intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Mối quan tâm về sinh thái và vấn đề phát triển sinh thái bền vững trong các tác phẩm chọn lọc của tác giả Al Gore

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
26
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Mối quan tâm về sinh thái và vấn đề phát triển sinh thái bền vững trong các tác phẩm chọn lọc của tác giả Al Gore

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện để tìm hiểu những vấn đề về môi trường sinh thái và tính bền vững của nó trong hai tác phẩm chọn lọc của Al Gore. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên chuyên ngành văn học, xã hội học và môi trường tại Đại học Thái Nguyên nói riêng và cho sinh viên trong toàn Đại học Thái Nguyên nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ và Văn học Anh: Mối quan tâm về sinh thái và vấn đề phát triển sinh thái bền vững trong các tác phẩm chọn lọc của tác giả Al Gore

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS<br /> Cộng hòa Philippin<br /> <br /> PHÙNG THỊ THU HÀ<br /> <br /> MỐI QUAN TÂM VỀ SINH THÁI VÀ VẤN ĐỀ<br /> PHÁT TRIỂN SINH THÁI BỀN VỮNG TRONG<br /> CÁC TÁC PHẨM CHỌN LỌC CỦA TÁC GIẢ AL<br /> GORE<br /> <br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN, 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Hướng dẫn khoa học: TS. Maria Luisa A. Valdez<br /> Phản biện 1: .............................................<br /> Phản biện 2: .............................................<br /> Phản biện 3: .............................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:<br /> ……………………………………………………………………<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Thư viện quốc gia Việt Nam;<br /> - Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;<br /> - Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;<br /> - Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.<br /> <br /> 1<br /> CHƯƠNG 1<br /> GIỚI THIỆU<br /> Bối cảnh nghiên cứu<br /> Trái đất đang nóng dần lên, khi hậu thế giới biển đổi khôn<br /> lường, diện tích của vùng có băng che phủ vĩnh hằng đang ngày càng<br /> bị thu hẹp, mực nước biển tăng, suy giảm tầng ôzôn, cạn kiệt tài<br /> nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học bị suy thoái, diện tích rừng tự<br /> nhiên bị thu hẹp nghiêm trọng, quá trình axit hóa đại dương, mưa<br /> axit, tăng tưởng dân số, mở rộng đô thị, ô nhiễm môi trường, suy<br /> giảm thể chất giống nòi, bệnh dịch mới lan tràn… là những vấn đề<br /> môi trường nghiệm trọng mà thế giới đang phải đối mặt. Do đó, công<br /> cuộc bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính sống còn không chỉ<br /> trong phạm vi một vài quốc gia, hay một số các khu vực mà là vấn<br /> đề mang tính toàn cầu, là một trong những yếu tố quyết định sự phát<br /> triển bền vững, liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế- xã hội<br /> của các quốc gia nói riêng và của toàn thế giới nói chung.<br /> ‘Sự nóng lên toàn cầu’ và ‘khủng hoảng khí hậu’ không chỉ thu<br /> hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn, nhà<br /> thơ, nhà môi trường học trên khắp thế giới, mà sự suy thoái môi<br /> trường nghiêm trọng còn là tâm điểm được nghiên cứu bởi nhiều các<br /> nhà lãnh đạo cao cấp trên thế giới và Al Gore là một trong những<br /> người như thế.<br /> Albert Arnold Gore (Al Gore) là cựu Phó Tổng Thống Mỹ, giai<br /> đoạn 1993-2001. Ông được Đảng Dân chủ đề cử tổng thống năm<br /> 2000, và năm 2007 ông là đồng tác giả của giải thưởng Nô-ben do đã<br /> <br /> 2<br /> có những đóng góp to lớn đối với những nghiên cứu về biến đổi khí<br /> hậu toàn cầu.<br /> Ông là một trong những người đầu tiên ủng hộ chủ chương của<br /> thế giới về quản lý môi trường, người đã dành thời gian để nghiên<br /> cứu về môi trường từ khi con ngồi trên ghế nhà trường. Thế giới thực<br /> sự biết đến ông với những mối quan tâm lớn dành cho môi trường<br /> sinh thái không chỉ qua các cuộc hội thảo cấp quốc tế hay qua các<br /> phong trào bảo vệ môi trường mà còn là qua các tác phẩm của ông<br /> được viết ra từ trái tim của người có ý thức sâu sắc về giá trị đích<br /> thực của môi trường sinh thái.<br /> Trong số nhiều những đóng góp to lớn của ông với sự nghiệp<br /> bảo vệ môi trường sinh thái trên thế giới, hai cuốn sách của Al Gore<br /> với tiêu đề Trái Đất trong trạng thái cân bằng, cuốn sách đầu tiên<br /> của ông, xuất bản năm 1992 và cuốn Một sự thực không dễ chịu, xuất<br /> bản năm 2006, đã đem đến cho độc giả rất nhiều những xúc cảm sâu<br /> sắc về thực trạng môi trường thế giới. Cùng với những nhà hoạt động<br /> môi trường khác, ông đã nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp của con<br /> người dành cho Bà Mẹ Trái đất, đồng thời khơi gợi ý thức trách<br /> nhiệm của mỗi con người trong sự nghiệp bảo vệ môi trường sinh<br /> thái của hành tinh Xanh, nơi duy nhất sự sống tồn tại và phát triển.<br /> Với mong muốn tìm hiểu thêm những giá trị tư tưởng về môi<br /> tường sinh thái, tính bền vững và những bài học về tôn trọng môi<br /> trường cũng như ý thức bảo vệ môi trường mà tác giả muốn gửi gắm<br /> đến các độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ, người nghiên cứu đã lựa<br /> chọn tiến hành phân tích hai tác phẩm nói trên của Al Gore.<br /> <br /> 3<br /> Vấn đề nghiên cứu<br /> Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu những vấn đề về<br /> môi trường sinh thái và tính bền vững của nó trong hai tác phẩm<br /> chọn lọc của Al Gore. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học nhằm<br /> nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên chuyên ngành văn<br /> học, xã hội học và môi trường tại Đại học Thái Nguyên nói riêng và<br /> cho sinh viên trong toàn Đại học Thái Nguyên nói chung.<br /> Cụ thể, nghiên cứu tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:<br /> 1. Những phản ánh của tác giả về môi trường qua các tác phẩm:<br /> 1.1 Trái đất trong trạng thái cân bằng; và<br /> 1.2 Một sự thật không dễ chịu: Tình trạng khẩn cấp của quá trình<br /> nóng lên toàn cầu và chúng ta có thể làm gì?<br /> 2. Mối quan tâm về môi trường sinh thái được phản ánh như thế nào<br /> trong các tác phẩm nghiên cứu, xét về khía cạnh:<br /> 2.1 tôn trọng Trái đất và sự sống trong sự đa dạng của nó;<br /> 2.2 bảo vệ năng lực tái sinh của Trái đất;<br /> 2.3 chăm sóc cho cuộc sống cộng đồng; và<br /> 2.4 đánh giá cao sự hào phóng và vẻ đẹp của Trái đất?<br /> 3. Tính bền vững được thể hiện như thế nào trong các tác phẩm<br /> nghiên cứu liên quan đến sự hòa hợp giữa:<br /> 3.1 nhu cầu về môi trường;<br /> 3.2 nhu cầu công bằng xã hội;<br /> 3.3 và nhu cầu kinh tế?<br /> 4. Công cụ văn học nào đã được sử dụng để diễn đạt mối quan tâm<br /> về môi trường và tính bền vững sinh thái?<br /> 5. Những phương pháp tiếp cận văn học nào được sử dụng phổ biến<br /> trong các tác phẩm nghiên cứu?<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản