intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mở

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
44
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn đã trình bày tổng thể các nghiên cứu về hệ thống thư điện tử mã nguồn mở Zimbra, đề xuất xây dựng được ứng dụng để đảm bảo tính bí mật, xác thực và toàn vẹn nội dung thư điện tử. Sản phẩm của đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, có thể sử dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngoài ra mô hình giải pháp này có thể nghiên cứu để đưa vào ứng dụng trong xác thực giao dịch điện tử của nhiều hoạt động nghiệp vụ khác nhau đang được triển khai tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mở

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN QUỐC UY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP<br /> BẢO MẬT VÀ XÁC THỰC THƯ ĐIỆN TỬ<br /> DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ MỞ<br /> <br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm<br /> Mã số: 60480103<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> 2<br /> Mục Lục<br /> Mục Lục .................................................................................................... 1<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .................................................... 4<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị ................................................................... 5<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................... 6<br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ .. 8<br /> 1.1. Đặt vấn đề ...................................................................................... 8<br /> 1.2. Hệ thống thư điện tử mã nguồn mở .............................................. 8<br /> 1.2.1. Cấu trúc hệ thống thư điện tử ................................................ 8<br /> 1.2.2. Các giải pháp thư điện tử mã nguồn mở ............................... 9<br /> 1.3. Các hình thức đe dọa an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử . 9<br /> 1.3.1. Hiểm hoạ bị đọc lén ................................................................ 9<br /> 1.3.2. Vấn đề thu thập ...................................................................... 9<br /> 1.3.3. Phân tích đường truyền ......................................................... 9<br /> 1.3.4. Giả mạo ................................................................................ 10<br /> 1.3.5. Bom thư ................................................................................ 10<br /> 1.4. Cơ sở lý thuyết mật mã ................................................................ 10<br /> 1.4.1. Mã hóa dữ liệu ...................................................................... 10<br /> 1.4.2. Chữ ký số .............................................................................. 12<br /> Chương 2: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ ZIMBRA,<br /> GIẢI PHÁP KÝ SỐ, MÃ HÓA THƯ ĐIỆN TỬ.................................... 14<br /> 2.1. Đặt vấn đề .................................................................................... 14<br /> 2.2. Kiến trúc hệ thống thư điện tử mã nguồn mở Zimbra ............... 14<br /> <br /> 3<br /> 2.3. Giải pháp ký số, mã hóa thư điện tử ........................................... 15<br /> 2.3.1. Giải pháp ký số, mã hóa, xác thực chữ ký, giải mã nội dung<br /> thư điện tử trên nền tảng Web ...................................................... 16<br /> 2.3.2. Giải pháp ký số, mã hóa, xác thực, giải mã clipboard trên<br /> nền tảng Desktop ........................................................................... 17<br /> 2.4. Phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng ký số, mã hóa thư điện<br /> tử ......................................................................................................... 17<br /> 2.4.1. Lược đồ Ký số – Mã hóa nội dung thư điện tử .................... 17<br /> 2.4.2. Lược đồ Xác thực – Giải mã nội dung thư điện tử .............. 20<br /> 2.4.3. Xây dựng giao diện ký số, bảo mật tích hợp trong hệ thống<br /> Zimbra ........................................................................................... 21<br /> 2.4.4. Ký số, mã hóa, xác thực, giải mã clipboard trên nền tảng<br /> Desktop........................................................................................... 23<br /> 2.4.5. Tính năng mật mã của giải pháp ......................................... 26<br /> Chương 3: CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP KÝ SỐ, MÃ HÓA<br /> THƯ ĐIỆN TỬ ....................................................................................... 27<br /> 3.1. Đặt vấn đề .................................................................................... 27<br /> 3.2. Phương pháp, mô hình triển khai thử nghiệm............................ 27<br /> 3.3. Nội dung, kết quả thử nghiệm ..................................................... 27<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................. 30<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ................. 31<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 32<br /> <br /> 4<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> AES<br /> <br /> Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến (Advanced Encryption<br /> Standard).<br /> CBC<br /> Chế độ liên kết khối mã (Cipher block Chaining)<br /> CMS<br /> Cú pháp mã hóa thông điệp<br /> CRL<br /> Danh sách hủy bỏ/thu hồi chứng thư số (Certificate<br /> Revocation List)<br /> HTML<br /> Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup<br /> Language)<br /> IMAP<br /> Internet Message Access Protocol<br /> LDAP<br /> Lightweight Directory Access Protocol<br /> MAC<br /> Mã xác thực thông báo<br /> MDA<br /> Mail Delivery Agent<br /> MIME<br /> Multipurpose Internet Mail Extensions<br /> MTA<br /> Mail Transfer Agent<br /> MUA<br /> Mail User Agent<br /> PKCS<br /> Tiêu chuẩn mật mã khoá công khai (Puplic Key<br /> Cryptography Standard) do Phòng thí nghiệm RSA (Mỹ)<br /> ban hành.<br /> PSS<br /> Lược đồ ký xác suất (Probabilistic Signature Scheme ).<br /> RFC<br /> Request For Comment<br /> RSA<br /> Tên của hệ mã do ba nhà toán học Rivest, Shamir và<br /> Adleman sáng tạo ra.<br /> RSASSA Lược đồ ký RSA kèm phụ lục (RSA Signature Scheme<br /> with Appendix).<br /> SHA<br /> Thuật toán băm an toàn (Secure Hash Algorithm).<br /> SMTP<br /> Simple Mail Transfer Protocol<br /> TDEA<br /> Thuật toán mã dữ liệu bội ba (TDEA-Triple Data<br /> Encryption Algorithm)<br /> ZCS<br /> Zimbra Collaboration Suite<br /> <br /> 5<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống thư điện tử......................................... 8<br /> Hình 1.6: Mô tả quá trình tạo và kiểm tra chữ ký số [3] ........................... 13<br /> Hình 2.1: Kiến trúc hệ thống Zimbra [8] ................................................. 15<br /> Hình 2.4: Mô hình ký số, mã hóa, xác thực chữ ký, giải mã nội dung thư<br /> trên nền tảng Web ................................................................................... 16<br /> Hình 2.6: Mô hình ký số, mã hóa, xác thực, giải mã clipboard trên nền tảng<br /> Desktop .................................................................................................. 17<br /> Hình 2.7: Lược đồ Ký số - Mã hóa nội dung thư điện tử .......................... 18<br /> Hình 2.8: Lược đồ ký số dữ liệu có dấu thời gian .................................... 19<br /> Hình 2.10: Lược đồ Xác thực - Giải mã nội dung thư điện tử................... 20<br /> Hình 2.11: Lược đồ xác thực ký số có dấu thời gian ................................ 21<br /> Hình 2.17: Giao diện soạn thảo thư có tích hợp chức năng bảo mật ......... 21<br /> Hình 2.18: Giải mã nội dung thư ............................................................. 22<br /> Hình 2.19: Xác thực nội dung thư ........................................................... 22<br /> Hình 2.22: Giao diện ký số và mã hóa dữ liệu ......................................... 23<br /> Hình 2.23: Giao diện xác thực dữ liệu ..................................................... 23<br /> Hình 2.24: Giao diện giải mã và xác thực dữ liệu .................................... 24<br /> Hình 2.25: Giao diện ký số nội dung thư điện tử ..................................... 24<br /> Hình 2.26: Giao diện xác thực nội dung thư điện tử ................................. 25<br /> Hình 2.27: Giao diện quản lý chứng thư số.............................................. 25<br /> Hình 3.12: Sơ đồ mô hình thử nghiệm hệ thống bảo mật thư điện tử ........ 27<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2