intTypePromotion=1

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
1
download

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng

  1. Nghiên cứu trao đổi Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng Văn Thị Thanh Điền* Nhận: 05/12/2019 TS. Nguyễn Thị Đức Loan* Biên tập: 16/12/2019 Duyệt đăng: 26/12/2019 Bài báo trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả trưởng rất quan tâm đến nhân lực hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm trẻ và rất nhiệt tình trong quá trình giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận hướng dẫn và đào tạo nhân viên dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm câp dưới. Kế toán viên làm việc thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp. hiệu quả, có tính độc lập cao. Từ khóa: Lợi nhuận; kết quả kinh doanh; Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Về cơ cấu tổ chức Vạn Hưng Công ty có quy mô lớn so với Abstract các DN khác trên địa bàn, cơ sở vật The paper presents the content of consumption accounting and determination chất được bảo trì, bảo quản rất tốt. of business results of enterprises in order to support the management force, Môi trường làm việc tại văn phòng, helping businesses recognize strengths and weaknesses, and take advantage cửa hàng, nhà xưởng sản xuất của of opportunities, anticipate and measure risks and challenges to minimize the công ty sạch sẽ, thoáng mát. damage that may cause to the business. Cơ cấu về tổ chức công ty bố trí Keyword:Profits, business results, Van Hung Technology Equipment Co., Ltd, hợp lý, cơ cấu về nhân sự linh hoạt, Ba Ria - Vung Tau University(BVU) các phòng ban của các bộ phận được bố trí tập trung nên rất thuận 1. Đặt vấn đề 2. Tình hình thực hiện công tiện trong việc quan hệ công tác. Trong những năm qua, nền kinh tác kế toán tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng Về công tác kế toán doanh thu tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng cao và ổn định trong xu thế hội Công tác hạch toán về doanh 2.1. Ưu điểm nhập với nền kinh tế thế giới ngày thu được chú trọng. Kế toán doanh Về phần mềm kế toán thu công nợ bên cạnh việc ghi càng mạnh mẽ. Hàng hóa trên thị Công ty sử dụng phần mềm kế trường ngày càng phong phú, dồi chép, cung cấp thông tin chính xác, toán Misa, phần mềm dễ tiếp cận, đầy đủ kịp thời doanh thu bán hàng dào, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phần mềm càng cao của người tiêu dùng. Tuy và cung cấp dịch vụ, tình hình kế toán Misa lập trình đầy đủ công nợ phải thu, phải trả chi tiết nhiên, song song với thuận lợi, nghiệp vụ kế toán, quy trình làm kế những cơ hội mới mở ra thì cạnh cho từng đối tượng, hợp đồng phát toán thực tế, quản trị và thuế, xử lý sinh. Đồng thời, kế toán doanh thu- tranh trên thị trường cũng ngày các thao tác nhanh, chính xác và tin càng khốc liệt hơn. Do đó, doanh công nợ còn phụ trách theo dõi tiền cậy, giúp việc hạch toán các nghiệp gửi ngân hàng và thực hiện lập nghiệp (DN) muốn đứng vững trên vụ kinh tế phát sinh nhanh chóng, thị trường, cần phải biết thay đổi phiếu thu, phiếu chi, theo dõi và hiệu quả, đầy đủ và chính xác. báo cáo kịp thời tình hình thu chi phù hợp với sự phát triển chung của Về bộ máy kế toán tiền mặt và tiền quỹ hàng ngày. xã hội. Công tác tiếp nhận, xử lý chứng Việc cung cấp thông tin một cách Với DN thương mại, vấn đề tiêu từ, công tác hạch toán, công tác lập kịp thời, đầy đủ và chính xác giúp thụ và xác định kết quả kinh doanh báo cáo tài chính của bộ phận kế cho Ban giám đốc của công ty có đóng vai trò rất quan trọng. Nó toán rất cẩn thận và đầy đủ. những quyết định kinh doanh đúng giúp cho nhà quản lý hiểu rõ về tình Kế toán trưởng có trình độ đắn, đặt ra những chiến lược kinh hình kinh doanh của DN và có chuyên môn tốt, có thâm niên trong doanh, nắm bắt thị trường kịp thời những chiến lược, để đẩy nhanh lĩnh vực tài chính kế toán. Kế toán hiệu quả. quá trình tiêu thụ và nâng cao kết quả kinh doanh cho DN. * Khoa Quản lý - Kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) 52 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2019
  2. Nghiên cứu trao đổi 2.2 Nhược điểm: có nghĩa là khách hàng đang chiếm cần hạch toán cụ thể chi tiết theo Về công tác kế toán doanh thu dụng vốn, gây ra rất nhiều bất lợi từng loại hình dịch vụ khác nhau Công ty chưa mở sổ chi tiết cho cho công ty, đặc biệt là trong liên quan đến TK 5113 như sau: từng tài khoản (TK) doanh thu bán trường hợp công ty cần vốn gấp. - TK 51131- Doanh thu cung hàng và cung cấp dịch vụ. Trong Về bộ máy kế toán cấp dịch vụ thi công lắp đặt, sửa khi công ty có nhiều loại dịch vụ Số lượng nhân viên kế toán còn chữahệ thống camera. khác nhau, nhưng tất cả các nghiệp hạn chế nên khối lượng công việc - TK 51132 - Doanh thu cung vụ đều được kế toán đưa vào TK của kế toán quá nhiều, mỗi người cấp dịch vụ thi công công trình điện 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. phải làm nhiều phần việc khác năng. Điều này gây khó khăn trong việc nhau, đòi hỏi cán bộ kế toán phải - TK 51133 - Doanh thu cung kiểm tra, theo dõi và xác định lợi có trình độ chuyên môn cao, giàu cấp dịch vụ thi công sửa chữa hồ nhuận của từng loại dịch vụ, không kinh nghiệm. bơi. xác định được dịch vụ nào kinh Về công tác tập hợp chứng từ - TK 51134 - Doanh thu cung doanh hiệu quả và không hiêu quả, Nhân viên các phòng ban cấp dịch vụ thi công lắp đặt, sữa làm ảnh hưởng đến quyết định kinh thường gửi chứng từ gốc về phòng chữa hệ thống nước. doanh của ban lãnh đạo công ty. kế toán vào cuối tuần nên công việc Hai là, đẩy mạnh công tác tiêu Về công tác kế toán chi phí của kế toán thường bị dồn vào cuối thụ, tăng doanh thu Công ty coi trọng công tác hạch tuần. Điều này khiến nhân viên kế Hiện nay, công tác marketing toán doanh thu mà không để ý toán không chủ động được công giới thiệu hàng hóa dịch vụ của nhiều đến công tác hạch toán chi việc của mình, đồng thời chịu áp công ty có rất nhiều phương thức phí sản xuất. Trong khi đó, việc lực lớn vào các ngày cuối tháng và như phát tờ rơi, chạy quảng cáo hạch toán chi phí sản xuất cũng rất rất dễ bị nhầm lẫn, sai sót trong trên Google, các website, mạng xã quan trọng trong công tác xác định công việc. hội như facebook, zalo,… hoặc các kết quả kinh doanh. Khối lượng Về công tác quản trị chương trình truyền thông. Nhưng công việc của kế toán bán hàng và Công tác kế toán của công ty trước khi tính đến việc tung ra các theo dõi công nợ phát sinh nhiều thuần là kế toán tài chính, mà thiếu chiến lược quảng cáo, công ty cần vào cuối kỳ, nhưng kế toán còn khâu kế toán quản trị. Công tác rà xác định được các chỉ tiêu sau: phải đảm trách thêm việc theo dõi soát, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt - Xác định được hàng hóa, dịch chi phí phát sinh hàng kỳ. Việc động kinh doanh của công ty chưa vụ mà công ty cung cấp thì hàng hạch toán chi phí sản xuất cũng chặt chẽ. Điều này có thể gây ra rủi hóa hay dịch vụ nào là xu hướng và theo dõi vào cuối tháng cũng bị dồn ro lớn, nếu có sự thanh tra của cơ khách hàng có nhu cầu nhiều nhất. đọng và ghi nhận theo chi phí thực quan thuế nhà nước. - Xác định được thị trường mục tế phát sinh trong kỳ, chưa có sự so Về tổ chức quản lý tiêu và khách hàng tiềm năng của sánh, đối chiếu với chi phí kế hoạch Trình độ học vấn của nhân viên công ty. hay dự toán về chi phí để đánh giá văn phòng chủ yếu là đại học và - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh để tình hình tăng, giảm để giúp DN cao đẳng, nhưng đa số là nhân viên đưa ra chương trình khuyến mãi và kiểm soát tốt chi phí phát sinh trong trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, còn mức giá cung cấp hàng hóa, dịch kỳ. Vì vậy, công ty cần phải hạch trình độ học vấn của nhân viên thi vụ hợp lý nhất. toán chi phí kịp thời, đầy đủ, hợp công chủ yếu là trung cấp và lao - Tăng cường ghi nhận phản hồi lý, thời xuyên kiểm tra tính hợp động phổ thông. và nhận xét của khách hàng về hàng pháp, hợp lệ của từng loại chi phí 3. Giải pháp hoàn thiện hóa, dịch vụ của công ty cung cấp. phát sinh góp phần quản lý tài sản, Một là, hoàn thiện công tác mở - Gầy dựng được sự tín nhiệm vật tư, tiền vốn có hiệu quả. TK chi tiết doanh thu, khai báo của khách hàng đối với hàng hóa, Về hình thức thanh toán chi tiết trên phần mềm quản lý dịch vụ mà công ty cung cấp. Một số khách hàng của công ty của công ty - Bồi dưỡng nhân viên, giúp thanh toán chậm, có những hợp Công ty dựa trên hệ thống TK nhân viên có thái độ tích cực, niềm đồng đã hoàn thành nhưng khách của Thông tư 200/2014/TT-BTC nở, nhiệt tình, tạo sự thoải mái, hàng kéo dài thời gian thanh toán. của Bộ Tài chính ban hành ngày thân thiện với khách hàng. Tuy hợp đồng có quy định thời gian 22/12/2014, để mở TK chi tiết đến - Cần duy trì những chiến lược thanh toán, nhưng để giữ mối quan từng đối tượng trong quá trình hạch quảng cáo một cách đều đặn để hệ tốt với nhau,công ty đã không toán doanh thu cung cấp dịch vụ. tạo hiệu ứng ghi nhớ đến hàng đòi khách hàng phải thanh toán Do công ty thu lợi chủ yếu từ doanh hóa, dịch vụ của Công ty cho đúng hẹn như hợp đồng. Điều này thu cung cấp dịch vụ nên kế toán khách hàng. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2019 53
  3. Nghiên cứu trao đổi Dưới đây là một số giải pháp chặt chẽ như sau: giám sát chặt chẽ Năm là, hoàn thiện công tác maketing giúp đẩy mạnh công tác sổ sách kế toán, thành lập ban kiểm quản lý sổ sách chứng từ kế toán. tiêu thụ, tăng doanh thu: soát chất lượng báo cáo tài chính, Công ty cần phải làm tốt công - Tăng cường chăm sóc khách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tác tuyên truyền cho cán bộ nhân hàng cũ, tìm kiếm khách hàng tiềm chặt chẽ, phân chia trách nhiệm cụ viên biết và làm tốt công tác phối năng bằng cách làm khách hàng thể cho từng nhân viên thực hiện hợp với các bộ phận có liên quan, hài lòng. Một khi khách hàng hài các công việc có tính độc lập. Điều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bộ lòng về sản phẩm hay dịch vụ của này giảm thiểu khả năng gian lận phận kế toán trong việc quản lý Công ty, họ sẽ nói cho nhiều người của nhân viên. chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp khác biết, hay để khách hàng là Giảm chi phí văn phòng: Dụng và hiệu quả. người quảng cáo cho Công ty vì cụ văn phòng là một khoản chi phí Kế toán phải xây dựng kế hoạch điều đó rất thuyết phục, mà Công khá thường xuyên của DN. Thay vì bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán ty không tốn nhiều chi phí. Đồng mua các biểu mẫu tại các cửa hàng ở đơn vị để mọi người cùng phối thời, công ty có thể xin thông tin đồ dùng văn phòng hay bỏ ra chi hợp thực hiện. Đồng thời, kế toán về các khách hàng mới từ những phí thiết kế, Công ty có thể tìm thấy phải là người năng động, sáng tạo khách hàng cũ nhằm tư vấn thêm vô số biểu mẫu trên mạng có thể tải có tinh thần trách nhiệm cao, có cho khách hàng mới về những sản về miễn phí, sửa đổi theo quy định tinh thần kỹ luật cao, có lề lối làm phẩm dịch vụ của Công ty khi của Công ty và in ra. Hay thay vì việc khoa học, là người cẩn thận khách hàng có nhu cầu. mua đồ dùng văn phòng lẻ tẻ trong mọi vấn đề, đáp ứng được - Công ty áp dụng việc gửi kèm thường xuyên, Công ty nên mua nhu cầu đặt ra, luôn có ý thức trước thông tin quảng cáo trong các thư dụng cụ văn phòng với số lượng công việc của mình. tín như hóa đơn, bao bì hàng hóa lớn để nhận được ưu đãi chiết khấu Muốn làm tốt được công tác bảo của Công ty, giúp cho Công ty giới và tiết kiệm chi phí đi lại. quản chứng từ, sổ sách kế toán. thiệu về sản phẩm dịch vụ của Tiết kiệm chi phí lao động: Trước hết, kế toán phải sắp xếp mình hiệu quả hơn. Thay vì trả tiền cho những nhân chứng từ khoa học gọn gàng, ngay viên ngồi không khi công việc kinh thẳng, ngăn nắp, đánh số thứ tự, ký - Công ty nên tận dụng mạng In- doanh nhàn rỗi mà vẫn phải thuê hiệu, danh mục logic đóng lại thành ternet để quảng cáo sản phẩm của thêm nhân viên bán hàng để phục tập rồi cho vào phong bì niêm mình, ghi địa chỉ trang web trên vụ chăm sóc khách hàng, công ty phong thứ tự ngày tháng, từng phần in đầu giấy viết thư, danh thiếp hãy nghĩ đến việc sắp xếp lại công tháng, từng quý, từng năm và ngoài và trên những chữ ký email, hay trên phong bì ghi mã nguồn, loại, việc cho những người lao động bất cứ nơi nào mà khách hàng tương khoản, hạng để tiện lợi trong việc nhàn rỗi phụ giúp việc bán hàng và lai của Công ty có thể nhìn thấy,… tra cứu. chăm sóc khách hàng. Đồng thời, in địa chỉ trang web của Bốn là, nâng cao trình độ công ty lên đồng phục của nhân chuyên môn và hoàn thiện bộ máy viên, sản phẩm khuyến mãi,… tạo kế toán. Tài liệu tham khảo hiệu ứng hình ảnh. - Công ty nên tạo điều kiện cho Ba là, tăng cường kiểm soát chi nhân viên kế toán tham gia các 1. Giáo trình “Kết toán tài chính”- phí, tiết kiệm chi phí cho công ty. khóa học nghiệp vụ ngắn hạn và PGS.TS. Bùi Văn Dương, TS. Dương Thị - Phân loại và kiểm tra tính hợp dài hạn, để nâng cao trình độ Mai Hà Trâm– Khoa Kế toán – Kiểm toán pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ nghiệp vụ chuyên môn giúp Công - NXB Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. hóa đơn; ty xử lý nhanh chóng các nghiệp 2. Chế độ kế toán DN theo Thông tư - Kiểm soát việc sử dụng các tài 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban vụ kinh tế phát sinh để hoàn thành hành ngày 22/12/2014. sản trong Công ty. báo cáo kịp thời. 3. https://thuvienphapluat.vn/van-ban - Kiểm kê tài sản thường xuyên - Công ty cần có biện pháp phân /doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT- bằng cách: Thành lập hội đồng công công tác kế toán hợp lý, nên BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh- kiểm kê tài sản của công ty, tiến phân chia mỗi kế toán làm một nghiep-263599.aspx hành kiểm kê tài sản vào thời điểm công việc độc lập để đảm bảo tính 4. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt kết thúc năm tài chính,… Nam và các thông tư hướng dẫn thực hiện khách quan và trung thực trong các chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các việc ghi chép chứng từ, sổ sách, 5. Tài liệu kế toán, quy trình bán hàng hành vi sai phạm DN: Giám đốc đảm bảo chức năng kiểm tra quan thu tiền của Công ty TNHH Thiết bị Công cần có các bước kiểm soát tài chính sát của kế toán. nghệ Vạn Hưng năm 2018-2019. 54 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2