intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Nhạc jazz trong dạy học môn guitar điện tử tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tìm hiểu thực trạng nhạc Jazz vào giảng dạy đàn guitar điện tử ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ trước đến nay và đề xuất các nội dung, chương trình giảng dạy mới cho môn Guitar điện tử. Luận văn còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo môn Guitar điện tử khác nhau trong cả nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Nhạc jazz trong dạy học môn guitar điện tử tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> HỒ NHẬT MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN<br /> <br /> NHẠC JAZZ TRONG DẠY HỌC MÔN<br /> GUITAR ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI<br /> <br /> Khóa:<br /> <br /> 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> <br /> Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 60 14 01 11<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> HỒ NHẬT MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN<br /> <br /> NHẠC JAZZ TRONG DẠY HỌC MÔN<br /> GUITAR ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc<br /> Khóa:<br /> <br /> 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 60 14 01 11<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Phúc Linh<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những<br /> nội dung tham khảo được trích dẫn từ các tài liệu có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Các số liệu và kết luận có trong luận văn là trung thực, chưa có ai công bố<br /> ở bất cứ công trình nghiên cứu nào trong và ngoài nước.<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đã ký<br /> <br /> Hồ Nhật Minh<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> ĐHSP<br /> <br /> Đại học Sư phạm<br /> <br /> ĐHSPAN<br /> <br /> Đại học Sư phạm Âm nhạc<br /> <br /> ĐHVHNTQĐ<br /> <br /> ĐHSPNTTW<br /> <br /> Đại học Văn hóa Nghệ thuật<br /> Quân đội<br /> Đại học Sư phạm Nghệ thuật<br /> Trung ương<br /> <br /> SV<br /> <br /> sinh viên<br /> <br /> THCS<br /> <br /> trung học cơ sở<br /> <br /> TPHCM<br /> <br /> thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung Ương<br /> <br /> VH - NT<br /> <br /> Văn hóa nghệ thuật<br /> <br /> VD<br /> <br /> ví dụ<br /> <br /> GS<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> PGS.<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> TS.<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> Ths.<br /> <br /> Thạc sĩ<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THC TRẠNG ............................................ 8<br /> 1.1. Một số khái niệm về nhạc Jazz .................................................................. 8<br /> 1.1.1. Một số khái niệm thuật ngữ .................................................................... 8<br /> 1.1.2. Một đôi nét khái quát về sự hình thành và phát triển của nhạc Jazz ... 11<br /> 1.2. Đàn guitar điện tử (Guitar Điện Tử ) ...................................................... 14<br /> 1.2.1. Một số chủng loại Guitar điện tử .......................................................... 15<br /> 1.2.2. Sự phát triển của đàn Guitar điện tử trên thế giới ................................. 19<br /> 1.2.3. Một số trường phái Guitar Jazz tiêu biểu .............................................. 20<br /> 1.3. Thực trạng dạy học môn Guitar Jazz tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ<br /> thuật Quân đội ................................................................................................. 23<br /> 1.3.1. Vài nét về Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Khoa<br /> âm nhạc ........................................................................................................... 23<br /> 1.3.2. Thực trạng dạy học môn Guitar Jazz tại Trường Đại học Văn hóa<br /> Nghệ thuật Quân đội ....................................................................................... 26<br /> 1.3.3.Chương trình môn học ........................................................................... 28<br /> 1.3.4. Nội dung hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh<br /> viên .................................................................................................................. 28<br /> Tiểu kết chương 1............................................................................................ 40<br /> Chương 2: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC<br /> GUITAR JAZZ ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ<br /> THUẬT QUÂN ĐỘI....................................................................................... 42<br /> 2.1. Bổ sung nội dung chương trình và biên soạn giáo trình dạy học môn<br /> Guitar Jazz điện tử.......................................................................................... 42<br /> 2.1.1. Bổ sung nội dung chương trình ............................................................. 42<br /> 2.2. Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học ..................................... 66<br /> 2.2.1. Phương pháp dạy sinh viên luyện tập thang âm ................................... 66<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2