intTypePromotion=1

Thuyết trình lý thuyết tài chính – tiền tệ: Suy thoái kinh tế

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
129
lượt xem
28
download

Thuyết trình lý thuyết tài chính – tiền tệ: Suy thoái kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình lý thuyết tài chính – tiền tệ: Suy thoái kinh tế nhằm trình bày tổng quan về lý thuyết suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến nền kinh tế thế giới, thực trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam 2008-2012.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình lý thuyết tài chính – tiền tệ: Suy thoái kinh tế

 1. LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ ĐỀ TÀI: SUY THOÁI KINH TẾ NHÓM THUYẾT TRÌNH: NHÓM 6
 2. NỘI DUNG: I. Tổng quan lý thuyết II. Ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế đến nền kinh tế thế giới III. Thực trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam 2008-2012
 3. I. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1 ĐỊNH NGHĨA SUY THOÁI KINH TẾ 2 PHÂN LOẠI SUY THOÁI 3 NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI 4 GIẢI PHÁP
 4. 1. ĐỊNH NGHĨA
 5. 2. PHÂN LOẠI SUY THOÁI KINH TẾ Suy Suy thoái thoái hình hình chữ V chữ U Suy Suy thoái thoái kình hình chữ W chữ L
 6. SUY THOÁI HÌNH CHỮ V Pha suy thoái ngắn, tốc độ suy thoái lớn; pha phục phồi cũng ngắn và tốc độ phục hồi nhanh; điểm đổi chiều giữa hai pha này rõ ràng. Suy thoái hình chữ V, như trường hợp suy thoái kinh tế Hoa Kỳ năm 1953
 7. SUY THOÁI HÌNH CHỮ U Phục hồi rất chậm. Có thể có các quý tăng trƣởng dƣơng và tăng trƣởng âm xen kẽ nhau. Suy thoái hình chữ U, như trường hợp suy thoái kinh tế Hoa Kỳ 1973 – 1975
 8. SUY THOÁI HÌNH CHỮ W Là kiểu suy thoái liên tiếp. Nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái đƣợc một thời gian ngắn lại tiếp tục rơi ngay vào suy thoái. Suy thoái hình chữ W, như trường hợp suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ đầu thập niên 1980
 9. SUY THOÁI HÌNH CHỮ L Nền kinh tế rơi vào suy thoái nghiêm trọng rồi suốt một thời gian dài. Một số nhà kinh tế gọi tình trạng này là khủng hoảng kinh tế. Suy thoái hình chữ L, như trường hợp Thập kỷ mất mát (Nhật Bản).
 10. 3. NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI KINH TẾ TỪ TRUỜNG • Trƣờng phái kinh tế học chủ nghĩa Keynes PHÁI KINH • Trƣờng phái kinh tế học Áo TẾ • Trƣờng phái tiền tệ • Khủng hoảng tài chính • Giá nguyên liệu đầu vào TỪ THỰC TẾ • Chiến tranh • Các yếu tố trung lập TỪ MÔ • Đƣờng tổng cầu AD giảm mạnh HÌNH • Đƣờng tổng cung AS giảm mạnh
 11. XEM XÉT TỪ TRƢỜNG PHÁI KINH TẾ Keynes • Tiết kiệm gia tăng làm GDP giảm Áo • Sự can thiệp của Chính phủ Tiền tệ • Sự quản lý yếu kém và can thiệp của chính phủ qua chính sách tiền tệ
 12. XEM XÉT TỪ THỰC TẾ • Khủng hoảng tài chính. • Giá nguyên liệu đầu vào gia tăng đột biến • Chiến tranh • Các yếu tố trung lập • Sự sai lầm trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. • Kỳ vọng của ngƣới dân & sự khủng hoảng niềm tin
 13. XEM XÉT TỪ MÔ HÌNH AD AS
 14. HỆ QUẢ TỪ SUY THOÁI KINH TẾ THÁCH CƠ HỘI THỨC
 15. THÁCH THỨC Vốn đầu tư nước • Tâm lý lo sợ của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài giảm ngoài. mạnh Đầu tư và tiêu • Thu nhập khả dụng giảm dùng trong nước • Rủi ro tăng cao. giảm mạnh Bất ổn cán cân • Xuất khẩu giảm mạnh. thanh toán
 16. TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM PHÁT TRƢỞNG GIẢM Thách thức TỶ LỆ THẤT THỊ TRƢỜNG TÀI NGHIỆP CHÍNH BẤT ỔN
 17. CƠ HỘI • Tiếp cận với những quy trình sản xuất công nghệ cao. • Cải tổ lại các doanh nghiệp tổ chức làm ăn kém hiệu quả. • Sự phân chia lại ảnh hƣởng quyền lực kinh tế trên thế giới.
 18. GIẢI PHÁP Chính sách tài khóa • Chi ngân sách • Thuế Chính sách tiền tệ • Tỷ lệ dự trữ bắt buộc • Lãi suất • OMO
 19. II. ẢNH HƢỞNG CỦA SUY THOÁI ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 Cuộc suy thoái kinh tế 2008-2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản