Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long giai đoạn 2012 – 2015

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long giai đoạn 2012 – 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tổng hợp kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược; phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể cho công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long trong giai đoạn 2012 – 2015 dựa vào các dữ liệu thu được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long giai đoạn 2012 – 2015

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ<br /> Long giai đoạn 2012 – 2015<br /> Tác giả luận văn: Nguyễn Trung Hậu Khóa CH 2010A<br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Điện<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a) Lý do chọn đề tài<br /> Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long là một trong những đơn vị được<br /> thành lập lâu năm của ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên quy mô sản<br /> xuất cũng như thị phần còn hạn chế. Để tận dụng được các cơ hội nhằm nâng cao lợi<br /> nhuận và tránh được các rủi ro, việc hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty là<br /> hết sức cần thiết.<br /> Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược kinh<br /> doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long giai đoạn 2012 - 2015” với<br /> mong muốn đề tài sẽ góp phần giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh<br /> trong thời gian tới.<br /> b. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu<br /> * Mục đích nghiên cứu<br /> - Tổng hợp những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược và hoạch định chiến<br /> lược.<br /> - Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và quản trị chiến lược của doanh<br /> nghiệp.<br /> - Hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể tại Công ty cổ phần bia nước giải khát<br /> Hạ Long giai đoạn 2012 - 2015.<br /> * Đối tượng, phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh<br /> cho Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long đến năm 2015<br /> <br /> c. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả<br /> - Tại chương I. Cơ sở lý luận về quản trị chiến lược trong kinh doanh.<br /> Luận văn đã nêu các khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược, vai trò của<br /> quản trị chiến lược, các cấp của quản trị chiến lược và quy trình hoạch định chiến<br /> lược kinh doanh. Để phân tích môi trường kinh doanh, tác giả đã đưa ra các phương<br /> pháp về phân tích môi trường vĩ mô, môi trường ngành và môi trường vi mô, trong đó<br /> có ma trận như: Ma trận cơ hội và nguy cơ, Ma trận SOWT, ma trận BCG, ma trận<br /> Mc. Kinsey – GE, và ma trận QSPM.<br /> - Tại chương II. Đánh giá thực trạng về sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác<br /> hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long.<br /> Tác giả đã viết về mô hình và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, kết quả sản<br /> xuất kinh doanh trong những năm gần đây và đưa ra nhận xét về thực trạng, những hạn<br /> chế trong hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính, vấn đề thị trường ... của Công Công<br /> ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long.<br /> - Tại chương III. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty.<br /> Luận văn đã phân tích về môi trường kinh doanh, chỉ ra những cơ hội và nguy cơ,<br /> những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty. Đưa ra được chiến lược kinh doanh cho<br /> Công ty giai đoạn 2012 – 2015 đó là chiến lược tăng trưởng tập trung. Trong đó các<br /> chiến lược chức năng bao gồm, chiến lược marketinh và chiến lược tài chính.<br /> d) Phương pháp nghiên cứu.<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu, phương pháp diễn giải... để làm<br /> cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ<br /> Long.<br /> e. Kết luận<br /> Hiện nay Việt nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đó chính là cơ<br /> hội lớn cho các doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro trong quá trình kinh<br /> doanh. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế trên thế giới cũng như trong nước,<br /> doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều hạn chế trong đó có một hạn chế rất lớn đó là:<br /> yếu kém trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh.<br /> <br /> Đối với doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh chính là định hướng của sự phát<br /> triển, nếu không có chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp sẽ khó xác định phương<br /> hướng, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công.<br /> Đề tài “ Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ<br /> Long giai đoạn 2012 -2015” dựa trên những cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh,<br /> qua đó đề tài đã phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ<br /> phần bia nước giải khát Hạ Long. Luận văn cũng phân tích cụ thể môi trường vĩ mô,<br /> môi trường ngành và môi trường bên trong của Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ<br /> Long. Từ việc phân tích, đề tài đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu đồng thời xác định<br /> các cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp. Các giải pháp chiến lược kinh doanh<br /> được đề ra đối với Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long đều dựa trên cơ sở<br /> phân tích có khoa học kể cả về lý luận và thực tiễn.<br /> Qua đề tài này tác giả mong muốn sẽ giúp ích ít nhiều cho Công ty cổ phần bia<br /> nước giải khát Hạ Long trong quá trình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2015.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên không thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của các Thầy, Cô<br /> giáo và mọi người.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình của Ban<br /> Giám đốc, các phòng chuyên môn của Công ty cổ phần bia nước giải khát Hạ Long,<br /> cảm ơn các Thầy ,Cô giáo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cảm ơn sự hướng<br /> dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Nguyễn Ngọc Điện – Khoa kinh tế và quản lý đã giúp<br /> tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản