intTypePromotion=3

Thực trạng bảo hiểm an sinh giáo dục trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ - 1

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
34
lượt xem
4
download

Thực trạng bảo hiểm an sinh giáo dục trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9 đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng bảo hiểm an sinh giáo dục trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ - 1

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời nói đầu Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đ ại hoá đ ất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh th ần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ ngh ĩa ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hư ớng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong các kì đ ại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9 đ ã và đang có nhiều ảnh hư ởng tích cực đối với nền kinh tế nước ta. Sau hơn mười năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân d ân ta đ ã gặt hái đ ược nhiều thành công to lớn trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong n ền kinh tế xã hội. Vì thế nền kinh tế nước ta đ ang dần khởi sắc và phát triển một cách vững chắc, về cơ b ản chúng ta đ ã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kéo dài, n ền kinh tế có những bước tăng trư ởng nhảy vọt qua các năm, đ iều kiện sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đất nư ớc đang trong thời kỳ đổi m ới nên cùng với sự biến chuyển không ngừng về mọi mặt từ KTXh đ ến chính trị n goại giao nền kinh tế mở theo h ướng “đa phương hoá - đa d ạng hoá” đã và đang tạo đ iều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh nói chung và ho ạt động kinh doanh b ảo hiểm nói riêng nhiều cơ hội mới. Trong xu thế phát triển này, ngành bảo hiểm cũng có những điều kiện thuận lợi để phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày càng có nhiều nghiệp vụ mới ra đời, BHNT là m ột ví dụ điển hình. Nghiệp vụ BHNT mang tính đặc thù cao, có sức hấp dẫn riêng và có sự khác biệt so với các n ghiệp vụ bảo hiểm khác. Nghiệp vụ BHNT bao gồm nhiều loại hình khác nhau như: BHNT có th ời hạn 5 -10 n ăm, An sinh giáo dục... Sau một thời gian lựa chọn đ ề tài viết chuyên đề mặc dù đề tài còn nhiều khúc mắc và số liệu thực tế chưa
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhiều nhưng cùng với sự động viên của cô giáo hướng dẫn và sự giúp đỡ nhiệt tình của Công ty BVNT Hà Nội em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài với nội dung: “An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội” Sở dĩ em chọn đ ề tài trên cho chuyên đề tốt nghiệp của m ình là vì những lý do sau: - Mặc dù BHNT ra đời rất sớm trên th ế giới (năm 1583, ở Anh) và khônh ngừng phát triển ở khắp nơi, nhưng lại được triển khai rất muộn ở Việt nam. Vì vậy, n ghiên cứu học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới để áp dụng vào thực tế triển khai ở nước ta là một đòi hỏi cấp bách có ý nghĩa kinh tế lớn - Do nghiệp vụ “An sinh giáo dục“ mới được triển khai ở nước ta, nên khó tránh khỏi những hạn chế, những điều bất hợp lý trong quá trình kinh doanh. Vì vậy, cần phải nghiên cứu một cách khoa học, tìm ra giải pháp phù hợp với đ iều kiện thực tế ở Việt Nam trong giai đo ạn hiện nay. - Nghiệp vụ bảo hiểm n ày có tính chất khác biệt rõ nét so với các nghiệp vụ b ảo hiểm khác ở chỗ nó không chỉ mang tính chất bảo hiểm các rủi ro mà còn mang tính chất tiết kiệm. Điều n ày có ngh ĩa là công ty phải trả một khoản tiền vào một th ời điểm nhất định trong tương lai dù không có rủi ro xảy ra với khách hàng. Do vậy công ty BHNT cần có một chính sách đầu tư vốn hợp lý đ ể đảm bảo tài chính của công ty. - Nghiệp vụ n ày còn thu hút được nhiều người nghiên cứu vì nó có ý ngh ĩa giáo dục sâu sắc. Với các khẩu hiệu “ Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai“ thì chương trình “An sinh giáo dục“ là một biện pháp hữu hiệu để các thế hệ đ i trước thể hiện sự quan tâm đ ối với các thế hệ đi sau.
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi nghiên cứu đề tài, ta ph ải phân tích tình hình triển khai, thị trường khách h àng tiềm năng, tình hình dân số từ đó đưa ra một số biện pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Xuất phát từ những nội dung trên em xin nêu ra bố cục của chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba phần: Ph ần I: .Khái quát về bảo hiểm nhân thọ và sản ph ẩm An sinh giáo dục Ph ần II: Tình hình triển khai sản phẩm bảo hiểm “An sinh giáo dục” của Bảo Việt tại BVNT Hà Nội Ph ần III: Một số giải pháp đề nghị nhằm nâng cao công tác kinh doanh nghiệp vụ An sinh giáo dục Mặc dù bản thân em đã rất cố gắng nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên trong chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong khoa nói chung và co giáo Nguyễn Thị Lệ Huyền nói riêng đ ể chuyên đề hoàn ch ỉnh h ơn về mặt lý luận và m ang tính khả thi hơn trong th ực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự hư ớng dẫn tận tình của cô Nguyễn thị Lệ Huyền cùng sự giúp đỡ của phòng Quản lý hợp đồng BVNT Hà Nội, đặc biệt sự quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ của chú Trưởng phòng Trương Khánh cùng các anh chị trong phòng QLHĐ đ ã tạo điều kiện cho em tìm hiểu tài liệu, báo chí giúp em hoàn thành bản chuyên đ ề tốt nghiệp của m ình. Chương I KHáI QUáT về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm an sinh giáo dục I. tổng quan về bảo h iểm nhân thọ
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1 . Sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro giữa một số đông với một số ít trong số họ phải gánh chịu những rủi ro. Có thể nói nguyên tắc này lần đ ầu tiên được ghi vào lịch sử là n ăm 1583, ở thị trường Luân đôn một nhóm người đã tho ả thuận góp tiền và số tiền n ày sẽ được trả cho người nào trong số họ bị chết trong 1 năm. Đây cũng là mầm mống của nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng n gày dù đã luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nh ưng con người vẫn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro do nhiều nguyên nhân, ví dụ nh ư: - Các rủi ro do môi trường thiên nhiên: Bão, lụt, động đất, hạn hán... Các rủi ro xảy ra do sự tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật. Khoa học - k ỹ thuật phát triển, một mặt thúc đẩy sản5 xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống con người nhưng mặt khác cũng gây ra nhiều tai nạn bất ngờ như tai nạn ôtô, h àng không , tai n ạn lao động... Các rủi ro do môi trường xã hội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân - gây ra rủi ro cho con người, khi xã hội càng phát triển thì con ngư ời càng có nguy cơ gặp nhiều rủi ro như thất nghiệp, tệ nạn xã hội, lạm phát... Bất kể là do nguyên nhân gì, khi rủi ro xảy ra thường đem lại cho con người những khó khăn trong cuộc sống như nguy hại đến bản thân, hao tổn tài chính gia đình... làm ảnh hưởng đ ến đời sống kinh tế xã hội. Để đối phó với những rủi ro con người đ ã có nhiều biện pháp khác nhau nhằm kiểm soát cũng như kh ắc phục những hậu quả do rủi ro gây ra. Đó là nhóm biện pháp kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro.
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Nhóm biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn n gừa tổn thất, giảm thiểu rủi ro. Các biện pháp n ày thường được sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro. Tuy nhiên là biện pháp này đ ã giúp chúng ta ngăn ch ặn và giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong cuộc sống nh ưng khi rủi ro xảy ra chúng ta không ngăn ngừa hết đ ược hậu quả. + Nhóm các biện pháp tài trợi rủi ro bao gồm các biện pháp chấp nhận rủi ro và bảo h iểm. Đây là các biện pháp đ ược sử dụng trước khi rủi ro xảy ra với mục đích khắc phục các hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra nếu có. Khi chấp nhận rủi ro thì con n gười phải đối phó với những khó khăn không những cho b ản thân mà còn về mặt tài chính của gia đình nữa cho nên bảo hiểm là phương pháp tốt h ơn đ ể đối phó với rủi ro. Bảo hiểm là một phần quan trọng trong các chương trình qu ản lý rủi ro của các tổ chức cũng như cá nhân. Theo quan điểm cảu các nhà quản lý rủi ro, b ảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro trên cơ sở hợp đồng. Theo quan đ iểm xã h ội bảo hiểm không chỉ chuyển giao rủi ro m à còn là sự giảm rủi ro do việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép có thể tiên đoán về các tổn thất khi chúng xảy ra. Bảo hiểm là công cụ đối phó với hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra, có hiệu quả nhất. Nh ư vậy, b ảo hiểm ra đời là đò i hỏi tất yếu khách quan của cuộc sống con người. Sự ra đời và phát triển của BHNT đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển cuả nền kinh tế trên thế giới. Ngày nay tham gia BHNT trở thành một nhu cầu tất yếu của người dân các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. ở châu á, những năm gần đây BHNT phát triển hết sức mạnh mẽ, thực hiện chức n ăng huy động nguồn vốn nh àn rỗi trong dân, tạo nguồn đ ầu tư d ài h ạn cho sự phát triển kinh tế- xã hội, giảm bớt tình trạng vay vốn nước ngo ài với lãi suất cao. Theo số liệu của
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Th ời báo kinh tế thì trong n ăm 2001 doanh thu phí BHNT đ ạt 2500 tỷ đồng, chiếm 0 ,55% GDP. BHNT giúp tăng tích lu ỹ cho ngân sách nhà n ước, góp phần giải quyết một số vấn đ ề xã hội như vấn đề thất nghiệp, vấn đ ề giáo dục...Hiện nay hầu hết các công ty lớn trên thế giới đều tham gia BHNT nhằm duy trì ho ạt động của công ty, bù đắp phần thiệt hại do rủi ro trong trường hợp người chủ công ty phải ngừng làm việc do tử vong hoặc thương tật to àn bộ vĩnh viễn. Trong đ iều kiện kinh tế Việt nam, trải qua hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đ ất nư ớc ta đã đạt đ ược những th ành tựu đ áng phấn khởi và có ý nghĩa rất quan trọng. Đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài, tạo ra được những cơ sở vật chất thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đất nước, cho phép chúng ta chuyển sang thời kỳ mới: "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội văn m inh". Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế h àng năm từ 8 đến 9% và tốc độ tiêu dùng thấp h ơn tốc độ tăng trưởng kinh tế th ì tiết kiệm trong dân sẽ không ngừng tăng cả về số tuyệt đối và tỷ trọng so với GDP. Đa số với người dân, ngo ài khả năng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì thường rất ít khả năng để đầu tư những khoản tiền nh àn rỗi. Như vậy cùng với việc tăng nhanh số lượng và tỷ lệ tiết kiệm trong dân, nhà nước cần phải có giải pháp, chính sách và công cụ để huy đ ộng mạnh nguồn vốn trong d ân cho đầu tư phát triển. BHNT từ khi ra đời và triển khai các nghiệp vụ BHNT hỗn hợp mang tính chất vừa b ảo hiểm vừa tiết kiệm đã và đang huy đ ộng được một lư ợng vốn không nhỏ trong d ân. Tuy bước đ ầu, lượng người tham gia bảo hiểm chưa lớn, số hợp đồng tham gia ở m ức trách nhiệm cao cũng chưa nhiều, nhưng đã mở ra thêm cho ngư ời dân một
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cách thức tiết kiệm mới đồng thời góp phần vào phát triển nguồn vốn, tăng đầu tư cho đất nước. 2 . Vai trò và vị trí của BHNT 2 .1. Vai trò của BHNT Để đ ánh giá được đ ầy đ ủ ý nghĩa và vai trò của BHNT, trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm về BHNT: Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa người bảo hiểm và ngư ời tham gia bảo h iểm, mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất đ ịnh khi có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiềm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định) còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn. Nói cách khác, BHNT là quá trình b ảo hiểm các rủi ro liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ con người. BHNT ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc qia: Th ứ nhất: BHNT góp phần ổn định tài chính cho người tham gia hoặc người được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Nhắc đ ến BHNT là ph ải nhắc đ ến vai trò đầu tiên này, rủi ro là cái không thể lường trước trong cuộc sống mỗi con người, xã hội càng phát triển càng có nhiều cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với có nhiều rủi ro đ e doạ cuộc sống con ngư ời dẫn đến những bất ổn về tài chính cho cá nhân gia đình cũng như xã hội. Khi rủi ro chẳng m ay xảy ra, nếu tham gia BHNT thì b ản thân hoặc người thân, gia đình của bạn sẽ dược đảm bảo về mặt tài chính bù đ ắp phần nào những tổn thất do rủi ro gây ra. Còn khi rủi ro không xảy ra, th ông qua một số loại h ình sản ph ẩm khác như bảo
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h iểm trợ cấp hưu trí, bảo hiểm hỗn hợp.. người tham gia vẫn nhận được số tiền bảo h iểm cùng với lãi để sử dụng cho nhu cầu ngày càng cao của con người. Th ứ hai: BHNT góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và tăng thêm quyền lợi cho người lao động. Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, hàng năm ngân sách Nhà nước phải chi ra một lượng tiền khá lớn để chi trả cho các cá nhân, công ty gặp rủi ro dưới h ình thức trợ cấp (trợ cấp ốm dau trợ cấp mất việc làm..). Các kho ản chi n ày vừa làm thâm hụt n gân sách Nhà nước, đôi khi lại còn gây tâm lý ỷ lại không cố gắng vì đã có người khác chịu trách nhiệm giúp m ình đối với cả cá nhân cũng như tổ chức. Ngày nay khi BHNT ra đời, người tham gia đ ã có th ể tự bảo vệ cho m ình, chủ động đ ối phó với các rủi ro đồng thời tạo ra một khoản tiết kiệm (không may rủi ro xảy ra, bên cạnh các chế độ bảo hiểm y tế, BHXH người lao động còn được hưởng quyền lợi từ BHNT n ếu họ tham gia). Bên cạnh đó, tham gia bảo hiểm hưu trí tụ nguyện người lao đ ộng còn đ ược hưởng kho ản trợ cấp hưu trí, tụ lo được cho bản thân giảm gánh n ặng cho gia đình cũng như xã hội. Th ứ ba: BHNT là công cụ thu hút vốn đầu tư hữu hiệu. Phí trong BHNT khá lớn, nhờ vào những đặc trưng cũng như quyền lợi to lớn khi tham gia BHNT mà ngày nay người ta ngày càng quan tâm đến BHNT, từ đó m à lượng vốn được huy động từ dân chúng được tăng lên. Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới “Công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá” đất nước để phục vụ cho sự phát triển kinh tế phảI có một lượng vốn đầu tư rất lớn. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của BHNT nên tuy m ới ra đời được 5 năm nhưng Nhà nư ớc ta đ ã liên tục có những chính sách đ ể tạo điều kiện cho BHNTngày một phát triển mà bước tiến quan
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trọng là sự cho phép các công ty BHNT nước ngoài tham gia vào th ị trường BHNT Việt Nam và sự ra đời của Luật Bảo hiểm ngày 7/12/2000. Đây là một trong các b iện pháp của Nh à nước nhằm tạo ra các nguồn vốn dồi dào cho đ ầu tư phát triển Đất nước với chủ trương là chủ yếu dựa vào nguồn nội lực và tranh thủ nguồn ngoại lực, chúng ta có quyền hy vọng thông qua BHNT có thể trong thời gian tới dần dần sẽ thu hút được nguồn vốn nh àn rỗi trong dân cư vì lư ợng tiền này đ ược dự kiến sẽ lên tới hơn 10 tỷ (được dự trữ dưới dạng ngoại tệ cũng như vàng). Ngoài ra, khi các công ty BHNT nước ngoài tham gia vào thị trường BH Việt Nam nguồn vốn do họ đ ầu tư vào cũng sẽ rất lớn. Thêm vào đó, do đ ặc điểm của BHNT là mang tính dài h ạn, nguồn vốn huy đ ộng được có thể đ em đầu tư trong một thời gian dài đây là đựoc coi là nguồn vốn tuyệt vời nhất cho các dự án kinh tế lớn. Th ứ tư: BHNT tạo ra một số lư ợng lớn công ăn việc làm cho người lao động. Với dân số gần 80 triệu lại là dân số trẻ, hàng năm riêng số lượng sinh viên ra trường cũng là cả một thách thức đối với xã hội, việc làm luôn là vấn đ ề nóng bỏng khi mà lượng người không có việc làm ngày càng nhiều và trong đó ngoài những n gười không có trình độ thì cũng có rất nhiều người có trình độ không được sử dụng đúng mục đích. Hoạt động BHNT cần một mạng lưới rất lớn các đ ại lý khai thác b ảo hiểm, đội ngũ nhân viên tin học, tài chính, kế toán, quản lý kinh tế... Vì vậy, phát triển BHNT đã góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm, giảm bớt số lượng n gười thất nghiệp, bớt đi gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Cứ nói riêng ở công ty BHNT Hà Nội, với số lư ợng cán bộ khai thác ở mỗi phòng lên đ ến trên dưới 50 n gười, riêng nội thành đ ã có 16 phòng khai thác, đa số đ ấy đều là các cán bộ chuyên
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n ghiệp chưa kể đến các đại lý bán chuyên nghiệp rải rác ở từng quận huyện, ngo ài ra BHNT còn có 60 công ty khác ở khắp các quận huyện trong cả n ước. Th ứ năm: BHNT là biện pháp đầu tư hợp lý cho giáo dục và góp phần tạo n ên một tập quán, một phong cách sống mới. Đối với những nước đang phát triển, đ ầu tư cho giáo dục là rất quan trọng và ph ải coi là nền tảng của sự phát triển. Tuy n hiên khi chi phí cho giáo dục ngày một tăng thì nguồn lực của các nước n ày lại rất hạn hẹp, bên cạnh các biện pháp hỗ trợ giáo dục như kêu gọi đóng góp, viện trợ của các cơ quan trong vá ngoài nước, cho sinh viên vay vốn tín dụng đều mang tính nhất thời, không ổn đ ịnh, tham gia BH An sinh giáo dục là một biện pháp hợp lý để đầu tư cho việc học hành của con em nhờ tiết kiệm thường xuyên của gia đình. Đây cũng là giải pháp góp phần xây dựng mục tiêu công b ằng xã h ội vì đầu tư cho tương lai con em mình không ch ỉ là trách nhiệm của Xã h ội m à còn là trách nhiệm của từng gia đình. Ngoài ra, tham gia BHNT còn th ể hiện một nếp sống đẹp thông qua việc tạo cho mỗi người thói quen biết tiết kiệm, biết lo lắng cho tương lai của người thân, đồng th ời giáo dục con em mình cũng biết tiết kiệm và sống có trách nhiệm đối với người khác. Tham gia BHNT vừa tạo quyền lợi cho chính mình vừa tạo quyền lợi cho người thân đồng thời đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Con ngư ời là nhân tố quyết đ ịnh sự phát triển. Do vậy, việc thực hiện chiến lược, chính sách về con người là vô cùng quan trọng, thực hiện BHNT chính là thực hiện chiến lược phát triển to àn diện con ngư ời của Đảng và Nhà nư ớc.
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Có thể nói, BHNT đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết một số vấn đ ề xã hội như giáo dục, xoá đói giảm nghèo, giảm thất nghiệp bù đắp tổn thất, bất hạnh trong cuộc sống, góp phần giảm gánh nặng trách nhiệm xã hội đối với ngư ời lao động, n gười cao tuổi.... 2 .2 Vị trí của BHNT trong lĩnh vực bảo hiểm. 2 .2.1 BHNT là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm nhất Bảo hiểm thương m ại trên thế giới đ ã có lịch sử phát triển hơn 500 n ăm. Bảo hiểm hoạt động trên nguyên tắc “số đông bù số ít” đó là sự chia sẻ rủi ro giữa một số đông và một vài người trong số họ chẳng may gặp phải rủi ro. Bảo hiểm ra đời là một biện pháp hữu hiệu để xử lý các rủi ro tồn tại khách quan. Tham gia bảo hiểm đ ang ngày càng trở thành một tác nghiệp không thể thiếu được đối với các chủ doanh nghiệp, một thói quen tốt trong dân chúng. Ban đầu bảo hiểm chỉ dừng lại ở một số hình thúc như bảo hiểm hoả hoạn, bảo h iểm hàng h ải.. Đến nay, bảo hiểm đã phát triển rất mạnh mẽ với những loại hình b ảo hiểm hết sức phong phú và đa dạng. Một trong các loại hình bảo hiểm ra đời khá lâu là BHNT với lịch sử phát triển 400 năm, nó đ ang ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trong thị trường bảo hiểm nói chung. 2 .2.2 BHNT ngày càng lớn mạnh và trở th ành một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trên thị trư ờng BH. Th ực tế cho thấy tốc độ phát triển của nghiệp vụ BHNT trên thế giới không ngừng tăng và chiếm tỉ lệ lớn doanh thu trong tổng doanh thu của các nghiệp vụ BH. Tuy nhiên tốc độ phát triển của BHNT rất không đồng đều. Nếu như ở châu Mỹ Latinh phí BH từ hoạt động kinh doanh BHNT rất thấp, chỉ chiếm khoảng 21,4% thì ở
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com châu âu phí BHNT đ ạt tỉ lệ cân đối trong khoảng từ 41,8% - 49,3% còn tỉ lệ phí BHNT ở châu Đại đương chiếm 52,3% trong toàn bộ doanh thu phí nghiệp vụ BH. Tóm lại, dù đ ứng trên giác độ khách quan hay chủ quan chúng ta cũng phải thừa nhận rằng BHNT vẫn ngày càng phát triển và kh ẳng định vị trí quan trọng của mình trong thị trường BH nói riêng và trong nền kinh tế của các quốc gia, nền kinh tế thế giới nói chung. 3 . Những đặc điểm cơ bản của BHNT. 3 .1 BHNT vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro. Đây là m ột trong những đặc đ iểm khác nhau cơ bản giữa BHNT với BH phi nhân thọ, tham gia BHNT người mua có trách nhiệm nộp phí BH cho ngư ời BH theo đ ịnh kỳ đ ồng thời ngư ời bảo hiểm cũng có trách nhiệm trả một số tiền lớn (STBH) cho người h ưởng quyền lợi bảo hiểm nh ư đã thoả thuận khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra. Số tiền bảo hiểm này trả khi người được bảo hiểm sống đ ến một độ tuổi nhất đ ịnh, hoặc cho người thừa h ưởng khi ngư ời được bảo hiểm tử vong trong thời hạn được bảo hiểm. Số tiền n ày không th ể bù đắp về mặt tình cảm nhưng bù đ ắp phần n ào những tổn thất về mặt tài chính. Tính tiết kiệm trong bảo hiểm thể hiện ở ngay trong từng cá nhân, gia đình một cách thường xuyên, có kế hoạch và có kỷ luật. Tiết kiệm bằng cách mua bảo hiểm khác với các loại h ình tiết kiệm khác ở chỗ, người bảo hiểm không những tích luỹ về mặt tài chính mà còn mang tính bảo vệ cho bản thân, khi có rủi ro xảy ra cho bản thân thì vẫn đ ược đảm bảo về mặt tại chính, dó chính là đặc điểm cơ bản của BHNT m à các loại h ình tiết kiệm khác không có dược. Điều n ày giải thích tại sao nói bảo hiểm vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính bảo vệ.
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 .2 BHNT đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo h iểm. Khác với nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đáp ứng đ ược một mục đ ích là góp phần khắc phục hậu quả khi đối tượng tham gia BH gặp rủi ro, BHNT do vừa mang tính b ảo vệ vừa mang tính tiết kiệm đã đáp ứng đ ược nhiều mục đ ích khác nhau của con người, mỗi mục đích được thể hiện khá rõ trong từng sản phẩm bảo hiểm. Chẳng hạn như Bảo hiểm An hưỏng h ưu trí sẽ đ áp ứng yêu cầu của ngư ời đ ược bảo h iểm là có một khoản tiền góp phần ổn định cuộc sống khi họ về hưu, b ảo hiểm An gia th ịnh vượng đ áp ứng yêu cầu của ngư ời tham gia là có được một khoản tiền lớn sau một thời gian ấn định trư ớc... Ngoài ra, hợp đồng BHNT đôi khi còn có vai trò như một vật thế chấp để vay vốn khi người tham gia bảo hiểm gặp những khó khăn về mặt tài chính, thủ tục cho vay được công ty bảo hiểm giải quyết rất nhanh gọn không như đi vay vốn ngân hàng hơn nữa số tiền cho vay này có thể trả hay không trả lại cho công ty BH (tất nhiên số tiền cho vay được giới hạn theo quy định trong h ợp đồng bảo hiểm). Chính vì đ áp ứng được nhiều mục đ ích khác nhau mà BHNT đ ang có thị trường n gày càng rộng r•i và được nhiều người quan tâm. 3 .3 Các h ợp đồng trong BHNT rất đa dạng Tính đa d ạng của các hợp đồng BHNT xuất phát từ mục đích của người tham gia và từ các sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm. Mỗi sản phẩm của công ty thiết kế ra là đ ể phù hợp với từng đối tượng tham gia khác nhau, cho nên bất cứ ai cũng có th ể tham gia bảo hiểm và có được sản phẩm phù hợp với mục đ ích của bản thân khi tham gia bảo hiểm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản