intTypePromotion=3

Thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
27
lượt xem
7
download

Thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về di cư lao động; phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng di cư lao động thấy được các tác động tích cực và tiêu cực của di cư lao động đến đời sống người dân xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; đề xuất giải pháp hợp lí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng nông thôn xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> ..........<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ<br /> <br /> ĐÀO THỊ THƯƠNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Ở XÃ TÀO SƠN, HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Khóa học: 2007-2010<br /> <br /> i<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> .....  ....<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG TỪ NÔNG THÔN RA<br /> <br /> h<br /> <br /> THÀNH THỊ CỦA XÃ TÀO SƠN, HUYỆN ANH SƠN,<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Đào Thị Thương<br /> <br /> Th.s Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> họ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Lớp: K41A-Kinh tế nông nghiệp<br /> Khóa học: 2007-2010<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của học tập, nghiên cứu ở trường Đại Học<br /> và cũng là kết quả sau thời gian thực tập tại UBND xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn,<br /> tỉnh Nghệ An. Để hoàn thành khóa luận này ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn<br /> được sự giúp đỡ lớn của các thầy cô giáo, các cô, các chú, anh chị làm việc tại<br /> UBND, bên cạnh đó là sự động viên giúp đỡ của gia đình và bạn bè.<br /> Nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trường Đại<br /> <br /> uế<br /> <br /> Học Kinh tế Huế đã truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt<br /> bốn năm học vừa qua. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.s Nguyễn Thị<br /> <br /> H<br /> <br /> Thanh Bình, là cô giáo đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt<br /> thời gian thực hiện khóa luận.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các anh chị làm việc tại<br /> UBND xã, đặc biệt là phòng thống kê, phòng địa chính, phòng dân số-kế hoạch hóa<br /> <br /> h<br /> <br /> gia đình xã Tào Sơn đã dẫn dắt tôi trong thời gian tôi thực tập tại cơ sở.<br /> <br /> in<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người thân, gia đình và bạn bè đã<br /> <br /> cK<br /> <br /> luôn động viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập cũng như trong thời gian thực<br /> tập, làm khóa luận để tôi đạt được kết quả tốt nhất.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2010<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đào Thị Thương<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn........................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................ viii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .............................................................................................x<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> 1.1.Cơ sở khoa học ..........................................................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1.Cơ sở lí luận............................................................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm lao động, việc làm, thu nhập.............................................................4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1.2. Nông thôn, thành thị ...........................................................................................6<br /> 1.1.1.3. Di cư lao động ....................................................................................................7<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2.Cơ sở thực tiễn......................................................................................................14<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2.1. Tình hình di cư lao động chung trên cả nước...................................................14<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.2. Xu hướng di cư lao động chung trên cả nước ..................................................17<br /> 1.1.2.3. Quy mô lao động và chất lượng lao động của Việt Nam .................................19<br /> 1.2.Tình hình cơ bản của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An .........................23<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.1.Vị trí địa lí.............................................................................................................23<br /> 1.2.2.Điều kiện tự nhiên ................................................................................................23<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.2.1. Địa hình, đất đai ...............................................................................................23<br /> 1.2.2.2.Khí hậu thời tiết .................................................................................................24<br /> 1.2.2.3. Nguồn nước thủy văn .......................................................................................24<br /> 1.2.3.Tình hình kinh tế xã hội........................................................................................25<br /> 1.2.3.1.Tình hình dân số và lao động ............................................................................25<br /> 1.2.3.2.Tình hình sử dụng đất đai của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An .....28<br /> 1.2.3.3.Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật của xã.................................................31<br /> 1.2.3.4.Kết quả sản xuất kinh doanh của xã qua 3 năm 2008-2010 ..............................32<br /> 1.2.3.5.Đánh giá chung tình hình cơ bản của xã ...........................................................33<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG Ở XÃ TÀO SƠN, HUYỆN ANH<br /> SƠN , TỈNH NGHỆ AN................................................................................................35<br /> 2.1. Tình hình di cư lao động của xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An............35<br /> 2.2. Tình hình LĐ di cư được điều tra tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.......36<br /> 2.2.1. Vùng lao động điều tra di cư đi và di cư đến ......................................................36<br /> 2.2.2. Các loại hình công việc của người dân di cư ......................................................38<br /> 2.2.3. Độ tuổi và giới tính của người dân di cư.............................................................39<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.4. Tình trạng hôn nhân của lao động di cư ..............................................................41<br /> 2.2.5. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn...........................................................41<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.6. Thời gian di cư của lao động ...............................................................................43<br /> 2.2.7. Tình hình thu nhập, tiết kiệm và mua sắm tài sản của lao động di cư ................44<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.7.1. Tình hình thu nhập............................................................................................44<br /> 2.2.7.2. Tình hình tiết kiệm ...........................................................................................45<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.7.3. Tình hình trang bị mua sắm tài sản, vật dụng ..................................................46<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.3. Nguyên nhân di cư của những lao động điều tra tại địa phương............................47<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.1. Lực đẩy nơi đi......................................................................................................48<br /> 2.3.1.1. Thiếu việc làm tại địa phương ..........................................................................48<br /> 2.3.1.2. Thiếu đất canh tác.............................................................................................49<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.1.3. Thu nhập thấp, không ổn định..........................................................................49<br /> 2.3.1.4. Di cư vì mâu thuẫn trong gia đình....................................................................49<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.1.5. Lý do khác ........................................................................................................50<br /> 2.3.2. Lực hút nơi đến....................................................................................................50<br /> 2.3.2.1. Cơ hội việc làm.................................................................................................50<br /> 2.3.2.2. Thu nhập hấp dẫn .............................................................................................51<br /> 2.3.2.3. Điều kiện sống tốt.............................................................................................51<br /> 2.3.2.4. Lý do khác ........................................................................................................51<br /> 2.4. Tác động của việc di cư lao động tới điều kiện KT-XH của xã Tào Sơn ..............51<br /> 2.4.1. Các tác động tích cực...........................................................................................51<br /> 2.4.1.1. Về mặt kinh tế ..................................................................................................51<br /> 2.4.1.2. Về mặt văn hóa, xã hội .....................................................................................52<br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản