intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ở một số trường Cao đẳng chọn lọc tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả thu được nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
29
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ở một số trường Cao đẳng chọn lọc tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả thu được nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án tập trung vào kỹ năng tiếng Anh vĩ mô của sinh viên Việt Nam năm thứ nhất tại các trường cao đẳng được lựa chọn trong thành phố Bắc Giang. Cụ thể, cần trả lời được các câu hỏi sau: Các nội dung học tập của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất là gì? Trình độ của sinh viên ở các kỹ năng vĩ mô như thế nào? Có mối quan hệ có ý nghĩa giữa các cặp kỹ năng vĩ mô tiếng Anh không? Những khó khăn nào sinh viên gặp phải trong những kỹ năng vĩ mô?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ở một số trường Cao đẳng chọn lọc tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả thu được nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS<br /> Cộng hòa Philippin<br /> <br /> NGÔ THỊ THU HƯƠNG<br /> <br /> CÁC KỸ NĂNG VĨ MÔ TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH<br /> ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM THỨ NHẤT<br /> Ở MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHỌN LỌC<br /> TẠI TỈNH BẮC GIANG. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC<br /> NHẰM ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN, 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Matilda H. Dimaano<br /> Phản biện 1: .............................................<br /> Phản biện 2: .............................................<br /> Phản biện 3: .............................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:<br /> …………………………………………………………………………………..<br /> <br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> -<br /> <br /> Thư viện quốc gia Việt Nam;<br /> <br /> -<br /> <br /> Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.<br /> <br /> 1<br /> “Trong bảng tóm tắt này, tất cả các số liệu và bảng được đánh số như<br /> trong luận án”<br /> Cùng với sự hội nhập ngày càng tăng của Viet Nam với thế giới,<br /> Tiếng Anh đã chứng tỏ vai trò quan trọng như là một phương tiện<br /> giao tiếp đã mang Việt Nam đến với thế giới và mang lại kiến thức<br /> của thế giới đến từng cá nhân biết cách sử dụng nó. Tiếng Anh đã đạt<br /> được một vị trí vững chắc đối với người dân Việt Nam khi ngày càng<br /> nhiều người học tiếng Anh với mục đích xác định rõ ràng trong tâm<br /> trí. Đối với sinh viên, tiếng Anh cho phép họ truy cập vào các tài liệu<br /> phục vụ trong học tập và công việc tương lai.<br /> Sinh viên học tại các trường cao đẳng hoặc đại học có thể coi như<br /> một giai đoạn chuẩn bị cho sinh viên tích lũy đủ kiến thức và kỹ<br /> năng cơ bản để sẵn sàng cho công việc sau này của họ.<br /> Tại các trường cao đẳng Bắc Giang, Ngôn ngữ Tiếng Anh ngày<br /> càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt chương trình tiếng Anh cơ<br /> bản đối với sinh viên năm thứ nhất. Tuy nhiên sinh viên bắt đầu vào<br /> trường gặp rất nhiều khó khăn đối với các kỹ năng vĩ mô tiếng Anh<br /> bao gồm: kỹ năng nói, kỹ năng nghe, kỹ năng đọc, kỹ năng viết. Đặc<br /> biệt, sinh viên gặp khó khăn nhiều nhất trong kỹ năng đánh vần, phát<br /> âm, đọc từ đa âm tiết; hạn chế về mặt từ vựng, hạn chế về kỹ năng<br /> đọc nắm bắt thông tin và hạn chế về khả năng chuyển dịch nghĩa.<br /> Các hành vi thể hiện liên quan đến những yếu kém mà người học có<br /> thể dễ dàng nhận thấy bao gồm: Kỹ năng tổ chức kém; Học hoặc<br /> tham gia vào các hoạt động trong lớp học một cách miễn cưỡng.<br /> Hoạt động chậm hoặc quá nhanh chóng, không chính xác; chứng<br /> minh việc thiếu động lực và thiếu tự tin của sinh viên.<br /> <br /> 2<br /> Đối với giáo viên, nắm vững các yếu tố hoặc các tính năng của<br /> một ngôn ngữ rất có ý nghĩa vì nó giúp đánh giá các nhu cầu của học<br /> viên về các khía cạnh của kỹ năng giao tiếp.<br /> Là một giảng viên cao đẳng giảng dạy tiếng Anh cơ bản học tại<br /> trường Cao đẳng Bắc Giang, tôi thực sự quan tâm đến việc điều tra<br /> các kỹ năng vĩ mô tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất với mục<br /> tiêu đề xuất một biện pháp can thiệp để nâng cao các kỹ năng vĩ mô<br /> cho sinh viên năm nhất.<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG I<br /> GIỚI THIỆU<br /> 1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU<br /> Trong học tập, có năm kỹ năng vĩ mô rất cần thiết cho người học<br /> để giao tiếp thành công. Những kỹ năng này là: Nghe, nói, đọc, viết<br /> và quan sát. Trong quá trình giao tiếp, những kỹ năng này rất cần<br /> thiết. Những kỹ năng này có thể tiếp cận hoặc giải quyết những vấn<br /> đề giao tiếp trong tương lai đặc biệt trong các nhiệm vụ hàng ngày<br /> như là trong học tập hoặc thu thập thông tin,<br /> Học năm kỹ năng vĩ mô không dễ. Trong giao tiếp, giỏi một trong<br /> những kỹ năng này không giảm được những khó khăn. Kiến thức của<br /> những kỹ năng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong giao tiếp và<br /> thành tựu riêng của người đó. Tìm kiếm sự tiến bộ của các kỹ năng<br /> vĩ mô có thể thích hợp giúp đỡ người học thành công trong viễn cảnh<br /> khác nhau.<br /> Các kiến thức liên quan đến việc sử dụng của năm kỹ năng vĩ mô<br /> có vai trò vô cùng quan trọng. Luôn cố gắng cải tiến các kỹ năng này<br /> sẽ đóng góp vào việc phát triển giao tiếp một cách tự nhiên, hiệu quả<br /> và thành công trong nhiều môi trường, bối cảnh khác nhau của người<br /> học. Khi không có các kỹ năng vĩ mô này, sinh viên sẽ gặp phải<br /> những khó khăn suốt đời và không phát triển tốt trong học tập cũng<br /> như nghề nghiệp tương lai.<br /> Để đạt được những kỹ năng ngôn ngữ tốt, sinh viên cần phải mất<br /> nhiều năm để học. Để việc học đạt hiệu quả, giáo viên phải lưu ý<br /> những khó khăn của học viên gặp phải trong quá trình học và giải<br /> quyết những khó khăn của sinh viên bằng cách cho hoạt động học<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản