TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: Kaka_1 Kaka_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
504
lượt xem
15
download

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của VB nghị luận. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: Hoạt động 1: BT1 - Sơ đồ 1 I. Nhu cầu nghị luận và VB nghị Hoạt động 1 luận. 1. Nhu cầu nghị luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

  1. Tiết 75,76: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: Hiểu được nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của VB nghị luận. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: Hoạt động 1: BT1 - Sơ đồ 1 I. Nhu cầu nghị luận và VB nghị luận. Hoạt động 1 1. Nhu cầu nghị luận.
  2. Gặp các vấnđề và câu hỏi H - Đọc những câu hỏi 1.a. loại đó. Em có thể trả lợi SGK bằng các kiểu VB đã học - Không, vì đòi hỏi phải có như kể chuyện, miêu tả những lý lẽ xác đáng, có sức biểu cảm hay không? giải thuyết phục phải sử dụng khái * Nghị luận đưa ra thích? niệ m thì người nghe mới hiểu những nhận đinh, và tin được suy nghĩa quan điể m, thái độ của mình trước 1 vấn đề đặt ra. G: Trả lời cho câu hỏi" hút - Bàn luận, chứng minh, giải thuốc lá có hại ntn? thì thích, là những nhu cầu nghị không phải chó nói hút luận trong cuộc sống đ Đó là thuốc có hại rồi kể chuyện những tư duy khái niệ m có sử 1 người hút thuốc lá bị ho dụng nghị luận thì mới đáp ứng lao mà phải phân tích, cung yêu cầu trả lời các câu hỏi loại cấp số liệu thì người ta mới đó cuộc sống. tin được. ?Để trả lời những câu hỏi - Vb nghị luận tồn
  3. như thế, hàng ngày trên báo - Các ý kiến nào ra trong cuộc tại khắp nơi trong đài em thường gặp những họp. cuộc sống. kiểu VB nào? Kể tên - Bài xã luận, bình luận. - Bài phát biểu trên báo chí. 2. Thế nàop là nghị Hoạt động 2 luận? H - Đọc văn bản? " Chống nạn thất học" ? Bác Hồ viết bài này nhằm - Kêu gọi nhân dân đi học. mục đích gì? ?Để thực hiện mục đích ấy, 1. Tác hại của chính sách ngu bài viết nêu ra những ý dân của Pháp đối với dân trí kiến nào? Việt Nam Nêu ý chính (luận điể m) của bài văn? 2. Những điều kiện cần phải có người dân tham gia xây dựng
  4. nước nhà. 3. Các biện pháp để chống mù c hữ : ?Tìm những câu văn mang 1- Tác hại…. luận điể m? - Hạn chế mở trường. ?Để ý kiến có sức thuyết - 95% thất học. phục bài viết đã nêu những đ không tiến bộ được. lý lẽ nào? 2- Những điều kiện: ? câu có luận điể m có đặc - Nâng cao dân trí. điể m gì? - Có kiến thức Câu khẳng định 1 ý kiến, 1 - Biết đọc, biết viết tư tưởng. 3- Các biện pháp: - Đưa ra 1 loạt những biện phá cụ thể. ?Bài văn là dạng nghị luận dưới dạng ý kiến nào. - Bài xã luận: kêu gọi tuyên
  5. truyền. ? Tác giả có thể thực hiện mục đích của mình bằng văn kể chuyện, miêu tả, - Không? Vì sẽ không có sức biểu cảm được không? Vì thuyết phục. sao? G: Gọi VB"chống nạn thất học là VB nghị luận. ? Em hiểu thế nào là VB - Là VB được viết ra nghị luận? nhằ m xác lập cho Văn nghị luận đòi hỏi yêu người đọc, người cầu gì? nghe 1 tư tưởng quan điể m nào đó. - Có luận điểm rõ ràng. - Có lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
  6. ?Trong giai đoạn sau CM - Nạn dốt là 1 trong những nạn, tháng 8, bài nghị luận của cần phải xoá bỏ nhanh thì mới chủ tịch HCM có ý nghĩa có thể xây dựng nước nhà đBài với thực tế đời sống như viết đã đề cập tới 1 vấn đề bức thế ? xúc nhất lúc bấy giờ, thức tỉnh người đọc. ?Em có nhận xét gì về - Phải hướng tới quản điểm * Ghi nhớ: SGK những tư tưởng quan điểm những vấn đề đặt ra trong đời trong bài nghị luận sống. Hoạt động 3 H - đọc: ghi nhớ III. Luyện tập H - đọc bài văn " Cần tạo ra Văn bản: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã thói quen tốt trong hội" đời sống. ?Đây có phải là bài ăn nghị luận không. Tại sao? - Có vì nhan để của nó là 1 ý kiến, 1 luận điểm. - Bố cục 3 phần:
  7. + Kết quả thói quả của con người (2 câu). + Biểu hiện của thói quen xấu. ? T/g đề xuất ký kiến gì? +Rèn luyện thói quen tốt (2 câu cuối). ?Để thuyết phục người đọc, - Vấn đề rèn luyện thói quen tốt tác giả nêu những lý lẽ và trong cuộc sống. dẫn chứng nào? Có 2 loại (tốt và xấu) Dân chứng về thói quen xấu khuyên nên rèn luyện. ?Bài nghị luận nhằm giải quyết vấn đề có trong thực - Bài văn nêu vấn đề rất sát với tế hay không. thực tế xã hội hiện nay. Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? * Về nhà: Phân tích bài "Hai biển hồ" theo các câu hỏi sau. 1. 2 hai đoạn đầu là kể hay tả? Kể gì và tả ra sao?
  8. 2. Tại sao nói 2 đoạn cuối là 2 đoạn nghị luận. 3. Nhận xét về bài văn theo kiến thức đã học và cho biết đặc điể m của cách nghị luận thể hiện ở điểm nào?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản