intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
20
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn bao gồm những phần nội dung sau: Chương 1. Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm. Chương 2. Các phương pháp tạo mẫu, thiết kế tương tác người máy. Chương 3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm. Áp dụng kỹ thuật xây dựng mẫu nhanh dựa trên phân tích lấy người dùng làm trung tâm vào quá trình phát triển, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 2D và 3D) vào hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt ứng dụng công nghệ 3D.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> MAI VĂN THANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG<br /> DẠY THEO MÔ HÌNH “VAI MẪU” ĐỐI VỚI KỊCH HÁT<br /> DÂN TỘC<br /> <br /> Ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Mã Số: 8480103.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS.TS. BÙI THẾ DUY<br /> TS. NGÔ THỊ DUYÊN<br /> <br /> Hà Nội – 2018<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời cảm ơn trân trọng đầu tiên tôi muốn dành tới PGS.TS. Bùi Thế Duy, TS. Ngô Thị Duyên<br /> người thầy, người cô đã dìu dắt và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn, sự chỉ bảo và định<br /> hướng của thầy, của cô giúp tôi tự tin nghiên cứu những vấn đề cần giải quyết của đề tài, để có những<br /> kiến thức phù hợp áp dụng vào đề tài được giao nghiên cứu.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu và các Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ, Đại<br /> học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi được học tập, nghiên cứu và làm khóa luận một cách<br /> thuận lợi.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện<br /> trong bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể" mã số ĐTĐL.CN-34/16<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng – Trường<br /> Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để tôi được đi học và hoàn thành tốt khoá học<br /> Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc chắn trong quá trình học tập cũng như luận văn<br /> không khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự thông cảm và chỉ bảo tận tình của các thầy cô và<br /> các bạn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2018<br /> <br /> Mai Văn Thanh<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, nội dung được trình bày trong<br /> luận văn “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình “vai mẫu” đối với kịch<br /> hát dân tộc” do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Thế Duy và TS. Ngô Thị Duyên.<br /> Tôi đã trích dẫn đầy đủ các tài liệu tham khảo, công trình nghiên cứu liên quan ở trong nước và quốc<br /> tế. Tất cả những tham khảo từ các nghiên cứu liên quan đều được nêu nguồn gốc một cách rõ ràng từ<br /> danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn.<br /> <br /> Học viên thực hiện luận văn<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Mai Văn Thanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn .............................................................................................................................................. i<br /> Lời cam đoan ......................................................................................................................................... ii<br /> Mục lục .................................................................................................................................................. iii<br /> Danh mục các thuật ngữ ...................................................................................................................... iv<br /> Danh mục các bảng ............................................................................................................................... v<br /> Danh mục các hình ............................................................................................................................... vi<br /> Mở đầu ................................................................................................................................................... 1<br /> Chương 1. Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm................................................................. 4<br /> 1.1<br /> <br /> Quy trình phát triển phần mềm ............................................................................................... 4<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Các phương pháp phát triển phần mềm ................................................................................... 4<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Một số quy trình phát triển phần mềm .................................................................................... 6<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Kết chương ............................................................................................................................ 12<br /> <br /> Chương 2. Các phương pháp tạo mẫu, thiết kế tương tác người - máy ......................................... 13<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về mẫu thiết kế .................................................................................................... 13<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Phương pháp và kỹ thuật tạo mẫu ......................................................................................... 13<br /> 2.2.1<br /> <br /> Quá trình tạo mẫu (Software Prototyping) ................................................................ 13<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Các phương pháp tạo mẫu ......................................................................................... 14<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Các kỹ thuật xây dựng mẫu ....................................................................................... 15<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Các công cụ tạo mẫu ................................................................................................. 18<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Ưu điểm nhược điểm của tạo mẫu ........................................................................................ 18<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Tiêu chí đánh giá mẫu ........................................................................................................... 19<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> Kết chương ............................................................................................................................ 21<br /> <br /> Chương 3. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình “vai mẫu” đối với<br /> kịch hát dân tộc ................................................................................................................................... 22<br /> 3.1<br /> <br /> Phân tính mô hình người dùng .............................................................................................. 23<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Áp dụng kỹ thuật tạo nguyên mẫu để đặc tả tương tác trong hệ thống ................................. 25<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Phân tích, đánh giá mẫu ........................................................................................................ 25<br /> 3.3.1<br /> <br /> Lập kế hoạch đánh giá mẫu ....................................................................................... 25<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Tổ chức phiên đánh giá và kết quả các phiên đánh giá ............................................. 26<br /> <br /> 3.3.3<br /> Những hạn chế và các đề xuất cải tiến trong việc áp dụng xây dựng mẫu lấy người<br /> dùng làm trung tâm ..................................................................................................................... 27<br /> 3.4<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ............................................................................................ 28<br /> 3.4.1<br /> <br /> Phân tích thiết kế ....................................................................................................... 28<br /> <br /> 3.4.2<br /> <br /> Xây dựng hệ thống .................................................................................................... 32<br /> <br /> Kết chương ............................................................................................................................ 35<br /> <br /> Kết luận ................................................................................................................................................ 36<br /> Tài liệu tham khảo .............................................................................................................................. 37<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ<br /> Ký hiệu,<br /> viết tắt<br /> Agile<br /> <br /> Agile Software Development<br /> <br /> HTML<br /> <br /> Hypertext Markup Language<br /> <br /> RAD<br /> SEP<br /> UAT<br /> <br /> Tiếng anh<br /> <br /> Chú giải<br /> Phát triển phần mềm Agile<br /> <br /> Mô hình phát triển nhanh<br /> <br /> Rapid Application Development<br /> Software development/ Engineering<br /> Process<br /> <br /> Quy trình phát triển phần mềm<br /> <br /> User acceptance test<br /> <br /> Test case kiểm thử chấp nhận<br /> <br /> User Center System Design<br /> <br /> Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm<br /> <br /> XP<br /> <br /> Extreme Programming<br /> <br /> Lập trình cực hạn<br /> <br /> GUI<br /> <br /> Graphical User Interface<br /> <br /> Giao diện đồ họa người dùng<br /> <br /> UCSD<br /> <br /> Những nhân vật tiêu biểu trong một số tích<br /> <br /> Vai mẫu<br /> <br /> diễn của sân khấu truyền thống<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2