intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
46
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, bài luận văn được kết cấu làm 03 chương: Chương I - Quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương II - Thực trạng quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, NHNTVN, chương III - Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, NHNTVN. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Một nền kinh tế càng phát triển thì các phương tiện thanh toán được sử<br /> dụng trong<br /> nền kinh tế đó càng phải hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe<br /> của nền kinh tế đó. Thẻ là một phương tiện thanh toán hiện đai, và sự hiện<br /> diện một cách phổ biến của nó trong các nền kinh tế phát triển đã chứng minh<br /> rằng nó là phương tiện thanh toán đáp ứng được những yêu cầu đó.<br /> Việt Nam mới chỉ có trên dưới 10 năm phát triển dịch vụ thẻ. Kinh<br /> nghiệm mà chúng ta có được chưa nhiều, đặc biệt là trong việc đối phó những<br /> rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ và dịch vụ thẻ. Vấn đề này càng trở nên<br /> quan trọng khi mà chúng ta gia nhập ngày càng mạnh mẽ với nền kinh tế thế<br /> giới với những cải cách mang tính cởi mở nhiều hơn.<br /> Và với tương lai của dịch vụ thẻ đi cùng sự phát triển của nền kinh tế<br /> thì vấn đề quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ càng trở nên<br /> bức thiết hơn bao giờ hết đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam<br /> Để đáp ứng đòi hỏi cấp bách trên, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “<br /> Hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch, Ngân<br /> hàng Ngoại Thương Việt nam”<br /> Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, bài luận văn được kết cấu làm 03<br /> chương:<br /> Chương I Quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thương<br /> mại<br /> Chương II Thực trạng quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao<br /> dịch, NHNTVN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương III Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ<br /> tín dụng tại Sở Giao dịch, NHNTVN<br /> <br /> CHƢƠNG I<br /> QUẢN LÝ RỦI RO DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại<br /> Năm 1949, Frank Mc Namara, một doanh nhân người Mỹ, trong một lần<br /> khi dùng bữa tối tại một nhà hàng ở New York bỗng phát hiện ra mình không<br /> đem theo tiền mặt. Lần khó xử đó khiến ông mày mò chế tạo một phương tiện<br /> chi trả có thể thay thế cho việc đem theo tiền mặt. Lần đầu tiên, Mc Namara đã<br /> cho ra đời loại thẻ mang tên “Diners Club”. Với lệ phí hàng năm là 5 USD,<br /> những người mang thẻ “Diners Club” có thể ghi nợ khi đi ăn ở 27 nhà hàng<br /> trong ven thành phố New York.<br /> 1.1.1<br /> 1.1.1.1<br /> <br /> Các nghiệp vụ dịch vụ thẻ tín dụng<br /> Nghiệp vụ phát hành thẻ<br /> <br /> Nghiệp vụ phát hành thẻ là nghiệp vụ phát sinh đầu tiên trong dịch vụ<br /> thẻ tại ngân hàng. Về mặt cơ bản, nghiệp vụ phát hành thẻ của ngân hàng bao<br /> gồm việc quản lý và triển khai toàn bộ quá trình phát hành thẻ, theo dõi chi<br /> tiêu và thu nợ từ khách hàng.<br /> 1.1.1.2<br /> <br /> Nghiệp vụ thanh toán thẻ<br /> Sau khi được phát hành thẻ, chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để chi tiêu,<br /> <br /> thanh toán hoặc rút tiền trong hạn mức tín dụng đã ký kết với Ngân hàng phát<br /> <br /> iii<br /> <br /> hành. Mỗi khi đến một co sở kinh doanh hàng hoá có khả năng chấp nhận<br /> thanh toán thẹ-đơn vị chấp nhận thẻ, chủ thẻ sau khi thỏa thuận giá cá xong.<br /> Họ sẽ đưa thẻ cho người bán hàng để thực hiện việc thanh toán. Có thể là<br /> thanh toán bằng máy-hình thức thanh toán chủ yếu, hoặc có thể bằng tay. Quá<br /> trình thanh toán đó là quá trình trao đổi thông tin giữa: Chủ thẻ-ĐVCNTNHTT-NHPH-TTTQT<br /> 1.1.1.3 Nghiệp vụ tra soát, xử lý khiếu nại<br /> Sẽ có nhiều lý do khiến chủ thẻ từ chối thanh toán theo sao kê mà Ngân<br /> hàng phát hành cung cấp. Chủ thẻ cho rằng mình không có tiêu món tiền đó,<br /> nên không có trách nhiệm phải thanh toán. Trước vấn đề đó Ngân hàng phát<br /> hành sẽ yêu cầu chủ thẻ phát yêu cầu khiếu nại và Ngân hàng phát hành thực<br /> hiện nghiệp vụ tra soát.<br /> 1.1.1.4 Nghiệp vụ quản lý rủi ro<br /> Rủi ro trong nghiệp vụ thẻ bao gồm một số rủi ro như rủi ro khi trong<br /> hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ của khách hàng có các thông tin giả mạo; rủi ro<br /> thẻ giả, thẻ mất cắp, thất lạc; rủi ro xảy ra khi chủ thẻ không nhận được thẻ do<br /> ngân hàng phát hành gửi, tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng<br /> 1.2 Quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1<br /> 1.2.1.1<br /> <br /> Rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại<br /> Định nghĩa rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> Cũng như nhiều hoạt động khác, hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tín<br /> dụng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho rủi ro<br /> xẩy ra, gây nên những rổn thất cho các bên liên quan.<br /> 1.2.1.2 Các hình thức rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng<br /> 1.2.1.2.1 Rủi ro trong phát hành thẻ tín dụng<br /> <br /> iv<br /> <br /> a. Giả mạo thụng tin phỏt hành thẻ (Fraudulent Applications)<br /> Rủi ro cú thể xẩy ra ở đây là khách hàng có thể cung cấp thông tin giả<br /> mạo về bản thân, khả năng tài chính, mức thu nhập … cho Ngân hàng phát<br /> hành khi yêu cầu phát hành thẻ<br /> b.Thẻ giả:<br /> Cỏc loại thẻ giả: thẻ bị thay đổi thông tin trên thẻ, thẻ giả mạo, thẻ chỉ<br /> giả mạo băng từ, thẻ bị làm giả hoàn toàn<br /> c.Thẻ mất cắp, thất lạc (Lost – Stolen Card)<br /> Thẻ bị mất cắp hoặc thất lạc và bị sử dụng trước khi chủ thẻ kịp thụng<br /> bỏo cho Ngõn hàng phỏt hành để cú cỏc biện phỏp chấm dứt sử dụng hoặc<br /> thu hồi thẻ.<br /> d.Chủ thẻ khụng nhận được thẻ do Ngân hàng phát hành gửi (Never Received<br /> Issue)<br /> Thẻ bị đỏnh cắp hoặc bị lợi dụng thực hiện giao dịch trong quỏ trỡnh<br /> chuyển từ Ngõn hàng phỏt hành đến chủ thẻ.<br /> e. Tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng (Account Takeover)<br /> Do ngân hàng gửi thẻ đến địa chỉ sai, thẻ rơi vào tay người khác và bị<br /> lợi dụng.<br /> 1.2.1.2.2 Rủi ro tín dụng trong dịch vụ thẻ<br /> Rủi ro này xảy ra khi chủ thẻ không thực hiện thanh toán hoặc không<br /> có khả năng thanh toán cho những món sử dụng thẻ để chi tiêu. Thực sự vấn<br /> đề này giống như trong nghiệp vụ thu nợ của tín dụng.<br /> 1.2.1.2.3 Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ<br /> <br /> v<br /> <br /> Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ gồm nhiều lí do: đơn vị chấp<br /> nhận thẻ giả mạo, đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ, thanh toán<br /> hành hoá dịch vụ bằng thẻ qua các phương tiện viễn thông.<br /> 1.2.2<br /> <br /> Nội dung quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng<br /> <br /> thƣơng mại<br /> 1.2.2.1 Khái niệm về quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng<br /> Quản lý rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng là sự phối hợp một cách tổng thể<br /> các hoạt động phòng tránh và xử lý rủi ro thẻ tín dụng nhằm đạt được mục<br /> tiêu chiến lược và định hướng phát triển của ngân hàng thương mại.<br /> 1.2.2.2 Phòng tránh rủi ro trong dịch vụ thẻ<br /> Trong nội dung này bao gồm:<br /> a.Phân loại rủi ro:<br /> Nạn mất cắp từ thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng<br /> trở thành vấn đề đau đầu đối với các tổ chức thẻ. Sự trộm cắp ngày càng tinh<br /> vi hơn vì nó cũng là sản phẩm cua trình độ công nghệ cao. Vấn đề này đặt<br /> nhiệm vụ phòng tránh rủi ro thẻ tín dụng vào tình thế ngày càng khó khăn.<br /> b. Thiết lập hệ thống các biện pháp an ninh phòng ngừa:<br /> Các biện pháp an nhinh, phòng ngừa có thể chia làm hai phần<br /> - An ninh nội bộ<br /> - Kiểm soát bên ngoài<br /> An ninh nội bộ có thể hiểu là các biện pháp bảo mật, an ninh phía trong<br /> ngân hàng nhằm ngăn chặn những rủi ro có thể phát sinh từ nọi bộ bên trong<br /> như là: kiểm soát hồ sơ phát hành thẻ ( chứng thực thông tin, chữ ký…)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2