intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình: Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam nhận thức về mặt chiến lược cho xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

82
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam nhận thức về mặt chiến lược cho xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp nhằm tìm hiểu nhận thức của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và kế hoạch đề ra chiến lược cho doanh nghiệp của họ, phác thảo công thức về mặt vĩ mô để chuyển đổi tuần tự và có kế hoạch đồng thời giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam nhận thức về mặt chiến lược cho xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp

 1. K22­Đêm 3 CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP GVHD : TS. Đinh Thái Hoàng Thực hiện : Nhóm 14
 2. Dàn bài thuyết trình 1 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 BÌNH LUẬN
 3. 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Ø Tìm hiểu nhận thức của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và kế hoạch đề ra chiến lược cho doanh nghiệp của họ. Ø Phác thảo công thức về mặt vĩ mô để chuyển đổi tuần tự và có kế hoạch đồng thời giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề Phạm vi nghiên cứu Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Tính cấp thiết Vấn đề sống còn của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh với xu hướng toàn cầu hóa.
 4. 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Các nghiên cứu trước đó 1 Tran, C.B, (1998) Cải tiến các doanh nghiệp nhà nước 2 1996 Dự thảo báo cáo chính trị của Hội nghị quốc 3 gia VIII Nguyen, NC (1998a) Sự cổ phần hóa chậm chạp đã được điều chỉnh đúng hướng 4 McCornac, D và Wright, P (1998) Lúng túng cổ phần hóa khi các lãnh đạo 5 DNNN lo sợ không còn được bảo hộ Ha, T. (1998a) và Thanh, H. (1998a) Các doanh nghiệp nhà nước điêu đứng bởi nợ
 5. 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Lỗ hổng nghiên cứu Trước đây chưa hề có nghiên cứu nào đề cập đến nhận thức của lãnh đạo các DNNN về việc hoạch định chiến lược trong thời kì chuyển tiếp. Ø Nghiên cứu này là hoàn toàn mới.
 6. 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Cơ sở, lý thuyết nền Khu vực nhà nước đóng vai trò chính trong công cuộc hiện đại hóa đất nước Giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước Lãnh đạo các DNNN có quyền quyết định Nhiều doanh nghiệp đối mặt với tương lai không chắc chắn
 7. 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Quy trình nghiên cứu Phương pháp Nhận thức sự thay Thu thập đánh Phân tích Chính sách - đổi giá thông tin chiến lược Đề xuất mô hình định hướng về thiết lập chính sách và hoạch định chiến lược
 8. 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Nhận xét về phần tổng quan nghiên cứu Khuyết điểm Có giá trị thực tiễn cao Các khái niệm nghiên cứu chưa thực sự rõ ràng. Ưu điểm
 9. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu khám phá Đưa ra mô hình khả thi trong Tác giả chưa có ý tưởng rõ ràng việc hoạch định chiến lược về vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khám phá Tìm hiểu thông tin cơ bản về bản Đưa ra giải pháp cho vấn đề chất của vấn đề nghiên cứu
 10. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính Cung cấp thông tin và mô tả các Thu thập nhiều thông tin sâu, đặc điểm vấn đề nghiên cứu giá trị Nghiên Phản ánh thực trạng các vấn đề cứu định Lý giải hành vi xã hội của con nghiêu cứu tính người Góp phần trong công tác hoạch Phát hiện và khái quát vấn đề mới định chính sách
 11. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp chọn mẫu Đám đông nghiên cứu: các lãnh đạo DNNN ở Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu: các nhà lãnh đạo trong các DNNN 280 DNNN ở Hà Nội 280 doanh nghiệp nhà nước Tại Hà Nội Việc liên hệ đối tượng thông qua 36 DNNN ở Hà Nội sinh viên.
 12. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp điều tra/ phỏng vấn người có kinh nghiệm Phỏng vấn trực tiếp Khó mời đối tượng nghiên ? cứu tham gia 1 3 Vấn đề nghiên cứu có tính chuyên môn tương đối cao 2 Không muốn đối thủ cạnh tranh biết được suy nghĩ, chiến lược
 13. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chọn mẫu phi xác suất thuận tiện Có khả năng ước lượng sơ bộ vấn đề Tiết kiệm thời gian và chi phí Đối tượng khó tiếp Khó lựa chọn theo ý cận muốn
 14. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Công cụ thu thập dữ liệu Bảng câu hỏi dạng mở gồm 3 câu hỏi Câu 1: Trong 5 năm tới, doanh nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại?... Hãy liệt kê Ø Câu hỏi khảo sát phù các khía cạnh đó. hợp với mục tiêu nghiên c ứu Câu 2: Doanh nghiệp thay đổi chiến lược như thế nào để đối phó với khủng hoảng? Ø Những câu hỏi khảo sát có mối quan hệ Câu 3: Những sự thay đổi nào trong nền kinh với nhau. tế-về mặt vĩ mô- là cần thiết để giải quyết những vấn đề mà DN của bạn gặp phải trong 5 năm tới?
 15. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phân tích số liệu Bước 1 Ghi nhận các câu trả lời của mẫu và phân lo ại thông tin Bước 2 Thống kê số lượng cụ thể và lập bảng tần số các vấn đề có liên quan Bước 3 Tổng hợp, phân tích bảng tần số để từ đó nêu lên quan điểm cũng như nhận xét của nhóm nghiên cứu. Đo lường: không sử dụng thang đo. Title in here
 16. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhận xét về phương pháp nghiên cứu Add Your Text bước thử nghiệm, liệu Không có câu hỏi phỏng vấn đã phù hợp và đủ trả lời cho muc tiêu Không có mô hình và nghiên cứu chưa? Add Your Text quy trình nghiên cứu Add Your Text Nhận xét Kênh cung cấp mối quan hệ Không có nguồn gốc các qua sinh viên Text có hiệu quả câu hAdd Your Text ỏi khảo sát. Add Your liệu không? Mẫu chưa có tính khái Add Your Text quát cao
 17. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết quả nghiên cứu Nhận thức những khó khăn gặp phải trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á Thay đổi về chiến lược đối phó với khủng hoảng châu Á 4 KẾT QUẢ Những thay đổi cần thiết trong nền kinh tế vĩ mô trong 5 năm tới Mô hình hiện đại hóa ở Việt Nam
 18. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận thức khó khăn gặp phải trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á Vấn đề Số nhà quản lý quan tâm Cạnh tranh về giá 16 Không tăng trưởng quốc nội 10 Khả năng huy động vốn 6 Sự giao động tỷ giá hối đoái 5 Đầu tư nước ngoài giảm 4 Chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu 3 Ít ảnh hưởng 3 Trả nợ 1 Xuất khẩu giảm 1 Nợ xấu 1 Chính sách nhà nước thay đổi 1
 19. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thay đổi về chiến lược đối phó với khủng hoảng châu Á Vấn đề Số nhà quản lý quan tâm Tính đa dạng của sản phẩm/dịch vụ 12 Phát triển thị trường nội địa 12 Đẩy mạnh thị trường nội địa 9 Phát triển thị trường xuất khẩu 9 Giảm thiểu tổng chi phí 8 Thay thế bằng nguyên vật liệu/ thiết bị trong nước 7 Cải thiện dịch vụ khách hàng 6 Thu hẹp quy mô 5 Giảm nợ dài hạn 5 Nhập khẩu công nghệ mới 3 Huy động đồng nội tệ 2 Tìm kiếm vốn nước ngoài 1 Giảm giá bán 1 Nâng cao chất lượng 1 Không cần thay đổi 1
 20. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Những thay đổi cần thiết của nền kinh tế vĩ mô trong 5 năm tới Vấn đề Số nhà quản lý quan tâm Tăng cường/ cải cách hệ thống ngân hàng 14 Cải cách khu vực kinh tế nhà nước 14 Giảm tham nhũng 9 Giảm thiểu tổng chi phí 9 Thay thế bằng nguyên vật liệu/ thiết bị trong nước 8 Cải thiện dịch vụ khách hàng 8 Giảm nợ dài hạn 6 Nhập khẩu công nghệ mới 6 Huy động đồng nội tệ 5 Tìm kiếm vốn nước ngoài 5 Giảm giá bán 3 Nâng cao chất lượng 2 Không cần thay đổi 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2