intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA

Chia sẻ: Vũ Văn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

42
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu kết quả đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong thời gian qua cùng những nguyên nhân trực tiếp, trung gian và sâu xa; kết quả đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong 5 năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty<br /> may xuất khẩu DHA<br /> Tác giả luận văn: Phạm Trung Hiếu<br /> <br /> Khóa: 2010 – 2012<br /> <br /> Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Văn Phức<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a) Lý do chọn đề tài:<br /> Sau 3 kỳ học lý thuyết của chương trình đào tạo thạc sỹ QTKD của Trường<br /> ĐHBK Hà Nội em nhận thức sâu sắc thêm rằng: chất lượng quản lý, chất lượng đội<br /> ngũ cán bộ quản lý quyết định đến nhiều nhất khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt<br /> động của doanh nghiệp khi có cạnh tranh từ đáng kể trở lên.<br /> Tiếp theo, sau hơn 2 năm công tác ở công ty, em thấy năng lực cạnh tranh, hiệu<br /> quả kinh doanh thật sự không cao, chứng tỏ chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ<br /> cán bộ quản lý của công ty có nhiều điều bất cập, hạn chế.<br /> Trong tương lai khi nước ta hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới doanh<br /> nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam nói riêng phải có<br /> những đột phá trong giải quyết tất cả các vấn đề, trong đó vấn đề có vai trò quyết định<br /> là vấn đề chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý.<br /> Và cuối cùng là căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và công tác của em trong<br /> tương lai, em đã chủ động đề xuất và được thầy giáo hướng dẫn và Viện chuyên ngành<br /> chấp thuận cho làm luận văn thạc sỹ với đề tài: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng<br /> đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA".<br /> b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu:<br /> - Học viên nghiên cứu đề tài này với kỳ vọng đạt được các kết quả sau:<br /> <br /> 1<br /> <br /> + Kết quả đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ<br /> quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong thời gian qua cùng những nguyên nhân<br /> trực tiếp, trung gian và sâu xa.<br /> + Kết quả đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ<br /> cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong 5 năm tới.<br /> - Đối tượng nghiên cứu: đội ngũ CBQL của công ty may xuất khẩu DHA.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: vận dụng lý luận cơ bản và phương pháp luận về vấn đề<br /> chất lượng đội ngũ CBQL của doanh nghiệp, trên cơ sở thực tiễn và xu hướng cạnh<br /> tranh trong lĩnh vực dệt may, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ<br /> CBQL tại công ty may xuất khẩu DHA.<br /> c) Tóm tắt các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả:<br /> Luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp.<br /> Chương này nêu khái quát một số khái niệm cơ bản về bản chất, nội dung quản lý<br /> hoạt động của doanh nghiệp đồng thời trình bày phương pháp đánh giá chung kết định<br /> lượng chất lượng đội ngũ CBQL doanh nghiệp và nguyên nhân cũng như các phương<br /> hướng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL doanh nghiệp.<br /> Chương 2: Phân tích tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty<br /> may xuất khẩu DHA.<br /> Luận văn đã đánh giá được thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL của công ty<br /> may xuất khẩu DHA đồng thời nêu lên được nguyên nhân chất lượng đội ngũ CBQL<br /> chưa cao ở công ty.<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý<br /> của công ty may xuất khẩu DHA trong 5 năm tới.<br /> Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp, chính sách góp phần nâng cao được<br /> chất lượng đội ngũ CBQL của công ty. Thực hiện được các giải pháp này sẽ góp phần<br /> tăng cường năng lực quản lý, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.<br /> <br /> 2<br /> <br /> d) Phương pháp nghiên cứu:<br /> Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu trong đó chủ yếu là<br /> phương pháp phân tích thống kê; điều tra, khảo sát; chuyên gia, so sánh.<br /> e) Kết luận:<br /> Gia nhập WTO các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đứng trước những cơ<br /> hội mới cùng những thách thức mới, các công ty dệt may Việt Nam cần sớm có những<br /> giải pháp cơ bản, đột phá, đồng bộ vượt qua thử thách để tồn tại và phát triển. Đó là<br /> các giải pháp về sản phẩm – khách hàng, về công nghệ, về nhân lực.<br /> Luận văn đã nêu lên tình trạng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty hiện nay chưa<br /> đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, trong những năm tới đất<br /> nước đi sâu vào hội nhập kinh tế thế giới thì công ty thật sự thiếu những cán bộ quản<br /> lý giỏi.<br /> Do đó nội dung luận văn đã nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng<br /> đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA:<br /> + Đổi mới quy hoạch thăng tiến về quản lý; tiêu chuẩn và qui trình bổ nhiệm,<br /> miễn nhiệm các chức vụ quản lý của công ty may DHA.<br /> + Đổi mới chính sách giữ và thu hút thêm cán bộ quản lý giỏi cho công ty may<br /> DHA.<br /> + Đổi mới phương pháp đánh giá thành tích đóng góp, chính sách đãi ngộ cho<br /> cán bộ quản lý giỏi của công ty may DHA.<br /> + Đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại cán bộ quản<br /> lý của công ty may DHA.<br /> Như vậy để tồn tại và phát triển tốt trong những năm tới thì công ty may DHA<br /> phải thực hiện thật tốt các giải pháp nêu trên.<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2