TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
125
lượt xem
8
download

TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng tiêu hoá thức ăn. - Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

  1. TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng tiêu hoá thức ăn. - Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non. 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tư duy dự đoán. - Các KNS cơ bản được giáo dục: + Ra quyết định: không sử dụng các chất không có lợi cho tiêu hóa. +Thu thập và xử lí thông tin. + Hợp tác, lắng nghe tích cực. 3.Thái độ:
  2. - GD ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Tranh hình SGK. -HS : Kẻ bảng vào vở Phiếu học tập: Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi Hoạt động Tác dụng của Cơ quan hay thức ăn ở tế bào thực hoạt động tham gia ruột non hiện Biến đổi lí học Biến đổi hoá học III.PHƯƠNG PHÁP: -Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp - tìm tòi, động não.
  3. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ (15 phút) lấy điểm hệ số 1 +Trình bày quá trình tiêu hoá diễn ra ở dạ dày? 2. Khởi động (1 phút) -Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự tiêu hoá diễn ra trong ruột non. -Cách tiến hành: “khi chúng ta ăn chỉ có tinh bột và prôtêin là được tiêu hoá ở miệng và dạ dày như vậy chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá phải diễn ra ở ruột non”. 3. Các hoạt động dạy học (24 phút) Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung giáo viên Hoạt động 1 (8 phút) Tìm hiểu cấu tạo của ruột non -Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng tiêu hoá thức ăn.
  4. I- Ruột non -GV yêu cầu HS trả -HS tự nghiên cứu lời câu hỏi: thông tin SGK/90 +Ruột non có cấu thảo luận nhóm bàn thống nhất ý kiến. tạo như thế nào? +Dự đoán xem ở ruột non có hoạt động tiêu hoá nào? -Đại diện nhóm trình bày, nhóm -GV chốt kiến thức khác bổ sung. và chưa đánh giá -Thành ruột có 4 đúng sai về dự đoán lớp nhưng mỏng. của các nhóm. +Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng. +Lớp niêm mạc
  5. (sau tá tràng) có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhầy. Hoạt động 2 (16 phút) Tìm hiểu tiêu hoá ở ruột non -Mục tiêu: +HS trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non. - Đồ dùng: Phiếu học tập -CTH: II- Tiêu hoá ở ruột -HS tự nghiên cứu non -GV yêu cầu: +Hoàn thành nội thông tin SGK ghi dung bảng các hoạt nhớ kiến thức, thảo động biến đổi thức luận nhóm thống nhất ý kiến. ăn ở ruột. -GV kẻ bảng gọi
  6. HS lên chữa bài. -Đại diện nhóm lên -GV nhận xét kết hoàn thành bảng, quả của các nhóm, nhóm khác bổ sung. bảng chuẩn treo kiến thức. -HS tự sửa chữa (nếu cần). Phiếu học tập: Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi Hoạt động Tác dụng của Cơ quan hay tế thức ăn ở tham gia bào thực hiện hoạt động ruột non Biến đổi lí - Tiết dịch -Tuyến gan, -Thức ăn hoà học tuyến tuỵ, tuyến loãng trộn đều ruột. dịch. - Co bóp của
  7. thành ruột - Lớp cơ. Biến đổi -Tinh bột, -Enzim amilaza, -Biến đổi tinh hoá học prôtêin chịu tác enzim pepsin, bột thành đường dụng của enzim tripsin, erêpsin. đơn cơ thể có thể hấp thụ được. cắt - Phân prôtêin thành -Lipit chịu tác -Muối mật, axit amin dụng của dịch enzim lipara - Phân cắt lipit mật và enzim thành glixerin và axit béo. -GV yêu cầu HS trả -HS trả lời lời câu hỏi: +Thức ăn xuống tới +Sự biến đổi lí học ruột non còn chịu
  8. sự biến đổi lí học ở ruột non là không nũa không? Nếu đáng kể. còn thì biểu hiện như thế nào? +Sự biến đổi ở ruột +Ruột non có đủ non thực hiện đối các loại enzim để với loại chất nào tiêu hoá hết các loại trong thức ăn? thức ăn. +Vai trò của lớp cơ +Vai trò: nhào trộn ruột trong thành thức ăn ngấm đều non là gì? dịch tiêu hoá và tạo +Nếu ở ruột non mà lực đẩy thức ăn dần thức ăn không được xuống các phần tiếp biến đổi thì sao? theo của ruột. +Thức ăn không được biến đổi ở ruột sẽ bị thải ra ngoài.
  9. -GV yêu cầu HS -HS trả lời: liên hệ: +Nhai kĩ ở miệng +Làm thế nào để thì dạ dày không khi chúng ta ăn phải co bóp nhiều, thức ăn được biến thức ăn được nghiền đổi hoàn toàn thành nhỏ thấm đều dịch chất dinh dưỡng mà tiêu hoá. cơ thể có thể hấp thụ được? 4. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút) *Tổng kết: GV cho HS làm bài tập: 1 - Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là: a. Prôtêin b. Lipit d. Cả a, b, c c. Gluxit e. Chỉ a và b
  10. 2 - Ở ruột non sự biến đổi thức ăn chủ yếu là: a. Biến đổi lí học b. Biến đổi hoá học c. Cả a, b. Đáp án: 1 – d ; 2 – b * Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng 29 vào vở.
Đồng bộ tài khoản