intTypePromotion=3

Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
177
lượt xem
9
download

Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. -Kĩ năng: Biết đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1. Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. -Thái độ: Thích đếm số từ 1 đến 5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

  1. TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. -Kĩ năng: Biết đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1. Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. -Thái độ: Thích đếm số từ 1 đến 5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số 1; 2; 3; 4; 5. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn ( 1 hoặc 2, 3, 4, 5chấm tròn), -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) GV nêu các nhóm có 1 đến 3 đồ vật.CL viết số tương ứng lên bảng con. 2HS viết bảng lớp. GV giơ 1, 2, 3 ; 3, 2, 1 ngón tay.3 HS nhìn số ngón tay để đọc số( một, hai, ba; ba, hai, một). Nhận xét ghi điểm.Nhận xét KTBC:
  2. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)Giới thiệu từng số 4, 5 +Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 4, số 5. Biết đọc số, đếm số từ 1 đến 5, từ 5 đến1. +Cách tiến hành: - Bước1: GV hướng dẫn HS Quan sát bức ảnh có một ngôi nhà, có hai ô tô,ba con ngựa, Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ tranh và nêu:(VD: Có một ngôi nhà...) HS nhắc lại: “Có một ngôi nhà”… -Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng bốn.GV chỉ tranh và nêu : có bốn bạn trai,có bốn cái kèn, bốn chấm tròn, bốn con tính… đều có số lượng ìà bốn. Ta viết như sau…( viết số 4 lên bảng). HS quan sát chữ số 4 in,chữ số4 viết, đều đọc là:” bốn”.(cn-đt) -Bước 3: GV hướng dẫn HS nhận ra đặt điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng năm.GV chỉ tranh và nêu: có năm máy bay, năm cái kéo, năm chấm tròn, năm con tính… Ta viết như sau…( viết số 5 lên bảng). -HS quan sát chữ số 5 in và chữ số 5
  3. -GV hướng dẫn HS. viết, đều đọc là:” năm”. -Chỉ vào hình vẽ các cột hình lập phương để đếm từ 1 đến 5, rồi đọc ngược lại. Làm tương tự với các ô vuông để thực hành đếm từ 1 đến 5, rồi đọc ngược lại. -GV hướng dẫn Điền số còn thiếu vào ô trống.( 2 em Nhận xét cách trả lời của HS. lên bảng điền). HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút). +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng các nhóm có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật và thứ tự của các số 1; 2; 3; 4, 5. +Cách tiến hành: -Hướng dẫn HS làm các bài tập . -Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.) GV hướng dẫn HS cách viết số: GV nhận xét chữ số của HS. Đọc yêu cầu:Viết số 4, 5 -Bài 2: (Viết phiếu học tập). HS thực hành viết số. Nhận xét bài làm của HS. Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống . -Bài 3: ( HS làm bảng con). HS làm bài.Chữa bài. Hướng dẫn HS: HS điền số còn thiếu theo thứ tự vào ô tróng. Nhận xét bài làm của HS. HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi (5 phút) HS làm bài rồi chữa bài.
  4. +Mục tiêu: Nhận biết số lượng nhanh. +Cách tiến hành: -Nêu yêu cầu:Thi đua nối nhóm có một số đồ vật với nhóm có số chấm tròn tương ứng rồi nối với số tương ứng. HS 2 đội mỗi đội cử 4 em thi nối tiếp GV nhận xét thi đua. nối nhóm đồ vật với chấm tròn rồi nối HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) chấm tròn với số. -Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1. -Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để 3Trả lời. học bài: “Luyện tập”. Nhận xét tuyên dương. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản