intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
54
lượt xem
17
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai" được trình bày với các nội dung chính: Giới thiệu Trung tâm Chỉ đạo tuyến và bài toán chiến lược phát triển CNTT, phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGUYỄN MINH PHÚC<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG<br /> NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN<br /> BỆNH VIỆN BẠCH MAI<br /> <br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin<br /> Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Cơ sở định hướng thực hiện và thực tiễn của đề tài<br /> 1.1 Cơ sở định hướng<br /> Văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền<br /> thông, Bộ Y Tế và văn bản chỉ đạo của Bệnh viện Bạch Mai là căn<br /> cứ cơ sở để thực hiện đề tài theo định hướng của Đảng và Nhà nước.<br /> 1.2 Thực tiễn của đề tài<br /> Hiện trạng triển khai CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến của<br /> Bệnh viện Bạch Mai:<br /> - Nguồn lực và đào tạo: Đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm.<br /> Cán bộ chuyên trách còn ít có 3 kỹ sư chuyên trách về CNTT –<br /> 1 Thạc sỹ, 1 kỹ sư và 1 cử nhân .Công tác đào tạo CNTT chủ<br /> yếu được thực hiện theo phương pháp đào tạo nội bộ và tự học<br /> - Cơ sở hạ tầng: Bao gồm 2 máy chủ phục vụ triển khai hệ<br /> thông quản lý CDT qua mạng và hệ thống e – learning. Các hệ<br /> thống máy trạm tại CDT đều được kết nối mạng Internet<br /> - Ứng dụng nghiệp vụ:<br />  Hệ thống quản lý CDT: được xây dựng từ 2011 nhằm<br /> mục đích bao trùm toàn bộ các nghiệp vụ của CDT.<br /> Tuy nhiên, phần mềm này còn nhiều bất cập và thiếu<br /> các module quản lý cần thiết.<br />  Telemedicine: Hệ thống hội nghị truyền hình về y tế với<br /> thời lượng 1 buổi/tuần với các bệnh viện vệ tinh. Tuy<br /> nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế.<br /> <br />  Website và email được xây dựng vào năm 2012 với<br /> mục đích quảng bá hình ảnh của CDT, đưa các thông tin<br /> hữu ích đến gần học viên và các đơn vị tổ chức trong và<br /> ngoài nước hơn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng và<br /> vận hành trang web còn khó khăn.<br />  Hệ thống email phục vụ công việc còn không thống<br /> nhất, chưa đảm bảo an toàn bảo mật.<br />  Thư viện điện tử được liên kết trực tiếp trên website của<br /> CDT nhằm cung cấp cho học viên số lượng lớn các tài<br /> liệu điện tử, phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng tài liệu được số hóa là<br /> rất ít.<br />  E-learning: Hệ thống e-Learning được xây dựng và tích<br /> hợp vào trang web của CDT từ năm 2011, nhằm cung<br /> cấp các bài giảng điện tử một cách dễ dàng, linh hoạt tới<br /> các học viên tại Trung tâm. Cho đến nay, hệ thống đã<br /> xây dựng được hơn 60 bài giảng thuộc 6 chuyên khoa<br /> trong bệnh viện.<br />  Tiền lâm sàng: CDT được đầu tư mua sắm trang thiết<br /> bị, mô hình cho đào tạo tiền lâm sàng từ nhiều nguồn<br /> kinh phí khác nhau. Các loại thiết bị, mô hình này đa<br /> dạng về chủng loại, đã đáp ứng nhiều đối tượng. Tuy<br /> nhiên, chưa có một hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn và<br /> vẫn còn thiếu những thiết bị mô phỏng hiện đại đáp ứng<br /> nhu cầu dạy và học.<br /> 2. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần giải quyết<br /> 2.1. Nội dung của đề tài<br /> <br /> Căn cứ vào cơ sở pháp lý, các nghị định, thông tư của<br /> Chính phủ và Bộ thông tin truyền thông và Bộ Y Tế, và hiện<br /> trạng thực tế tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến đưa ra chiến lược phát<br /> triển ứng dụng CNTT cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến Bệnh viện<br /> Bạch Mai.<br /> 2.2. Các vấn đề cần giải quyết<br />  Căn cứ cơ sở pháp lý, nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ<br /> thông tin truyền thông, Bộ Y Tế về chính sách và chiến lược<br /> phát triển CNTT:<br /> <br /> <br /> Văn bản chỉ đạo của Đảng<br /> <br /> <br /> <br /> Văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và<br /> Truyền thông<br /> <br /> <br /> <br /> Văn bản chỉ đạo của Bộ Y Tế, Bệnh viện Bạch Mai<br /> <br />  Hiện trạng Công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Hạ tầng công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Ứng dụng công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin<br /> <br />  Dự báo phát triển Công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> Xu hướng phát triển công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Phương pháp dự báo phát triển và ứng dụng công nghệ<br /> thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Dự báo ứng dụng Công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Dự báo phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> Dự báo phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin<br /> <br />  Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trung<br /> tâm chỉ đạo tuyến bệnh viện bạch mai đến năm 2020, tầm<br /> nhìn 2030:<br />  Quan điểm phát triển<br />  Mục tiêu<br />  Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin<br />  Định hướng phát triển Công nghệ thông tin đến năm<br /> 2020, tầm nhìn 2030<br />  Danh mục dự án Công nghệ thông tin<br />  Giải pháp và tổ chức thực hiện:<br />  Giải pháp<br />  Tổ chức thực hiện<br /> 2.3 Bố cục luận văn<br /> Luận văn được trình bày theo bố cục gồm 3 chương như sau:<br />  Chương I: Giới thiệu trung tâm chỉ đạo tuyến và bài toán<br /> chiến lược phát triển CNTT. Chương này tập trung vào giới<br /> thiệu Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, vai trò và mục tiêu<br /> phát triển của Trung tâm, sự cần thiết phải xây dựng chiến<br /> lược phát triển CNTT tại Trung tâm.<br />  Chương II: Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát<br /> triển công nghệ thông tin. Chương này tập trung vào lý<br /> thuyết về chiến lược, xây dựng chiến lược trong tổ chức và<br /> phương pháp luận về xây dựng chiến lược phát triển CNTT<br /> cho tổ chức.<br />  Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ<br /> thông tin cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Chương này dựa<br /> trên phương pháp luận từ chương II để xây dựng chiến lược<br /> phát triển CNTT cho Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phù<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản