intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình: Các mô hình ngân hàng trung ương

Chia sẻ: Nguyenminh Tuyet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

807
lượt xem
241
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Các mô hình ngân hàng trung ương giúp bạn nắm bắt 1 số mô hình về NHTW như: khái niệm và chức năng NHTW, mô hình NHTW trực thuộc CP, mô hình NHTW độc lập với CP, mô hình NHTW trực thuộc BTC, mô hình NHTW khu vực, liên hệ NHNN Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Các mô hình ngân hàng trung ương

 1. CHỦ ĐỀ 1: CÁC MÔ HÌNH  NGÂN HÀNG TRUNG  ƯƠNG GV: Bùi Thị Thu Hằng   SV: 1. Nguyễn Thị Vân         2. Bùi Thị Lệ Quỳnh 1
 2. Nội dung cơ bản KN và chức năng NHTW. 1. Mô hình NHTW trực thuộc CP. 2. Mô hình NHTW độc lập với CP. 3. Mô hình NHTW trực thuộc BTC. 4. Mô hình NHTW khu vực. 5. Liên hệ NHNN Việt Nam. 6. 2
 3. Ngân hàng trung ương là gì? Ngân hàng trung ương là một định chế  công cộng, có thể độc lập hoặc trực  thuộc chính phủ; thực hiện chức năng  độc quyền phát hành tiền, là ngân hàng  của các ngân hàng, ngân hàng của  chính phủ và chịu trách nhiệm trong  việc quản lý nhà nước về các hoạt động  tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.  3
 4. Chức năng của ngân hàng trung  ương. Là ngân hàng phát hành tiền.  Là ngân hàng của các ngân hàng.  Là ngân hàng của Chính phủ  Chức năng quản lý Nhà nước của ngân   hàng trung ương.  4
 5. Mô hình Ngân hàng trung ương trên  thế giới. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ Ngân hàng  trung ương Mô hình ngân hàng  trực thuộc chính phủ  Ngân hàng trung ương trực  thuộc Bộ tài chính Ngân hàng trung ương khu vực 5
 6. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ Khái niệm: Mô hình ngân hàng trung ương  độc lập với chính phủ là mô hình trong  đó ngân hàng trung ương không chịu sự  quản lý của chính phủ mà là của quốc  hội. Quan hệ giữa ngân hàng trung  ương và chính phủ là quan hệ hợp tác. 6
 7. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ 7
 8. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ Tăng hiệu quả của mục tiêu kiểm soát   lạm phát, tăng trưởng kinh tế, giảm  thâm hụt ngân sách và ổn định hệ thống  tài chính Ưu điểm  Được giao quyền lựa chọn mục tiêu mà  không chịu sự can thiệp chỉ đạo từ  Chính phủ hay cơ quan liên quan khác. 8
 9. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ Quyết định trong việc thực thi các chính sách   nên tăng tính chủ động và giảm độ trễ của  chính sách tiền tệ Có thể từ chối trong mục tiêu thâm hụt ngân   sách Ưu điểm Tự chủ về cơ chế tổ chức và cơ chế tài chính   nhân sự Trách nhiệm giải trình đầy đủ và minh bạch  9
 10. Ngân hàng trung ương  độc lập với Chính phủ Ngân hàng vẫn phải chịu sự chi phối  chính trị và sự thực hiện hài hòa giữa  chính sách tiền tệ với chính sách tài  khóa. Nhược  điểm NH Dự trữ LB Mỹ NHTW Thụy Sỹ NHTW Anh 10
 11. Mô hình ngân hàng trực thuộc  chính phủ Khái niệm: Mô hình ngân hàng trung ương  thuộc chính phủ là mô hình trong đó  ngân hàng trung ương nằm nội các  chính phủ và chịu sự chi phối trực tiếp  của chính phủ về nhân sự, về tài chính  và đặc biệt về các quyết định liên quan  đến việc xây dựng và thực hiện chính  sách tiền tệ  11
 12. Mô hình ngân hàng trung  ương thuộc chính phủ Ngân hàng trung ương là một bộ máy của  Chính phủ,là một cơ quan chức năng của Chính  phủ,chịu sự kiểm soát toàn diện của  Chính phủ và thực hiện mọi chính sách thể  chế của chính phủ  12
 13. Mô hình ngân hàng trung  ương thuộc chính phủ Ưu điểm Nhược điểm Chính phủ dễ dàng phối hợp  CSTTvới CS vĩ mô khác. NHTW mất đi sự chủ động trong  việc thực hiện CSTT. Làm NHTW xa rời mục tiêu dài hạn  của mình. 13
 14.  Mô hình ngân hàng trung ương  thuộc chính phủ Một số NHTW hoạt động theo mô hình: NHTW Han Quốc ̀ NHTW Singapore NHTW Đai Loan ̀ 14
 15. Ngân hàng trung ương trực thuộc  Bộ tài chinh ́ Đây là loại mô hình kế thừa truyền thống cũ, khi Bộ tài chính còn làm nhiệm vụ phát hành tiền. Người ta lần lượt từ bỏ mô hình này bởi vì cơ quan phát hành tiền trực thuộc Bộ Tài chính thì khả năng sử dụng công cụ NHTW Pháp phát hành bù đắp thiếu hụt ngân sách ngày càng dễ dàng 15
 16. NHTW khu vực Nhược điểm Ưu điểm do nền kinh tế chính trị của mỗi Có sự định Chủ tịch Jean­Claude Trichet nước là khác hướng, áp dụng nhau nên việc thống nhất thực hiện chung Ngân h trong nội CSTT àng trung ương Châu Âu một CSTT có khối liên minh. thể gây phương Có thể tương trợ hại tới lợi ích lẫn nhau quốc gia, cũng ông Mario Draghi  như các mục tiêu dài hạn. 16
 17. Mô hinh Ngân hang trung  ̀ ̀ ương Viêt Nam ̣ Theo pháp lệnh “Ngân hàng Nhà nước”  năm 1990: “NHNN Việt Nam là cơ quan  của Hội đồng Bộ trưởng (nay gọi là  Chính phủ) có chức năng quản lý nhà  nước về hoạt đồng tiền tệ, tín dụng  nhằm ổn định giá trị đồng tiền và là cơ  2 PTĐ Đặng Thanh Bình vàất phát hành tiền”. quan duy nh  Nguyễn Đồng Tiến Thống đốc Nguyễn Văn Giàu 17
 18. Nhận xét mô hình NHNN Việt  Nam hiện nay.  Thành tựu: ­ Tạo được sự đồng bộ trong mục tiêu  phát triển kinh tế. ­ Giúp CP trong việc hoàn thành các Hạn chế:  mục tiêu. ­Mất sự chủ động trong việc thực  hiện CSTT. ­Giảm thâm hụt ngân sách ­Làm xa rời mục tiêu dài hạn. ­Thẩm quyền của NHNN còn  ­Tạo niềm tin vào hệ thống ngân  hạn chế, mức độ độc lập thấp. hàng. 18
 19. Tính độc lập của NHNN Việt  Nam. Vị trí pháp lý độc lập   Độc lập trong lựa chọn nhân sự, cơ cấu   tổ chức và quản trị điều hành. Độc lập về mục tiêu hoạt động.  Độc lập trong hoạt động.  Phạm vi quản lý.   
 20. KẾT LUẬN Không có một mô hình nào có thể được coi là  thích hợp cho mọi quốc gia. Việc lựa chọn  mối quan hệ thích hợp giữa ngân hàng trung  ương và chính phủ phải tuỳ thuộc vào chế độ  chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế, đặc điểm  lịch sử và sự phát triển của hệ thống ngân  hàng của từng nước. Tuy nhiên, trong một  chừng mực nhất định nó cũng bị ảnh hưởng  bởi trào lưu của thế giới.  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2