Tóan 1 - TIẾT18: SỐ 8

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Tóan 1 - TIẾT18: SỐ 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Giúp HS có khái niệm ban đầu vế số 8. -Kĩ năng : Biết đọc, viết số 8; đếm và so sánh các số trong phạm vi 8; nhận biết số lượng trong phạm vi 8; vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phu ghi bài tập 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1, vở Toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT18: SỐ 8

  1. TIẾT18: SỐ 8 I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS có khái niệm ban đầu vế số 8. -Kĩ năng : Biết đọc, viết số 8; đếm và so sánh các số trong phạm vi 8; nhận biết số lượng trong phạm vi 8; vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phu ghi bài tập 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1, vở Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1’). 2. Kiểm tra bài cũ:( 4’) Bài cũ học bài gì? (số 7 ) 1HS trả lời. Làm bài tập 3/29: Viết số thích hợp vào ô trống: 1, …, 3 , … , … , …, 7 ; 7, … , … , 4 , … , … , 1. (2HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con). Làm bài tập 4/29: Điền dấu , =: 7…6 ; 5…7 6…7 ; 7…3 2…5 ; 7…7 ( 2 HS lên bảng làm- cả lớp làm bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC: 3. Bài mới:
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1’). HOẠT ĐỘNG II: (12 ’). Giới thiệu số 8 : +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 8. +Cách tiến hành : Bước 1: Lập số 8. - Hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:”Có bảy bạn đang - HS xem tranh chơi nhảy dây, một em khác đang chạy tới. Tất cả có -TL:” Có tất cả 8 em”. mấy em?”.-GV yêu cầu HS: -HS lấy ra 7 hình tròn, sau đó thêm 1 hình tròn và nói: bảy hình tròn thêm một hình tròn là tám hình tròn ChoHS quan sát tranh vẽ trong sách và giải thích”bảy -Quan sát tranh. chấm tròn thêm một chấm tròn là tám chấm tròn, bảy con tính thêm một con tính là tám con tính”. -Vài HS nhắc lại:Bảy thêm một là -GV nêu:”Các nhóm này đều có số lượng là tám”. tám. Bước 2: Giới thiệu chữ số 8 in và số 8 viết. -GV nêu:”Số tám được viết bằng chữ số 8”. -GV giới thiệu chữ số 8 in, chữ số 8 viết. -GV giơ tấm bìa có chữ số 8: -HS đọc:“tám”. Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. GV hướng dẫn: HS đếm từ 1 đến 8 rồi đọc ngược lại từ 8 đến 1.
  3. GV giúp HS: HS nhận ra số 8 đứng liền sau số 7 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (12’). +Mục tiêu: HS biết đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8; nhận biết số lượng trong phạm vi 8; vị trí số 8 trong phạm vi từ 1 đến 8. +Cách tiến hành: HD HS làm các bài tập ở SGK. *Bài 1: HS làm ở vở bài tập Toán. -HS đọc yêu cầu bài 1:” Viết số 8”. GV hướng dẫn HS viết số 8: -HS viết số 8 một hàng. GV nhận xét bài viết của HS. *Bài 2: HS làm ở phiếu học tập. -HS đọc yêu cầu:” Điền số”. GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 8.VD:Bên trái -HS viết số thích hợp vào ô trống. có mấy chấm tròn,bên phải có mấy chấm tròn?Tất cả có mấy chấm tròn? -HS trả lời:… Nêu câu hỏi tương tự với các tranh còn lại. GV chỉ vào tranh và yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo số 8. 8 gồm 7 và 1, gồm 1 và 7. 8 gồm 6 và 2, gồm 2 và 6. 8 gồm 5 và 3, gồm 3 và 5. GV KT và nhận xét bài làm của HS. 8 gồm 4 và 4. *Bài 3: HS làm phiếu học tập. -HS đọc yêu cầu bài 3:” Viết số thích hợp vào ô trống”. GV HD HS làm bài : -HS điền số thích hợp vào ô trống rồi
  4. đọc theo thứ tự từ 1 đến 8 và từ 8 đến 1. -Nhận biết số 8 là số đứng liền sau số 7 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. GV chấm một số phiếu học tập và nhận xét. *Bài 4: HS làm ở vở Toán. -HS đọc yêu cầu bài 4:”Điền dấu >, HD HS thực hành so sánh các số trong phạm vi 8.
Đồng bộ tài khoản