intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thuyết trình: “Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: Một cái nhìn mới về cạnh tranh”

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:31

0
45
lượt xem
6
download

Thuyết trình: “Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: Một cái nhìn mới về cạnh tranh”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: “Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: Một cái nhìn mới về cạnh tranh” nhằm nghiên cứu các yếu tố́ quan trọng của DLM tác động DCC, một quan điểm đã không được xem xét bởi các nghiên cứu trước đó, cung cấp một mô hình lý thuyết rõ ràng cho việc phát triển DCC, đặc biệt là khi nó liên quan đến các tổ̉ chức liên minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: “Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: Một cái nhìn mới về cạnh tranh”

 1. “Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: Một cái nhìn mới về cạnh tranh” “The driving drivers of dynamic competitive capabilities A new perspective on competition” NHÓM 9 – CHKT ĐÊM 3 K22
 2. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Phần A: Các nội dung chính của bài Phần B: nghiên cứu Bình luận chung về bài nghiên cứu
 3. Chương I: Giới thiệu sơ lược về nghiên cứu Phần A: Các nội dung chính của bài nghiên cứu
 4. Chương I: Giới thiệu sơ lược về nghiên cứu v Nghiên cứu cac yêu ́ ́ tố́ quan trong cua ̣ ̉ ́ DLM tac đông DCC, ̣ môt quan điêm đã ̣ ̉ không được xem xet ́ bởi cac nghiên cứu ́ trước đo. ́ v Cung câp môt mô ́ ̣ hinh lý thuyêt rõ rang ̀ ́ ̀ ̣ cho viêc phat triên ́ ̉ DCC, đăc biêt là khi ̣ ̣ nó liên quan đên cac ́ ́ tổ̉ chức liên minh.
 5. Chương I: Giới thiệu sơ lược về nghiên cứu v Xem xét các tài liệu nghiên cứu trước đó v Thực hiện 5 nghiên cứu tại các công ty Đài Loan
 6. Chương I: Nghiên cứu này cho ta Giới thiệu sơ lược về nghiên thấy rằng: cứu v Mối liên hệ bên ngoài, những kinh nghiệm trước đây, thực hành lặp lại, hệ thống hóa kinh nghiệm và sự tích hợp sức mạnh của các nhà quản lý tác động tích cực trong việc phát triển DCC. v Sự (mơ hồ) thiếu tập trung trong quá trình học hỏi ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển DCC.
 7. Chương I: Giới thiệu sơ lược về nghiên v Viêc sử dung có tinh ̣ ̣ ́ cứu chiên lược cac yêu tố ́ ́ ́ cua DLM sẽ tăng ̉ cường khả năng canh ̣ tranh đông cua cac tổ ̣ ̉ ́ chức liên minh. v Kêt quả nay cung cung ́ ̀ ̃ câp môt cơ sở đang tin ́ ̣ ́ ̣ cây cho viêc phat triên ̣ ́ ̉ DCC cua cac doanh ̉ ́ nghiêp và nâng cao sự ̣ ̀ thanh công trong hoat ̣ ̣ đông kinh doanh.
 8. Chương I: v Lấp được lỗ hổng Giới thiệu sơ lược về nghiên của những nghiên cứu cứu trước đó về việc phát triển DCC thông qua DLM và xác định mô hình lý thuyết rõ ràng. v Cung c ấp một khuôn khổ cho doanh nghiệp duy trì các lợi thế cạnh tranh dài hạn trong một môi trường đa dạng và có nhịp độ phát triển nhanh.
 9. Chương II: Tổng quan lý thuyết và các giả thuyết
 10. Các khái niệm • DCC - dynamic competitive capability – năng lực cạnh tranh động: có khả năng tạo mới nguồn lực có giá trị một cách năng động. • DLM – dynamic learning mechanism – cơ chế học hỏi động: học hỏi một cách có tổ chức các kiến thức động.
 11. Lý thuyết nền Lý thuyết Nghiên cứu DCC là dựa trên các lề lối làm Henderson và Cockburn, 1994. Teese, Pisano et al, 1997. việc đặc trưng và quy trình cụ Zollo và Winter, 2002 thể Và rất nhiều nghiên cứu khác. Khả năng học hỏi của tổ chức Nelson và Winter, 1982; Zollo và Winter, 1999. Artgote (1999) và Eisenhardt và Martin (2000). là nền tảng cho việc phát triển Teese và Pisano, 1997. DCC Và rất nhiều nghiên cứu khác Liên minh tăng cường sự phát Itami và Roehl (1987); Shuen (1994). Eisenhardt và Martin (2000). triển DCC Zollo và Winter (2002). Và rất nhiều nghiên cứu khác Mục đích học hỏi là yếu tố Nelson và Winter (1982). Beyerlein, McGee và cộng sự (2003). chính và cơ bản của DLM Minbaeva và Pedersen và cộng sự (1990). Và rất nhiều nghiên cứu khác.
 12. Các giả thuyết P1a – DLM có sự tích hợp sức mạnh của các nhà quản lý sẽ ảnh hưởng tích cực đến DCC. P2a – DLM có sự liên kết với bên ngoài sẽ ảnh hưởng tích cực đến DCC. P3a – DLM có sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tích cực đến DCC. P4a – DLM có thực hành lặp lại sẽ ảnh hưởng tích cực đến DCC. P5a – DLM có hệ thống hóa kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng tích cực đến DCC. P6a – DLM có nhập nhằng trong hợp tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến DCC.
 13. Chương III: Phương pháp nghiên cứu
 14. Loại nghiên cứu Nghiên cứu định tính Bài nghiên cứu này là một dạng nghiên cứu định tính, nhằm khám phá và xác minh các yếu tố dẫn dắt của DLM ảnh hưởng đến sự phát triển của DCC. Từ đó xây dựng nên một mô hình lý thuyết rõ ràng về vấn đề trên.
 15. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp GT Lý thuyết các yếu tố dẫn dắt DLM: Phân tích tổng hợp, liên kết các khái niệm và nghiên cứu trước đó để đưa ra các lý thuyết. Mẫu được chọn dựa trên lý thuyết trước đó.
 16. Công cụ phỏng vấn Phỏng vấn tay đôi Cụ thể trong bài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phỏng vấn tay đôi với 5 nhà quản lý cấp cao tại 5 công ty ở Đài Loan.
 17. Công cụ nghiên cứu Câu hỏi thảo luận: Câu 1 : Bạn có nghĩ rằng mục đích của việc học hỏi đóng một vai trò quan trọng trong liên minh ? tại sao? Câu 2: Bạn có nghĩ rằng các cơ chế học hỏi chính quy phơi bày những đặc tính đã được ghi nhớ? Tại sao? Câu 3: Các yếu tố dẫn dắt quan trọng cảu một hệ thống học hỏi động trong liên minh là gì? Câu 4: Bạn có nghĩ rằng sự không rõ ràngtác động đến việc thực hiện học hỏi có tổ chức và năng lực cạnh tranh? Câu 5: Các yếu tố quan trọng của sự phát triển DCC là gì?
 18. Đối tượng nghiên cứu Nhà quản lý cấp cao của công ty với kinh nghiệm quản lý và làm việc ở các tổ chức liên minh ít nhất 8 năm. ST Tên GT Tuồi Vị Trí Kinh nghiệm quản lý T tổ chức liên minh (Năm) 1 Ricky Chiu Nam 40 Trợ lý giám đốc 8 2 Hihwa Ho Nam 47 Giám đốc tiếp 10 thị 3 Lisa Chen Nữ 52 Giám đốc 15 4 Tony Hsu Nam 44 Tổng giám đốc 9 5 Kevin Wang Nam 48 Tổng giám đốc 10 Bảng tóm tắt thông tin những người tham gia phỏng vấn
 19. Quy trình nghiên cứu
 20. Chương IV: Kết quả nghiên cứu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản