intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
9
download

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An với nội dung liên quan đến các kiến thức như: nhân chia đa thức, diện tích đa thức, phân thức đại số,... Tham khảo để phục vụ nhu cầu học và ôn tập có hiệu quả hơn các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU<br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 2)<br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: Đại số 8<br /> <br /> I . Trắc nghiệm ( 2 điểm)<br /> Hãy chọn đáp án đúng trong các phương án đã cho<br /> 1.Kết quả của phép nhân (x-1)(3x-2) là:<br /> A. 3x2+5x-2<br /> <br /> B.3x2+5x+2<br /> <br /> C. 3x2-5x+2<br /> <br /> D. 3x2-5x-2<br /> <br /> 2. Tính (2-x)(x+2) kết quả là<br /> A. x2- 2<br /> <br /> B.2- x2<br /> <br /> C. x2- 4<br /> <br /> D. 4- x2<br /> <br /> 3. Dạng khai triển của (2x-1)3 là:<br /> A. 2x3 - 6x2 +6x-1<br /> <br /> B.2x3 - 12x2 +6x-1<br /> <br /> C. 8x3 -12x2 +6x+1<br /> 4. Biết x2 – x = 0. Giá trị của x là:<br /> <br /> D. 8x3 -12x2 +6x-1<br /> <br /> A. 0 ; 1<br /> <br /> B. 1<br /> <br /> C. 0<br /> <br /> D. – 1; 1<br /> <br /> II. Tự luận ( 8 điểm)<br /> Câu 1 (3 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử<br /> a. x(y-z)-y+z<br /> b. 2x-2y-x2+2xy-y2<br /> c. 3x2 y – 6xy2<br /> Câu 2 (2,5 điểm): Rút gọn biểu thức<br /> A = a.(a - b ) + b.(a + b)<br /> <br /> B = ( 3x + 2)2 +(3x – 2)2 –2(3x + 2)(3x- 2)<br /> <br /> Câu 3 (2,5 điểm)<br /> a. Thực hiện phép tính: (x2+8x-y2+16) : (x+y+4)<br /> b. Tìm a để (2x3-7x2+7x+a) chia hết cho x-2<br /> Câu 4 (1 điểm): Tìm giá trị của x để biểu thức Q = x2 – 2x +7 có giá trị nhỏ nhất.<br /> Câu 5 (1 điểm):Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết<br /> X6Yn+2 chia hết cho XnY4Zn-3<br /> ---------------------Hết--------------------<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU<br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> I.<br /> <br /> ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: Đại số 8<br /> <br /> Phần trắc nghiệm: (2 điểm)<br /> <br /> Câu<br /> ĐA<br /> <br /> 1<br /> C<br /> <br /> 2<br /> D<br /> <br /> 3<br /> D<br /> <br /> 4<br /> A<br /> <br /> II. Phần tự luận: (8 điểm)<br /> Câu<br /> Ý<br /> Câu 1. a,<br /> (3<br /> điểm)<br /> b,<br /> <br /> Nội dung<br /> x(y-z)-y+z= x(y-z)-(y-z)<br /> <br /> Điểm<br /> 1,0<br /> <br /> = (y-z)(x-1)<br /> = 2x-2y-(x2-2xy+y2 )<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> = 2(x-y) -(x-y)2<br /> = (x-y)(2-x+y)<br /> c,<br /> Câu 2. a,<br /> (2,5<br /> điểm)<br /> b,<br /> <br /> = 3xy( x – 2y)<br /> = a.(a - b) + b.(a + b)<br /> <br /> 1,0<br /> 1,0<br /> <br /> = a2 –ab + ab + b 2<br /> = a2 + b 2<br /> = ( 3x + 2)2 +(3x – 2)2 –2(3x + 2)(3x- 2)<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> = 9x2 + 12x + 4 + 9x2 - 12x + 4 – 2[( 3x)2 – 4)]<br /> = 18x2 + 8 – 2(9x2 – 4)<br /> Câu 3. a,<br /> (2,5<br /> điểm)<br /> <br /> = 18x2 + 8 - 18x2 + 8 = 16<br /> (x2+8x-y2+16) : (x+y+4)<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> = [( x2+8x+16) - y2] :(x+y+4)<br /> = [(x+4)2- y2]:(x+y+4)<br /> = (x+4-y)(x+4+y) :( x+4+y)<br /> <br /> b,<br /> <br /> = (x-y+4).<br /> . Tính được (2x3-7x2+7x+a)<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> = (x-2)(2x -3x+1) +a+2<br /> Câu 4<br /> (1<br /> điểm)<br /> <br /> Câu 5<br /> (1<br /> điểm)<br /> <br /> §Ó (2x3-7x2+7x+a) chia hết cho x-2 thì a+2 = 0  a = - 2<br /> Ta có Q = x2 – 2x +7 = (x – 1)2 + 6<br /> Vì (x – 1)2  0 với mọi x<br /> => (x – 1)2 + 6  6 với mọi x<br /> Vậy Q có giá trị nhỏ nhất là 6 khi x – 1 = 0 hay x = 1<br /> X6Yn+2 chia hết cho XnY4Zn-3 khi:<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> 6  n<br /> n  6<br /> <br /> <br />  n  2  4  n  2  n  3 1,0<br /> n  3  0<br /> n  3<br /> <br /> <br /> <br /> Vậy n = 3.<br /> Tổng<br /> <br /> 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản