intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
45
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, được chia làm ba chương: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản về rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp, chương 2 - Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam và chương 3 - Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Cùng với xu thế mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới, có thể nói, kinh tế<br /> nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói riêng hiện đang đứng trước những vận<br /> hội và thách thức lớn. Hệ thống ngân hàng không ngừng được củng cố và phát triển,<br /> góp phần tích cực vào thành tựu chung của Đất nước, góp phần vào thành tựu chung<br /> đó có sự đóng góp to lớn của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam.<br /> Kể từ khi thành lập cho đến nay, NHTM cổ phần Kỹ thương Việt namđã<br /> không ngừng đổi mới và nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách<br /> hàng. Bên cạnh các nghiệp vụ truyền thống phải kể đến nghiệp vụ cho vay tiêu<br /> dùng theo hình thức tín chấp ngày càng được mở rộng, phát triển và hoàn thiện.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cho vay tiêu dùng theo hình<br /> thức tín chấp vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, nghiên cứu các rủi ro trong cho vay<br /> tiêu dùng theo hình thức tín chấp để kịp thời đưa ra các biện pháp đảm bảo sự an<br /> toàn và độ tin cậy cao mà vẫn không làm giảm lợi nhuận của ngân hàng là một<br /> trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị NHTM cổ phần Kỹ<br /> thương Việt nam.<br /> Với các kiến thức thu được trong quá trình học tập, nghiên cứu, và thực tế<br /> công tác tại Phòng kiểm soát và phê duyệt tín dụng cá nhân - vay tín chấp NHTM<br /> cổ phần Kỹ thương Việt nam, tôi nhận thấy việc nghiên cứu rủi ro và hạn chế rủi ro<br /> trong cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp là hết sức cần thiết. Vì vậy, tôi đã<br /> mạnh dạn chọn đề tài “Rủi ro và hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng theo hình<br /> thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam”<br /> Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, được chia làm ba chương<br /> Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động<br /> cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp<br /> Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình<br /> thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam.<br /> Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo<br /> hình thức tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ HẠN CHẾ<br /> RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> THEO HÌNH THỨC TÍN CHẤP<br /> 1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp của<br /> ngân hàng thƣơng mại<br /> Khái niệm: Vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp (vay tiêu dùng tín chấp) là<br /> sản phẩm cho vay tín chấp dưới hình thức trả góp nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu<br /> thanh toán những khoản chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng mà<br /> không phải sử dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc bảo đảm của bên thứ<br /> ba đối với nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.<br /> Đặc điểm:<br /> - Kích thích tiêu dùng trong xã hội, thú đẩy tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa<br /> các dịch vụ ngân hàng, phân tán rủi ro trong cho vay<br /> - Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp không thể hiện trong giai đoạn đầu<br /> của mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay.<br /> - Thế chủ động trong quyết định cho vay thuộc về người cho vay<br /> - Việc xem xét cho vay phụ thuộc vào kết quả thẩm định<br /> - Hình thức cho vay này có độ rủi ro cao<br /> - Các khoản cho vay này thường có giá trị không lớn<br /> - Số lượng khách hàng vay nhiều nên tổng qui mô cho vay lớn<br /> - Lãi suất các khoản cho vay này cao, kém nhạy cảm với lãi suất<br /> - Cho vay theo hình thức này có tính nhạy cảm theo chu kì, người vay kém<br /> nhạy cảm với lãi suất.<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.2. Rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức tín<br /> chấp của các ngân hàng thƣơng mại<br /> Các hình thức của rủi ro<br /> Một là, không thu được lãi đúng hạn<br /> Hai là, không thu được vốn đúng hạn<br /> Ba là, không thu được đủ lãi<br /> Bốn là, không thu đủ vốn cho vay<br /> <br /> Các chỉ tiêu đo lƣờng rủi<br /> - Chỉ tiêu: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ<br /> - Chỉ tiêu: Nợ khó đòi trên tổng nợ quá hạn<br /> <br /> Các dấu hiệu nhận biết rủi ro<br /> Nhóm 1: Nhóm các dấu hiệu liên đến mối quan hệ khách hàng và ngân hàng<br /> Nhóm 2: Nhóm các dấu hiệu liên quan tới phương pháp quản lý của khách<br /> hàng<br /> Nhóm 3: Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính, kế toán<br /> <br /> Nguyên nhân gây nên rủi ro<br /> Rủi ro do sự biến động lãi suất: Rủi ro khi có sự thay đổi lãi suất bình quân<br /> trên thị trường.<br /> Rủi ro xuất phát từ phía khách hàng<br /> - Thu nhập của khách hàng giảm, không ổn định.<br /> - Hoạt động kinh doanh, dự án vay vốn gặp khó khăn.<br /> - Tư cách đạo đức của người vay<br /> - Khách hàng sử dụng sai mục đích.<br /> - Bên bảo lãnh và uỷ quyền không chịu thực hiện việc trả nợ thay.<br /> Rủi ro xuất phát từ phía ngân hàng<br /> - Trình độ chuyên môn, đạo đức của cán bộ tín dụng không tốt.<br /> - Công nghệ, quản lý của ngân hàng không tốt.<br /> - Hệ thống quản lý khách hàng không tốt, đầy đủ sẽ khó khăn.<br /> - Thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện.<br /> <br /> iv<br /> <br /> - Chính sách tín dụng không đúng đắn.<br /> - Cơ cấu tổ chức lỏng lẻo.<br /> - Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các NHTM.<br /> Nguyên nhân khác<br /> - Do môi trường pháp lý chưa hoàn thiện<br /> - Do sự biến động của kinh tế..<br /> - Ngân hàng không theo kịp đà phát triển của xã hội..<br /> - Rủi ro từ môi trường thiên nhiên.<br /> <br /> 1.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo hình thức tín chấp của<br /> các ngân hàng thƣơng mại<br /> - Các công cụ quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình<br /> thức tín chấp gồm: chính sách tín dụng, qui trình phân tích tín dụng.<br /> - Xác định mô hình quản lý tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo<br /> hình thức tín chấp: có ba mô hình đang được sử dụng phổ biến hiện nay.<br /> - Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng theo<br /> hình thức tín chấp: mô hình định tính, mô hình định lượng.<br /> <br /> 1.4. Các biện pháp hạn chế tổn thất khi xảy ra rủi ro trong hoạt<br /> động cho vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp<br /> - Cần thực hiện các quy định về an toàn tính dụng..<br /> - Khai thác hoặc thanh lý nợ quá hạn, nợ khó đòi hoặc nợ có vấn đề.<br /> - Xây dựng quỹ dự phòng để bù đắp tổn thất.<br /> - Mua bảo hiểm tín dụng<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY TIÊU DÙNG THEO HÌNH THỨC TÍN CHẤP TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT<br /> NAM<br /> 2.1. Khái quát về NHTM cổ phần Kỹ thƣơng Việt nam<br /> 2.1.1. Cơ cấu tổ chức của NHTM cổ phần Kỹ thương Việt nam<br /> Ngày 27/09/1993 NHTM cổ phần Kỹ thương Việt nam - Techcombank được<br /> thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.<br /> Đến cuối tháng 6 năm 2010 vốn điều lệ đã tăng lên 6.932 tỷ.<br /> Cơ quan cao nhất của NHTM cổ phần Kỹ thương Việt nam là Hội đồng quản<br /> trị, đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát các<br /> hoạt động của Hội đồng. Tổng giám đốc trực thuộc Hội đồng quản trị thay mặt Hội<br /> đồng quản trị để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của ngân hàng. Tại Hội<br /> sở chính có nhiều phòng ban chuyên môn có nhiệm vụ phối hợp với nhau để giúp<br /> cho TGĐ điều hành công việc kinh doanh.<br /> <br /> 2.1.2. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ của NHTM cổ phần Kỹ<br /> thương Việt nam<br /> - Hoạt động huy động vốn<br /> - Hoạt động sử dụng vốn<br /> - Về công tác phát hành và thanh toán thẻ<br /> - Dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ phi tín dụng khác<br /> Kết quả hoạt động kinh doanh<br /> Đến cuối tháng 6 năm 2010 vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 6.932 tỷ, vốn chủ sở<br /> hữu đạt 8.166 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 895 tỷ.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2