intTypePromotion=1

Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:28

0
410
lượt xem
42
download

Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Phân tích hính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, từ đó rút ra kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

 1. LOGO Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp GVHD: TS. Lê Đạt Chí NHÓM: 1 - K22 - Ngân hàng viên: 2 Thành Đêm • Nguyễn Thị Khánh Tâm • Phạm Đình Trung • Vũ Thị Việt Hòa
 2. Nội dung: Lý thuyết Chính sách cổ tức và Giá trị doanh nghiệp Kết luận www.themegallery.com
 3. 1. Lý thuyết: § Giá trị doanh nghiệp là tổng hiện giá của tất cả thu nhập có khả năng mang lại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh § Chính sách cổ tức là chính sách ấn định mức lợi nhuận của công ty được đem ra phân phối như thế nào.
 4. Các chính sách cổ tức trong thực tiễn § Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động § Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định § Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi § Chính sách chi trả cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thưởng thêm vào cuối năm www.themegallery.com
 5. 1. Lý thuyết: § Chính sách cổ tức trong môi trường có thu ế § Cổ tức giảm rủi ro cho nhà đầu tư (The Bird-in-the-hand) § Tín hiệu của chính sách cổ tức (Signal theory) www.themegallery.com
 6. 1. Lý thuyết: § Chi phí đại diện và vấn đề dòng tiền tự do § Vòng đời doanh nghiệp § Đáp ứng nhu cầu cổ tức của các nhà đầu tư www.themegallery.com
 7. 1. Lý thuyết:  Các nghiên cứu đều thừa nhận rằng chính sách cổ tức có tác động đến giá trị doanh nghiệp trong điều kiện thị trường không hoàn hảo www.themegallery.com
 8. 2. Chính sách cổ tức và Gía trị doanh nghiệp Bảng 1:Top các DN có tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất ( Nguồn: Yestoc.com ) www.themegallery.com
 9. 2. Chính sách cổ tức và Gía trị doanh nghiệp Bảng 2:Top các DN trả cổ tức vượt kế hoạch năm ( Nguồn: Yestoc.com ) www.themegallery.com
 10. 2. Chính sách cổ tức và Gía trị doanh nghiệp Bảng 3: Tình hình chi trả cổ tức của các Doanh nghiệp lớn ( Nguồn: Yestoc.com ) www.themegallery.com
 11. 2. Chính sách cổ tức và Gía trị doanh nghiệp ( Nguồn: Chứng khoán Vietfirst ) www.themegallery.com
 12. 2. Chính sách cổ tức và Gía trị doanh nghiệp ( Nguồn: Chứng khoán Vietfirst ) www.themegallery.com
 13. TỈ LỆ EPS CÁC NĂM ( Nguồn: Chứng khoán Vietfirst ) www.themegallery.com
 14. ( Nguồn: Chứng khoán Vietfirst ) www.themegallery.com
 15. v VNM ( Đơn vị: tỷ đồng ) Loi nhuan sau thue cua VNM 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 ( Nguồn: Cafef.vn) www.themegallery.com
 16. v VNM ( Đơn vị: đồng ) EPS qua cac nam cua VNM 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 ( Nguồn: Cafef.vn) www.themegallery.com
 17. v VNM ( Nguồn: finance.vietstock.vn) www.themegallery.com
 18. v MSN ( Đơn vị: triệu đồng ) Loi nhuan sau thue cua MSN Loi nhuan chua phan phoi cua MSN 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 ( Nguồn: Cafef.vn) www.themegallery.com
 19. v MSN ( Đơn vị: đồng ) EPS qua cac nam cua MSN 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 ( Nguồn: Cafef.vn) www.themegallery.com
 20. v MSN www.themegallery.com ( Nguồn: finance.vietstock.vn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2