intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
255
lượt xem
36
download

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 8. Tham khảo đề thi giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau và nâng cao kỹ năng giải toán cho mình. Chúc ác em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018<br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8 THM- TIẾT 35<br /> Cấp độ<br /> Vận dụng<br /> Tên<br /> Chủ đề<br /> (nội dung,<br /> chương)<br /> <br /> 1. Rút gọn<br /> phân thức<br /> Số câu<br /> Số điểm Tỉ lệ %<br /> <br /> 2. Tìm mẫu<br /> <br /> thức<br /> chung<br /> Số câu<br /> Số điểm Tỉ lệ %<br /> <br /> 3. Phân thức<br /> đối, PT nghịch<br /> đảo<br /> Số câu<br /> Số điểm Tỉ lệ %<br /> <br /> 4. Cộng trừ,<br /> nhân chia phân<br /> thức, ĐK XĐ<br /> của PT<br /> Số câu<br /> Số điểm Tỉ lệ %<br /> <br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Cộng<br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> Nắm vững các bước rút gọn phân thức. Vận dụng rút gọn phân thức một cách thành thạo<br /> 2<br /> 1đ<br /> = 10%<br /> <br /> 1<br /> 1đ<br /> = 10%<br /> <br /> 3<br /> 2đ<br /> = 20%<br /> <br /> Nắm vững các bước tìm MTC. Vận dụng tìm MTC một cách thành thạo. Nhận biết nhanh<br /> MTC thông qua các bài tập<br /> 1<br /> 0,5 đ<br /> = 5%<br /> <br /> 1<br /> 0,5 đ<br /> = 5%<br /> <br /> Nắm vững thế nào là phân thức đối, phân thức nghịch đảo của phân thức đã cho<br /> 1<br /> 0,5 đ<br /> = 5%<br /> <br /> 1<br /> 0,5 đ<br /> = 5%<br /> <br /> 2<br /> 1đ<br /> = 10%<br /> <br /> Nắm vững quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức. Biết vận dụng vào giải các bài tập<br /> Nắm vững ĐK XĐ của phân thức<br /> 1<br /> 0,5 đ<br /> = 5%<br /> 8<br /> 5.5đ<br /> = 55%<br /> <br /> 3<br /> 3đ<br /> = 30%<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> =20%<br /> 2<br /> 2,5đ<br /> = 25%<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> =10%<br /> 1<br /> 1đ<br /> =10%<br /> <br /> 1<br /> 1đ<br /> = 10%<br /> <br /> 6<br /> 6.5đ<br /> = 65%<br /> 12<br /> 10đ<br /> =100%<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018<br /> ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8(THM) - TIẾT 35 – ĐỀ SỐ 1<br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> I.TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :<br /> <br /> 4x 2y8<br /> Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức<br /> 2x 2y6<br /> A. 3y2<br /> <br /> B. 2y2<br /> <br /> Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức<br /> A.<br /> <br /> là:<br /> <br /> 1<br /> x y<br /> <br /> xy<br /> là:<br /> x 2  y2<br /> <br /> B. x + y<br /> <br /> C.<br /> <br /> Câu 3: Mẫu thức chung của phân thức 2x và<br /> A. 2(x-1)<br /> <br /> B. 2x(x-1)<br /> x<br /> 1<br /> Câu 4: Kết quả của phép cộng<br /> là:<br /> <br /> x 1 x 1<br /> A. 1<br /> <br /> D. 4y2<br /> <br /> C. 2xy<br /> <br /> B. x+1<br /> <br /> 1<br /> x y<br /> <br /> x<br /> là :<br /> x 1<br /> C. x - 1<br /> <br /> C. 0<br /> <br /> Câu 5: Phân thức đối của phân thức<br /> <br /> D. x - y<br /> <br /> D. 2x<br /> <br /> D.<br /> <br /> x 1<br /> x 1<br /> <br /> x 1<br /> là:<br /> x<br /> <br /> x<br /> 1 x<br /> x 1<br /> B.<br /> C.<br /> 1 x<br /> x<br /> x<br /> Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức x  2 là :<br /> <br /> A.<br /> <br /> A. x - 2<br /> <br /> B. - x - 2<br /> <br /> C.<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> x2<br /> <br /> x<br /> x 1<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> x2<br /> <br /> II/ TỰ LUẬN (7 điểm)<br /> Bài 1: Thực hiện phép tính sau: a)<br /> Bài 2: Cho phân thức P <br /> <br /> x2  2x<br /> x2  4<br /> <br /> 5xy2  x2y 4xy2  x2y<br /> <br /> 3xy<br /> 3xy<br /> <br /> b)<br /> <br /> 5x  15<br /> x 2 9<br /> : 2<br /> 4x  4 x  2x  1<br /> <br /> a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức P được xác định.<br /> b) Rút gọn phân thức P.<br /> c) Tìm giá trị của P khi x = -1.<br /> <br /> x 1<br /> với x  1 .Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của Q cũng là số nguyên<br /> x 1<br /> BÀI LÀM<br /> ................................................................................................................................................................<br /> <br /> Bài 3: Cho biểu thức Q <br /> <br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018<br /> ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8(THM) - TIẾT 35 – ĐỀ SỐ 2<br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> I.TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :<br /> <br /> 6x 3y3<br /> Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức<br /> 2xy2<br /> A. 3xy<br /> <br /> B. 3y<br /> <br /> Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức<br /> A.<br /> <br /> là:<br /> <br /> 2<br /> x 1<br /> <br /> D. 3x2 y<br /> <br /> C. 4xy<br /> 2x  2<br /> là:<br /> x2  1<br /> <br /> B. x - 2<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> x 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> và<br /> là :<br /> x y<br /> xy<br /> A. (x+y) (x- y)<br /> B. 2x<br /> C. 2y<br /> 2<br /> 2<br /> x<br /> y<br /> Câu 4: Kết quả của phép cộng<br /> là:<br /> <br /> x y x y<br /> A. x + y<br /> B. 0<br /> C. 1<br /> x y<br /> Câu 5: Phân thức đối của phân thức<br /> là:<br /> x<br /> x<br /> x  y<br /> x y<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> yx<br /> x<br /> x<br /> x<br /> Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức<br /> là :<br /> x y<br /> x<br /> A.<br /> B. x - y<br /> C. x + y<br /> x y<br /> II/ TỰ LUẬN (7 điểm)<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> x 1<br /> <br /> Câu 3: Mẫu thức chung của phân thức<br /> <br /> Bài 1: Thực hiện phép tính sau: a)<br /> Bài 2: Cho phân thức P <br /> <br /> x2  2 x<br /> x2  4<br /> <br /> xy2  x2y 2xy2  x2 y<br /> <br /> 3xy<br /> 3xy<br /> <br /> D. x + y. x- y<br /> <br /> D. x - y<br /> <br /> D.<br /> <br /> D.<br /> <br /> b)<br /> <br /> x  y<br /> x<br /> <br /> x y<br /> x<br /> <br /> 5 x  15<br /> x 2 9<br /> : 2<br /> 4x  4 x  2x 1<br /> <br /> a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức P được xác định.<br /> b) Rút gọn phân thức P.<br /> c) Tìm giá trị của P khi x = 1.<br /> <br /> x 1<br /> với x  1 .Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của Q cũng là số nguyên<br /> x 1<br /> BÀI LÀM<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> <br /> Bài 3: Cho biểu thức Q <br /> <br /> TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018<br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8(THM) - TIẾT 35 – ĐỀ SỐ 1+2<br /> <br /> I- Phần trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5đ<br /> Câu<br /> ĐỀ 1<br /> ĐỀ 2<br /> <br /> 1<br /> B<br /> D<br /> <br /> 3<br /> C<br /> A<br /> <br /> 4<br /> A<br /> D<br /> <br /> 5<br /> B<br /> D<br /> <br /> 6<br /> C<br /> D<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> ĐỀ 1<br /> ĐỀ 2<br /> <br /> Bài<br /> <br /> Bài 1<br /> (3,0đ<br /> )<br /> <br /> 2<br /> C<br /> A<br /> <br /> 5xy2  x2 y 4xy2  x2 y<br /> <br /> 3xy<br /> 3xy<br /> 2<br /> 9xy<br /> <br /> 3xy<br />  3y<br /> 2<br /> <br /> 5 x  15<br /> x 9<br /> : 2<br /> 4x  4 x  2x  1<br /> 5( x  3)<br /> (x  1) 2<br /> <br /> .<br /> 4( x  1) ( x  3)( x  3)<br /> 5(x  1)<br /> <br /> 4( x  3)<br /> <br /> b)<br /> <br /> xy2  x2 y 2xy2  x2 y<br /> <br /> 3xy<br /> 3xy<br /> 2<br /> 3xy<br /> <br /> 3xy<br /> y<br /> <br /> Điể<br /> m<br /> 0.5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5 x  15<br /> x 9<br /> : 2<br /> 4x  4 x  2 x  1<br /> 5( x  3)<br /> (x  1) 2<br /> <br /> .<br /> 4( x  1) ( x  3)( x  3)<br /> 5(x  1)<br /> <br /> 4( x  3)<br /> <br /> b)<br /> <br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> x2  2 x<br /> x2  2x<br /> Cho<br /> phân<br /> thức<br /> P<br /> <br /> x2  4<br /> x2  4<br /> a) Giá trị của phân thức được xác định<br /> a) Giá trị của phân thức được xác định<br /> 1<br />  x2 – 4≠ 0  x ≠  2 .<br />  x2 – 4≠ 0  x ≠  2 .<br /> Bài 2<br /> b) Rút gọn phân thức<br /> b) Rút gọn phân thức<br /> (3,0)<br /> 1<br /> 2<br /> x  2x<br /> x( x  2)<br /> x<br /> x2  2x<br /> x( x  2)<br /> x<br /> P 2<br /> <br /> <br /> P 2<br /> <br /> <br /> x  4 ( x  2)( x  2) ( x  2)<br /> x  4 ( x  2)( x  2) ( x  2)<br /> 1<br /> c) Tìm giá trị của P khi x = 1.Tìm được<br /> c) Tìm giá trị của P khi x = -1.Tìm được P = -1<br /> P = -1<br /> x 1 x  1 1<br /> 1<br /> x  1 x 1 2<br /> 2<br /> Q<br /> <br />  1<br /> Q<br /> <br />  1<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> Để<br /> Để<br /> 1<br /> 2<br /> Bài 3 Q  Z  x  1  Z  x  1U (1)  1; 1 Q  Z  x  1  Z  x  1U (2)  1; 1; 2; 2<br /> 1<br /> (1đ)  x U (1)  0; 2<br />  x  U (2)  2;0;3;1<br /> <br /> Cho phân thức P <br /> <br /> Vậy khi x  0; 2 thì Q nhận giá trị<br /> nguyên<br /> <br /> Vậy khi x  2; 0;3;1 thì Q nhận giá trị<br /> nguyên<br /> <br /> * Ghi chú: - Học sinh giải cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản