ¾ c chuÈn bÞ t¬ ng tù  nh m Éu  thö  theo 7. . 1 7 . . ChuÈn bÞ m Éu Ó 3  ®  x¸c ® Þnh é  ®  thu håi  M Éu nµy ®î  bæ  sung  m ét lî  kh¸ng  si  xÊp xØ  dung  c ng nh dÞch  chuÈn gèc. VÝ dô, chuÈn bÞ dÞch  m Éu thu  håi cã  hµm lî  kh¸ng si  l  1 m g/ ng nh µ kg: dï  pi ng pet hót 200 µl  dung dÞch chuÈn l  vi c 25 µg/ l (5 . .5 .3 )  cho vµo 5  µm Ö m 2 gam  m Éu tr ng (7 . )  vµ  ti p  tôc  qu¸ tr× nh  ch i t m Éu  ¾ 2 Õ Õ t¬ ng tù  nh ® èi víi  m Éu thö  (7 . ). 1 7 . . Lµm s¹ch 4 7
 8. 7. . .   Nèi  cét  SPE   ­  C18  víi   ® Çu  ra   cña   m ét  syranh   4 1 thuû   tinh   dung   tÝch   100   m l   röa   cét   b»ng   20   m l ,   m etanol  sau  ® ã ,  b»ng 20 m l c  cÊt,  l ¹i  bá dÞch qua   ní o cét. 7. . .   LÇn   lît   cho   c¸c   dÞch   ch i t   trong   èng   l   t m  4 2 Õ y © thu  ®î  tõ  7. . ,  7.  vµ 7.  qua syranh  vµo cét SPE ­  c 1 3 2 3 C18 ® ∙ c  chuÈn bÞ ë trªn ,  dï  b¬m hót ch© n kh«ng   ®î ng vµ  ® i u chØ nh tèc  ® é ch¶y kh«ng qu¸ 2m l phót.  Tr¸ng   Ò / èng li  t m b»ng 10 m l ©  dung dÞch ® Öm M cI Lva i  ­ ED TA  ne (5 . .2 )  vµ chuyÓ n hÕ t vµo cét SPE – C18, kh«ng ®Ó cét  2 bÞ kh« trong giai ®o¹n nµy, röa  cét b»ng 20 m l c  cÊt   ní vµ   ti p   tôc   hót  ch© n  kh«ng   ® Ó  l   kh«   cét   thªm   2  Õ µm phót. 7. . .   Röa  gi i   c¸c   kh¸ng   si   trong   cét   SPE   ­   C18  4 3 ¶ nh b»ng   c¸ch   cho   6   m l  dung   dÞch   axi   oxali   trong   t c m et hanol (5 . .3 )  ch¶y qua cét víi  tèc  ® é 5  m l phót.   2  1, / Thu  dÞch   qua  khái cét vµo  b× nh  ® Þnh  m øc  10  m l Sau  .  kh i dÞch  röa  gi i  ch¶y hÕ t, ti p  tôc  hót ch© n kh«ng  ¶ Õ thªm  kho¶ng 10 gi y ® Ó ® ¶m b¶o thu  hÕ t ®î  dÞch  röa   © c gi i.   §Þnh   m øc  dÞch   thu   ®î   ® Õn  v¹ch   b»ng  ní   cÊt,  ¶ c c l c ® Òu, ¾  sau  ® ã äc  qua m µng l  0,  µm vµo l  nhá   l äc 45 ä chuyªn   dông   cho   H PLC   (4 . )   ® Ó  ph© n  tÝch   trªn   hÖ  19 thèng  s¾ c kÝ.  7.5. TiÕn hµnh trªn HPLC 7.5.1. §iÒu kiÖn ch¹y m¸y Tèc ®é dßng   1 ml/phót NhiÖt ®é cét nhiÖt ®é phßng Detector detector UV bíc sãng 350 nm ThÓ tÝch b¬m mÉu  50 µl 7.5.2. TiÕn hµnh 7.5.2.1. Nªn sö dông b¶o vÖ cét, viÖc sö dông b¶o vÖ  cét   kh«ng   cã   bÊt   cø   ¶nh   hëng   nµo   ®Õn   kÕt   qu¶   ph©n  tÝch.  7.5.2.2.   C©n   b»ng   hÖ   thèng   s¾c   ký   b»ng   pha   ®éng   30  phót tríc khi b¬m mÉu. 7.5.2.3. Quy tr×nh b¬m mÉu theo thø tù nh sau: ­ DÞch mÉu tr¾ng 8
 9. ­ D ung dÞch chuÈn l  vi c µm Ö ­ D Þch m Éu thu  håi  ­ D Þch m Éu thö ­ D ung dÞch chuÈn l  vi c µm Ö Chó ý: CÇn  b¬m  c¸c   dÞch   chuÈn   tr í   vµ   sau   m çi  ® î c t  ph© n  tÝch ,   kh«ng   nªn   ® Ó  qu¸  20  l n   b¬m  m Éu  cho   m çi Ç   ®ît ph© n tÝch . NÕ u qu¸ 20 l n  th×  ph¶i b¬m c¸c  dung  Ç dÞch chuÈn thªm  l n  n÷ a vµo kho¶ng gi a ® î Ç ÷ t b¬m m Éu. 7. . .4 .  X¸c ® Þnh di n  tÝch  (hoÆ c ch i u  cao) pi  ® èi 5 2 Ö Ò c   víi  c¸c dung dÞch chuÈn vµ dung dÞch m Éu  thö  t¬ ng øng 7. . .5 .  Sau kh i ch¹y  m ¸y ph¶i l  s¹ch  hÖ thèng H PLC  5 2 µm b»ng   hçn   hî   gåm   ní   cÊt  :   axetonn i p c tril   :   m ethanol  theo tû  l  thÓ  tÝch  7 : 2 : 1 trong  30 phót. Ö 8. TÝnh to¸n kÕt qu¶ 8.1. §êng chuÈn 8.1.1.   Ph¶i   ®¶m   b¶o   r»ng   c¸c   diÖn   tÝch   pic   cña   mÉu  thö ®Òu n»m trong ph¹m vi cña ®êng chuÈn. NÕu mÉu thö  nµo cã diÖn tÝch pic vît qu¸ diÖn tÝch cña ®êng chuÈn  ë nång ®é cao nhÊt th× sÏ bÞ lo¹i vµ ph¶i tiÕn hµnh  thö l¹i víi sù pha lo∙ng. 8.1.2. X©y dùng ®êng chuÈn biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a  diÖn tÝch pic thu ®îc cña dung dÞch chuÈn víi nång ®é  cña tõng lo¹i theo quan hÖ tuyÕn tÝnh bËc 1:  y = ax + b      Trong ®ã:  y   lµ   diÖn   tÝch   pic   (hoÆc   chiÒu   cao  cña pic). x lµ nång ®é cña kh¸ng sinh. a lµ hÖ sè gãc. b lµ h»ng sè. 8.2. TÝnh to¸n 8.2.1. Hµm lîng c¸c kh¸ng sinh cã trong mÉu thö ®îc  tÝnh   to¸n   dùa   vµo   ®êng   chuÈn   håi   qui   tuyÕn   tÝnh  (8.1.2) theo c«ng thøc sau: (Y − b) V                      X= ×                  a m 9
 10. Trong ® ã:  X   l   hµm   lî   kh¸ng   si   cã   trong   m Éu  µ ng nh thö, tÝnh b»ng m g/ kg. Y   l   hi u   sè   gi a   di n   tÝch   pi   cña   dÞch  µ Ö ÷ Ö c ch i t m Éu Õ  thö  vµ di n tÝch    Ö                       pi  cña m Éu ¾ ng. c  tr a, b l  c¸c  th«ng sè  cña ®êng chuÈn y = ax +  µ b V l  thÓ  tÝch  dÞch chi t thu  ®î  sau  khi l   µ Õ c µm s¹ch  (7 . . ),  tÝnh b»ng m l 4 3 m l  khèi lî  m Éu µ ng  thö, tÝnh b»ng gam . 8. . .   KÕ t  qu¶  cuèi  cï   l   gi   trung   b× nh  cña   hai  2 2 ng µ ¸ l n   ph© n  tÝch   nh¾ c  l Ç ¹i.   Trong   qu¸   tr× nh   tÝnh   to¸n   lu«n  ph¶i l  hai sè sau dÊu phÈy. G i Êy ¸ trÞ  trung  b× nh  ®î  l  trßn  ® Õn ét c µm  m  ch÷ sè thËp ph© n. 8. . . X¸c ® Þnh ® é 2 3  thu  håi (R ) theo c«ng thøc sau: C1 R (%) = ×100 C Trong ® ã:  C1  lµ   hµm   lîng   tetracyline   x¸c   ®Þnh   ®îc   theo   quy  tr×nh ph©n tÝch (tÝnh b»ng  mg/kg). C   lµ   hµm   lîng   tetracyline   ®îc   n¹p   thªm   vµo   mÉu  (1,25 mg/kg). §é thu håi ®îc x¸c ®Þnh cho mçi lÇn ch¹y mÉu Ýt nhÊt  ph¶i ®¹t 80%. 9. B¸o c¸o thö nghiÖm   B¸o c¸o kÕt qu¶ ph¶i bao gåm Ýt nhÊt c¸c th«ng tin  díi ®©y: ­ Mäi th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhËn biÕt mÉu thö. ­ ViÖn dÉn cña tiªu chuÈn nµy hoÆc ph¬ng ph¸p thö. ­ KÕt qu¶ vµ ®¬n vÞ biÓu thÞ kÕt qu¶. ­ Ngµy th¸ng lÊy mÉu vµ kiÓu lo¹i lÊy mÉu (nÕu cã). ­ Ngµy th¸ng thö nghiÖm. ­ C¸c ®iÓm ®Æc biÖt quan s¸t ®îc trong qu¸ tr×nh thö  nghiÖm. 10
 11. ­ M äi thao  t¸c  kh«ng qui ® Þnh trong  tiªu  chuÈn nµy,  hoÆ c ®î  coi l  tuú  chän, cï  víi  c¸c  ch i ti t  cña  c µ ng Õ sù cè bÊt kú m µ  cã thÓ  ¶nh hëng ® Õn kÕ t qu¶. Bùi Bá Bổng 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản