intTypePromotion=1

Toán học lớp 11: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Thành Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
52
download

Toán học lớp 11: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Toán học lớp 11: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ về bài toán đường thẳng song song với mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và bổ sung kiến thức đạt hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán học lớp 11: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Khóa h c Toán Cơ b n và Nâng cao 11 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> 05.<br /> <br /> Ư NG TH NG SONG SONG V I MP – P1<br /> Th y ng Vi t Hùng [ VH]<br /> <br /> L I GI I CHI TI T CÁC BÀI T P CÓ T I WEBSITE MOON.VN [Tab Toán h c – Khóa Toán cơ b n và Nâng cao 11 – Chuyên Hình h c không gian]<br /> Bài 1: [ VH]. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng n m trong m t m t ph ng. a) G i O, O′ l n lư t là tâm c a ABCD và ABEF. Ch ng minh OO′ song song v i các m t ph ng (ADF) và (BCE). b) M, N là 2 i m l n lư t trên hai c nh AE, BD sao cho AM =<br /> Ch ng minh MN // (CDFE). 1 1 AE, BN = BD. 3 3<br /> <br /> Bài 2: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD, có áy ABCD là hình bình hành. G i M, N l n lư t là trung i m c a<br /> các c nh AB, CD.<br /> <br /> a) Ch ng minh MN song song v i các m t ph ng (SBC), (SAD). b) G i P là trung i m c a SA. Ch ng minh SB, SC<br /> u song song v i (MNP).<br /> <br /> c) G i G1, G2 là tr ng tâm c a các tam giác ABC, SBC. Ch ng minh G1G2 // (SBC). Bài 3: [ VH]. Cho t di n ABCD. G là tr ng tâm c a ∆ABD. M là 1 i m trên c nh BC sao cho MB = 2MC.<br /> Ch ng minh MG // (ACD).<br /> <br /> HD: Ch ng minh MG song song v i giao tuy n c a (BMG) và (ACD). Bài 4: [ VH]. Cho t di n ABCD. G i M, N l n lư t là trung i m c a các c nh AB, CD và G là trung i m<br /> c a o n MN.<br /> <br /> a) Tìm giao i m A′ c a ư ng th ng AG v i mp(BCD). b) Qua M k ư ng th ng Mx song song v i AA′ và Mx c t (BCD) t i M′. Ch ng minh B, M ', A ' th ng hàng<br /> <br /> và BM ' = M ' A ' = A ' N .<br /> <br /> c) Ch ng minh GA = 3GA′. Bài 4: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình bình hành. G i M, N, P l n lư t là trung i m c a AB,<br /> CD, SA.<br /> <br /> a) Ch ng minh r ng MN // (SBC), MN // (SAD) b) Ch ng minh r ng SB // (MNP), SC // (MNP) c) G i I, J là tr ng tâm các tam giác ABC và SBC. Ch ng minh IJ // (SAB), IJ // (SAD), IJ // (SAC) Bài 5: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình bình hành tâm O. G i I, J l n lư t là trung i m c a<br /> BC, SC, và K là i m trên SD cho cho SK = KD.<br /> <br /> a) Ch ng minh r ng OJ // (SAD), OJ // (SAB) b) Ch ng minh r ng OI // (SCD), IJ // (SBD) c) G i M là giao i m c a AI và BD. Ch ng minh r ng MK // (SBC).<br /> <br /> Tham gia khóa Toán Cơ b n và Nâng cao 11 t i MOON.VN<br /> <br /> có s chu n b t t nh t cho kì thi THPT qu c gia!<br /> <br /> Khóa h c Toán Cơ b n và Nâng cao 11 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> Bài 6: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình thoi tâm O. G i M, N, P l n lư t là trung i m c a SB, SO, OD a) Ch ng minh r ng MN // (ABCD), MO // (SCD) b) Ch ng minh r ng NP // (SAD), t giác NPOM là hình gì? c) G i I là i m thu c SD cho cho SD = 4ID. Ch ng minh r ng PI // (SBC), PI // (SAD)<br /> <br /> Tham gia khóa Toán Cơ b n và Nâng cao 11 t i MOON.VN<br /> <br /> có s chu n b t t nh t cho kì thi THPT qu c gia!<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2